Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Budoucí společenské uspořádání života na Zemi

27. února 2019 v 8:23 |  Rozširovanie poznania
Pro to, aby mohlo být v budoucnu naplněno očekávání všech dřívějších i současných generací, očekávání nastolení harmonického a tvořivého společenského uspořádání, chybí zde dosud stále ještě to nejdůležitější. Tím nejdůležitějším je pak právě vlastní duchovní pokrok člověka jako jednotlivce, jako nezaměnitelné osobnosti, jež je součástí celku - společnosti. Duchovní pokrok člověka spočívá především v poznání a respektování zákonitostí, jež udržují řád a harmonii v celém veškerenstvu díla Stvoření.


Poznání zákonitostí - tedy poznání působení principu Pravěčných Zákonů, udržujících život ve Stvoření, je tak výchozím základem správného směru života jednotlivce i celé společnosti.

Vzestup duchovní i vzestup společenský u člověka jako jednotlivce je tím nejpřirozenějším způsobem podmíněn pochopením a vnitřním přijetím poznání Zákonů Stvoření.

Člověk, který přijal a osvojil si v mnohostranných životních zkušenostech trvalou platnost a neměnitelnost účinků působících Zákonů Stvoření, stává se ve svém životě harmonicky souznějícím s těmito Zákony. Tím stává se přirozeně i podporujícím harmonii v celkovém společenském veřejném životě.

Nutno podotknout, že souznění se Zákony Stvoření neznamená a nikdy ani neznamenalo podmínku přijetí bezbarvého sterilního způsobu života, tak jak se to jeví dnešnímu ateistickému světu v jeho náhledu na život duchovní.

Stát se člověkem, usilujícím o naplňování duchovních cílů v životě, není nikterak nastoupením té cesty, jež má být oproštěna od nejrozmanitějších lidských radostí a starostí.

Právě naopak - duchovní úsilí přináší spolu s čistotou a přímostí jednání člověku zintenzivnění všeho prožívání a zejména pak zesílení schopnosti spolucítění s druhými.

A především tato schopnost spolucítění - schopnost vcítění se do radostí i starostí bližních, s nimiž se setkáváme v životě, je základním bodem změny všech společenských poměrů.

K tomuto rozvoji schopnosti spolucítění s druhými napomáhá člověku právě poznání a pochopení pravého smyslu Mojžíšova Desatera přikázání i Ježíšova Nového Zákona.

Vlastní chod společnosti bude pak přirozenou cestou rozdělen na složku státního vlivu na rovině zákonodárství, výchovy, bezpečnosti a rovinu obecných samospráv, majících vliv na přímé hospodaření a životní úroveň obyvatel jednotlivých regionů obcí a krajů ve státě.

Státní vliv bude pak určován na principu osvíceného vládce se vzorně rozvinutými vlastnostmi ducha. Tento vládce bude mimo jiného sám určovatelem svého nástupce. Zákony v jeho rukou budou jednoduchými, pomáhajícími a tvořícími, neboť budou vycházet jedině z principů Zákonů Stvoření. Obecní samosprávy pak budou v sobě plně odrážet ideální principy volebního systému. Z jejich pravomoci bude se mimo jiného formovat vlastní životní úroveň obyvatelstva, neboť odvody z práce obyvatel budou z převážné části směrovány do pokladny obecních rozpočtů. Zpětná kontrola užitečnosti a prospěšnosti ve využívání svěřených hodnot samosprávou bude tak přehlednou a z velké části přímo ovlivnitelnou obyvateli, žijícími v dané obci.

V budoucí době bude tedy stát, zastoupený vládcem a jeho poradní radou, vytvářet podmínky, určující duchovní vzestup společnosti. Samosprávné rady obcí, jež budou voleny přímo obyvateli jednotlivých obcí, budou se pak starat o správu hospodářské prosperity obce, a především budou činnými v rozvoji obecních poměrů tak, aby tyto byly stále blahodárnějšími pro všechny poctivé a o čistotu jednání usilující obyvatelstvo. Veškeré vytváření společenských poměrů, ať již na úrovni státu či úrovni obecné, bude se v budoucí době zcela odvíjet od poznání přirozených účinků Zákonů Stvoření.

Tak tedy počínání člověka na úrovni osobního života má se stát vědoucím, znalým smyslu jeho bytí na základě znalosti Boží Vůle ve Stvoření. Toto poznání pak bude zcela přirozeně pronikat do celého života člověka. Tento stav nadejde v nadcházejících časech na Zemi jakožto zcela přirozený pokrok ve vývoji poznání lidstva. Jestliže však bude poznání Zákonů Stvoření, jež můžeme nazývat jinými slovy Vůlí Stvořitele, působit v životě jeho osobního rozsahu, potom je zcela samozřejmé to, že stejným, ba ještě silnějším způsobem, bude se objevovat znalost Vůle Stvořitele na všech místech společnosti, kde bude žádaným u všech vedoucích osobností - správců obcí, strážců pořádku, ve zdravotnictví a také na mnoha dalších místech ve společenském uspořádání budoucího života.

Také na Stvořitelovu Vůli, projevující se trvale v účincích Zákonů Stvoření, bude se v nově rodícím společenském uspořádání hledět jako na zcela přirozený inspirativní základ veškerého rozhodování člověka. Přes dnešní přetrvávající nepochopitelnost a nedůvěru v existenci Stvořitele je v tomto výhledu do budoucí doby na Zemi obsaženo zaslíbení možnosti pokračování života lidské společnosti. Jiné výhledy nemohou být s tímto srovnány, pokud přihlédneme k požadavku, jakou cestou může jedině nadejít na Zemi stav harmonie a spravedlivého rozhodování na všech stupních v lidské společnosti.

Jedině osvojení si citu jako přirozené potřeby duchovního nitra člověka a také řízení se radami Desatera přikázání a větami Nového Zákona, přineseného Synem Božím, Ježíšem, dává tedy možnost výhledu na pokračování existence člověka na Zemi. Jiné cesty zůstanou provždy cestami slepými. Dnes tolik vyzdvihovaná ekonomie a vědecký pokrok v tomto ve skutečnosti nehrají žádnou významnější roli.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama