Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

O LIDSKÉM MOZKU II. Svět myšlenek a jemnohmotnost 5

21. října 2018 v 8:46 |  Rozširovanie poznania
Nádherný předobraz duchovních úrovní v oblastech Světla, kroužících vysoko nad zdejší hmotností, působí trvale povzbudivě na vyvíjejícího se lidského ducha, tedy na jeho nitro, jako mocný vzor vznešenosti a ušlechtilosti. Tato ušlechtilost také jen přirozeně sleduje vývoj dění ve Stvoření, vývoj, jenž ve svém působení shora dolů plně podléhá Moudré a Spravedlivé Vůli Stvořitele.


Nyní ale již k vlastnímu světu myšlenek a k oblastem jemnohmotným. Jak jsme již v předchozí kapitole psali, je v projevech jednání a myšlení člověka vždy obsaženo i automatické spoluúčinkování v úrovních, které jsou běžnému pozemskému zraku lidí za normálních okolností uzavřeny. Hovořili jsme tak o úrovni magneto-éterické, v níž formují se jako následky myšlenkového chtění člověka útvary myšlenkových forem, a to buď do forem krásných a pomáhajících, jestliže myšlení člověka je čisté a pomáhající, anebo jsou zde i útvary nehezké, fantomických bizarních rozměrů a vzhledů, které vznikají, pokud je myšlenkové chtění člověka nepěkné či dokonce úmyslně zlé.

Nyní si k tomu ještě uveďme, že ona existující jemnohmotnost, která je ve svém jinorodém zachvívání opět ještě o stupeň jemnější substancí než ona nejjemnější část hrubohmotnosti, tedy úroveň magneto-éterická, že i tato úroveň jemnohmotnosti nese ve své jedné určité oblasti schopnost formování útvarů jako následek chtění pozemského člověka. Avšak, na rozdíl od tří úrovní hrubohmotnosti, do této jemnější části pozdějšího Stvoření nepronikají již žádné impulsy lidského mozkového chtění.

Tak v této úrovni formují se útvary, jež vycházejí jen z čistě citového druhu chtění člověka. Citové - emoční chtění a prožívání člověka formuje a vytváří zde formy, které jsou svojí podstatou, ve svém působení, mnohonásobně více posíleny oproti formám myšlenkovým právě tím, že jejich původ tkví v intenzivním citovém chtění člověka.

Tak nacházíme zde na jedné straně přenádherné pomáhající bytosti, dobrodějné a povzbudivé, a na straně druhé nalezneme zde bytosti démonické, zlovolně působící, jež pochází z lidských citů nenávisti, strachu a nepřátelství.

Stejně tak jako mají jemnohmotné bytosti dobra a posily velikou pomáhající sílu ve zpětném dobrodějném ovlivňování pozemských lidí, tak také podobnými silami vládnou jemnohmotné útvary démonů. Tyto útvary často doslovně "žijí" z citů strachu či nenávisti mnohých lidí a, podněcujíce svým působením zpětně své živitele, rozdmýchávají zde na Zemi zlo a útisk v neviditelné úrovni atmosféry lidské společnosti.

Tak kupříkladu velmi často lidé hovoří s mrazením o postavách upírů, čtou o těchto bytostech romány, sledují děsivé filmy. Přitom však jen málokdo z těchto lidí tuší, že původ znalosti těchto bytostí pochází z jemnohmotného vidění jasnovidnějších lidí dřívějších dob.

Jemnohmotné útvary bytostí strachu či nenávisti doslovně sají na jemnohmotném stupni energii svých živitelů. Lidská fantazie si však k těmto jemnohmotným obrazům dodala své další vylepšení v tom, že tato díla romanopisců přenesla zcela nesmyslně toto jemnohmotné dění do reality hrubé hmotnosti. Že je něco takového ve vlastní hrubohmotnosti zcela vyloučeno, to poznává každý zdravěji uvažující člověk. Avšak, že se tyto děje opravdu a se skálopevnou jistotou odehrávají na rovině jemnohmotné úrovně, která je skutečně vlastním východiskem existence těchto bytostí, o tom již nepřemýšlí téměř nikdo z badatelů v těchto tajemných oborech.

Současně je zde potřebné připomenout, že vlastnost lidského citu má v sobě obsaženu schopnost vystupovat ještě výše nad jemnohmotnost do oblastí úrovně bytostné i do úrovní duchovních, tedy oblastí nadhmotného záření Světla.

A právě z těchto oblastí je vždy nachystána pomoc, která je svým způsobem mnohonásobně silnější, než jsou jemnohmotné útvary zla a temna.

Tak každý z lidí má trvale otevřeny dveře ku pomocím netušeného druhu, jež jsou ve Stvoření připraveny. Každé temno je ihned rozloženo a zničeno silami Světla, ať již jsou tyto síly původem vysokého bytostného druhu, nebo to jsou síly druhu duchovního.

Proto je tedy i ten sebevíce silnější démon strachu či nenávisti přemožen ihned, jakmile se obtěžovaný člověk ve svém nitru vymaní ze záchvěvů, z jejichž druhu právě jemnohmotný útvar čerpá energii pro své zlovolné působení.

Člověku stačí jen proměnit strach v odvahu a bytostné síly přivedou k němu ve světlém proudu posilu, jež ihned rozmetá a vymaže útvar, který se zdál být ve své dotěrnosti třeba i dlouhodobě nezničitelným.

Stejně tak radostný smích a ochota nezištně činit dobro jakoby kouzlem zmenšuje až do úplného ztracení všechny útvary, žijící z citů lidského sobectví a nenávisti. Tak je tomu i ve všech nesčetných případech, které se napohled jeví zdánlivě jako zcela specifické případy psychického postižení lidí s diagnózou chronického strachu a stihomamu. Přitom však ve skutečnosti jejich původ vždy spočívá v propojení s jemnohmotnými útvary skrze vnitřní citové naladění dotyčného.

Proto, až se jednou změní ve svém cítění větší část lidstva k lepšímu, čistšímu způsobu života, téměř ze dne na den promění se pak i svět těchto jemnohmotných útvarů ze svého dosavadního působení zla v nové působení dobra. Na celém světě zcela najednou bude více dýchatelno, bude svěžeji, povzbudivěji, aniž by se přitom vnějškově hrubohmotně muselo pohnout jediným kamenem.

Občerstvující světlý proud bude prochvívat touto částí jemnohmotné úrovně, která ještě dnes, ve svém neviditelném působení, tísnivě a těžce doléhá na lidstvo skrze mnohými lidmi zformovaný stav zla a zloby.

Jakmile jednou lidé pochopí, že svět jejich bytí není jen děním ve zdejší hrubohmotnosti, ale že tento svět života skládá se také v přirozenosti z úrovní pozemskému oku neviditelných, přesto však trvale působících, pak zcela jistě rychle nadejde změna k lepšímu v poznání zodpovědnosti lidskému duchu z toho všeho plynoucí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama