Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Březen 2020

Koronavírus ako nástroj vyššej Moci! Kam nás tlačí?

30. března 2020 v 9:39 Výstrahy
Všetko, čo sa deje okolo nás, nám chce niečo povedať. Chce nás niečomu naučiť. Chce, aby sme niečo pochopili. No a takýmto posolstvom je aj súčasná koronavírusová kríza. Skúsme sa preto pozrieť na to, k čomu nás chce dotlačiť. Lebo celosvetová dôraznosť, s akou sa tak deje, si nevyhnutne vyžaduje naše plné pochopenie situácie.

Nahome 7

29. března 2020 v 8:45 Príbehy
Dům byl slavnostně vystrojen k přivítání své paní. Věrní služeb­níci s radostí čekali na ni a její děvčátko. Jak jinak se teď jevil Aloe šedivý dům a mlčenlivý park mocných palem.

Ruská „agresia“ voči Taliansku v praxi

27. března 2020 v 8:43 Politika
Situácia v Taliansku je každým dňom horšia a horšia. Denný prírastok infikovaných sa neustále zvyšuje a medzi obete koronavírusu so smrteľnými následkami patria už aj lekári a zdravotnícky personál. Pokúsim sa byť politicky korektná voči nášmu euroatlantickému ukotveniu a našim slniečkárskym kávičkárom a pravdoláskarom.

Zastavenie

26. března 2020 v 8:36 Umenie

Zastal čas človeče,
ticho je okolo,
precitni v poznaní,
je ...ako nebolo.

Úvaha o spoločenskom vzostupe

25. března 2020 v 8:39 Súčasná spoločnosť
Vzostup spoločnosti možno dosiahnuť len vtedy, keď budú ekonomické a hospodárske ciele politikov v súlade s jej kultúrnymi a duchovnými koreňmi. Skúsenosť totiž potvrdzuje, že kde v tom nastal rozpor, tam postupne dochádzalo k strate identity spoločnosti, a napokon to prinieslo zánik národných hodnôt.

Človeče! Nedaj sa šikanovať vlastnou mysľou! Poznaj sám seba a ovládni ju!

23. března 2020 v 14:21 Skryté súvislosti
Nikto z nás by sa nemal nechať svojou mysľou ovládať. Žiaľ, ale práve takáto je realita! Ľudia nie sú pánmi, ale otrokmi, s ktorými si ich vlastná myseľ robí čo chce.

Nahome 6

22. března 2020 v 8:51 Príbehy
Zvolna ustávaly proudy stálých dešťů a náhle vznikajících bouří. Zprvu nepozorovatelně, později však stále rychleji klesaly vody. Ra­dostně a vděčně hořely posvátné ohně na březích řeky. K nebi zněly zpěvy, chvály svatému otci Nilu, jenž obdařil zemi svým výživným bahnem.

Morálnosť úrokov pri pôžičke

20. března 2020 v 8:26 Súčasná spoločnosť
Väčšina z nás má pri predstave toho, že niekomu dlhuje, nepríjemný pocit. Intuitívne zväčša cítime, že je to niečo ako olovená guľa priviazaná na nohe, teda že s dlhom prichádzame o časť svojej slobody.

Vďaka Koronavírusu máme čas zamyslieť sa nad pravými hodnotami života

19. března 2020 v 18:47 Súčasná spoločnosť
Vďaka Koronavírusu zostávame doma, sú zrušené mnohé kultúrne, športové, cestovateľské a iné možnosti trávenia času. Dostali sme príležitosť na nejakú dobu pribrzdiť rýchle životné tempo, príležitosť ukľudniť sa z bežného zhonu, užiť si chvíle s rodinou, či len tak so sebou samými, ktoré nám mnohým tak veľmi chýbajú. Máme možnosť upokojiť chaotické prúdenie svojich myšlienok a v pokoji, bez mnohých rozptýlení, ktoré nás inokedy zo všetkých strán tak silno zasahujú, sa spojiť s našou dušou. Takýmto zamyslením sa a precítením v pokojnej chvíli sa nedá nikdy nič stratiť, ale len získať.

Kam smeruje vývoj na Zemi?

18. března 2020 v 8:48 Výstrahy
Len málokto z nás si uvedomuje, v akej nesmierne vážnej dobe žijeme. Avšak podvedomé tušenie čohosi prevratného, veľkého a neznámeho sa prejavuje množstvom rôznych katastrofických predpovedí "konca sveta", posledného súdu či globálnych apokalyptických udalostí.

Vražedná tendencia zľahčovania problematiky posledného súdu

16. března 2020 v 13:59 Výstrahy
Mnohí ľudia majú na perách len slová posmechu, ak sa spomenie pojem posledný súd. Veď takzvaný koniec sveta a s ním spojený posledný súd mal byť už mnohokrát v dejinách, a predsa sa nič nestalo. Bol to vždy len falošný poplach. Nikdy k ničomu nedošlo, a preto hovoriť o týchto veciach a strašiť nimi už vyznieva trápne. A kto s tým aj napriek uvedeným nezvratným faktom nechce dať stále pokoj, ten iba sám seba zosmiešňuje.

Nahome 5

15. března 2020 v 8:07 Príbehy
Nanna velmi pečovala o kněžnu. Silné prožití slavnosti Isis ji hluboce uchvátilo a potřebovala péči a klid. Aloe byla stále jasnoslyšnější a jasnovidnější vůči přicházejícím událostem na této zemi. Vše, co jí bylo o tom zjeveno slovem a obra­zem, vyprávěla knězi, a on to srovnával s hvězdnými obrazy. A ejhle, vyvstával z toho stále víc a více obraz důležitých duchovních a po­zemských událostí v Egyptě.

Reakcia elít na koronavírus ukazuje, akou odkresťančenou kultúrou sme sa stali

14. března 2020 v 8:22 Súčasná spoločnosť
Keď v roku 1918 vypukla pandémia Španielskej chrípky, mnoho kostolov vyhlásilo mimoriadne dni modlitby. Vyzývali veriacich, aby prosili Stvoriteľa o pomoc proti rozpínajúcej sa nákaze, ktorá vyhubila milióny osôb po celom svete

Článok, ktorý snáď nikoho neurazí

13. března 2020 v 8:03 Slovensko
Byť skutočným národovcom vyžaduje viac, ako si mnohí myslia. Národovec miluje národ a to slovo ,,milujem" je určujúce. Nesie v sebe všetko. Skutočnú lásku spojenú s múdrosťou.

Duchovný život! V čom spočíva?

11. března 2020 v 8:43 Skryté súvislosti
V mladosti som žila pre svoju kariéru a neskôr i pre rodinu. Aj napriek spoločenskému úspechu, ktorý som dosiahla, nachádzala sa v niekde v hĺbke mojej duše nevysloviteľná a ničím neutíšiteľná prázdnota, nepokoj. Hľadala som východisko z tohto stavu a bolo mi povedané, že stratený pokoj nájdem, keď sa priblížim k Bohu a celý svoj život preduchovním. Nesmierne som tejto rade dôverovala, a tak som sa začala vážne zaoberať čítaním duchovnej literatúry a pod. Žiaľ, aj napriek dlhoročnému úsiliu v tomto smere žiadna dlhodobá úľava nenastala. Teraz strácam dôveru v Boha.Čo mám v tejto situácii robiť, prosím? Existuje z nej nejaké východisko?

Zázrak! Ako dosiahnuť materializácie myšlienky?

9. března 2020 v 14:15 Skryté súvislosti
Naša myseľ predstavuje potenciál, ktorý je pri jeho efektívnom využití schopný celkom reálne ovplyvňovať fyzické a materiálne dianie okolo nás. Ukážme si silu myšlienky na konkrétnom príklade maturitných skúšok, pri ktorých dochádza mnohokrát k zaujímavému fenoménu. Nie excelentní žiaci na nich často excelujú a naopak, veľmi dobrí žiaci na nich často pohoria. Prečo je tomu tak? Pretože pri tom zohráva zásadný význam práve materializácia myšlienky.

Nahome 4

8. března 2020 v 8:31 Príbehy
Jako okouzleny zůstaly všechny postavy najednou stát. Nejvyšší kněz pozvedl svou hůl. S šumotem vylétlo z podstavce sochy Isis bez­početně bílých holubů. Kroužili kolem sochy, zatím co kněžky držely vysoko vyzdvižené mísy a monotónně zpívaly posvátné zpěvy.

Síla chtění!

7. března 2020 v 8:10 Vo Svetle Pravdy
Tato tak mnohými netušená moc, která k sobě přitahuje stejné síly jako nikdy neselhávající magnet a roste tak jako lavina. Tato síla, spojena s mocnostmi duchovně s ní spřízněnými působí zpětně, až dojde znovu k východisku a zasáhne tak prazdroj, nebo lépe řečeno původce a nese ho vysoko vzhůru ke Světlu, nebo ho přitiskne hlouběji do bahna a špíny! Podle způsobu, jakým to původce sám dříve chtěl.

Pamätajme na to, čo je najdôležitejšie

6. března 2020 v 8:50 Na zamyslenie
Dnes ráno mi napadlo, ako veľmi sa staráme o všetko okolo nás a na to, čo je dôležité, ako keby sme nemali čas. Ale to sa len tak zdá, lebo mi ani netušíme v tomto živote, čo je pre nás to najdôležitejšie, a preto sa zaoberáme všemožnými informáciami, ako keby od toho závisel náš život.

Ako môžeme zázračne meniť tvárnosť vecí?

4. března 2020 v 7:34 Na zamyslenie
V nasledujúcich riadkoch vám chcem opísať krátky, no skutočný príbeh, vypovedajúci o dvoch zdanlivo nezlučiteľných veciach - kúsku dreva a hodnotách dobra v našich blížnych.