close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Květen 2019

Čas ničnerobenia. ..

31. května 2019 v 8:52 Na zamyslenie
V uponáhľanej dobe, časovom strese a pri množstve práce sú takéto chvíľky vzácne a dokážu priniesť aspoň na pár minút oddych, relax a načerpanie nových síl. Človek, tak dokáže úplne vypnúť od každodenného zhonu a urobiť si malú chvíľku pre seba, keď nemusí myslieť na pracovné povinnosti, starosti či iné problémy.

Úlomky

30. května 2019 v 8:47 Na zamyslenie

Úlomky, čo ma krájajú a menia,
z nekonečného radu udivenia
vystúpia, aj keď duša nevládze,
zostanú ohnivkami jednej reťaze.

3. stupeň duchovní úlohy člověka

29. května 2019 v 8:39 Duchovno
Jednou z nejdůležitějších povinností člověka, kterého oslovily duchovní hodnoty, má být snaha zpřístupňovat je svým vlastním způsobem ve srozumitelné podobě ostatním. Na tomto stupni duchovní úlohy má však snaha o dosažení tohoto významného cíle úplně přesahovat okruh nejbližšího okolí člověka, získávajíc rozměr vědomého působení, které zohledňuje nejen duchovní potřeby jednotlivce, ale především lidského pokolení jako nedělitelného celku. S tím je úzce spjato vědomí nejvyšší osobní spoluzodpovědnosti za duchovní a mravní úroveň celospolečenského života, motivující člověka k nejvyššímu nasazení všech, pomoc přinášejících, citových, intelektuálních, ale i tělesných schopností.

Človek a Zem! Účastníci nezmieriteľného zápasu dobra so zlom

27. května 2019 v 8:48 Na zamyslenie
Predstavme si veľký obraz, ďaleko presahujúci rozmer čisto pozemskej reality. Predstavme si sily Svetla, nachádzajúce sa vo výšinách a sily temnoty, nachádzajúce sa v hlbinách. Sily Svetla sú silami dobra, silami bielej, silami mieru, silami života, silami harmónie, silami porozumenia, silami spolupráce, silami čistoty a silami krásy.

Předkvarkový, kvarkový a vědou zachytitelný vesmír V.

26. května 2019 v 8:38 Duchovno
Úrovně magneto-éterického vesmíru. V předchozích kapitolách jsme si popsali tři základní části vesmíru. Rozdělili jsme si je v jejich zásadních stavebních odlišnostech a také i z hlediska jejich vzájemného propojení.

Demoralizácia a degenerácia mládeže beží na plné obrátky aj na Slovensku!

24. května 2019 v 8:43 Súčasná spoločnosť
Keďže entity, pretláčajúce bezbrehý liberalizmus dobre vedia, že s dospelými, rozumovo vyzretými a kriticky zmýšľajúcimi ľuďmi moc nepohnú, sústredili svoju pozornosť inde a útočia na to najzraniteľnejšie - na naše deti a mládež! Tie totiž poslušne "hltajú" všetky najnovšie západné liberálne "trendy", ktoré sú im prezentované prostredníctvom rôznych psychicky nevyzretých a chorých jedincov. Jedná sa o prezentáciu rôznych sexuálnych zvráteností, amorálneho a nenormálneho správania a zmýšľania, ktoré im prezentujú kdejakí mediálni šašovia a psychopati s vreciami na hlavách či o bagatelizáciu drogovej závislosti.

Vážená pani ministerka kultúry Ľubica Laššáková,

23. května 2019 v 15:42 Súčasná spoločnosť
dovoľte nám vyjadriť podporu Vášmu rozhodnutiu nefinancovať v rámci dotačného programu Ministerstva kultúry SR pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva politické aktivity LGBTI+ organizácií, ktoré vyvolávajú v spoločnosti zbytočné napätie.

Nesekejte trávníky nakrátko

23. května 2019 v 8:28 Perly múdrosti
Delší vegetace lépe zadržuje vláhu a pomáhá biodiverzitě. Proto jak obcím, tak jednotlivcům doporučujeme omezit počet sečí a nechat trávu růst.

2. stupeň duchovní úlohy člověka

22. května 2019 v 8:35 Duchovno
Tento stupeň je charakteristický několika významnými znaky, především však tím, že duchovní úsilí člověka začíná postupně přesahovat rámec jeho niterného života. Člověk se už nezaměřuje jednostranně jen na zušlechťování svých citů a myšlenek, ale hledá přirozené způsoby jejich konkrétního hrubohmotného uplatnění. Nechce již nečinně přihlížet na úpadek svého okolí, vynášejíc neoprávněné a povrchní rozsudky nad konáním druhých, ale sám usiluje povznášet jej svým duchovním působením k nejvyšší možné ušlechtilosti a pravé kráse.

O hlbokom omyle stúpencov gnostického kresťanstva

20. května 2019 v 11:10 Kresťanstvo
Gnostické kresťanstvo je kresťanstvom, uznávajúcim kozmický princíp Krista. Ide o všeobsiahly, božský princíp, jestvujúci nad hmotným svetom. Tento princíp pôsobí svojim vyžarovaním zhora smerom nadol k ľuďom a vnútorne ich nabáda k tomu, aby poznali, čím v skutočnosti sú. Že sú zrnkami ducha, ponorenými do hmotného sveta za účelom duchovného dozrievania, a že skutočným zmyslom ich bytia je nadobudnutie takej vysokej miery zdokonalenia v cnostiach, že budú môcť navždy opustiť hmotnosť a vstúpiť do večnej ríše Ducha.

Předkvarkový, kvarkový a vědou zachytitelný vesmír IV.

19. května 2019 v 8:25 Rozširovanie poznania
Elektromagnetický vesmír. V okamžiku, kdy dostoupila pronikající Tvůrčí Vůle na své cestě Pozdějším Stvořením do bodu, kdy v ochlazení proměnilo se znovu záření ji obklopující, došlo k momentu, jenž dnešní věda nazývá singularitou, tedy počátečním okamžikem vzniku nám zde viditelného vesmíru.

Prečo je liberalizmus tak nebezpečný? Zvalcuje aj Slovensko civilizačná zmena?

17. května 2019 v 8:24 Súčasná spoločnosť
Mnohí ani nechápu, čo to liberalizmus je, a preto si ani nemôžu uvedomiť jeho nebezpečnosť. Blažená nevedomosť. Každá úspešná civilizácia vyrástla na súbore pravidiel, ktoré prijala a dodržiavala. Čím bol tento súbor pravidiel lepšie nastavený, tým úspešnejšia bola civilizácia, ktorá sa nimi riadila. Naša, európska civilizácia vyrástla na normách, ktoré zadefinovalo kresťanstvo. A úspešnosť tejto civilizácie nemôže nikto poprieť.

Jak změnit svůj osud?

16. května 2019 v 8:29 Perly múdrosti
Jestli se ti nelíbí co dostáváš, změň to, co dáváš!

1. stupeň duchovní úlohy člověka

15. května 2019 v 8:20 Duchovno
V oblasti společného lidského působení bychom mohli duchovní cestu člověka na Zemi rozdělit pro lehčí porozumění na tři základní stupně. Na prvním stupni člověk prožívá především potřebu zkvalitňovat úroveň vlastního vnitřního života, do nějž spadá převážně jen schopnost ušlechtilého myšlení a cítění, ve všech proměnách duševního rozpoložení. Na toto úsilí vynaloží téměř všechny svoje duševní síly a považuje ho za to nejvyšší a nejvznešenější, co může po dobu života na Zemi učinit pro jeho povznesení. Avšak i když je plnohodnotné prožití tohoto stupně nepochybně nesmírně důležité, protože tvoří základ, bez nějž by nebylo možno pokračovat dále, přece bychom ho neměli považovat za vrchol duchovního úsilí člověka. Po zušlechtění vnitřního života má totiž následovat také snaha o vyjádření se navenek, prostřednictvím konkrétních činů. Nikdy ale ne na úkor dalšího rozvoje vnitřního života, který má i nadále nepřetržitě probíhat. Jen tak je možné dosáhnout stavu vnitřní vyváženosti, přinášející pravé životní naplnění.

Ľudia! Odkiaľ pochádzajú a prečo prišli na svet?

13. května 2019 v 10:29 Zmysel života
Ľudské bytosti nie sú z tohto sveta! Nie sú zo sveta hmotného a materiálneho, v ktorom žijú v súčasnosti. Sú zo sveta nehmotného a nemateriálneho! Sú z ríše Ducha! Tam je ich pôvod! Tam je ich domovina! Tam je ich pravá vlasť! Tam sa raz majú vrátiť!

Předkvarkový, kvarkový a vědou zachytitelný vesmír III.

12. května 2019 v 8:49 Rozširovanie poznania
Magneto-kvarkový vesmír. Abychom mohli lépe pochopit určité souvislosti vazeb mezi jednotlivými úrovněmi hmotností vesmíru, přeskočíme nyní z popisu dějů v magneto-éterickém vesmíru o kus napřed a popíšeme si zde vznik a utváření vesmíru magneto-kvarkového. Teprve pak se zpětně vrátíme ještě k úrovni magneto-éterické, abychom si zevrubněji popsali jeho jednotlivé části.

Neurážajte rodičov povinnými škôlkami

10. května 2019 v 15:21 Súčasná spoločnosť
Vážená Národná rada SR, Vážení poslanci NR SR, My občania Slovenskej republiky, rodičia maloletých detí a organizácie nesúhlasíme, aby bola zavedená pre všetky deti od piatich rokov povinná materská škôlka, ako to predpokladá poslanecký návrh novely zákona o výchove a vzdelávaní (p. t. 1468). Rozumieme zámeru pomáhať deťom zo sociálne zraniteľnejšieho prostredia a zlepšiť ich štartovaciu pozíciu v škole. Posunutie štartovacej čiary pre všetky deti však tento problém nevyrieši.

Kapitál z nových členských štátov je systematicky využívaný na zvyšovanie bohatstva a životnej úrovne západu

10. května 2019 v 8:29 Politika
Podpredseda SNS Jaroslav Paška v diskusnej relácii TA3 ako aj v príspevku na sociálnej sieti pred blížiacimi sa voľbami do EP upozornil na ekonomickú výhodnosť vstupu stredoeurópskych krajín do EÚ z pohľadu starých členských krajín.

O sile slova

9. května 2019 v 8:31 Perly múdrosti
Verím v silu modlitby, verím v silu slova, vysloveného aj zamlčaného, šíreného aj driemajúceho v šuplíku. Jeho sila má moc pretvárať svet, či ľudia porozumejú jeho obsahu, alebo obsah iba intuitívne nahmatávajú v hudbe hlások. Báseň je atómová elektráreň na srdci.

Teodor Križka

Budoucí svět na Zemi - Svět bez čísel!

8. května 2019 v 8:26 Na zamyslenie
Pozorujeme-li správně vesmír, jeho "makro" i "mikro" svět, pak musíme konstatovat zcela zásadní poznatek - život v něm obsažený vznikl a trvale pulsuje bez potřeby znalosti a používání čísel. To, co dnešní svět považuje za spojitost projevů vesmíru s číselnými řadami našeho matematického vnímání světa, je pouze shodnost ve vlnění a záření. Toto vlnění a záření má však svůj původ nad hmotou - v úrovních, které samy o sobě jsou pulsujícím Životem. Pozorujeme-li pak vývoj lidské společnosti v jejím používání čísel, pak musíme připustit, že čím více se společnost opírá o svět čísel, tím více stává se její vlastní život strnulým.