Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Schopnosti lidského mozku: Pohlavní pud ve vztahu k Limbickému systému 27

1. července 2018 v 8:22 |  Rozširovanie poznania
A kupodivu je to lidmi vítáno a oslavováno jako něco výjimečného, jako něco, co snad ukazuje cestu celému pokrokovému světu lidí. Ne nadarmo se však říká, že naše babičky a prababičky byly moudřejší ve svém prostém přístupu k životu. Kolik pravdy v tom je, to pochopí lidstvo až úplně nakonec, kdy jako ovoce svého myšlenkového chtění bude jej dusit nesmyslností, ztřeštěností a krutostí tento rozumem vybudovaný světový společenský systém.


A k tomuto všemu přispívá také nemalou měrou nadměrně vybičovaný pohlavní pud lidstva. Přesto, že i tento pud sídlí v Limbickém systému mozku člověka, a tudíž měl by být logicky potlačen, stejně jako všechny ostatní schopnosti instinktivního jednání Limbického systému, u pohlavního pudu nalezneme zásadní výjimku. K místům, kde obecně sídlí spouštěcí mechanizmus pudového jednání, popouzejícího k rozmnožovacímu aktu, vybudoval si člověk zcela mimořádný průchod, jenž dá se nazvat umělým, neboť není odvislým od přirozeného tělesného zachvívání, nýbrž je silně spojen právě opět skrze záření Velkého mozku se světem myšlenkových forem. Možno zde říci, že svět myšlenkových forem je více jak z třetiny zaplněn formami, jež mají v nejrozličnějších podobách co do činění s drážděním pohlavního pudu člověka.

Nízkost, která k tomu byla přidávána lidmi po tisíciletí, způsobila úplnou otravu původního čistého rozmnožovacího pudu, jenž jinak přirozeně působí na úrovni napětí mezi mužským a ženským pohlavím. Tento pud probouzí se za normálních okolností jen zcela výjimečně, kdy jsou vyvolány k probuzení účastí muže a ženy potřebné bytostné sympatie. Tyto sympatie jsou za prvé nevědomě vycházející z instinktivního vnímání, k němuž se řadí všechny, jen těžko vědomě postřehnutelné, záchvěvy tělesného vyzařování dvou lidí. Tak jako právě oba lidé jsou tímto vyzařováním vedeni, přírodními proudy přitahováni k sobě, tak stejně v případě ostatních lidí působí právě toto vyzařování silné zablokování pohlavního pudu vůči těmto dvěma osobám. Tento jev spočívá v přírodní ochraně druhu, kdy zcela specifické dědičné vlastnosti jsou proniknuty do tělesného vyzařování a působí neviditelně do okolního světa. Toto vyzařování vyhledává si trpělivě protějšek, jenž přesně odpovídá potřebnému doplnění tělesných vlastností tak, aby nedocházelo k deformacím.

U člověka pak, narozdíl od zvířete, účinkuje zde také ještě zásadním způsobem duchovní stejnorodost. Tato stejnorodost, nebo také blízkost, projevuje se pak ve vědomých sympatiích, které k sobě chovají zcela určití dva lidé. Tím se mimo jiné u lidského druhu vyřazuje mnohočetnost uplatňování pohlavního pudu k vícero partnerům, která je jinak u většiny zvířat přirozenou v hnacím instinktu zachování druhu.

U člověka měl by tak být pohlavní pud správně spuštěn jen v případě zcela konkrétní osoby, která je pro společnou cestu životem pravým protějškem. Žel, zvláštní příjemnost, vyvolávající stav euforie před vyvrcholením spojení muže a ženy, stala se již před tisíci lety stavem stále více vyhledávaným. Vyhledávání stalo se pak závislostí u mnohých, kdy tito umělým drážděním pohlavního pudu vyvolávají potřebu stále nového a nového opakování prožívání tohoto stavu.

Intenzivní zabývání se vším, co s tím souvisí, vyvolalo nakonec ve světě myšlenkových forem k životu obrovské centrály myšlenek, které jako mračno honí se nad lidstvem a svým obsahem stále znovu a znovu popouzejí k vyhledávání situací k ukojování pohlavního pudu člověka.

Možno tak říci, že dnešní stav pohlavního pudu je oproti původnímu stavu mnohonásobně vydrážděným. Myšlenkové formy prorazily si tak skrze záření závitů Velkého mozku cestu ke spouštěcím místům, uloženým v Limbickém systému. Tak mnozí lidé, hnáni tímto tlakem, stávají se zcela odvislými od prožívání alespoň náznaků ukojení pohlavního pudu. Hnáni tímto tlakem, jenž je vzrušuje, nakonec o ukájení pohlavního pudu alespoň hovoří, naznačují, atakují druhé lidi svou tělesnou vyzývavostí, svými dovednými schopnostmi.

V projevování se oplzlostmi nejnižšího druhu strhli lidé původně čistý pohlavní pud na stupeň, kdy tento nachází se pod prožíváním zvířat. Zvíře v přírodě je hnáno vždy pouze impulsy instinktu pohlavního pudu. Člověk však je hnán tlakem ze světa myšlenkových forem.

Uvědomíme-li si, jak bezbranně jsou tomuto myšlenkovému světu vystaveny děti, vládnoucí také již částečně schopnostmi spojování se s těmito formami, pak nebudeme se dnes více divit, že stav mezi mládeží je takový, jaký je.

Časopisy pro mládež podněcují dráždění pohlavního pudu již dlouho, zcela bez zábran. Nikdo se nad tím nepozastavuje, nikdo se tím nezabývá. Stejně tak knihy, filmy, to vše dohromady působí na myšlenkový svět dětí, jež jsou pak otráveny drážděním pohlavního pudu ještě dříve, než samy tělesně dozrají.

Je zde pak především drážděn žlázový systém, jenž jak jsme již psali, způsobuje ve svém horečném stavu, který právě nastává nezdravým podněcováním pohlavního pudu, že celkové dozrávání těla je zrychleno a vytváří spojení s duchem v době, kdy toto spojení mělo ještě měsíce či roky správně dozrávat.

Tento stav je již neudržitelný, neboť škody z toho vznikající se nasčítávají a vyvolávají jako výsledek skryté dunění veliké nápravy ve Stvoření, která se stále rychleji přibližuje. V posledním tisíciletí propojení myšlenkového světa přímo s Limbickým systémem mozku člověka postupně ovlivnilo i veškerý kvarkový svět zvířat a tento svět je tak částečně otráven od lidského působení. Tak také i některá, zejména domestikovaná zvířata podléhají dnes neúměrnému tlaku pohlavního pudu, a proto jsme často svědky zcela nečekaného jednání vnitřně nevědomě podrážděných zvířat. Tento stav se také bude stále více a více ukazovat.

Žel, člověk nejenom že zatím selhává ve své původní duchovní úloze na Zemi, v níž měl veškerý okolní svět pozvedat a zušlechťovat, ale díky právě předráždění svého vlastního pohlavního pudu stal se otravujícím pro vše ostatní, zachvívající se jinak v čistě přírodně - bytostném záření Stvoření.

Veliká duchovní proměna člověka je tak stále ještě před lidstvem. Teprve až lidé poznají veškerá pochybení v nesprávném používání orgánu mozku, teprve pak nastane na Zemi čas vědomého naplňování duchovního poslání člověka. Ta doba se s každým dnem přibližuje více a více.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama