Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

O LIDSKÉM MOZKU II. Svět myšlenek - logické uvažování jako cesta k poznání existence myšlenkových forem 7

4. listopadu 2018 v 8:47 |  Rozširovanie poznania
Pro všechny tyto hledající a zkoumající nezbývá tedy než zvolit třetí způsob k přijetí existence myšlenkového světa, a to vydat se cestou logického odvozování ode všech viditelných zákonitostí, projevujících se právě v našem pozemském světě. Tak kupříkladu vezměme si zde pro úvahu k zamyšlení existenci vzdušné vlhkosti. Veškerý okolní vzduch, který dýcháme, ve kterém se pohybujeme, je nasycen vodními parami. Nasycenost těmito parami tedy nazýváme vzdušnou vlhkostí. Tuto vzdušnou vlhkost přitom ve své každodennosti vůbec nevnímáme, a to i přesto, že nás trvale obklopuje, že je jí doslovně nasycen veškerý prostor okolo nás (běžná vzdušná vlhkost se pohybuje svým zastoupením v našem okolí cca 60-85%).


Jestliže však začnou účinkovat na tuto vzdušnou vlhkost určité vlivy (teplo, tlak), pak tato vzdušná vlhkost začne se ze své neviditelnosti formovat ve stále hutnější a viditelnější mlžení, formuje se v páry, až nakonec ve své kondenzující hustotě vytvoří se po nebi plující oblaka nejrozmanitelnějších tvarů a forem. Z těchto oblaků může se pak nakonec vybíjet i energie netušené síly, tak jak to poznáváme v případě bouřek.

A stejně tak, jako poznáváme nyní tuto vědecky doložitelnou vzdušnou vlhkost, můžeme si úplně stejně představit i účinkování magneto-éterických částeček tamější úrovně. Účinkování impulsů nervových buněk našeho Velkého mozku, Telencephalonu, ve chvíli myšlení působí silným tlakovým vláknem na tyto částečky tak, že dochází ihned k formování konkrétních živoucích tvarů, postav, rostlin, staveb a všeho ostatního, těch nejrozmanitějších barev, velikostí, často také v těch nejbizarnějších spojitostech. Tedy stejně tak, jako sluneční teplo a atmosférický tlak formují oblačnost, tak impulsy našeho Velkého mozku formují ve světě myšlenkových forem magneto-éterické částečky do zcela určitých tvarů.
Nyní si představme ještě jednou práci našeho mozku k bližšímu pochopení jeho činnosti. Jestliže bychom chtěli zachytit jeho konkrétní činnost, pak pro náš pozemský zrak nebylo by z vnějšku vůbec nic viditelné, pozorovatelné, a to ani v okamžiku té nejintenzivnější práce všech mozkových činností.

Připojí-li však dnešní věda na jednotlivé mozkové části sondy, pracující s těmi nejjemnějšími elektrickými impulsy, pak lze zcela jasně poznávat, která naše mozková část v tu kterou určitou chvíli myšlení či jednání pracuje.

Nyní se zamysleme. Lze tedy vyloučit to, že elektrické impulsy, které práce našeho chtění mozku vyvolává, nejsou určeny právě pro úrovně, které nejsou zcela bezprostředně součástí zdejšího hrubohmotného světa? Je možné zde zcela jednoznačně vyloučit, že něco takového není spojeno s prací našeho myšlenkového mozku?

Vezmeme-li pak v úvahu, že existují lidé, kteří mohou vidět celou či alespoň určitou část ze světa myšlenkových forem a jsou schopni podat souvislé objasnění mezi myšlenkovým chtěním člověka a živoucím vznikáním těchto forem, pak nabízí se k zamyšlení pro každého, kdo se chce opravdu vážně zabývat mnohými, dosud pro něho neobjasněnými souvislostmi v životě, aby si vzal nutně k uvážení i tu možnost, že každé naše myšlení má skutečnou formu, a to právě ve světě magneto-éterickém, který je obecně pozemskému zraku člověka nedostupným.

A stejně tak, jako jsme se zmiňovali o vzdušné vlhkosti, která zformovaná v mračna dokáže vyvolat obrovské síly, projevující se často v mohutných bouřích zničujícím způsobem, tak také i ony myšlenkové formy, jestliže obsahují v sobě určité negativní chtění člověka, mohou nakonec vyvolat dění přivozující zničení a poškození, a to až na samé hranici hmotné vnímatelnosti. A právě naopak, myšlenkové formy, vzniklé z chtění člověka, který usiluje o dobro a pomáhajícně působí vůči všem spolulidem, pak právě takové myšlenkové formy obsahují pozitivní, budující a léčivý náboj vysoké síly, jež má téměř nevyčerpatelný dosah působnosti v úrovni magneto-éterické i v úrovni zdejší hrubohmotnosti.

Je potřebné zde ještě doplnit důležité vědění o tom, že ačkoliv vůči hrubohmotnému tělu pozemského člověka jeví se účinkování myšlenkových forem ještě o mnoho více nepoznatelněji než ona zmiňovaná vzdušná vlhkost, jíž právě také i ve svém životě nevnímáme, pak na stupni našeho magneto-éterického záhalu, jenž je nazýván často éterickým záhalem těla - duší, je svět myšlenkových forem právě tak pevný a nepropustný, jako se nám nyní jeví vlastní látková struktura zdejšího vesmíru.

Jestliže pak takový člověk spolu s pozemským úmrtím odloží záhal svého pozemského těla a následně odloží i záhal astrální, jenž ho spojuje dočasně se světem magneto-kvarkovým, pak v tu chvíli stojí náhle tváří v tvář světu vlastních myšlenkových forem tak, že je tento éterický svět pro něho opravdovým a skutečným úplně stejně, jako tomu bylo před tím ve vztahu jeho pozemského těla vůči látkovosti světa pozemského.

Co čeká pak v takovém okamžiku na svého lidského tvůrce v tomto myšlenkovém světě, odvíjí se přísně spravedlivě, přesně podle toho, jaké myšlenky vytvářel a posiloval za svého života na Zemi skrze myšlenkový orgán Velkého mozku.

Tak mnohý na Zemi zcela bezstarostný člověk může se stát díky své současné nezodpovědnosti ve světě myšlenek znenadání obětí sebe samého, respektive, zcela jistě stane se obětí svých vlastních myšlenek, které jsou s ním spojeny a které v něm v tu dobu již nevidí svého tvůrce, nýbrž je pro ně jen předmětem zájmu uskutečňování chtění, jež do nich bylo jím samým vloženo při myšlenkovém formování.

Záleží tedy jen na člověku samotném, zda jednou začne vážněji uvažovat o skutečné existenci oblasti myšlenkových forem, nacházejících se na magneto-éterické úrovni hmotného Stvoření, a začne se zodpovědněji zaobírat tím, jak a s čím přistupuje ve svých myšlenkách k druhým lidem, a to ve všech chvílích svého pozemského života, či zda nad těmito logickými poukazy mávne rukou a půjde i nadále svým životem s posmíváním vstříc neodvratitelnému okamžiku - odložení pozemského těla.

Jsme přesvědčeni, že pro všechny vážně hledající bylo ono zastavení se u myšlenkových forem v průběhu tří kapitol podnětem k přirozenému zabývání se těmito světy, ať již třeba jen na základě intenzivnějšího logického pozorování svého okolí.

V budoucnu se k tomuto nesmírně důležitému světu myšlenek ještě vrátíme, abychom si jej popsali ještě i z pohledu zcela nových, dnešnímu člověku úplně neznámých souvislostí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama