close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Únor 2019

Jak se cíleně manipuluje s pojmy?

28. února 2019 v 8:36 Politika
Žádoucí propagandistický posun se dosahuje tak, že v koncentrácích nevraždili Němci, ale nacisté, esesáci a Hitler. Kdežto naopak třeba okupaci v roce 1968 neprovedli komunisté a Ukrajinec Brežněv (a Poláci, Němci, Lotyši …), ale Rusové. Komunisté takovémuto přístupu říkali "marxistická dialektika". V tomto případě jde o dialektiku liberálně kapitalistickou.

Budoucí společenské uspořádání života na Zemi

27. února 2019 v 8:23 Rozširovanie poznania
Pro to, aby mohlo být v budoucnu naplněno očekávání všech dřívějších i současných generací, očekávání nastolení harmonického a tvořivého společenského uspořádání, chybí zde dosud stále ještě to nejdůležitější. Tím nejdůležitějším je pak právě vlastní duchovní pokrok člověka jako jednotlivce, jako nezaměnitelné osobnosti, jež je součástí celku - společnosti. Duchovní pokrok člověka spočívá především v poznání a respektování zákonitostí, jež udržují řád a harmonii v celém veškerenstvu díla Stvoření.

Dva dôkazy toho, že sme bytosťami citu

25. února 2019 v 12:05 Duchovno
Existujú milióny ľudí, ktorí sú presvedčení, že sa máme riadiť predovšetkým rozumom. Že práve rozum v nás má byť to najdominantnejšie a najrozhodujúcejšie. Sú toho názoru, že cit je čosi príliš neurčité a nespoľahlivé, o čo sa nie je možné s istotou oprieť. A navyše ešte existujú aj city nízke, ako napríklad závisť, nenávisť a podobne, takže tvrdenie, že človek je bytosťou citu a má sa ním preto vo všetkom riadiť dostáva vážne trhliny.

Velká evoluce IX. Není žádných bílých míst a mezer!

24. února 2019 v 8:49 Rozširovanie poznania
Jestliže dokážeme jednou správně nahlédnout pozemskému oku neviditelné působení bytostných sil, pak stane se pro nás provždy zcela pochopitelným děním i samotný vývoj veškerého života na Zemi.Tak jak jsme se již vícekráte zmiňovali, pochopíme i to, že mezi vývojem probíhajícím od nižšího druhu života k vyššímu nepotřebovaly bytostné síly žádných pozemských vývojových mezičlánků.

Právne bezvedomie slovenských pacientov

22. února 2019 v 8:54 Zdravie
Na Slovensku je zdravotníctvo miestom okrádania štátu, väčšina vysokopostavených funkcií či už v zdravotníctve alebo v nemocniciach sú priamo politici alebo politickí nominanti. Ich charakterové vlatnosti sú honba za peniazmi, majetkom, povyšenectvo, egoizmus, despotickosť. Preto je na ľuďoch, aby o neadekvátnom správani lekárov informovali vedenia. Ak vedenie nekoná, tak sa obrátili na príslušné orgány. E-mailové adresy na primárov, riaditeľa nemocnice, VÚC sú dostupne na internete. Treba napísať e-mail, lebo len čo je napísané má právnú váhu. To, čo poviete v telefone alebo osobne nie. A ak, ako je typické pre Slovensko nebude cesta na Slovensku, majú pacienti právo osloviť europské inštitúcie a ombudsmana. Tým je možné, že sa konečne Slovenské zdravotníctvo pohne z tejto čiernej diery.

Ako ďalej?

21. února 2019 v 8:54 Súčasná spoločnosť
Myslím si, že stojíme pred otázkou, ako ďalej. Štát a štátnosť potrebuje ideu. Ideou nemôže byť oligarchická štruktúra moci, ktorá sa machiavellisticky prispôsobuje náladám obyvateľstva, resp. si ich modeluje podľa vlastných potrieb pomocou médií. Tento problém nie je iba náš. Je to problém mnohých postsocialistických krajín, ale aj Európy a Ruska. Ideou nie je prístup, robte si, čo chcete, uplácanie tých, ktorí najviac vykrikujú (vydierajú). Slovensko potrebuje predstavu, aký národ chceme mať a či vôbec chceme zostať kultúrnym národom. Vládna zostava nijakú predstavu nemá a opozícia je v tomto stave pre národ úplnou sebazáhubou.

Teodor Križka

Porušování prvního přikázání

20. února 2019 v 8:52 Duchovno
Slyšíme-li o porušování prvního přikázání, ožije v naší mysli vzpomínka na izraelský lid, jenž v těžkých chvílích na cestě do zaslíbené země uctíval zlaté tele jako svou nejvyšší záštitu namísto živého Boha, kterého lidem zvěstoval Mojžíš. Přitom si však neuvědomujeme, že modlou se pro nás může stát nejen předmět ze zlata, ale všechno, co ve svém životě postavíme nad Stvořitele a Jeho Vůli.

O hlavných kritériách posledného súdu

18. února 2019 v 8:01 Výstrahy
S nezvratnosťou zániku hmotného sveta, v ktorom žijeme, je neoddeliteľne spojená nezvratnosť posledného súdu. Približuje sa doba, ktorá rozdelí ostrou deliacou čiarou všetkých ľudí na dve skupiny. Na tých, čo z vlastnej vôle zostanú podrobení rozkladu hmoty, aby v nej nakoniec zanikli a na tých, čo sa naopak dokážu včas povzniesť z hmotnosti do kráľovstva nebeského.

Velká evoluce VIII. Co bylo dříve? Slepice nebo vejce?

17. února 2019 v 8:00 Rozširovanie poznania
Čím silnější, osobitější vyzařování světlé formy stálo bytostným silám jako předobraz při utváření pozemských organismů v počátečním vývoji života na Zemi, tím přímo úměrně mohl se pozemský život stávat stále výraznějším, rozmanitějším.

Keď prosíme, buďme trpezliví

16. února 2019 v 8:03
Ak ťa Pán necháva čakať, potom buď pripravený na to, že dostaneš viac, ako si žiadal.

Hrdinovia alebo novodobí žoldnieri ?

15. února 2019 v 8:49 Politika
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993, predovšetkým však po našom vstupe do NATO sa príslušníci našich ozbrojených síl začali stále aktívnejšie zapájať do zahraničných misií v rôznych krajinách sveta. Doposiaľ sa v týchto misiách vystriedalo viac ako 18 000 príslušníkov našej armády, ktorí svoj mandát vykonávali nielen v relatívne bezpečných a pokojných regiónoch (Lotyšsko, Balkán, Cyprus), ale aj v pomerne rizikových krajinách (Afganistan, Irak a pod.), v ktorých nezriedka dochádza k priamym vojenským stretom medzi príslušníkmi zahraničných bezpečnostných jednotiek a rôznymi povstaleckými, resp. teroristickými skupinami.

Kaviarenskej elite

14. února 2019 v 8:31 Na zamyslenie
Ak vám prekáža viera v Boha, ak vám prekáža láska k vlasti, ak vám prekáža pravda o dejinách, ak máte pocit, že vy ste slušnejší ako celý národ, ak ste presvedčení, že kdekoľvek sa žije lepšie, pravdivejšie, slušnejšie - nie je čas, aby ste pouvažovali, či žijete na správnom mieste? Keď misionári prichádzali medzi domorodcov, nemohli tam prísť s pohŕdaním, ani nemohli žiť v bohatstve, ale museli si zažať iba tú istú lampičku ako miestni obyvatelia a zjesť takú istú misku ryže. Lenže uprostred slovanských národov sa vyvinula kaviarenská hŕstka, ktorá nie a nie odísť tam, kde sa im to vidí ako raj, ale žije z urážok a hodnotového teroru, z otvárania brán pre ivestície a zisky bez domova.

Teodor Križka

Nepoznané příčiny nemocí III.

13. února 2019 v 8:28 Zdravie
V předcházejících textech jsme se zaměřili na objasnění hlubších příčin, vedoucích ke vzniku tělesné nemoci. Jak můžeme vidět, nic se neděje náhodně, a přesto však není ve všech případech plně opodstatněn názor, snažící se tělesně nemocného člověka usvědčit z neschopnosti souznít s harmonickým rytmem Stvoření, protože se nezakládá na poznání a zohlednění všech osudových vlivů, které vznik tělesné nemoci vyvolávají.

Katastrofa, zvaná vnútorný život jednotlivca!

11. února 2019 v 11:00 Skryté súvislosti
Jestvujú veci nesmierne dôležité, ktorých dosah podceňujeme. Veci, ktorým neprikladáme veľký význam, avšak v skutočnosti práve oni zásadným spôsobom ovplyvňujú celý náš život. Nevedieť o nich, neprikladať im význam a podceňovať ich musí mať potom nevyhnutne katastrofálny dopad na celé naše bytie.

Velká evoluce VII. Nové formy, nový život

10. února 2019 v 8:04 Rozširovanie poznania
Sotvaže bytostné síly ukončily úspěšně své období "základní školy života" na Zemi dovršením vývoje prokaryontní buňky a současně zvládly "přijímací řízení na školu střední" tím, že zformovaly první eukaryontní buňky, spolu s nástupem období kambria, nastal jim na Zemi čas mnohonásobně intenzivnější práce pro další formování života, čas mnohonásobně náročnější. Jak jsme již hovořili v druhé části předchozí kapitoly, spolu s vyformováním eukaryontní buňky bylo náhle veškeré bytostné působení zasypáno světlými předobrazy zcela nových forem života, které měly nyní oproti dřívějšímu období přijít k objevení se ve hmotnosti v novém, ještě kratším čase.


Kto očakáva že národ môže byť nevedomý a zároveň slobodný očakáva niečo nemožné

8. února 2019 v 8:51 Na zamyslenie
Rod, kmeň, národ. Ten môj, s ktorým som geneticky prepojená, ktorý mi je najbližší a v hĺbke srdca cítim, že práve k nemu patrím je: slovenský. Národ pokorný, pracovitý, čestný, životaschopný a… prastarý. Nenechajme sa klamať, to, že mal možno trošičku odlišný názov nič nemení na fakte, že jeho gény ako kolektívneho vedomia sú prastaré. Ten národ znesie veľa, tak ako niekto, kto za tisícky rokov prešiel už mnoho brehov riek, z ktorých zbieral vedomosti, skúsenosti. Mnoho krát padol i na dno, pretože tam dole bolo niečo, čo potreboval nájsť. Pokoru, úctu, lásku, čestnosť… spolupatričnosť. Neukazujte mu zbrane, krv, temnotu… nežeňte ho do boja proti akémukoľvek nepriateľovi. Netúži po boji.

Márnosť nad márnosť!

7. února 2019 v 8:53 Duchovno
Všetko je márnosť, okrem milovať Boha a jemu samému slúžiť.

Nepoznané příčiny nemocí II.

6. února 2019 v 10:31 Zdravie
S cílem rozšířit naše poznání o všeobecně nepoznaných příčinách nemocí navážeme v následujících řádcích na myšlenky předcházejícího článku. 4. Ochranná příčina nemocí. Je třeba zdůraznit, že ani tato příčina nemocí není vyvolaná vlivem karmického působení, ale vlastním rozhodnutím člověka přijmout na sebe tělesnou nemoc jako ochranu před duchovním pádem, jenž by nastal nezvládnutím funkce zdravého těla.

Výnimočnosť židovského národa! V čom spočívala a prečo ju stratil?

4. února 2019 v 8:38 Kresťanstvo
Mnohí ľudia sa pýtajú, prečo je práve židovský národ taký výnimočný? Prečo je tak vysoko vyzdvihnutý spomedzi všetkých národov? Prečo si práve jeho Stvoriteľ vyvolil? Veď keby sme zobrali už len čisto duchovnú oblasť, v dobe, kedy vzniklo židovské náboženstvo vznikli, alebo už dávno jestvovali aj iné, veľmi hodnotné náboženské systémy. A to napríklad v Indii. Celkom konkrétne trebárs Védy.

Odpoveď na americkú agresiu. Venezuela formuje jednotky venezuelských dobrovoľníkov

1. února 2019 v 8:30 Politika
Portál RusVesna si všíma slová venezuelského prezidenta Madura, ktorý tvrdí, že Venezuela bude vždy vďačná Rusku a pomoc, ktorú Rusi Venezuele poskytli v zápase s USA. Rusi podporujú Venezuelu, vojensky, ekonomicky i na medzinárodnej úrovni v OSN, kde kooperujú svoju činnosť v otázke Venezuely s Iránom, Čínou, Kubou, Nicaraguou, Salvadorom a Bolíviou.