Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Schopnosti lidského mozku: Intuice 30

22. července 2018 v 8:02 |  Rozširovanie poznania
Ale nyní zpět k intuici, jakožto důležité schopnosti lidského mozku. Občas se také stává, že i člověk, jenž je jinak zcela uzavřen všemu duchovnímu úsilí, prožije silný impuls, jenž mu v intuici napovídá, co má činit, jak se má rozhodnout, a k údivu dotyčného člověka i jeho okolí, následuje pak také bezprostřední prožití situace, která přinese důkaz jednoznačné správnosti, jestliže se člověk touto intuicí zařídí.


Již jsme se zmiňovali, jak je to možné. Prvotní impuls při intuici vzniká v duchovním světě. Je potřebné tak jenom vědět, že každý z lidí má na duchovní úrovni svého vůdce či pomocníka, jenž mu stojí v závažných životních rozhodnutích vždy nablízku, aby mu pomáhal nalézt správný směr, jenž ve výsledku přinese duchovní pokrok oběma z nich. Je zcela vedlejší, zda svého duchovního pomocníka vědomě poznáme nebo zda jej ignorujeme. On jest stále v naší blízkosti, neboť je jeho momentální duchovní cestou, aby nám pomáhal. Je nám velmi často i blízký právě také svými sklony a vlastnostmi, které jsou také i pro něho jeho určitými nedostatky nebo přednostmi. Stojíce duchovně jen o něco výše nad námi, vede nás duchovní vůdce v závažných situacích k prožitím, která nám pomáhají na cestě k duchovnímu domovu, k Ráji.

Tak stane se občas, žel, je tomu opravdu velmi zřídka, že zaslechneme jeho volání, které nám napomáhá v určité situaci k rozhodnutí. Samozřejmě, že hmotně není slyšet žádného volání a vše se odehrává na rovině duchovní. Pro nás je tak srozumitelné, pokud jsme tomu ovšem alespoň částečně otevřeni, že vnímáme vnitřní, podvědomé nutkání, jevící se buď jako nesouhlasné varování, nebo naopak jako souhlasné přitakání, anebo jako vnitřní vybízení přímo k nějakému činu. V každém případě, jestliže poslechneme a zařizujeme se podle nutkání naší intuice, přinese nám takové rozhodnutí vždy duchovní posilu a pokrok, a často také i pozemský úspěch v jednání. Pro našeho duchovního pomocníka je pak každé správné rozhodnutí důvodem k nesmírné radosti a bezprostřední děkující modlitbě Bohu.

V souvislostech s poznáním mozkového orgánu pak zmiňovaná intuice pracuje takto: prvotní impuls přichází k Malé sluneční pleteni, která zachytává impulsy z duchovního světa naší osoby. V projevech nervového impulsního zachvívání běží duchovní signál do části Malého mozku do orgánu Thalamu. Odtud pak spěchá do všech ostatních částí Malého mozku, kde projevuje se jako silný impuls, naléhavě volající k bdělosti.

V této podobě se také skrze Limbický systém dostane až k rozumovým lalokům Velkého mozku, kde žádá si vědomého uplatnění. Je velmi důležité, aby právě záření závitů Velkého mozku nebylo v tu chvíli vše přehlušující ve svém intenzivním vyzařování. Pokud v tu chvíli člověk namáhá Přední mozek, ve snaze vše promyslet a pochopit v logickém a racionálním náhledu, pak právě tímto úsilím téměř s jistotou dosáhne přehlušení intuitivního nutkání duchovního volání.

Duchovní vůdci, kteří znají často velmi dobře rozumové nedostatky svého svěřeného chráněnce, usilují o to, aby přivedli okolní události do takového stavu, aby vyřadili alespoň na chvíli rozumové úsilí v myšlení člověka. Vedou jej tak často do mimořádných prožívání, kdy sled prožitků je kupříkladu tak rychlý, že vyřadí část Předního mozku z možnosti reagovat. Vydalo by to na celou knihu nejpozoruhodnějších situací, které jsou tak mistrně duchovně vedeny k tomu, aby co nejsilněji mohlo dolehnout k člověku pomáhající volání od duchovního pomocníka ve vážných životních situacích.

Žel, ve své rozumovosti jsou lidé tak nesmírně otupělí, že i to nejvyšší úsilí duchovních vůdců vychází často naprázdno, takže chráněnec ve své svobodné vůli rozhodne se přesně opačně, než by to bylo správné. Z toho vzniká mu pak cesta, která vyžaduje si opětně nová a nová, stále těžší rozhodnutí. Často musí uplynout celé roky, než nadejde díky duchovnímu vůdci opětně odpovídající situace, v níž správné rozhodnutí mohlo by konečně člověku napomoci v obratu na cestě, směrem, vedoucím k osvobození ze zmatku všech předchozích nesprávných rozhodnutí. Jedná se zde o důležitý životní obrat, jenž přináší člověku v prožití poznání skutečných hodnot života. V takovém prožití náhle člověk nahlíží Pravdu v její velikosti a osvobozující nádheře.

Naučte se proto před všemi rozhodnutími, která přináší zásadní obraty ve vašem životě, nalézt si chvilku, kdy dáte možnost projevit se vaší intuici. Odcítění v rozhodování nevyžaduje si více jak pár vteřin naslouchání citu, jestliže si správně jednou zprůchodníte cestu od ducha ke svému dennímu vědomí.

Nejsilnější, ničím nenahraditelnou pomocí v tom je člověku tichá vnitřní modlitba, prožitá třeba i v jediném okamžiku, beze slov. Rozhodující je vroucí síla modlitby! Kdo si tuto cestu jednou osvojí, ten stane se nakonec opravdovou osobností. Přestane být ve svém životě manipulovanou loutkou, která, podobna třtině ve větru, podřizuje se vlivům od druhých lidí.

Čistá intuice je dosud netušenou obrovskou ochrannou zbraní na cestě duchovního vzestupu, jíž může přitom používat úplně každý z lidí. Schopností intuitivního vnímání je vybaven každý z nás, vědec, obchodník, umělec, politik, stejně jako přírodní člověk z pralesa. Je tak velmi bolestné vidět, jak obrovské množství lidí tuto velikou schopnost ve svém každodenním životě vůbec nepoužívá.

Pomáhající schopnost duchovní intuice je to, čemu se dnešní člověk ve své otupělosti již zcela uzavřel. Nezbývá mu tak nic jiného, než jen s tichou touhou sledovat hrdiny z filmů a knih, kteří díky intuici, jíž jsou vybaveni ve své roli od autorů, procházejí zázračně dějem příběhu až k úplnému vítěznému konci.

Schopnost intuice však není jen výjimečnou výbavou těchto hrdinů. Schopností intuice je vybaven každý člověk. Intuice náleží k základnímu vybavení našeho mozkového orgánu. Stačí ji jen v sobě oživit a přinést k uchopení v každodenním prožívání.

Ten, kdo se učí naslouchat svému citu, jenž projevuje se vždy vznešenými myšlenkami, ušlechtilým, spravedlivým jednáním v životě, ten je také již na správné cestě ke znovuprobuzení schopnosti intuice.

Takový člověk bude nakonec veden vysokými pomáhajícími proudy Stvoření na místa, kde může nejlépe pomáhat bližním. Odměnou za to mu je v Zákonech Stvoření duchovní vzestup, a s tím spojené stále silnější sounáležení s celým Stvořením, kdy každý jeho krok, každá jeho myšlenka přináší tisícinásobně mocnější účin v pomoci a uzdravení života na této Zemi.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama