Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

O lidském mozku II. Zdraví - duševní dispozice a skutečnost 10

25. listopadu 2018 v 8:04 |  Rozširovanie poznania
Každý člověk si při zrození do pozemského hrubohmotného světa přináší zcela ojedinělé vlastnosti a schopnosti. Tyto vlastnosti a schopnosti jsou výsledkem předchozích etap bytí lidského ducha, ať již výsledkem jeho předchozích životů, či výsledkem pobývání v duševním těle v jemnohmotných, bytostných, či duchovních úrovních Stvoření.


Jakkoliv se zdá, viděno pozemskými poznatky vědy, že naše tělo je pouhým výsledkem hmotného genetického dědictví, na němž má podíl pouze genetické vybavení našich pozemských rodičů, prarodičů i ostatních ještě vzdálenějších předků, je zcela mylným uchopením domnívat se, že ono tělo, které zde na Zemi nosíme, je tedy zformováno bez našeho podílu a účasti.

V předchozích kapitolách seriálu "O lidském mozku" jsme se již vícekrát zmiňovali o skutečnosti zářících vláken, spojených do stříbrné šňůry, která jsou spojujícím poutem mezi jemnějšími záhaly našeho duchovního já a vlastním pozemským tělem. Pojďme zde však ještě o malý kus dále dopředu, tedy až k okamžiku, kdy se uskutečnilo spojení mezi mužským DNA (obsaženém ve spermii) a ženským DNA (obsaženém ve vajíčku). Ve chvíli spojení těchto dvou pozemsky životadárných buněk současně dojde spolu s jemným záchvěvem na astrální úrovni k vystřelení záření takzvané životní nitky, která svým specifickým svitem působí do všech úrovní Stvoření, v nichž se nachází lidští duchové na nejrozličnějších stupních zralosti ve svém vývoji. Toto vyzařování, prozatím ještě volně letící, je zcela osobitě ovlivněno nastávající maminkou, v jejímž lůně se nachází právě oplodněné vajíčko.

Do této osobitosti můžeme počítat duchovní stav a zralost nejen maminky, ale také i otce a zčásti i pozemské prostředí, v němž se oba nachází. Také je zde zcela důležitým faktorem i to, jaká jsou další předchystaná životní vlákna obou konkrétních rodičů. To vše je moudrým způsobem celistvě obsaženo v nitce záření, která byla ihned v okamžiku početí nádherně zformována působením bytostných pomocníků, pracujících na magneto-kvarkové a magneto-éterické úrovni, tedy v úrovních, jež jasnovidní lidé nazývají často shrnutě astrálními úrovněmi Stvoření.

Tak máme zde na jedné straně letící vlákno jemného záření, zformované v okamžiku naplnění aktu početí, a na straně druhé můžeme spatřit nespočetné zástupy lidských duší, toužících po inkarnování do pozemského světa za účelem odžití svých vin nebo naopak za účelem určité pomoci lidstvu, či jen pro prosté získání si dalšího vlastního pokroku ve zralosti. Osobitost záření nitky již od svého počátku působí na část duší zcela neodolatelně právě svým druhem záření, jehož základní obsah jsme si v hrubém nárysu popsali. Záření či jinak řečeno barvitost nebo ještě i jinak "znění" tohoto letícího jemného vlákna působí na specifickou, stejnorodou část duší jako neodolatelné volání.

Bytostné ruce vedou ale tuto nitku v moudrosti nakonec zcela neomylně přesně k duši, která se ukazuje jako právě nejideálnější pro zrození do blízkosti pozemských rodičů.

Zde je potřebné podotknout, že ona magnetická skladba záření, vycházející z oplodněného vajíčka a posléze i postupně se vyvíjejícího plodu, může se proměňovat. Největší podíl na druhu záření těchto stále silnějších vláken záření má pochopitelně vždy duchovní stav nastávající maminky. Tak může v průběhu prvních pěti měsíců těhotenství docházet k několikerému přepojení vlákna záření k novým a novým čekatelům na zrození v jemnějších úrovních Stvoření.

Tato skutečnost vypovídá více jak zřetelně o důležitém vlivu duchovního naladění nastávající maminky v průběhu této poloviny těhotenství.

Pojďme ale dále. Nakonec tedy dojde k okamžiku, kdy původní jemný pletenec záření dozraje s vývojem plodu do formy již zmiňované stříbrné pásky, která se v období mezi čtvrtým a pátým měsícem více méně napevno spojí se zcela určitou duší, jež nejlépe svými schopnostmi a vlastnostmi splňuje podmínky pro plnocenné nastoupení života na Zemi.

Zmíněná stříbrná páska zahrnuje v sobě vše důležité, co je pro inkarnovanou duši předchystáno pro její cestu pozemským životem.

A právě jednou zcela zásadní složkou tohoto záření spojující pásky mezi astrálními a duševními záhaly a pozemským tělem je dispozice tělesného zdravotního stavu.

Tak, jak dnešní lékařská věda správně poznává, v dispozicích DNA každého jednotlivého člověka lze vyčíst předpokládaný možný zdravotní vývoj v průběhu jeho života. Je zde potřebné však upozornit, že DNA popisuje stav zdravotního vývoje člověka, jenž je stanoven bytostnými silami okamžikem inkarnace a následně je ještě doupraven okamžikem pozemského zrození, tedy přesným časem, s nímž zcela správně pracuje astrologie. Tento stav však sám o sobě zahrnuje ještě velmi veliký rozsah možností toho, zda tyto zdravotní dispozice dojdou skutečného naplnění v životě člověka.

To tedy znamená, že je vždy na člověku jako takovém, zda kupříkladu možnost určité nemoci v jeho životě dojde k rozvinutí, či nikoliv. A také naopak, zda u člověka ve vyšším věku dojde k rozvinutí nemoci, ke které při zrození neměl žádné dispozice, a tedy si tuto nemoc sám vyvolal svým myšlením, jednáním, či také životosprávou.

Možno zde říci zásadní rozdělení zdravotního stavu života člověka. Nemoci, které jsou pro duchovní prožívání na Zemi neodkladné a žádoucí, nadejdou zcela jistě. Je však nesmírný rozdíl mezi vlastním průběhem těchto nemocí. Co má tedy na tento stupeň průběhu nemocí vliv?

Kromě zcela zásadního duchovního úsilí je velmi důležitým faktorem v ovlivnění rozvoje nemoci právě i zdravá životospráva, a to již od prvních dní dítěte po narození.

Do této životosprávy můžeme zahrnout jídelníček, jenž má vždy být střídmým co do objemu a pestrým na skladbu. Má být bohatým zejména na ovoce a zeleninu, potažmo na čerstvé šťávy z ovoce a zeleniny. Dále sem patří dostatek zdravého pohybu, pokud je tento umožněn zdravotními dispozicemi dítěte. Pobyt v přírodě je pro vývoj dítěte zcela zásadním z důvodu čerpání bytostných záření, jež se však nacházejí jedině v čisté, člověkem neponičené krajině.

Jedná se o přírodní barvy rostlin a především o silice vůní, obsažených všude, kde se ještě nachází čistý přírodní kraj. To vše je tedy velmi ovlivňující zdravotní stav u dítěte, samozřejmě současně ve spojení s výchovou ke správnému chování a jednání v životě s druhými lidmi.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama