Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

O LIDSKÉM MOZKU II. Svět myšlenek - logické uvažování jako cesta k poznání existence myšlenkových forem 6

28. října 2018 v 8:46 |  Rozširovanie poznania
Mnozí čtenáři seriálu "O lidském mozku" stále ještě nemají v sobě dostatek přesvědčení pro úplné a bezvýhradné přijmutí skutečného, existujícího světa myšlenek. To je však přirozené, neboť zmiňovaný svět myšlenek, existující na úrovni magneto-éterické, zůstává pozemskému, hrubohmotně nejhutnějšímu zraku nedostupný.


Je také srozumitelné, že vůči tomu, co je neviditelným či nevnímatelným pro naše hrubohmotné, smyslové orgány, staví se dnešní pozemský člověk s odstupem. Tento odstup je možné překonat jedině třemi způsoby.

Prvním a tím nejjistějším způsobem, jak přijmout existenci magneto-éterického světa myšlenek, potažmo existenci i dalších ještě jemnějších úrovní ve Stvoření, je otevření vnitřního zraku na příslušné rovině vnímání.

Tento děj není zdaleka tak neuskutečnitelný, jak by se to mohlo na první pohled jevit. Každý z nás, pozemských lidí, obsahuje v sobě kromě vnějšího hrubohmotného pozemského těla také i záhaly, pocházející právě z úrovní magneto-kvarkové (astrální), magneto-éterické, jemnohmotné, bytostné, a konečně nejniternější vnitřní já, jež je čistě duchovního původu, mající východisko vysoko v úrovních Světla na spodní hranici duchovního Ráje.

Tak tedy úplně každý z pozemských lidí je vlastníkem všech zmíněných záhalů, obklopujících výchozí duchovní jádro. Nikdy tomu nemůže být jinak! Tato posloupnost záhalů je nutným, moudře předchystaným přemostěním pro účinné působení duchovního jádra ve hmotných úrovních Stvoření, v nichž naše duchovní já získává si v úsilí o celistvou zralost ducha jednotlivé zkušenosti a obohacující prožití.

Je proto samozřejmostí, že člověk, který usiluje vědomě o rozvíjení svých duchovních schopností, může se v některém bodě prožívání dostat do stavu, kdy i přes přirozené zakotvení v hrubohmotném těle stane se náhle více vnímatelným pro některou z jemnějších úrovní, jež jsme zmiňovali.

Pro takového člověka stane se pak vidění a vnímání kupříkladu právě světa myšlenek, či také některé z jiných úrovní, něčím dočasně nebo dokonce i trvale přirozeným.

Tuto schopnost lidé označují za jasnovidnost nebo se také hovoří o otevření mimosmyslového vnímání. Povětšinou hledí se pak na takové lidi buď zcela nekriticky jako na vševědoucí, či na druhou stranu jsou mnohými materialisty považováni za psychicky nenormální, za blázny.

Obojí je přitom nesprávné! Nepokrytá úcta a bezmezná důvěra, stejně tak jako hrubé a posměšné napadání. Tato schopnost vidět či vnímat je ve skutečnosti něčím přirozeným. Vždyť právě vnímatelnost pro zmiňované úrovně spočívá přímo v orgánech našeho mozku. Schopnost vnímání světa myšlenek či světa bytostných sil, tedy předpoklad této schopnosti, je trvale uložen ve výbavě mozkové části, již nazýváme Limbický systém. Vjemy z úrovní jemnohmotna a zejména obrazy z úrovní duchovních oblastí pak člověku zprostředkovává opět jiný orgán, o kterém jsme se již obšírněji zmiňovali v kapitolách prvního dílu seriálu "O mozku". Tímto orgánem je, ano, mnozí již ví - Epifýza - Šišinka mozková!

Nevelký orgán Epifýzy je ve skutečnosti citlivou anténou pro přijímání obrazů a vjemů z jemnohmotných a vysokých duchovních úrovní do vědomí zdejšího světa hrubohmotnosti. Epifýza je doslovným "okem", majícím schopnost vidět do duchovních úrovní Stvoření. Tomuto orgánu mělo by obecně lidstvo věnovat mnohem více pozornosti, než jak je tomu dnes. K orgánu Epifýzy se také ještě vrátíme v některé z následujících kapitol seriálu "O mozku", abychom si více popsali, jak lze přirozeně rozvíjet jeho schopnosti.

Nyní pojďme ale dále. Je tedy něčím úplně přirozeným, když se pro někoho z lidí stane svět myšlenek viditelným pro jeho vnitřní magneto-éterický zrak, jenž je u každého z lidí napojen na určitou specifickou oblast nervových buněk v orgánu Limbického systému. Jen tisíce let trvající nepoužívání navodilo postupně stav mírného zakrnění tohoto místa v mozku, a tím se staly pro největší část lidí úrovně magneto-kvarkové a magneto-éterické nedostupnými a neviditelnými. Přesto se však čas od času může stát dětem i dospělým lidem, že vlivem nějakých událostí stanou se znenáhla vnímatelnějšími pro zmíněné úrovně. Žel, obecně rozšířená neznalost, nevědomost o obsahu živoucího dění v těchto oblastech způsobuje, že ona vidění takovýchto lidí, překotně podávána dále mezi ostatní lidi, vrší přes sebe jen nové a nové nesrovnalosti, a zmatek, který z toho vzniká, jen nahrává všem skeptikům a popíračům jakéhokoliv jiného stupně existence člověka, než je zdejší svět materiální.

Přesto však zde můžeme říci, že takovýto způsob přímého poznání světa myšlenek, skrze jeho spatření a vnímání, je možné nazvat nejjistějším krokem k přijmutí tohoto světa.

Druhý krok, který se dále nabízí, je prosté uvěření v existenci tohoto světa, a tím přijmutí jeho skutečnosti jakožto faktu, kterým pak takový člověk přirozeně protne veškeré své nahlížení na okolní svět.

Tento krok je však pro dnešního člověka nejtěžším, neboť zažitý materiální náhled na svět se v rozumové části Velkého mozku něčemu takovému vzpírá. Materiální způsob vidění světa žádá si po člověku dále nové a nové důkazy. Výsledkem pak je těžký vnitřní boj, postihující obecně ony nesčetné zástupy těch, kteří se vydali na cestu hledání smyslu vlastního bytí. Dnešní racionální způsob myšlení, ovlivněný hlasitými argumenty exaktní vědy, stal se tak doslovně pastí pro všechny, kteří by rádi chtěli uvěřit v existenci světů a úrovní, jež přitom přirozeně zůstávají ve své jinorodosti nedostupné pozemskému zraku i ostatním hrubohmotným smyslovým orgánům člověka.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama