close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Nahome 13

10. května 2020 v 8:50 |  Príbehy
Hodina odjezdu nadešla. Všechny přípravy byly skončeny a Abd-ru-shin opouštěl své sídlo. Nejkrásnější koně v nejbohatší výz­broji a nejvybranější zástup jeho služebníků z Arabského kmene ho doprovázel.


Ismáni měli zůstat doma. Síla Světla, kterou Abd-ru-shin vyzařo­val, byla tak silná, že i Ismáni, kteří jí byli nejvíce otevřeni, ji sotva snášeli.

Abd-ru-shin byl rozhodnut vyvolat nutné dění. Mojžíš ho potřebo­val. Egypt byl zralý pro velký obrat. Všude to strašně kvasilo a do tohoto temného, hustě kalného bahna chtěl Abd-ru-shin jet. Nahome se nedala zadržet a jela s ním.

Slunce rozlévalo své zlato, když opouštěli běloskvoucí brá­ny. Oči věrných Ismánů je dlouho doprovázely. Z vysoké věže vyhlížela ALoe tak dlouho, dokud v nekonečné poušti byl viditelný světlý oblá­ček prachu.

Tam jelo dítě po boku Božského Vyslance, jemuž věrně sloužilo. Byla to zprvu radostná hrdost nad jejím dítětem, která Aloe rozechvě­la. Brzy se však v její duši tiše hlásila úzkostná starost.

Aloe očekávala a poznala Abd-ru-shinovo poslání a On jí napsal na čelo znamení svého Otce jako nezrušitelnou pečeť.

Ale ona neuposlechla. Ponechala dítě v ochraně cizích, i když spolehlivých služebníků. Amon-Asro řekl:

"Seber všechnu sílu a mysli na cestu dítěte!"

Osud se obrátil. Nahome vstoupila jako zářící hvězda do svého osudu, do svého určení. Aloe měla nejdříve střežit a urovnávat cestu dítěti. To splnila. Nyní ji dítě předcházelo, teď musela ona ná­sledovat.

Proč teprve teď spadly šupiny z jejích očí, teď, když je prach pouště již na delší dobu pohltil? Teď, když k nim nedosáhlo již žádné volání a žádné oko již nemohlo vidět vlající světlezelenou vlajku se svítícím křížem.

Odjeli do šedi egyptského bahna, aby tam vnesli Světlo! A ona, která všechno věděla, znala jeho moc a chtěla svůj život ve věrnosti obětovat, se dala spoutat zbabělou myšlenkou : Nechtěla už nikdy vstoupit do Egypta, do místa svého utrpení. Ale nechala tam jít, co jí bylo nejsvětější a nejmilejší. Hrozně trpěla touto předhůzkou.

Současně se v ní naléhavě hlásil stále mluvící hlas:

"Slyš, slyš ! Ne-somet mne již neposlouchá ! Slyš tedy ty!"

Polekala se a neklidně se rozhlížela kolem. Na všem spočíval sluneční jas. Křišťálová kupole chrámu oslnivě odrážela paprsky nad věžemi hradu a nad smaragdovým leskem zahrad. Jemný vánek tiše zpíval za doprovodu pestrých zpěvavých ptáků, kteří tu poletovali pro radost Nahome.

Zespodu z posvátných hájů se řinuly tóny harf a šumění vody. Vů­ně z pestrých chrámových nádob se mísila s jemnými závany ze záhonů perských růží u jejích nohou. Bílí pávi a holubi přicházeli do její blízkosti. Aloe se chtěla ujmout zvířat, poskytovalo jí to spojení s jejím dítětem.

Ale znovu se v ní hlásila předhůzka a napomínající hlas:

"Slyš ! Jde o náramek! Nevíš o Abd-ru-shinově náramku z pokladů Ismánů? Tedy věz:

V hodině chrámového zasvěcení byl v prvém paprsku Božského Světla položen na bílý kámen. V tomto náramku zlatě zářily tři topasy.

"Čekejte toho, kterého jsem vyvolil vám ku pomoci! Chraňte nára­mek, až bude Vykupitel prodlévat ve vašem středu!"

Tak při tom mluvil hlas shůry. Nejvyšší síla byla přislíbena to­muto náramku, který byl z rukou bytostných ochránců vytvořen za ochotné pozemské podpory povolaného zlatotepce.

Léta míjela. Já, Is-ma-el, jsem vychovával Abd-ru-shina. Když jsem nechal mladého muže z říše odejít, dal jsem mu tento náramek. Nyní je náramek a on s ním v nebezpečí!"

Duši Aloe rozechvěl žal. Náramek je v nebezpečí! A On s ním !

Spěšně všechno napsala. Pak vyhledala svého nejspolehlivějšího služebníka, jenž byl současně nejlepším jezdcem. Pod bílým vlajícím burnusem měl svitek papyru pro Nahome.

A zase stála Aloe a dívala se přes oslňující zemi. Z její duše vytryskla vroucí modlitba:

"Pane, nech mne napravit mou vinu! Nechej mne ještě napravit, co jsem zmeškala!"

Těžké, horké slzy lítosti kanuly po její tváři.

Abd-ru-shin, který byl jinak tolik zaměstnaný, našel v pouštním ležení klid a zotavení. Prožívali zde nádherné dny.

Abd-ru-shin byl velmi vážný a přece veselý. Jediným člověkem, který mohl být radostný po jeho boku, byla Nahome, když se v zachví­vání světlého dění zaoblovala svatá síla do kruhu.

Zářící byl Abd-ru-shinův obličej, planoucí jeho oči a zvonivý jeho hlas. Nahome radostně vyprávěla a on se účastnil rozmluvy v tom­to tónu.

Přicházeli mnozí poslové od Eb-ra-nita z Egypta, který byl jeho důvěrníkem, ačkoliv byl poradcem faraonovým. Přinášeli zprávy o Mojžíšo­vi a strašných hrůzách, které se hromadily v Egyptě. Mojžíš svým čis­tým poměrem k Bohu se otevřel v důvěře všem silám, které mu byly darovány.

Abd-ru-shin řekl Nahome, že se nyní blíží doba jeho úkolu ke konci. Řekl jí to radostně a Nahome otevřela svůj sluch i ducha a by­la připravena s porozuměním ho ve všem následovat. Bylo v ní pevné rozhodnutí, jakoby napsané světlým rydlem: " Budu ho následovat!"

V ležení panovala klidná, radostná nálada. Abd-ru-shin byl chví­lemi jako u vytržení.

V hluboké modři nebes se otevřel zlatý sloup Světla, v němž se blýskalo světlo Ducha Božího. Mír se rozlil nad ležením, v němž odpo­čívali lidé z kmene Is-Ra.

Stráže tiše přecházely. Noc byla jasná jako den, takže i stíny stanů byly ostře temné.

Ze stanu knížete zaznělo tiché zavolání, skoro přidušeně, pak jem­ný, zvonivý zvuk ... kmitl se stín a kůň pádil do dálky. Zlý čin tem­not přepadl ležení strašidelně, rychle a tajemně.

Několik vteřin mlčení bylo strašnější než zoufalý výkřik, který krátce na to bolestně zazněl. Stráže, které objevily mrtvé tělo kní­žete, vyřítily se ze stanu.

"Zavolejte Nahome!"

Nahome přišla. Tušila, co najde, a vstoupila do stanu. Pak opět hluboké mlčení.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama