Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

O LIDSKÉM MOZKU II. Svět myšlenek 3

8. října 2018 v 8:40 |  Rozširovanie poznania
Čestné řešení současně také zpravidla vyžaduje určitou oběť, kupříkladu finanční či časovou a podobně, zatímco malý podvod nabízí cestu téměř bezproblémovou. Tak často i člověk, který je sám o sobě v nitru poctivý, nutně zakolísá v tuto chvíli, kdy zauvažuje nad možností uskutečnění podvodu. To proto, že myšlenková forma v magneto-éterické úrovni, vyživovaná miliony lidí, vysílá k tomuto člověku ihned nabídky řešení. Tlak s blížící se potřebou rozhodnutí sílí a nakonec dotyčný s omluvou, že něco takového činí každý druhý, uchýlí se k podvodu na někom druhém, přestože za lepších myšlenkových podmínek, kdy by nebyla tato forma zdaleka tak silnou, by on sám v sobě něco takového rozhodně zavrhl.


Mnozí učenci a filosofové tento proces nazývají psycho-sociálními podmínkami našeho společenského života. Ve skutečnosti se však jedná vždy o děj, jenž je prostě odpovídající světu myšlenkových forem, vznášejících se nad lidstvem. Je přitom nejsmutnější, že v karmických vláknech člověka, ovlivněného zvnějšku působením forem myšlenkového světa, bude jeho čin Zákony Stvoření zaznamenán nutně jako jeho vlastní zodpovědné rozhodnutí, které bude jej nakonec brzdit ve vzestupu tak dlouho, dokud jej on sám nějakým způsobem neodčiní. Ono popostrčení, způsobené vlivem působení myšlenkové formy, nehraje zde žádnou roli. Přece on sám ve svém rozhodnutí měl možnost volit mezi dobrem a zlem. Častokráte také v čase takovýchto rozhodnutí stojí člověku nablízku jeho duchovní vůdci, nabádající jej tiše ke správnému, světlému jednání. To, že je neslyší nebo nechce poslechnout jejich rad, vyplývá opět jen z jeho svobodné volby rozhodnutí, s nímž prochází celým svým životem.

O tom také hovoří již mnohé dětské pohádky - pokušitel zůstává vždy stranou karmy dotyčného člověka - nemůže ji převzít na sebe! Avšak i zde nalezneme přesto působení zpětných účinků Spravedlnosti v moudrých Zákonech Stvoření. Skrze jednotlivá již zmiňovaná pavučinová napojení rozeběhne se v tomto okamžiku rozhodnutí se dotyčného člověka učinit krok pod vlivem myšlenkových forem k oněm milionům lidí, kteří se nějakým větším či menším způsobem svojí myšlenkovou, byť dnes zcela nevědomou, účastí podíleli na vzniku a růstu myšlenkové formy podvodu, díl viny, která je jim nutně připočítána k tíži za vzniklé zkalení života další oběti, jež podlehla v tomto případě myšlenkové formě podvodu.

Je tedy na tomto příkladu dostatečně srozumitelné, že zdánlivě neviditelný svět myšlenkových forem je se zdejším pozemským životem lidí svázán úžeji, než by se kdo z lidí dosud domníval.

Přitom měl původně být tento dnes tak znečištěný a zoufale znetvořený svět myšlenek v magneto-éterické úrovni hmoty všestranně pomáhajícím, povznášejícím veškerý život lidí na Zemi. To by však platilo za podmínek čistého myšlení a jednání lidí.

Původní formy, vložené bytostnými silami do úrovně magneto-éterického světa, byly přejatými čistými obrazy ze světlých úrovní Stvoření. Byly zde zakotveny mimo jiné také i všechny ctnosti lidského ducha jako nádherné, pomáhající základy myšlenkového světa. Velký mozek člověka měl tak při poznávání okolní hrubohmotnosti v jejím rozeznávání a jejím pojmenovávání spojovat vše vznikající s těmito prvotními obrazy, nacházejícími se v magneto-éterické úrovni, jako jeden z mnoha Bohem darovaných základů člověku ve hmotnosti.

Vznikající jazyky jednotlivých národů měly se vyvíjet a zčásti se na počátku vyvíjely v čistém souznění s těmito původními myšlenkovými formami v magneto-éterickém světě. Každá hláska, každé slovo má zde svůj obraz v zachvívání forem. Tím postupně se také rozvíjel Velký mozek člověka jako potřebný přijímač a vysílač, udržující spojení se světem myšlenek v magneto-éterické úrovni vesmíru. Zmohutňování laloků předního Velkého mozku ve svém vývoji bylo do určité míry potřebným k tomu, aby kapacita nervových buněk, zajišťující spojení se zmíněným myšlenkovým světem, byla odpovídající k plnocennému uplatnění v pozemském světě. Avšak zde platí upozornění: zvětšení, zmohutnění, mělo se dít jen do určité míry!

Růst Velkého mozku, jaký nastal v posledních tisíciletích, je možné přirovnat jen k nezdravému přebujení. Toto přebujení, jež vzniklo chtěním po co největší kapacitě vědomostí, po nadměrné rozumovosti, přineslo nakonec nutně jen utlačení ostatních částí mozku, zajišťujících mimo jiné i důležité spojení s duchem člověka. Tím ztratil do určité míry i tento samotný, převyvinutý, přebujený vysílač a přijímač myšlenek oporu v citovém usměrnění lidským duchem.

Tak stalo se to nakonec pro mnohé z lidí kletbou, neboť činnost jejich myšlenkového - Velkého mozku zcela udusila jejich citové schopnosti, mající potřebnou oporu jen v plnocenné činnosti orgánových částí mozku Malého. Tím stávají se tito lidé o mnoho snadněji ovladatelnými právě vlivem působení agresivního působení dnešních myšlenkových forem. Sem, do této kategorie ohrožených, trvale vystavených libovolnému útoku ze světa myšlenkových forem, můžeme také přiřadit i největší část dnešních dětí všech věkových skupin, které jsou dnešní společností doslova vydávány všanc působení temných myšlenkových forem na jejich přední myšlenkový mozek.

Zodpovědnost, která tím vzniká pro všechny, kdo se tak ještě i nyní oddávají bezuzdnému "plavání" ve světě myšlenkových forem v domnění, že je za to nikdo nemůže volat k zodpovědnosti, je při své neviditelnosti strašlivá.
Nakonec svalí se to tedy jako těžké horstvo na většinu lidstva ve chvíli, kdy dojde ze Světla k již ohlašované očistě světa myšlenek. Že se to také mimo jiné projeví i pozemsky viditelně na všech s tím spojených lidech, to si dokáže již nyní představit každý, kdo o věcech jen trochu více do hloubky uvažuje.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama