Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

O lidském mozku II. Zdraví - duševní dispozice a skutečnost 11

2. prosince 2018 v 8:20 |  Rozširovanie poznania
Zcela zásadní vliv na další zdravotní stav člověka přichází pak v období pubertálního vývoje, kdy se k působení energií ze stříbrné pásky, jež účinkuje skrze nervstvo Plexus solaris, přidává nové duchovní záření, ovlivňující člověka skrze nervstvo Malé sluneční pleteně.


Jak jsme si psali v předchozí kapitole "Duch a srdce", zcela samozřejmě platí, že od tohoto předkvarkového období tělesného vývoje s každým úderem srdečního svalu je do těla hnána krev, jež nese ovlivnění duchovního druhu, a to právě skrze účinkování Malé sluneční pleteně. Tato doslovně duchem ovlivňovaná krev působí zpětně nejen přímo na orgány žlázového systému, ale současně formuje skrze stříbrnou šňůru v jemnějších úrovních vývoj dalších cest člověka. Odstup návratu tohoto ovlivnění skrze stříbrnou šňůru činí pak na tělesné rovině jedno až čtyři desetiletí. Tak v čase dospívání začíná se pro mladého člověka zcela nová etapa utváření osudové cesty, k níž neoddělitelně náleží i vývoj jeho celkového zdravotního stavu.

Je zvláštní, že dosud lidé nepozorovali to, že nastoupení závažných, život ohrožujících chorob, takzvaných chorob civilizačních, se objevuje nejčastěji po dvaceti letech od prvních okamžiků ovlivňování krevního řečiště duchovními city člověka v období dospívání.

Je nesmírnou milostí, která se v tomto zpoždění projevuje, tedy milostiplností zákona zpětného účinku, který způsobuje to, že ovlivnění duchovního chtění člověka začíná se projevovat se zpožděním zhruba dvaceti let. Do té doby je schopno tělo člověka udržovat svůj stav a energii ze záření převážně předpřipraveného ještě před vlastním zformováním plodu dítěte.

Tak stav, který se naplňuje převážně v období čtvrtého desetiletí života a dále, zcela zřetelně proukazuje duchovní ladění člověka v čase dospívání a následných letech čerstvé dospělosti. Každý další následný rok pak jen stále více zesiluje stav buď pozitivním nebo negativním ovlivněním duchovního chtění člověka. Ve spojení s předem danými dispozicemi DNA dochází pak buď k symbolickému nebo naopak k těžšímu průběhu nejrozličnějších nemocí, vždy přesně v souladu s dlouhodobějším citovým a myšlenkovým laděním toho kterého člověka.

Nemoci těla tak nejsou častějšími ve vyšším věku snad proto, že by se organismus stával při stárnutí náchylnějším k nemocem, méně odolnějším vůči vnějšímu světu, nýbrž je tento děj ovlivňován duchovním úsilím buď k čistému nebo právě k nepěknému myšlení a jednání jednotlivého člověka. Je nutné však upozornit, že původní velmi dobré dispozice DNA a také i životospráva mohou zde sehrát silnou roli, až zásadní u těch, kteří často po celý svůj život škodí svým bližním, a přesto se dlouhodobě těší poměrně dobrému zdravotnímu stavu.

Projev nesprávnosti jednání se však u těchto lidí projeví zcela určitě! A to buď ihned po odložení pozemského těla v okamžiku úmrtí anebo při příštím možném inkarnování, kdy nitky prožívání připraví takovému člověku pod spravedlivým tlakem Zákonů Stvoření přesné pozemské podmínky, odpovídající jeho předchozím nespravedlivým činům. V každém případě tragický duchovní pád takového člověka, jenž jednoznačně musel tak být již dříve lepším, což se projevilo na jeho výchozích dispozicích DNA, na jeho pozemské tělesné výbavě, je pak velmi zřetelně vypovídajícím o dnešním zoufalém stavu života na Zemi. Takový duchovní pád hrozí dnes také trvale každému z lidí, jestliže si i jen na chvíli k sobě připustí některé nedobré vlivy a přijme je za své.

Je tedy nesmírně důležité pro každého z nás, pozemských lidí, osvojení si čistého myšlení a jednání vůči ostatním spolulidem. V okamžiku vážného rozhodnutí k trvalé změně k lepšímu, ve vstřícnosti a čisté srdečnosti k bližním, mohou se pro mnohého člověka zcela bezprostředně začít odvíjet nové osudové nitky pro celé jeho následné bytí. Z hlediska jeho zdravotního stavu je současně s rozhodnou změnou k lepšímu přidáváno do vyzařování jeho krve více světlého posilujícího proudění, které v případě mnoha ne zcela příznivých dispozic DNA může průběh nemoci zlehčit, či ji dokonce zcela odvrátit. Je ale samozřejmé, že pro celkové docílení změny ve zdravotním stavu je velmi často potřebné změnit i mnohé nesprávné návyky v životosprávě.

Kratší i dlouhodobější ozdravná dieta, doplněná zvýšeným podílem ovoce a zeleniny ve stravě, je téměř nutností pro zlepšení zdravotního stavu člověka v dnešní době na Zemi. Pochopitelné je také i to, že je potřebné, aby bylo vždy okamžitě ukončeno užívání nikotinových i všech omamných látek a také i nadměrné užívání alkoholu.

Je opravdu zvláštní uvažování dnešních lidí! Jen uvažte, jak bychom se dívali na člověka, který by denně nalil do prostoru motoru svého auta sklenici několikaprocentního roztoku kyseliny sírové. Na dotaz okolních sousedů a ostatních přihlížejících, případně i na důrazné varování zaměstnanců autoservisu, by pak reagoval slovy, že ho to baví, a že na něco jeho vůz přestat jezdit musí. Jak by asi všichni zmiňovaní zareagovali na jeho jednání? Považovali by dotyčného za psychicky normálního?

Ovšem, že stejný účinek má pro tělesné orgány člověka silný alkohol, o cigaretách vůbec nemluvě, to ponechává dnes největší část obyvatel v klidu a považují takové jednání člověka za normální, ne-li dokonce za moderní a žádoucí. Přitom i jen slabé pasivní vdechování cigaretového kouře způsobuje dospělým, o to více pak dětem, zcela určité ovlivnění mozkového orgánu Hypofýzy skrze nosní a krční sliznice. Každodenní nasčítání pak vytvoří zásadní posun v činnosti tohoto orgánu, jenž přitom nastavuje základní podmínky funkčnosti pro celý systém žláz s vnitřní i vnější sekrecí.

Až jednou lidé pochopí, jak zásadními jsou všechna tato ovlivnění pro propuknutí všech nejrozličnějších nemocí, dřímajících v základech jejich astrálního záření, které je úzce spojeno s DNA, pak zcela jistě změní se veškeré životní podmínky obyvatel na této planetě. Pozemský svět stane se čistším, přirozenějším ve svém přiblížení se k původnímu stavu, jaký zde panoval v dřívějších dobách duchovně čistšího lidstva.

Žel, než dospějeme k těmto změnám, ještě mnoho lidí zcela zbytečně onemocní, ještě mnoho dětí v těchto nezdravých podmínkách dnešního života podlehne těžkým průběhům jinak převážně neškodných onemocnění.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama