Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Tlak Světla a obroda lidské společnosti na Zemi

6. června 2018 v 8:49 |  Súčasná spoločnosť
Stále více lidí je v poslední době svědky nebývalého sílení působení Světla, které všechno živé burcuje v pohyb. Je jedno, zda se to projevuje na úrovni vyplavování na povrch těch nejskrytějších lidských vlastností, na úrovni partnerských vztahů nebo prohlubujících se celospolečenských problémů či hrozících hospodářských nebo přírodních katastrof, o nichž se již dávno nemluví jen v úzkém kruhu "zainteresovaných", ale i v kruzích široké veřejnosti.


Zvláště citelnému tlaku jsou vystaveni ti, kteří se již dostali k Pravdě, protože zde platí to známé: "Čím více je vám dáno, tím více bude od vás požadováno!"

U mnohých se to může projevovat v rostoucím nepokoji, jehož příčinu si nedokáží vysvětlit. Při správném uvědomění a změně postoje potom může nepokoj nahradit potřeba uskutečnění pozemských činů, pro které se jim v nebývalé míře dostává posily a pomoci nejrůznějšího druhu. Impulsem je mnohdy setkání s konkrétní osobou nebo osobami, které jsou "ztělesněním činu", vyplývajícího z touhy napomáhat Světlu. Následně se stále intenzivněji setkávají s dalšími jim podobnými, kteří se navzájem podporují, spojují své síly pro společný, veliký ušlechtilý cíl - vybudovat základy duchovně obrozené společnosti lidstva na Zemi!

Základem pro život v tomto novém uspořádání lidského společenství je bezpodmínečné podřízení všeho konání lidí Zákonům Stvoření. Znamená to nejen zásadní změnu mnohých aspektů, legislativou počínajíc, přes poměry v hospodářství, soudnictví, řízení společnosti, vzděláním končíc - ale co je nejpodstatnější, změnu hodnotového žebříčku ve společnosti, jeho vztahu ke Stvořiteli a ke Stvoření.

Obrazy pro základy uspořádání společnosti v nadcházející etapě na Zemi jsou přitom k dispozici vážně hledajícím, kteří mají zájem dále je rozvíjet tak, aby mohly být co nejsrozumitelněji podány široké veřejnosti. Následně je třeba hledat způsoby, jak by bylo možné toto nové uplatňovat také v praxi.

Příkladem je "Projekt soběstačnosti a samosprávy obcí a obnovy lidské důstojnosti", který realizuje Společnost pro ochranu půdy v České republice. Je zaměřen na uspořádání života obyvatel především v obcích, avšak v případě nezájmu zapojení se celé obce může být uplatňován také v užší skupině obyvatel.

Vzhledem k vědomému vřazení se do Zákonů Stvoření a spolupráci s bytostnými silami přírody vzniká předpoklad, že takto vytvořená seskupení lidí budou po čase stále více prosperovat nejen po ekonomické stránce, ale také po stránce duchovního růstu jednotlivců, působíce jako daleko zářící majáky, jako vzory pro širší masy obyvatel. Pro lidi vážně usilující o ušlechtilé hodnoty budou působit jako silné magnety, což dává předpoklady pro vznik stále většího počtu podobných skupin. Znásobené působení vyzařování v nich žijících vyspělých duchů a prostřednictvím skrze ně působících zástupů světlých bojovníků v myšlenkovém světě bude taktéž způsobovat prohlubující se polarizaci a nakonec "očištění" jemnějších úrovní, nacházejících se v okolí této Země, od temnějších duší, neochotných vřadit se do záchvěvů Božích Zákonů.

"Projekt soběstačnosti a samosprávy obcí a obnovy lidské důstojnosti" je navržen tak, aby obec byla samostatná ve všech aspektech současného života: v oblasti potravin, v oblasti energetiky, zdravotnictví, a postupně dokonce i školství, které je důležitým předpokladem pro celkové ozdravění. Činí ji to zcela nezávislou na vnějším prostředí, na globální ekonomice, a tím také odolnou vůči jakékoliv vnější krizi! Pokud k tomu připočteme i silnou ochranu ze strany bytostných sil, je předpokladem, že i při jakéhokoliv globální přírodní katastrofě, kterou je možno předpokládat v případě neochoty změny větší části obyvatelstva, zůstanou takto ozdravěné obce téměř nedotknuté, resp. předcházející kolektivní karma jejich obyvatel se rozváže jen symbolicky! Jaké ohromující zjištění to musí být pro lidi, jaký růst důvěry, ochota nechat se vést pro nezatrpklé! A jaká moudrost a milost Stvořitele je v tom všem zakotvena! Stvořitele, který i v čase největší nouze posílá "pevná záchytná lana" pro záchranu vážně usilujících!

Je potřebné dodat, že na Projektu soběstačnosti obcí se v současnosti nadále pracuje tak, aby byl pochopitelný nejen pro osoby s poznáním, které by měly sloužit jako potenciální tvůrci a správci nových obcí, ale také pro širší veřejnost, pro současné starosty! Může tak dojít k lepší přípravě půdy nejen na myšlenkové úrovni, ale i v úrovni hrubohmotnosti! K určitému zakotvování slov mezi starosty a vedoucími představiteli krajů a státu již dochází na úrovni přednášek v rámci konferencí o regionálním rozvoji a rozvoji venkova.

V současnosti se stále více hovoří o globálním oteplování a s tím spojeným poklesem výroby polnohospodářské produkce. A nejen to: již i renomovaní ekonomové, např. Jefrey Sachs, otevřeně publikují studie o současném prudkém růstu cen potravin, které už v blízké budoucnosti nejenže změní peněžní toky mezi zeměmi, ale také mezi městy a venkovem! Když se k tomu přidruží současný růst cen energií a obavy z energetické krize, argumentace některých myšlenek z Projektu soběstačnosti je jako řešení namístě!

Problémem zatím zůstává, jak připravit půdu pro duchovní obrodu obyvatelstva. Zprostředkování Pravdy ve srozumitelné formě a tím i probouzení mnohých hledajících, pro něž Slovo ve formě, v jaké bylo přineseno na Zem, zůstává zahalené, děje se po separátní lince, prostřednictvím k tomu povolaných osob. Dochází tak k pohybu na všech úrovních!

Velkým problémem v současnosti je rostoucí tlak velkých zahraničních investorů, kteří se snaží o vykupování půdy na našem venkově tak, aby mohla být využita na pěstování energetických plodin. Cíleně je tak pěstována u velké části obyvatelstva nejen vidina rychlých materiálních zisků bez jakéhokoliv stupně sebereflexe a zodpovědnosti vůči následným generacím, ale sebejisté počínání těchto novodobých kolonialistů vede k nečinnosti a ke strnulosti všech těch, kteří se k Pravdě dostali, avšak s vědomím svého stávajícího osamocení v nesouhlasném postoji vůči takovémuto jednání cítí se být zcela bezmocnými, nemajíce možnosti účinného oponování na veřejnosti.

Projekt soběstačnosti obcí zdaleka není jediným hmotným výsledkem činnosti lidí, usilujících o znovunavrácení vlády, respektující moudré účinkování Zákonů Stvoření. K dispozici jsou mnohé pomoci, přinášené zvláště vnímavým jednotlivcům v obrazech - za účelem lepšího působení v současnosti ale i k přípravě na těžké období, které v blízké budoucnosti hrozí nastat. Smutná je však skutečnost, že jen velmi málo jednotlivců je ochotno v čisté touze po službě Světlu nechat se pokorně vést tak, aby mohli tyto dary nadále rozvíjet a realizovat ve hmotě. Alespoň zatím. Co přinese budoucí vývoj, to všichni můžeme vidět nebo alespoň tušit. Všechno záleží jen a jen na nás. Tlak Světla se všemi svými projevy, které mohou povzbuzovat a povznášet nebo také tvrdě varovat - je nám dán ku pomoci!


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama