Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Prosinec 2019

Svet, ktorý si vybral ten horší diel! Tvrdé slová, adresované civilizácii materialistov!

30. prosince 2019 v 10:28 Na zamyslenie
Ľudia dneška sú mimoriadne zaneprázdnení. Veľa pracujú a majú na starosti veľa vecí, ktoré ledva stíhajú. Ich život je plný zhonu a stresu až do takej miery, že mnohým sa zdá byť dvadsaťštyrihodinový deň príliš krátky na to, aby všetko stihli.

Život Abdruschinov na zemi - Mojžíš

29. prosince 2019 v 8:44 Príbehy
Několik roků přešlo v dokonalé harmonii. Nahome nemyslela již na Egypt ani na faraona. Tu pravil Abdrushin: "Čas nadešel! Pojedu do Egypta!"

Za národné, kresťanské a sociálne Slovensko - Verejná výzva

27. prosince 2019 v 7:39 Slovensko
Je jedno či ste majetný alebo chudobný, muž alebo žena, mladík alebo starec, je jedno aké postavenie zaujímate v spoločnosti. Pozdvihnúť Slovensku môže každý.

Odsúdený za stotožnenie sa so štúrovcami

26. prosince 2019 v 8:23 Politika
V politickom procese ma odsúdili k peňažnej pokute 4000€ za to, že som sa stotožnil s citátmi štúrovcov, čo súd vyhodnotil ako hanobenie. Súd síce zamietol obžalobu za údajný extrémizmus alebo šírenie extrémistických materiálov, takisto odmietol obžalobu z podnecovania k násiliu, no citovanie Štúra, či Vajanského, bez môjho zaujatia postoja k nim, súd označil ako hanobenie. Spolu s obhajobou sme sa samozrejme okamžite odvolali, platiť pokutu za vyzdvihovanie slov našich národných hrdinov by bolo pošliapaním všetkej mojej práce a nášho spoločného zápasu. Platiť pokutu za vpád ozbrojených zložiek so samopalmi by bolo priam zločinom. Som v plnom rozsahu nevinný. Po skončení som poskytol odpovede všetkým médiám, pre ktoré som okrem mnohých iných súvislostí uviedol voltairovskú múdrosť; tých, ktorí vám skutočne vládnu, spoznáte podľa toho, že ich nesmiete kritizovať.

Tibor Eliot Rostas

Příběh lidské duše

25. prosince 2019 v 8:20 Duchovno
Lidé jsou opravdu zvláštní! Ani dnes nepozorují, že svým vlažným postojem k naléhavosti duchovního probuzení a ozdravění, řadí se stále k zástupům jen ztrnule myslících a uvažujících milců všeho minulého, kteří vždy v historii lidstva stali se schopnými něco správně rozpoznat a přijmout až teprve ve chvíli, kdy každé nové dění přešlo okolo nich, vžilo se u ostatních jako něco samozřejmého, a tím teprve stalo se konečně i pro ně osvědčeným v pozemském světě. Ano, tak tomu je u těchto lidí, kteří s veškerou křečovitostí lpí na všem minulém a nedokáží toto minulé správně zužitkovat ani pro přítomnost, natož vzít je jako východisko pro vše budoucí. Bylo by to snad až směšné, kdyby se to vždy netýkalo tak vážných a pro veškeré lidstvo důležitých vývojových změn v celé historii.

Aj takéto sú Vianoce!

24. prosince 2019 v 8:33 Súčasná spoločnosť
Bol piatok 13.12.2019 a ja som so ženou išiel do lekárne vybrať si lieky,aby som počas vianoc nezostal bez nich. Sedím v aute pred bankomatom, kde už tretí deň nervózne prešľapuje muž asi 30 ročný a fajčí jednu cigaretu za druhou.

Nepočujete? Burácajúci hlas posledného súdu už volá: DOSŤ!

23. prosince 2019 v 12:28 Výstrahy
Osobný a posledný súd! Tieto dva pojmy súvisia s kresťansko katolíckou terminológiou a nie sú v zásade nesprávne. Budeme teda na nich budovať a podrobnejšie si objasníme dva najdôležitejšie a najzásadnejšie momenty celého nášho bytia. Avšak objasníme si ich na základe poznania stavby stvorenia a na základe zákonov, vo stvorení fungujúcich, čoho znalosť žiaľ kresťanstvu chýba. A preto v nesmierne zásadných pojmoch, ako je osobný a posledný súd, v mnohých veciach tápe.

Život Abdruschinov na zemi - Milosrdenství naplnilo jeho srdce 2

22. prosince 2019 v 8:29 Príbehy
Nahome zemdlela. Protřela si oči, povstala na stráž, když únava přešla. Po chvíli klesla jí opět víčka na unavených očích. Namáhavě se opět probrala z dřímoty, vyskočila a procházela se.

Slovensko sa plíživo mení na diktatúru

21. prosince 2019 v 8:50 Politika
Vážení priatelia, drahí vlastenci, milované vlastenky. Viete, čo urobí žaba, keď ju hodíte do hrnca s horúcou vodou? Vyskočí, lebo sa popáli. A čo urobí, keď ju dáte do hrnca vlažnej vody a tú vodu budete pomaly zohrievať až do bodu varu? Žaba sa uvarí. Jej receptory na koži totiž nezaznamenajú, že voda sa stala vriacou. Žaba sa stále cíti príjemne, až do chvíle, kým sa uvarí. Ale to už je neskoro na precitnutie a útek.

Vlasť 2

21. prosince 2019 v 8:36 Umenie

Musí mať človek ešte jednu vlasť,
kam chodia v zime nezábudky rásť,
odkiaľ sa zjari nezábudky vrátia.
Musí byť vlasť, kde žijú moji bratia.

Česká lékařka pracující v Německu varuje svět

20. prosince 2019 v 8:18 Politika
"Včera v nemocnici v Německu, kde pracuji, jsme měli schůzku o tom, jak je příliv muslimských imigrantů ze Středního východu prostě neudržitelný. Chod klinik nemůže zvládnout mimořádné události, protože je přetížen vysokým počtem vážných zdravotních mimořádných událostí, které se začínají hromadit ve všech nemocnicích."

Modlitba

19. prosince 2019 v 8:12 Duchovno
Úprimná, precítená modlitba, ktorá nečakane vytryskne z hlbín nášho vnútra, je veľkou pomocou, ktorú máme k dispozícii kedykoľvek. Nezáleží, či sa tak stane z vďačnej radosti, alebo v najväčšej núdzi, či je obalená do slov, alebo nie - len nech je naplnená pokornou čistotou. Tá potom vynesie modlitbu s ľahkosťou do Výšin, odkiaľ bude môcť okamžite prísť pomoc. Aj v čase najväčšej núdze, keď "Boh zahalí svoju tvár", môžeme obrátiť svoj vnútorný zrak nahor a silou modlitby preraziť akékoľvek mračná temnoty. Nečakané prúdy Živého Svetla nám prinesú mier, múdrosť, ochranu a silu, aby sme mohli zvládnuť v živote akúkoľvek silnú búrku, ktorá je vždy len očistná. A nielen to. Takto posilnení, budeme sa môcť stať majákmi, ukazujúcimi cestu a nádej tisícom ďalších, ktorí to veľmi potrebujú.

Tolerancia a odolnosť

18. prosince 2019 v 8:16 Na zamyslenie
Základnou povahovou črtou súčasného moderného človeka je sklon hľadať chybu vždy v niekom inom. Kto si to neuvedomuje, nech sa viac zameria na náš vzťah k prírode a potom iste mnohé sám pochopí. Zamyslime sa nad nasledujúcim príkladom:

Skazonosné zanedbávanie povinností v deň sviatočný!

16. prosince 2019 v 10:02 Duchovno
Aby sme pozemsky prežili, musíme si šesť dní v týždni plniť svoje mnohé pozemské povinnosti, či už v práci, alebo doma. Aby sme duchovne prežili, musíme si v deň sviatočný plniť svoje základné duchovné povinnosti.

Život Abdruschinov na zemi - Milosrdenství naplnilo jeho srdce

15. prosince 2019 v 8:15 Príbehy
Nahome bylo blaze až do tohoto dne, kdy uslyšela, že farao bude brzy hostem v Abdrushinově domě. Ihned se vrátila všechna hrůza, kterou měla nevědomky v sobě ode dne svého zajetí Egypťany. Marně se jí snažil kníže uklidnit. Byla ochromena strachem neboť cítila, že farao chystá také proti Abdrushinovi něco zlého.

Progresívno-liberálni fašisti! My vlastenci sa nebojíme vašich hrozieb a zastrašovania!

13. prosince 2019 v 8:40 Politika
Vieme, kto ste, komu slúžite a aké zlovestné sú vaše zámery. Klaniate sa démonovi moci a mamony, preto ste služobníkmi tých najzločinnejších svetovládnych mocenských elít usilujúcich o nastolenie genocídnej svetovlády globálneho fašizmu. Viete veľmi dobre, aký desivý je ich program likvidácie európskej civilizácie a bielej rasy s pomocou európskeho superštátu - fašisticko-islamského kalifátu, na čom intenzívne pracuje byrokratický aparát EÚ, ktorý sa aj s podporou zapredaných europoslancov stal nástrojom totalitnej diktatúry finančného veľkokapitálu a jeho nadnárodných monopolov a korporácii, čiže globálneho fašizmu.

Co je Pravda?

12. prosince 2019 v 8:11 Vo Svetle Pravdy
Pravda jest to věčně nezměnitelné! Co se ve své formě nikdy nemění, nýbrž jest takové, jaké bylo již od věčnosti a zůstane vždy takovým, jakým jest nyní. Co proto není a nemůže být podrobeno nějakému pokroku, poněvadž to bylo od počátku dokonalé. Pravda jest skutečná, jest "Jsoucí"! Jsoucí jest jedině pravý život. Celý vesmír se o tuto Pravdu "opírá".

V lúčoch Lásky - čas príprav nastáva

11. prosince 2019 v 8:08 Duchovno
Ľudské telo je oživované neprestajným kolobehom krvi, ktorá je činnosťou srdca pravidelne vypudzovaná do krvného riečiska, aby doputovala k jednotlivým orgánom. Vďaka tomu sú orgány okysličované a zásobované potrebnými látkami a slúžia tak svojmu účelu - základu telesnej vitality a zdravia. Obrazne možno povedať, že každý úder srdca je pre telo darom lásky, darom života.

Bezhraničné sebectvo a osobná uhlíková stopa

9. prosince 2019 v 11:04 Súčasná spoločnosť
Skutočnosť, že ekologické aktivity boli v súvislosti s Gretou Thunberg a ľuďmi, čo stoja za ňou v značnej miere sprofanované neznamená, že teraz máme mávnuť nad všetkým rukou tak, ako to mnohí s radosťou urobili. Zásadný obrat v našom vzťahu k prírode je potrebný, ale nevedie cestou vyrúbenia nových daní a ďalšieho, podobného sofistikovaného zarábania na obyčajných ľuďoch pod zámienkou boja za ekológiu. V skutočnosti však kvôli stále väčšiemu hromadeniu ziskov tak, ako vždy. Bábkou a nástrojom v rukách práve tohto typu ľudí sa stala naivná Greta Thunberg.

Život Abdruschinov na zemi - Nahome

8. prosince 2019 v 8:38 Príbehy
Když myslíval na to, že tento mocný nepřítel mohl by jednou vpadnout do jeho kvetoucí říše, zhrozil se. Nebylo v něm bázně, neboť jeho Arabové byli ve válečnictví právě tak vycvičeni, jako v denních pracích. Přesto však vyslal posla k faraonovi a zval ho k sobě jako hosta. A právě tak vyslal posly ke svému příteli Ebranitovi.