close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Nahome 4

8. března 2020 v 8:31 |  Príbehy
Jako okouzleny zůstaly všechny postavy najednou stát. Nejvyšší kněz pozvedl svou hůl. S šumotem vylétlo z podstavce sochy Isis bez­početně bílých holubů. Kroužili kolem sochy, zatím co kněžky držely vysoko vyzdvižené mísy a monotónně zpívaly posvátné zpěvy.


Ze stran přistupující kněžky obětní služby podávaly mísy s bylinami, plody a obilím. Plamenný kouř stoupal vzhůru k otvoru chrámové klenby.

Pak si kněz omyl ruce ve zlaté nádobě, kterou mu vkleče směly podat dvě nejmladší panny. Dvě jiné mu pak nalévaly ze zlatých džbánů vodu na ruce.

Blížila se druhá část slavnosti. Po děkovných zpěvech následovaly mystérie. Amon-Asro zvedl ruce. Zástup kněží následoval jeho přík­ladu a slavnostně prozpěvoval slovo "Iset". V prostoru se zvedl tichý vánek. Holubi se vznesli k nebi. Lidé v chrámu se sklonili hluboko k zemi.

Šumot zesílil. Jedině Aloe však viděla, jak celou síň plní nad­pozemský lesk.

Na tvářích kněží se zračilo napnuté očekávání, které přešlo ve zklamání, neboť oni neviděli zář nadpozemského světla. Kouzla jejich umělých pokusů o spojení s úrovní jemné hrubohmotnosti, jehož téměř vždy dosahovali, tentokrát všechna selhala.

Amon-Asro stál ve zbožnosti a důvěře, ale bledý a vyčkávající. Nechce se Isis sklonit k lidem? Místo toho zpozoroval nad hlavou kněžky kruh světla, jenž se stále zvětšoval.

Kněžka, která jinak obstarávala spojení s duchovním světem, lí­čila mimozemské děje a zprostřed-kovávala příkazy z úst Isis nejvyšší­mu knězi, mlčela.

Tvář Aloe se však leskla radostí. Zpozorovala obraz andělské že­ny s korunou! Vycházely z ní paprsky růžově zlatého světla, jež zat­lačily stranou nízká zjevení kněží. V celém prostoru nebylo nic jiné­ho než tyto čisté, růžově zlaté paprsky nejvyšších výšin.

Blaženě rozechvěni sklonili se mnozí před svatou silou nevědomky, jež žehnajíc a vzrušujíc jejich tep, lila se do nich, pokud se doved­li otevřít. Ale nevnímaly žádné z mysterií, jimiž se jindy opájeli. Prožívali čistotu, prostotu a jasnost slavnosti, která se pozdvižením jejich otevřených duší vystupňovala přijetím neznámé vznešené vlny síly k mocnému dojmu.

Aloe věděla, že to všechno zprostředkovala bohyně Isis. Zjev přicházel z nebeských výšin. Přicházel z oněch posvátných říší, které byly domovem jejího dítěte. Její chápající duch se skláněl pln díků.

Dozněly poslední zpěvy. Široce otevřenými branami chrámu odletěly i vůně plamenných mís. Všichni účastníci i zpěváci opustili chrám. Jen sloužící kněžky procházely síněmi plny důstojného klidu. Žádné hlasité, nevhodné řeči nerušily doznívající vliv posvátných hodin. Tato služba úklidu byla právě tak službou Boží, jako služba v hodi­nách slavnosti.

Brzy byla Isis zase zbavena skvostů a nádherných rouch. Stála zde ve své prostotě na bílém oltáři a působila silou uměleckého díla, mnohem krásněji a vznešeněji než předtím.

Amon-Asro se vymanil z kruhu šeptajících kněží. Radili se o mi­mořádném průběhu slavnosti. Nechtěl poslouchat jejich falešné výklady a řeči o tajemných vědách.

Jeho cit byl plný touhy, hloubky a vážnosti, která neměla nic společného s jinými slavnostmi. Zvláštním způsobem vynikala nad dosa­vadní slavnosti, které se podobaly více jevišti kouzelnických kousků než náboženské slavnosti. Přemýšlel o tom, že ponechá příští slavnos­ti vždy v tomto novém duchu. Samozřejmě věděl, že narazí na odpor. Vzpomněl si na některé kněze, kteří měli značné úspěchy v přitahování sil a v pokusech o hypnózu a přenášení myšlenek. Žili v těchto svých vědách s fanatickou umíněností a domnívali se, že jsou velmi mocní. Skutečně také byli velmi obávaní. Faraon si jich velmi vážil, protože svými kouzly dovedli držet lidi na uzdě.

Bylo téměř nemožné vystoupit proti těmto mužům nebo je omezo­vat v jejich jednání. Jemu, nejvyššímu a jistě vlivnému knězi Isis to připadalo jako pokus o sebevraždu.

Bylo mu jasné, že z chytrosti a opatrnosti budou ostatní kněží mlčet. Byl tu ve své vůli osamělý k vyslovení síly svého přesvědčení a k jednání podle něho.

Pohroužil se do výpočtu hvězd, aby našel vysvětlení, poučení a radu pro tento záhadný případ. Teprve pak si chtěl celou věc rozvá­žit.

Rozvinoval list za listem hustě popsaného papyru, počítal a kreslil. Pak dlouho a zamyšleně hleděl před sebe. Rozvíjelo se před ním stále více poznání. Vzal vyobrazení svých hvězd a pak hvězd faraonových a srovnával nákresy. Hrozivě stál temný osud nad domem vlád­ce, jenž byl ohrožen mocnými nepřáteli.

I jemu ukazovaly aspekty podobné postavení. Jestliže dovede v poznání odbočit na pravou cestu, může dojít k vysoké duchovní moci.

Poznal přece jasně vliv jejich záření za pomoci mnoha starých pravidel, která pocházela ještě z dob předků, uctívajících světlo, a mohl rozvinout podivuhodné souvislosti. Ještě mu však k tomu mnoho chybělo. Teď jako by najednou byla s jeho očí stažena jemná páska, ja­ko by se v jeho mozku otevřela komora, která byla dosud uzavřená a temná.

V jeho duchu zavládl jasný den! Ještě netušil plnou souvislost a jádro všech těchto tajů, ale cítil se hnán žhavým pátracím pudem. Zdálo se mu, že jeho věda se nyní stala službou Bohu.

Tak budovali věční čistý kruh světla k přijetí malé lidské květi­ny, která měla brzo spatřit světlo země.

Starý kněz se znovu přistihl při tom, že jeho myšlenky spěchaly k ní, jež nebyla ještě vůbec zrozená. Světlo, které viděl jasně stát nad mladou matkou, bylo mu novým důkazem, že se zde chystá něco vel­kého.

I otevřel knihu "Aloe", aby studoval její znamení.

Viděl v ní pád panovnického rodu a viděl, jak v nové síle světla stoupá duch vzhůru. Světlé zjevení při příchodu Aloe do chrámu bylo východiskem výpočtu, jenž mu řekl, že znamení Aloe byla tatáž v hodi­ně dnešní slavnosti : V domě dětí paprsek síly z nebeských výšin.

Určitě věděl, že tento vliv přicházel z hvězdy, již dosud nez­nal, protože ji nemohl vidět pozemskýma očima. Tato hvězda musela vy­sílat k zemi nové, vysoké duchovní záchvěvy, jí bylo svěřeno prospí­vání přicházejícího dítěte.

Amon-Asro seznal, že on, Aloe a Nanna byli jediní, kdož byli hvězdnými proudy povzbuzeni, povzneseni a přivedeni k poznání v okam­žiku, kdy při slavnosti bylo slunce v nejvyšším bodu. Ostatní kněží cítili tyto hvězdné proudy jako útisk a nemohli jim proto rozumět. A kněžka, která měla prohlašovat výroky Isis, byla v této osudové ho­dině ve znamení zatemnění.

Tak tedy směl moudrý kněz Amon-Asro tušit z paprsků hvězd příchod velkého bodu obratu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama