Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Nepoznané příčiny nemocí II.

6. února 2019 v 10:31 |  Zdravie
S cílem rozšířit naše poznání o všeobecně nepoznaných příčinách nemocí navážeme v následujících řádcích na myšlenky předcházejícího článku. 4. Ochranná příčina nemocí. Je třeba zdůraznit, že ani tato příčina nemocí není vyvolaná vlivem karmického působení, ale vlastním rozhodnutím člověka přijmout na sebe tělesnou nemoc jako ochranu před duchovním pádem, jenž by nastal nezvládnutím funkce zdravého těla.


Abychom lépe pochopili, co je tím míněno, představme si například životní cestu muže, který promarnil smysl svého pozemského života jednostranným pěstováním profesionálního sportu, a to na úkor jiných, důležitějších cílů, jichž měl v životě dosáhnout.

Jaké tělo si asi bude přát před vstupem do nové pozemské inkarnace, aby se uchránil před opětovným pádem, k němuž má ještě stále duševní sklon?

Zohledněním jeho skutečných potřeb přijdeme celkem jednoduše na to, že jedním z účinných způsobů ochrany bude dobrovolné přijetí těla, jež je nějakým způsobem postižené a které mu pro svoji nedostatečnost nedovolí ani při nejlepší vůli jednostranně pěstovat sport. To ho uchrání před pádem do starých kolejí a bude ho nutit přirozenou cestou hledat naplnění života v trvalých hodnotách.

Ne v každém případě musí jít však nevyhnutelně o přijetí vrozeného zdravotního problému. Stejný výchovný účinek může vyvolat i přijetí nemoci či zdravotního úrazu v období, kdy se již sklon k jednostrannému pěstování sportu začíná naplno probouzet. Pokud však předtím, například důsledkem správné rodinné výchovy, nastalo odbourání tohoto sklonu, k úrazu nebo nemoci pak nemusí nakonec vůbec dojít.

Podobným případem je také situace, kdy člověk trpí nějakým estetickým tělesným nedostatkem. Nejednou si stěžuje na svůj osud a nechce přijmout tento vnějšek sebe samého, a přitom si neuvědomuje, že si tento nedostatek mohl ještě před inkarnací sám zcela dobrovolně vybrat kupříkladu proto, aby v době svého pozemského života nepropadl pýše nad svou tělesnou krásou. Vždyť právě od tohoto nesprávného postoje se přišel na Zemi osvobodit.

Abychom pochopili, proč se člověk musí opět pozemsky inkarnovat, aby se osvobodil od své viny, musíme si uvědomit, že pravé poznání vlastní viny nevzbuzuje jenom pocit lítosti, ale následně i touhu vinu napravit - projevit niternou změnu i navenek.

Ale jak může člověk svou vinu napravit, když již nežije v pozemském světě, v němž se provinil a jenž jediný ho může opět vystavit všem zkouškám síly jeho šlechetného předsevzetí? Například, jak může někdo dokázat, že překonal chorobnou tělesnou žádostivost, když už nemá pozemské tělo, které jediné ho svým hmotným vyzařováním může znovu vystavit zatěžkávací zkoušce duchovní čistoty a mravní síly?

Pamatujme tedy na to, že ať nás v životě potká jakákoliv zkouška, má své hlubší opodstatnění, kvůli němuž jsme se právě možná museli pozemsky narodit, abychom se duchovně dostali vpřed. Opětovný návrat do pozemského těla proto nikdy není trestem, ale splněním vlastní touhy ducha po úplné přeměně a zušlechtění, a to způsobem, jaký nabízí moudrá Spravedlnost a Láska, působící v účincích Zákonů Stvoření.

5. Zanedbávání těla

Mnozí duchovně založení lidé říkají, že nemoc nikdy nevzniká náhodně, ale působením zákona příčiny a následku. V principu je to správné. Je však třeba si uvědomit, že příčinou častých nemocí může být také jen běžné zanedbání tělesné hygieny nebo nerespektování přirozených tělesných dispozic organismu, jenž nesmí být jednostranně a nadměrně přetěžován, jestliže má zdravě sloužit. Samozřejmě sem také patří i vliv vnějšího prostředí na tělesné dispozice člověka (zaměstnání, špatné životní prostředí a další). Mnohé snahy hledat v onemocnění za každou cenu hlubší karmickou příčinu proto nemají svoje opodstatnění a nejednou působí zavádějícně.

Možnou příčinou nemoci může být v nejednom případě i lehkovážnost vůči tělu v domněnce, že ono je jenom hmotou, a proto si žádnou péči nezaslouží (viz zcela extrémní postoje některých jogínů a mystiků). Takový jednostranný názor musí vyvolat odpovídající následky nedostatečného zaopatření, a s tím spojené vypovězení jednotlivých funkcí.

Pokud někdo například dlouhodobě zanedbává zdravou pohybovou aktivitu, nemůže se divit, když jeho tělo bude následně již zchoulostivělé vůči přirozené tělesné zátěži a lehce podlehne některé z nemocí. Obdobou tohoto případu může být také velmi časté jednání mnohých, kteří se z pohodlnosti či dokonce kvůli módě a prestiži ve společnosti dostatečně neoblečou do chladného počasí, a následně potom musí snášet nepříjemné projevy prochladnutí. A nakonec, bolestné prožívání nám může způsobit také i taková věc, jako je nedostatečná péče o zuby, podceňujeme-li její význam a když se o ně pravidelně nestaráme.

Mohli bychom zde uvést ještě mnoho případů zdravotních problémů, vznikajících na podobném principu, ale to není cílem přednášky. Uvědomme si však, že řešení každého z těchto problémů spočívá ve snaze docenit hodnotu těla a věnovat mu dostatek času a pozornosti, kterou si jako nejcennější a nejosobnější pozemský dar, jenž nám Stvořitel na cestu životem daroval, zaslouží.

V zanedbávání těla spočívá riziko jeho předčasného vypovězení. Tato okolnost vytváří pak nebezpečí nesplnění vlastní duchovní životní úlohy na Zemi a svazuje tak člověka, jenž se takto provinil, opětně novou, často i nelehkou osudovou karmou.

6. Vědomé ublížení - zneužití svobodného rozhodnutí

Další příčina vzniku zdravotního postižení těla bývá způsobena svévolným útokem agresora na druhého člověka, s následkem zdravotního ublížení. Vzdor tomu, že ve Stvoření vládne Spravedlnost, je takovýto způsob vzniku nemoci možný, protože každý zpětný účinek Spravedlnosti jednou musí vzniknout, tedy musí být vyvolán prvotní příčinou, pramenící ze svobodného rozhodnutí člověka. I dnes býváme svědky vznikání nových vin mezi lidmi. Nejsme tedy jen součástí dějů vyrovnávání a odpykávání minulého. Přítomnost tvoří současně budoucnost.

Lidé, kteří věří ve Spravedlnost, si tak mohou být jistí, že takové nespravedlivé jednání okamžitě podléhá vlivu karmického působení, které agresorovi přinese zpětně zesílené účinky jeho vlastního provinění, a to často právě prožitím nějakého tělesného postižení v jeho následném bytí. Tím se Spravedlnost naplní "do posledního halíře".

Jak můžeme vidět, účinky způsobů tělesného postižení, nemocí či utrpení mohou být v konečném důsledku podobné, a přece mají zcela rozdílné příčiny vzniku. Přitom jedna prožívání jsou ve skutečnosti otevřením a druhá uzavřením kruhu karmického působení.

Nejjasnějším příkladem toho, že tělesné ublížení může nastat také bez nutnosti předchozí karmické cesty, je zavraždění Syna Božího Ježíše, který od lidí trpěl navzdory tomu, že On sám nemohl nikdy být karmicky zatížený žádnou vinou. Podobně se také dařilo i mnohým dávným zvěstovatelům Pravdy, kteří také přicházeli na Zem bez karmické zátěže, a přece neustále naráželi na stěnu slepé lidské nenávisti, stupňované mnohdy až do nejdrsnějšího fyzického napadání.

7. Nesplnění duchovní úlohy

Vedle zmíněných druhů onemocnění existuje ještě jeden, jenž také úzce souvisí se zneužitím svobodné vůle. Toto onemocnění zasahuje osobnosti, které jsou přímo spojené se zdrojem duchovní síly a přišly na Zemi společně s předem vyhlédnutým počtem věrných pomocníků splnit připravovanou duchovní úlohu velkého významu.

Vznik nemoci v tomto případě bývá vyvolán tím, že přímé spojení takových osobností se zdrojem duchovní síly v nich zákonitě vyvolává tak silný duchovní tlak, že je snesitelný pouze tehdy, když je rovnoměrně rozložený mezi onen okruh pomocníků. Jestliže však tito pomocníci nedokáží odpovídající podíl této síly přijmout a předávat dále ostatním lidem, například kvůli vlastnímu duchovnímu selhání, potom se tlak jednostranně hromadí, přerůstá míru únosnosti a vyvolává prudké poškození zdravotního stavu dotyčného.

8. Souhrn vícero vlivů

Zcela poslední příčinou vzniku tělesného postižení či nemocí je souhrn dvou i více výše popsaných vlivů najedou. Protože nemoc není v tomto případě vyvolána jenom jednou příčinou, bývá jen těžko léčitelná. Z každé nemoci je však možné najít východisko, rozhodující je přitom důvěra ve všemohoucnost Stvořitele a v Jeho uzdravující Sílu.

TL
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama