Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Leden 2020

5G siete sú hazardom našej vládnej garnitúry so zdravím obyvateľov

31. ledna 2020 v 8:33 Politika
Odborníci hovoria o poškodení DNK, rakovine, spálení tkanív kože a očí, o srdcových problémoch. Slováci a Slovenky, bruselská byrokracia a globálna korporatokracia systematicky nanucujú aj našej vlasti svoje projekty, ktoré slúžia jej záujmom. Slovensko musí vedieť rozpoznávať prospech a nebezpečenstvá toho-ktorého projektu a v každom jednom prípade sa rozhodovať v prospech občanov Slovenska. Nie v prospech nadnárodných koncernov či ich bruselských lobistických skupín.

Vražedná nevědomost!

30. ledna 2020 v 8:39 Perly múdrosti
Kdyby lidé skutečně znali důsledky svých myšlenek, slov a činů, nikdy by nemysleli, nemluvili a nečinili zlo.

Jeden krásny, ideálny deň

29. ledna 2020 v 8:24 Príbehy
Obloha na východe sa nežne sfarbuje ružovými rannými zorami a hlas rána pomaly prebúdza pani domu do nového dňa. Ešte chvíľu vníma príjemné teplo postele. Z jej vnútra sa ozve hlas: "Ale, ale, kto to tu vylihuje?"

Tápavá nevedomosť duchovných pastierov v základných otázkach bytia

27. ledna 2020 v 11:12 Na zamyslenie
Nedávno som si vypočul rozhlasovú reláciu, v ktorej sa redaktorka rozprávala s mladým manželským párom. Boli to evanjelickí kňazi a hovorili o rôznych témach. Na záver im bola položená otázka, čo odporúčajú ľuďom, keď sa ich pýtajú na utrpenie. Keď im kladú otázku, prečo trpia?

Život Abdruschinov na zemi - Is-ma-elovo varování

26. ledna 2020 v 8:38 Príbehy
Osaměle seděl věštec Nesomet ve své tiché komnatě. Žil ještě ve větším ústraní než všichni ostatní lidé. Od smrti Ismaelovy nepodíval se do křišťálové koule. Teprve nyní cítil v sobě opět touhu. Odešel do pokoje, kde stál křišťál.

Štruktúra študijných odborov českých škôl vyvoláva otázku: Je to ešte školstvo alebo už systém na zničenie ľudského potenciálu krajiny?

24. ledna 2020 v 8:24 Politika
Ponuka študijných odborov v Českej republike budí oprávnené obavy: je tam obrovské množstvo rôznych absurdných multikultúrnych študijných smerov, ale vytrácajú sa klasické odborné a remeselné profesie. Čo bude s fungovaním krajiny o niekoľko desaťročí? Je to zámer? A čo naše školstvo, nie je to u nás náhodou podobné?

Typ na hodnotný film

23. ledna 2020 v 8:07 Umenie
Keďže skutočne hodnotných filmov nie je až tak veľa, dovoľujem si upozorniť na jeden z nich:
Je to film, ktorý má slovanskú dušu!

Bedřich Kočí – 2. časť – Súčasný „rozumový“ človek

22. ledna 2020 v 8:36 Zdravie
Posledné desaťročia sú charakteristické tým, že veľmi mnoho ľudí pokladá za najvyššie, čo v človeku je, jeho rozum. Rozum je veľmi dobrým pomocníkom, ak ho človek využíva na to, na čo bol určený. Treba mať pri tom na pamäti, že rozum dokáže pochopiť len hmotné veci, a preto ho treba využívať hlavne na riešenie praktických materiálnych vecí. Rozum však nedokáže pochopiť nekonečno a večnosť, nedokáže pochopiť večné hodnoty ako pravú lásku, krásu, múdrosť a podobne. Rozum nedokáže rozlíšiť dobro od zla. Rozum dokáže nájsť nekonečne veľa argumentov a logických zdôvodnení pri obhajovaní dobra ako aj pri obhajovaní zla.

Trápna bodrosť šaškov v rozhlasovom éteri

20. ledna 2020 v 10:55 Súčasná spoločnosť
Mnohí ľudia počúvajú pri svojej práci rozhlas, ako určitú zvukovú kulisu. Ak patríte medzi nich, asi vám neušlo, že veľa moderátorov priam oplýva radostným nadšením a entuziazmom. Akoby tesne pred reláciou užili nejaké zázračné pilulky šťastia. Za každú cenu sa snažia vyvolať dojem pohody a dobrej nálady.

Život Abdruschinov na zemi - Mojžíš osvobodí Izrael 2

19. ledna 2020 v 8:21 Príbehy
Když byl Mojžíš starší, tu jsem viděla, že bude potřebovat kolem sebe jiné lidi než mne a že nikdy nemohu naplnit jeho život, který mi unikal. Mnoho jsem o tom přemyšlela a nemohla jsem Mojžíšovi dávat ani nejmenší viny, neboť nebyl nevďečným. Byl jenom přirozený a já byla nepřirozená, pokřivená. Poprve bylo mi jasno, co to znamená býti nositelem staré kultury. Věděla jsem, že to, co je mnoha lidem ideálem a co plni hrdosti vynášejí nad jiné, je více než bezcenné! Potom však mne napadlo:

Prestaňme sa tváriť, že USA sú naši spojenci a zatvárať oči nad ich zločinmi

17. ledna 2020 v 8:13 Politika
Väčšina ľudí žiadne cudzie vojenské základne na Slovensku nechce. Ani tie z východu ani zo Západu. Zvlášť ak majú slúžiť na dobyvačné vojny nášho "spojenca". Spojenci z USA vedú okupačné vojny a drancujú zdroje po celom svete. Teraz dokonca týmto spojencom musíme zaplatiť 1,5 miliardy eur výpalné za stíhačky ktoré nám netreba a naši predstavitelia sa ešte zaviazali, že svoje výdavky na zbrojenie zvýšime na 2% HDP.

Žobrák

16. ledna 2020 v 8:17 Umenie

Niekedy, keď sa šerí, vidím v okne:
stromy sa kníšu ako v mori rahná.
Zjavuje sa mi žobrák, stojí, mokne,
rukávom utiera sa, hľadí na mňa.

O vznešenom ideále čistoty

15. ledna 2020 v 8:13 Mravnosť a nemravnosť
Ako kalich belostnej ľalie rozvíja sa vnútro každej ženy, aby svojou čistotou osviežovalo všetko vôkol seba. Ako vznešené ochrankyne všetkých ženských cností - také by mali byť všetky ženy na Zemi a jedine také si zaslúžia úctu druhých.

O kontroverznosti existencie dogiem v kresťanstve

13. ledna 2020 v 13:10 Kresťanstvo
Dogma je niečo raz a navždy dané a nemenné. Dogmy sú vieroučné pravdy, ktoré sa prijímali na cirkevných konciloch záväzne pre celé kresťanstvo. Ich konečná podoba bola formulovaná najvyššou cirkevnou hierarchiou a kryštalizovala sa po vzájomných intenzívnych, a niekedy aj dlhodobých rokovaniach. No a konečný výsledok, čiže dogmu, zostávalo bežným kresťanom už len prijať. Prijať a veriť jej bez akýchkoľvek pochybností a bez premýšľania.

Život Abdruschinov na zemi - Mojžíš osvobodí Izrael 1

12. ledna 2020 v 8:18 Príbehy
"Nemáš poznati nenávist, pokud já budu žít!" Tak pravil Ismael. Ismael byl mrtev a nenávist kolem Abdrushina počala nabývati stále hutnějších forem. Nemohla ještě k němu, neboť byl chráněn a střežen Namchanem.

Podoby vojny...

10. ledna 2020 v 8:25 Súčasná spoločnosť
Pred pár dňami sme pozerali v tv prírodopisný dokument o varanovi komodskom. V komentári zaznelo, že varan nemá na území kde žije, prirodzeného predátora. Môj potomok len lakonicky poznamenal, že má šťastie, pretože tam možno nie je ropa.

Očista

9. ledna 2020 v 8:10 Umenie

Čo je to? Tragédia? Fraška?
Zo všetkých dier sa leje lož,
no a mňa stud a hanba fliaska,
vo vrecku otvára mi nôž.

Bedřich Kočí – „TRPTE a NEREPTAJTE“ a mnoho iných právd

8. ledna 2020 v 8:02 Zdravie
Cez vianočné sviatky sa ku mne dostala knižka Bedřich Kočí: O duchovní léčbě, ktorá ma veľmi hlboko oslovila, a tak o nej prinášam niekoľko informácií. Bedřich Kočí (1869 - 1955) pôsobil v Čechách, bol duchovným liečiteľom a robil prednášky na duchovné témy.

Prianie všetkým ľuďom dobrého srdca pre Rok 2020

7. ledna 2020 v 8:06 Na zamyslenie
- Človek je predovšetkým tvor duchovný, čo nemá nič spoločné so žiadnym náboženstvom na Zemi! To duchovné v človeku ho uschopňuje k empatii, cíteniu, k súladu so svojím svedomím a v konečnom dôsledku k tomu, aby sme ako ľudia stáli na Zemi vysoko morálne čisto, mravne a uvedomelo.

- Trvalým úsilím a pohybom, pri zdokonaľovaní duševných a duchovných schopností, v nás zatiaľ driemajúcich a nevyzdvihnutých, získavame postupne kredit vedomej duchovnej bytosti, majúcej svoje ciele i svoje konkrétne úlohy a povinnosti, nielen tu, na Zemi. Odmenou za toto úsilie, je pre človeka dosiaľ nepoznaný druh blaženosti a šťastia, majúci svoj pôvod v harmonickej spolupráci všetkého tvorstva navzájom a len takýto spôsob života, môže priniesť ľudstvu trvalé hodnoty a radostnú, nikdy nekončiacu tvorivosť Ducha.

Sviatok troch kráľov! Oslava tých, ktorí si to vôbec nezaslúžia!

6. ledna 2020 v 10:55 Kresťanstvo
Zakrátko po Vianociach, ktoré sú oslavou narodenia Ježiša Krista, oslavujú kresťanské cirkvi sviatok troch kráľov. Traja králi, alebo aj traja mudrci z východu, poznali a pochopili, že na zemi, konkrétne v židovskom národe, sa má narodiť niekto Veľký. Že sa tam má narodiť Mesiáš, Spasiteľ sveta a Syn Boží.