Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Červenec 2018

O ideále nepoškvrneného počatia a iných fascinujúcich skutočnostiach

Dnes v 11:42 Skryté súvislosti
Osobnostne a duchovne vysoko stojaci, kvalitní jedinci, môžu prichádzať na svet len prostredníctvom nepoškvrneného počatia! Nepoškvrnené počatie totiž nie je dej, ktorý sa stal len jediný krát v dejinách! Ideál nepoškvrneného počatia môže byť dosiahnutý každou ženou, ktorá splní dve podmienky. A síce, ak k počatiu dôjde z čistej lásky, a zároveň s vrúcnym pohľadom, upretým k Stvoriteľovi. Takýmto spôsobom bolo totiž Máriou z Nazareta počaté fyzické telo Kristovo a podobným, telesnou zmyselnosťou nepoškvrneným počatím by mali prichádzať na svet všetci ľudia.

Schopnosti lidského mozku: Intuice 29

Včera v 8:30 Český inštitút
Schopnost intuice přináleží oprávněně k zmiňovaným schopnostem lidského mozku, a to i přesto, že vlastní východisko intuitivního vnímání vychází z duchovního zachvívání citů člověka. Vlastní původ intuitivního vjemu pochází z citu. Je tedy samozřejmé, že člověk, jenž si udržuje vnímavost citového druhu jeho denním používáním na dostatečně živém stupni, že tedy takový člověk bude i více otevřen vjemům, pocházejícím z duchovních oblastí Stvoření. Tato vnímavost je nesmírně cennou v mnoha situacích každodenního života.

Mládež spamätaj sa! Festival Pohoda je festivalom zvrátených liberálnych "hodnôt"!

Pátek v 8:42 Slovensko
V uplynulých dňoch sa konal kontroverzný festival Pohoda. Čo sa týka organizácie, na Slovensku patrí k špičke. Dokonca získal cenu za najekologickejší festival v Európe. Pohoda je však zároveň festival s najväčším počtom odporcov kvôli jeho politickej angažovanosti a neoliberálnej ideológii, ktorú pravidelne svojim návštevníkom podsúva. Je síce pravda, že na tomto festivale sa nachádza najväčšia koncentrácia slniečkárov na Slovensku, no drvivá väčšina návštevníkov sa zúčastňuje Pohody s jediným cieľom - zabaviť sa. Politické pozadie a ideologickú indoktrináciu neriešia. Inak je to však u organizátorov a úzkeho jadra zaangažovaných ľudí, ktorí festival pripravujú.

Nebuďme slabochmi a zbabelcami!

Čtvrtek v 8:53 Perly múdrosti
Vzdať sa, keď je všetko proti tebe, je známka slabosti a zbabelosti.

Indiánske príslovie

Atlantida 1

Středa v 8:48 História
Proud času se vlní a valí a z dávno doznělých tisíciletí vynořuje se ORORUN, poslední král Atlantidy, aby v hodině obratu světů rozuzlil všechny omyly, které panují o osudu jeho tehdejší země. Daleko zpět zalétá jeho zrak a bolest se zračí v jeho vážné tváři, zatím co před ním vystupují obrazy.

Minulosť a súčasnosť ovládania más elitou. Zmenilo sa len málo!

9. července 2018 v 12:49 Súčasná spoločnosť
Už v dávnej minulosti ľudstva sa vyprofilovali tri základné spoločenské vrstvy, pretrvávajúce až dodnes. Prvou je na vrchole stojaca, úzka elita. Treťou sú masy, ktoré sa elita snaží čo najefektívnejšie ovládať a držať v područí, ba až v otroctve, najlepšie s možnosťou rozhodovania o živote a smrti.

Schopnosti lidského mozku: Intuice 28

8. července 2018 v 8:46 Český inštitút
Schopnost intuice přináleží oprávněně k zmiňovaným schopnostem lidského mozku, a to i přesto, že vlastní východisko intuitivního vnímání vychází z duchovního zachvívání citů člověka. Vlastní původ intuitivního vjemu pochází z citu. Je tedy samozřejmé, že člověk, jenž si udržuje vnímavost citového druhu jeho denním používáním na dostatečně živém stupni, že tedy takový člověk bude i více otevřen vjemům, pocházejícím z duchovních oblastí Stvoření. Tato vnímavost je nesmírně cennou v mnoha situacích každodenního života.

Ako život skúša kvalitu nášho charakteru?

7. července 2018 v 8:42 Perly múdrosti
Ťažkosti a stres podrobujú charakter skúške. Skutočne hodnotnými sú tí, ktorých ani v ťažkých dobách neopustí ich čestnosť, rozvaha a citlivosť.

Čo sa stane keď prestaneme dávať?

6. července 2018 v 8:38 Na zamyslenie
Ostaneme chudobnými. My samotní, ale aj tí okolo nás. Nie, nemám na mysli dávanie hmotných vecí, aj keď tých sa snažíme dávať ľuďom, ktorí nás obklopujú čo najviac. Myslím tým dávanie toho najvzácnejšieho čo máme, samých seba.

Nevzdávajte sa!

5. července 2018 v 8:37 Perly múdrosti
Nikdy sa nevzdávaj, zvyčajne otvorí dvere posledný kľúč zo zväzku.

Pozemské ženství

4. července 2018 v 8:40 Venované ženám
Stále je mnoho vnitřních otázek a nejistot, jak by mělo správně působit ženství na Zemi. Mnohá žena v nejlepší snaze přiblížit se původnímu ideálu usiluje být ve všem pečlivou, pomáhající svému okolí, v poznání mění i svůj šatník, neboť nyní již spatřuje hrůzný dopad dnešní módy na celosvětový vývoj.


Čujte hlas Matky prírody, vy nehodné deti ľudské!

2. července 2018 v 14:03 Výstrahy
Ľudia nechcú vidieť v prírodných katastrofách a anomáliách to, čím v skutočnosti sú! Nechcú v nich vidieť napomenutie a intenzívny impulz k nevyhnutnosti zmeny seba samých! Ľudia zostávajú slepí a hluchí! A práve k týmto hluchým a slepým zaznieva nástojčivé volanie Matky prírody:

Schopnosti lidského mozku: Pohlavní pud ve vztahu k Limbickému systému 27

1. července 2018 v 8:22 Český inštitút
A kupodivu je to lidmi vítáno a oslavováno jako něco výjimečného, jako něco, co snad ukazuje cestu celému pokrokovému světu lidí. Ne nadarmo se však říká, že naše babičky a prababičky byly moudřejší ve svém prostém přístupu k životu. Kolik pravdy v tom je, to pochopí lidstvo až úplně nakonec, kdy jako ovoce svého myšlenkového chtění bude jej dusit nesmyslností, ztřeštěností a krutostí tento rozumem vybudovaný světový společenský systém.