Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

O LIDSKÉM MOZKU II. Svět myšlenek 2

30. září 2018 v 8:57 |  Rozširovanie poznania
V jednotlivých kapitolách v prvním díle "O lidském mozku" jsme se na mnoha místech zmiňovali o schopnosti Velkého mozku člověka vytvářet, formovat živoucně existující myšlenkové útvary, které se nachází všude okolo nás, a to právě na stupni zachvívání, jež je jemnější, než je námi viditelná, vědou zachytitelná úroveň hmoty.


Tato obdivuhodná schopnost Velkého mozku je dána člověku jako jeden ze Stvořitelových darů v možnosti propojování jednotlivých úrovní hrubé hmotnosti, do nichž lidská vůle trvale zasahuje a spoluformuje v nich vyvíjející se a pulsující život. Tyto základní úrovně je možné ve skutečnosti rozdělit do tří oblastí. Je zde úroveň hrubé hmoty, ve které se nacházíme a jíž budeme jmenovat úrovní elektromagnetickou, dále pak zde máme úroveň magneto-kvarkovou, která je o stupeň jemnější, a ještě dále pak nalezneme úroveň magneto-éterickou, jež je ze všech tří úrovní hrubé hmotnosti nejjemnější, nejéteričtější a také je nejpohyblivější ve svém formování a přeměňování.

Všechny tyto tři úrovně se prolínají. Jsou tedy trvale obsaženými i zde v našem světě nejhutnější hmoty elektromagnetické úrovně, jež na Zemi obýváme. Svým pohyblivějším stupněm zachvívání jsou však ostatní dvě úrovně pro naše pozemské smysly nezachytitelnými, byť za mimořádných okolností může některý z lidí něco z jejich obsahu vidět či slyšet.

Zmiňovaný svět myšlenek má své působiště na úrovni magneto-éterického stupně hmoty. Impulsy, vycházející z našeho pracujícího Velkého mozku, trvale zasahují do této úrovně, aby doslovně hnětly tamější materii, moudře vyčleněnou a určenou z jedné své části k vytváření myšlenkových forem do nespočtu konkrétních podob, jež odpovídají svým vzhledem našemu myšlenkovému chtění.

Nekonečným světem chaosu všech možných i nemožných bizarních tvarů a projevů jeví se tamější život každému pozorovateli, jenž smí snad do této úrovně někdy nahlédnout. Ty nejfantastičtější obrazy zmatku, připomínajícího dávný Babylon, jsou přitom stále jen slabým odstupněním skutečnosti současného světa myšlenkových forem. Je to svět, ve kterém doposud nebyla dlouhodobě uplatněna žádná vyšší cenzura v podobě očišťujícího procesu. Zde také je na místě říci, že mnohý v klidu si hovící pozemský člověk byl by doslovně zděšen, kdyby mohl spatřit, s čím vším v tomto myšlenkovém světě je on sám spojen skrze elektromagnetické záchvěvy buněk Velkého mozku v okamžicích, kdy zcela nevázaně si jen tak přemýšlí o věcech, které nějakým způsobem krátkodobě nebo i dlouhodobě přitahuje.

Tak zvané "přemýšlení si", o kterém lidé obecně hovoří jako o projevu svobody, je ve skutečnosti tisícerými vlákny, jež jsou ve své pružnosti a pevnosti podobny pavoučím vláknům, spojuje s místy, na nichž přežívají formy hrozného zničujícího druhu. Tyto formy jsou živoucí a čerpajíce posilu ke svému životu z impulsů od lidí, časem mohou získat na takové síle, že zpětně působí na své tvůrce s převahou, jíž člověk může čelit jen tak, že se zcela oprostí od spojení proměnou k lepšímu, čistšímu chtění a myšlení. Chtění k lepšímu, čistšímu myšlení také ihned spoluvytváří myšlenkové útvary dobra a pomoci, jež jsou ve své větší světlosti a čistotě vždy silnějšími než myšlenkové útvary temnější. Člověk si tedy opravdu vždy, v každý okamžik svého života, může myslet "co chce", avšak odpovědnost z tohoto myšlení je pro něho nezvratitelná. Nese si tedy trvalé spojení se světy myšlenek, na jejichž přežívání se spolupodílí.

Žel, nepěknými temnějšími myšlenkovými formami nalezneme dnes zmiňovaný magneto-éterický svět doslova přehuštěn. Tím tyto formy získaly si také dočasnou převahu nejen nad úrovní magneto-éterickou, ale také i nad úrovní magneto-kvarkovou a elektromagnetickou, tedy mimo jiné i nad úrovní hmoty, v níž nachází se zdejší pozemský svět.

Ve své přebujelosti, posilované tisíciletími nehezkého, škodícího myšlení miliard lidí, staly se myšlenkové fantomy válek, násilí, kořistnictví, ale také i požitkářství, mamonu a oplzlosti netušeně agresivně napadajícími i ty z lidí, kteří ve skutečnosti v sobě neměli žádných silnějších myšlenkových impulsů tohoto druhu. Skrze vnější pozemské obrazy - formy těchto myšlenkových útvarů, vytvářejí se však vždy okamžitě přechodníky ve vyzařování stejnorodosti, které stále naléhavěji otravují myšlenkový svět i jinak vnitřně světlejších lidí. To se právě děje způsobem, jenž je přitom každému z lidí dnes velmi dobře známý. Četbou, filmem, reklamou dostává se skrze vjemové orgány - oči, uši otisk vnějších obrazů do zápisu buněk ve Velkém mozku. Tak právě jeden krátký nenápadný zápis do záchvěvů několika málo buněk postačuje, aby se člověk znenáhla začal daným druhem myšlenek zabývat.

Zde postačuje přitom i jen několik minut či dokonce vteřin. Naladění buněk Velkého mozku na uvažování o bližším pochopení okem zachyceného vnějšího obrazu okamžitě nasměruje vlákna daným stejnorodým směrem ve světě myšlenkových forem. Vezměte zde kupříkladu děj filmu, jenž zabývá se důmyslným podvodem na nějakého člověka. Divák, který přijme ihned do sebe děj filmu při jeho sledování, pak často ještě i po skončení filmu přijímá obrazy a formy ukazovaného podvodu.

Tu může se stát, a často se také stává, že o tomto ději ještě i dále přemýšlí. Tak ladí se však na zcela určitý druh forem, které jsou živoucími v magneto-éterickém světě. Třebaže v danou chvíli on sám něco takového zavrhne jako jednání, které by nikdy neuskutečnil, spojující vlákno, které při jeho přemýšlení vzniklo, kratší či delší dobu zůstává živým, spojujícím jej s danou myšlenkovou formou. Pak může se ale stát, že tento člověk souběhem životních událostí dostane se do nečekaného prožívání, které mu v jeho rozhodování nabízí na jedné straně řešení zcela čestné a na straně druhé, řešení poznamenané malým podvodem.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama