Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

O lidském mozku II. Lze se dožít 120 a více let? 12

9. prosince 2018 v 8:46 |  Rozširovanie poznania
Tak jako při zrození přinesená výbava, zakotvená v úrovních nad hmotou ve skladbě jemného vyzařování a následně působící ve hmotě skrze genetické vlastnosti DNA, zprostředkovává člověku celé spektrum zdravotních dispozic pro celý jeho život, tak právě v této genetické výbavě je vždy zakotven i samotný výhled dosažení možného vysokého věku, avšak jen za předpokladu zachovávání ideálních podmínek života.


Co to znamená? Tělesný organismus, který získáváme v okamžiku inkarnace k prožívání života na Zemi, obsahuje pro každého člověka vždy i takzvaný předpoklad jeho možné ideální dlouhověkosti v plnocenné existenci na Zemi. Tedy platí, že získané tělesné dispozice v sobě obsahují vždy i variantu možnosti dosažení určitého vyššího věku života.

Jsme nyní právě nedlouho předtím, kdy věda potvrdí to, že tělesný organismus člověka ve skutečnosti nese téměř vždy možnost dosažení věku, vysoko přesahujícího průměrný věk dnešního obyvatelstva Země.

To znamená, že bude ve skutečnosti vědou brzy objeven poznatek, že eukaryontní buňky, z nichž se skládá i lidské tělo, přes svoji složitost a často i vysokou specializovanost v celkovém zapojení do tělesné soustavy organismu, nesou si samy v sobě předpoklad dosažení vysokého stupně dlouhodobosti života. Systém jejich obměňování, tedy i dorůstání nových buněk, je právě obsažen v genetickém předpokladu DNA, a to tak, že dle ideálnějších vnějších podmínek, ale zejména pak i na základě vlastního duchovního vzestupu člověka, může se tento interval životnosti i rytmus obměňování buněk prodloužit až několikanásobně oproti dnešnímu stavu.

Proč se tedy již dnes nedožíváme věku, který by přirozeně běžně přesahoval alespoň hranici sto let? Do zmíněných předpokladů vstupuje dnes, stejně tak jako tomu bylo i kdykoliv dříve, to, že podmínky života lidí na Zemi určitým způsobem zásadně degradují v DNA uložené původní předpoklady ideálního věku.

Těmito ovlivňujícími podmínkami jsou:

následování a splňování předem předchystaných milníků v životě člověka z hlediska duchovního splňování jeho pravého smyslu existence na Zemi

nesprávné stravování

nesprávný tělesný pohyb a dýchání

poškozené vnější podmínky života na Zemi

1. Následování a splňování předem předchystaných milníků v životě člověka z hlediska duchovního splňování jeho pravého smyslu existence na Zemi

Mnozí čtenáři seriálu "O mozku" již vědí, že každý člověk, rodící se na Zemi, přináší si v širším rozměru svého bytí ve Stvoření určité předpoklady ke splnění duchovní úlohy svého života na Zemi. Velmi často jsou také do daných předpokladů prolnuty i povinnosti, ba dokonce nutnost odčinění něčeho, co si člověk předchystal v etapách předchozího bytí na své cestě úrovněmi ve Stvoření. Tato nutnost odčinění se často vztahuje i k nesprávnému jednání v předchozích životech zde na Zemi.

Shrnutě vzato je možné říci, že každý z lidí rodí se na Zemi s předpokladem určitého plánu svého působení na Zemi v jednotlivých kapitolách životního uplatnění. Zde je však zásadní podmínka! Člověk má v těchto životních momentech ve vláknech svého bytí nastaveny podmínky ke splnění ve smyslu předpokladu splnění ideálního jednání v těchto situacích.

Ideálním jednáním je přitom myšleno jednání, které je současně přirozeně dosažitelné člověku na jeho odpovídajícím stupni zralosti i schopnosti.

Moudré vedení vláken člověka ve Stvoření nepožaduje od nikoho z lidí něco, co je nad jeho momentálními možnostmi. Přesto však můžeme hovořit o jednání ideálním, a to tedy ve smyslu jednání, které odpovídá nejideálnějším duchovním možnostem momentálního stupně zralosti dotyčného člověka.

Jestliže pak dotyčný takovýmto milníkem projde ve splnění, v souladu s oním ideálním předpokladem, pak otevírá se mu okamžitě zcela nový prostor pro příliv duchovních i tělesných sil k podpoře jeho dalšího působení. Dostane se mu zcela jistě možného občerstvení k dalšímu pokroku vpřed. Čím více se pak člověk blíží i ve svém trvalém každodenním jednání k určitému stupni ideálnosti, z hlediska duchovního vzestupu, potom i v ideálním nastavení všech energetických posil proudí k jeho tělesnému organismu nové a nové posily, které umožňují stále silnější občerstvení pro jednotlivé buňky i pro celý organismus.

Zde je potřebné dodat, že onu ideálnost jednání v každém okamžiku života může poznávat zcela zřetelně každý z lidí. Pochopitelně však jestliže on opravdu chce!

To také úzce souvisí se správnou prací jednotlivých částí orgánu mozku i veškerého tělesného nervstva. Jedině opravdové chtění ducha, který dokáže překonávat případné myšlenkové rozporuplnosti, vznikající z přepjatého vyzařování předního, myšlenkového mozku (viz. předchozí kapitoly seriálu "O mozku"), vede k naladění na správný směr v jednání, na jednání citové.

Při trvalém čistém chtění k dobrému tedy žádný člověk nemusí mít obavy, ba dokonce nemusí prožívat křečovitý a oslabující strach z toho, že nakonec zcela selže. Jestliže si uchová chtění k dobrému a bude dbát na myšlenkovou čistotu a také i na ostrou sílu a jednoduchost svých myšlenek, pak je zcela jisté, že smysl svého zrození na Zemi naplní a vystoupí duchovně o několik stupňů výše.

V takovém případě je pak možné hovořit i o splnění prvního základního bodu z vyjmenovaných čtyř podmínek, vedoucích k dlouhodobosti života na Zemi.

Z duchovního hlediska bytí člověka ve Stvoření je splnění tohoto bodu vždy nejdůležitějším, je ničím jiným nenahraditelným ziskem pro jeho další úsilí k získání možnosti koruny věčného života v úrovních Světla ve Stvoření.

Z hlediska dlouhověkosti života na Zemi je však potřebné stále ještě počítat se spoluúčinkováním dalších faktorů, které jsme si shrnuli do zbývajících 3 bodů.

Tak dalším bodem, jenž velmi zásadně ovlivňuje možnost dlouhověkosti života na Zemi, je

2. Stravování!

Co se týká tohoto bodu, tak právě zde je možné říci, že dlouhodobě v tomto směru lidstvo téměř katastrofálně míjí správný smysl pojmu stravování.

Je možné říci, že ve vztahu k dlouhověkosti lidstvu nevyváženost a přepjatost ve stravování škodí, a to nebývale a významně!

Chybí zde zásadní vyrovnanost! Tak kupříkladu v dřívějších staletích a tisíciletích se na zkracování věku ve velkém procentu podílela u většiny obyvatelstva podvýživa a také nedostatečnost pestrosti stravy. Naopak dnes můžeme v devíti stech případech z tisíce hovořit o výkyvu kyvadla na stranu druhou. Trvalé přejídání se a celková nestřídmost ve stravování způsobuje nesčetné choroby, poškozující velké množství tělesných orgánů degenerativním účinkem tak silně, že zkrácení života u takových lidí můžeme počítat často jako zcela zbytečné okrádání se o celé desítky let!

Je to nepochopitelné, protože právě stravování je společně s body jedna a tři to nejdostupnější, co můžeme dnes ihned změnit ve svůj prospěch, aniž by k tomu bylo potřeba ještě něco zcela mimořádného.

Všem, kdo chtějí pro sebe něco učinit ve stravování, doporučujeme seznámit se s poznatky, ke kterým dospěl Dr.Norman Walker ve svém celoživotním výzkumu ohledně stravování se ovocem a zeleninou či čerstvými šťávami z nich získaných přirozenou cestou - lisováním.

Pokud by pro někoho nebyla tato cesta stravování bezprostředně ihned přijatelná, pak minimálně doporučujeme následující upravení jídelníčku:

jezte pravidelně vícekrát za den - menší (poloviční) porce, než jste dosud byli navyklí

zvyšte výrazně podíl ovoce a zeleniny ve svém jídelníčku

zařaďte si do jídelníčku semena domácích (zde pěstovaných) plodin (slunečnice, dýně, mák, lněné semínko, atd.)

omezte příjem masa v jídelníčku až na interval 1x týdně (navíc jezte spíše maso bílé - drůbeží, králičí, rybí)

maximálně omezte ve svém jídelníčku sladkosti (cukr)

omezte alkohol na minimum (max. 1 sklenka vína, piva denně)

vysokoprocentní alkohol a cigarety zcela a trvale vylučte!

Uvidíte, že při dlouhodobějším návyku na nové stravovací rytmy i změnu stravy organismus vašeho těla postupně ozdraví a mnohé zdravotní těžkosti se vytratí samy o sobě, aniž by bylo nutné je léčit speciálními medicínskými postupy.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama