Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Duchovné posolstvo ruských matriošiek

25. června 2018 v 10:32 |  Skryté súvislosti
Naši predkovia vlastnili značnú múdrosť, ktorá nám už žiaľ dnes chýba. A túto múdrosť si odovzdávali rôznymi formami z generácie na generáciu. Trebárs rozprávkami, povesťami, bájami, ale aj inými, neverbálnymi spôsobmi. Medzi ne môžeme zaradiť ruské matriošky.


Malo to však predsa len jeden háčik, pretože táto múdrosť bola vždy určitým spôsobom zašifrovaná, pričom na každom jednotlivom poslucháčovi záležalo, či si dá námahu dešifrovať ju a pochopiť ju, alebo bude brať všetko len ako nejaké zaujímavé rozprávanie na skrátenie dlhej chvíle.

A tak je to aj s ruskými matrioškami. Môžeme ich totiž vnímať čisto povrchne, len ako nejakú hračku, alebo sa naopak vynasnažíme pochopiť hlboké posolstvo a veľkú múdrosť, ktorá sa v nich skrýva. No a práve o takéto odhalenie sa teraz pokúsime.

Ruské matriošky sú jednoduché drevené figúrky, uložené jedna v druhej. Ak si ich kúpite, kupujete si v podstate len jednu jedinú. Tú najväčšiu. Dá sa však otvoriť a v nej sa skrýva menšia. Aj ona sa dá otvoriť a v nej sa skrýva ešte menšia. A tak to ide stále ďalej až k tej najmenšej. Tá je už nedeliteľná a tvorí najvnútornejšie jadro.

Neverbálne posolstvo, sprostredkované ruskými matrioškami má dve roviny. Alebo presnejšie povedané, ide až o dve posolstvá a dve veľké múdrosti.

Odhaľme si teda ich prvé posolstvo a prvú veľkú múdrosť. Spočíva v pochopení, že skutočná pravda o veciach a dejoch okolo nás sa vždy skrýva za viacerými vonkajšími obalmi. Že človek musí dokázať všetky tieto vonkajšie obaly odstrániť, aby nakoniec došiel až k jadru a k najhlbšej podstate veci.

Kto si však nedá námahu takto prenikať do hĺbky, musí nevyhnutne zostať iba na povrchu. Musí potom všetko vnímať len povrchne a plytko. A potom sa aj celý jeho život musí stať plytkým a povrchným.

Žiaľ, takto povrchná je väčšina ľudí. A tento neblahý sklon väčšiny obyvateľstva k povrchnosti dokážu takzvaní "šikovní", dokonale využiť vo svoj vlastný prospech. A to tak, že sú schopní nahovoriť nemysliacim masám čokoľvek. Čokoľvek, čo bude dobre znieť a na prvý pohľad vyzerať humanisticky a ušľachtilo. Avšak jediným cieľom tejto povrchovej, ľúbivej kulisy je zamaskovať skutočné a pravé zámery, ktoré už spravidla nikdy nebývajú také humanistické a ušľachtilé.

Keby však ľudia dnešnej doby dali na múdrosť matriošiek, keby sa snažil hľadať to, čo je skryté hlboko pod povrchom, za všetkými ľúbivými vonkajšími obalmi, potom by nevyhnutne museli dôjsť k poznaniu, že veci sú v skutočnosti úplne iné, než sa prezentujú navonok. Museli by zistiť, že za humanizmom sa neraz skrýva neľudskosť a za slovami o mieri túžba po vojne. Že za slovami o rovnoprávnosti sa skrýva arogantná nadradenosť, za pomocou snaha ovládať, za nezištnosťou vypočítavá zištnosť, za milým úsmevom podlá úskočnosť, za tým, čo je prezentované ako pravda účelová lož, a tak ďalej, a tak ďalej.

Ľudia sú klamaní pretože sú povrchní a neskúmajú veci do hĺbky! Ľudia sú klamaní a manipulovaní, pretože to, čo oni vo svojej povrchnosti prvoplánovo naivne prijímajú je mnohokrát niečo úplne iného, ako to, čo sa za tým skutočne skrýva. A tak stačí iba hovoriť o čiernom, ako o bielom, a väčšina ľudí to vo svojej povrchnosti bude naozaj za biele považovať. Preto táto väčšina obyvateľstva žije život plný lži.

Existuje totiž Zlo, a to má s ľudstvom svoje vlastné zlé a nečisté plány. Zlo, systematicky pracujúce pod maskou dobra, ktoré všetkých týchto naivných, povrchných a plytkých ľudí tlačí tam, kde potrebuje. Do absolútnej poroby a otroctva!

Žiaľ, toto je smutná realita našich dní, ku ktorej sme sa dopracovali svojou povrchnosťou. Svojim ignorovaním veľkej múdrosti, spočívajúcej v tom, že sa nikdy nemáme dať zmiasť povrchom. Že máme vždy veci skúmať až do hĺbky, že sa máme snažiť odstrániť všetky vonkajšie obaly, ktoré nám skutočnú podstatu veci iba maskujú a zahmlievajú. Ak toto neurobíme, prežijeme celý svoj život v lži a manipulácii.

Prejdime teraz na druhé posolstvo a druhú veľkú múdrosť, sprostredkovanú ruskými matrioškami. Je to múdrosť o podstate nášho bytia. Človek totiž nie je iba fyzickým telom. Nie je ani dušou, ale je duchom, skrývajúci sa za obalmi fyzického a duševného tela. Jedine duch je to naše najhlbšie, najvnútornejšie, skryté a nedeliteľné pravé ja.

Náš duch, naše najhlbšie jadro zobralo všetky tieto vonkajšie obaly na seba preto, aby mohlo žiť v hmotnom svete. Aby sa v ňom mohlo učiť, rásť a duchovne dozrievať. Aby po dosiahnutí plnej zrelosti mohlo odložiť obal fyzického tela, potom aj obal duševného tela a nakoniec, ako nedeliteľná, zrelá a plne rozvinutá duchovná osobnosť mohlo vstúpiť do ríše Ducha, odkiaľ kedysi dávno prišlo do hmotnosti za účelom svojho seba vývoja. Seba vývoja od nezrelého a nevedomého k zrelému a plne vedomému.

Pozrime sa teraz pre zaujímavosť na celý tento proces vývoja ducha od jeho začiatku, až po jeho koniec.

Človek pochádza z ríše Ducha. Našou podstatou, tým pravým a nedeliteľným skutočným "ja" je iskra ducha. Iskra ducha, túžiaca po seba uvedomení. Túžiaca po nadobudnutí duchovnej zrelosti, potrebnej pre vedomý život v ríši Ducha. Za účelom nadobudnutia zrelosti vstupuje preto do hmotnosti.

Hmotnosť sa delí na jemnú a hrubú. Duchovná iskra vstupuje najskôr do hmotnosti jemnej. Tým si na seba berie prvý obal matriošky a skryje sa do neho. Matriošku jemnohmotného obalu nazývame dušou. Duša sa potom približuje k najhrubšej hmotnosti a berie na seba ďalší obal fyzického tela.

Každý z nás ľudí v hmotnom tele sa teda podobá matrioške, za ktorej fyzickým, hrubohmotným - obalom a duševným - jemnohmotným obalom sa skrýva naše skutočné jadro. A síce duchovná iskra.

Človek má preto v hmotnosti zohľadňovať predovšetkým záujmy tejto duchovnej iskry, ktorou je on sám. Zohľadňovať tým, že dbá hlavne o hodnoty ducha, ktoré sa preňho majú stať prvoradé a najdôležitejšie. Hodnotami ducha je spravodlivosť, čestnosť, dobro, ohľaduplnosť a tak ďalej. Životom v súlade s týmito hodnotami iskra ducha rastie, čoraz viacej žiari, až sa z nej stáva pochodeň zrelej duchovnej osobnosti.

Ak ale podľahneme omylu, že najvrchnejšia matrioška fyzického a hmotného tela sme my samotní, ak sa plne identifikujeme iba s našim materialistickým, fyzickým telom a materialistickým bytím, ako s tým jediným čo jestvuje, ak uznávame iba materiálne hodnoty, ktorými je mať, vlastniť a užívať si, naše pravé duchovné ja trpí, pretože sa nemôže správne vyvíjať. Naša iskra ducha iba bliká, pretože je utláčaná hmotným omylom, ktorému podľahla naša nezrelá osobnosť.

Takto nesprávne prežívaný život musí mať potom samozrejme pre nás veľmi neblahé dôsledky, spočívajúce v trvalom naviazaní na hmotné. Znamená to väzenie pre ducha. Duch v ňom stráda a chradne.

Potravou nášho ducha sú totiž hodnoty ducha! Je ňou naša snaha o spravodlivosť, čestnosť a ušľachtilosť. Naša snaha o poznanie Vôle Stvoriteľa a jeho Zákonov. Naša snaha o naplňovanie tejto Vôle v každodennom živote. Týmto všetkým živíme ako potravou svojho ducha a ten mocnie, rastie a dozrieva. Silnejú mu jeho pomyselné krídla, aby sa na nich mohol napokon povzniesť strmhlavým letom do výšin kráľovstva nebeského.

Ak ale neživíme svoje najvnútornejšie duchovné ja hodnotami ducha, chradne, a jeho iskra len slabo bliká. Podobá sa potom vtákovi so zlomenými krídlami, ktorý sa iba zúfalo vlečie po zemi. Namiesto zraku, upretého k výšinám, má svoj zrak upretý iba do zeme. Iba do hmoty, domnievajúc sa, že v nej môže nájsť svoje uspokojenie.

Takýmito vtákmi s polámanými krídlami je dnes väčšina ľudí, hľadajúcich svoje uspokojenie a naplnenie iba v materiálnych hodnotách, ako sú peniaze, majetky, moc, sláva a užívanie si.

Ale keďže predurčením vtáka, predurčením ducha je let k výšinám, nemôžu byť takto materialisticky orientovaní ľudia skutočne šťastní, nech by vlastnili, alebo dosiahli čokoľvek.

Nebudú šťastní, pretože všetko to hmotné je zúfalo málo! Pretože svojou čisto materialistickou orientáciou sa spreneverili vlastnému predurčeniu! A tým je let k výšinám Ducha!

Pravda o podstate bytia človeka sa teda nachádza v našom najhlbšom vnútri, ukrytom za všetkými vonkajšími obalmi. Za obalom fyzického tela i za obalom duše. Tam sa nachádza naše pravé "ja", naše duchovné jadro presne tak, ako nám to naznačuje skryté posolstvo ruských matriošiek. A jedine vtedy, ak sa naučíme dbať na jeho záujmy, môžeme byť skutočne šťastní.

M.Š.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Š. M. Š. M. | 25. června 2018 v 20:19 | Reagovat

Ves kutečnosti jde o Duchovní Poselství Cibule

2 odron odron | 26. června 2018 v 17:14 | Reagovat

Autor píše, akí sú všetci na svete okrem neho povrchní a ani si nezistí, že matriošky nie sú ruské hračky :). V skutočnosti ich doviezli z Japonska. To je tak, keď sa človek zamýšľa o nezmerných hlbinách ruskej duše s tromi percentami promile v žilách

3 Hladac Hladac | 27. června 2018 v 17:23 | Reagovat

Presná história vzniku matriošky nie je známa. Predpokladá sa, že prvý, kto vyrobil matriošku je ruský stolár V. P. Zviozdočkin niekedy v 90. rokoch 19. storočia. Autorom prvého návrhu bol profesionálny umelec S. V. Maľutin. Zo spomienok Zviozdočkina sa dá usúdiť, že sa nemohol inšpirovať japonskými sústruženými hračkami. Už predtým ruskí umelci vyrábali drevené veľkonočné vajíčka, ktoré sa dali rozobrať na dve časti.

Na medzinárodnej výstave v Paríži v roku 1900 predstavila M. A. Mamontovová túto bábiku, ktorá získala bronzovú medailu. Odvtedy sa matriošky začali vyrábať na mnohých miestach v Rusku. V roku 1922 začali vyrábať matriošku vo fabrike v Semionove, tieto modely matriošiek spoznal celý svet. Na výstave „Expo-70“ v Tokiu bola vystavená najväčšia bábika, ktorá mala 72 dielov.

4 Jana Jana | 27. června 2018 v 17:47 | Reagovat

[3]: pekný príspeok, bez zbytočne nadnesenej kritiky ... veď akždý sme len človek.. to ma povzbudilo, idem si to googliť tie info..Matriošky sú fajn :) Vďaka

5 WWWormlTedge WWWormlTedge | E-mail | 5. července 2018 v 0:13 | Reagovat

Buy Steroids Online
Buy Legal Steroids

<a href="https://buylegalsteroid.us/#">Anabolic Steroids For Sale</a>s
<a href="https://buylegalsteroid.us/#">10 Best Legal Anabolic Steroids For Sale</a>

6 WWWormlTedge WWWormlTedge | E-mail | 6. července 2018 v 7:46 | Reagovat

Buy Steroids Online
Buy Steroids

<a href="https://buylegalsteroid.us/#">Anabolic Steroids For Sale</a>
<a href="https://buylegalsteroid.us/#">Buy Legal Steroids</a>

7 WWWormlTedge WWWormlTedge | E-mail | 7. července 2018 v 12:36 | Reagovat

9 Best Legal Anabolic Steroids For Sale
Legal Steroids

<a href="https://buysteroidslegal.info/#">Anabolic Steroids For Sale</a>

Shop For The Best Legal Steroids Online
Buy Best Legal Steroids

8 Markboype Markboype | E-mail | Web | 9. července 2018 v 19:26 | Reagovat

viagra nkarner nkarel
<a href="http://viagra-gg.com">cheap sildenafil online</a>
365 pills viagra
<a href=http://viagra-gg.com#women+viagra>viagra samples</a>

9 cheap viagra cheap viagra | E-mail | Web | 9. července 2018 v 22:42 | Reagovat

There is also one other technique to increase traffic for your blog that is link exchange, thus you also try it

10 viagra for men viagra for men | E-mail | Web | 9. července 2018 v 22:47 | Reagovat

Hi there, yes brother there are certainly various blogging blogs, however I recommend you to use Google’s without charge blogging services.

11 viagra online paypal uk viagra online paypal uk | E-mail | Web | 10. července 2018 v 0:46 | Reagovat

My chief is also keen of YouTube comic video clips, he also watch these even in workplace hehehe..

12 generic viagra online mail-order pharmacies generic viagra online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 10. července 2018 v 2:14 | Reagovat

Such are in fact cool YouTube video tutorials, its my luck to pay a visit this web site and finding these cool YouTube movies.

13 viagra for women viagra for women | E-mail | Web | 10. července 2018 v 6:11 | Reagovat

Hmmm, yup no uncertainty Google is finest in support of blogging except today word press is also nice as a blogging for the reason that its SEO is pleasant defined already.

14 female viagra pills female viagra pills | E-mail | Web | 10. července 2018 v 11:34 | Reagovat

What's up, yes this piece of writing is in fact pleasant and I have learned lot of things from it concerning blogging. thanks.

15 sildenafil citrate sildenafil citrate | E-mail | Web | 10. července 2018 v 12:33 | Reagovat

It’s going to be end of mine day, however before end I am reading this great piece of writing to improve my knowledge.

16 WWWormlTedge WWWormlTedge | E-mail | 10. července 2018 v 13:39 | Reagovat

Buy Steroids
How To Buy Legal Steroids

<a href="https://buysteroidslegal.info/#">Buy Steroids Online</a>

Buy Legal Steroids
How To Buy Legal Steroids

17 Markboype Markboype | E-mail | Web | 10. července 2018 v 15:40 | Reagovat

seliciclib pfizer viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra cost</a>
zetamax pfizer viagra
<a href=http://viagra-gg.com#sildenafil+rezeptfrei+deutschland>hard on viagra jelly online mail-order pharmacies</a>

18 viagra coupons viagra coupons | E-mail | Web | 10. července 2018 v 18:36 | Reagovat

Hello to all, I am also really keen of learning Personal home pages programming, however I am new one, I each time used to read articles or reviews related to Personal home page programming.

19 sildenafil citrate sildenafil citrate | E-mail | Web | 11. července 2018 v 1:22 | Reagovat

Hi there, yes brother there are certainly various blogging web sites, but I advise you to use Google’s free of charge blogging services.

20 viagra professional online mail-order pharmacies viagra professional online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 11. července 2018 v 8:51 | Reagovat

Actually when someone doesn’t be aware of after that its up to other viewers that they will assist, so here it takes place.

21 generic viagra available generic viagra available | E-mail | Web | 11. července 2018 v 9:49 | Reagovat

This paragraph about SEO presents clear idea in support of new SEO users that how to do SEO, thus keep it up. Pleasant work

22 Markboype Markboype | E-mail | Web | 11. července 2018 v 11:27 | Reagovat

billigste viagra
<a href="http://viagra-gg.com">female viagra pills</a>
precio del viagra pfizer en mexico
<a href=http://viagra-gg.com#buy+50+mg+viagra>buy viagra online</a>

23 cialis online cialis online | E-mail | Web | 20. července 2018 v 11:47 | Reagovat

Downloading data from this web page is as trouble-free |as clicking the mouse rather than other web pages which transfer me here and there on the pages.

24 cialis without a doctor's prescription cialis without a doctor's prescription | E-mail | Web | 20. července 2018 v 17:36 | Reagovat

It’s going to be finish of mine day, however before ending I am reading this enormous paragraph to increase my knowledge.

25 buy cheap cialis online buy cheap cialis online | E-mail | Web | 20. července 2018 v 17:43 | Reagovat

Hi, I also wish for to share my thoughts at this place, when i don’t know even about a effortless thing related to Personal home pages, I always go to look for that from internet.

26 cialis cost cialis cost | E-mail | Web | 20. července 2018 v 20:40 | Reagovat

No matter if some one searches for his required thing, thus he/she wants to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

27 tadalafil 5 mg tadalafil 5 mg | E-mail | Web | 20. července 2018 v 21:23 | Reagovat

You have to waste less time to look for your necessary topic on net, because nowadays the searching techniques of search engines are pleasant. That’s why I fount this article at this place.

28 cheap cialis cheap cialis | E-mail | Web | 21. července 2018 v 8:55 | Reagovat

That’s truly a good video described in this piece of writing about how to write a piece of writing, so i got clear idea from here.

29 tadalafil 5 mg tadalafil 5 mg | E-mail | Web | 21. července 2018 v 11:18 | Reagovat

Okay you are right, really PHP is a open source and its help we can get free from any community forum or web site as it happens at this place at this web site.

30 Markboype Markboype | E-mail | Web | 21. července 2018 v 12:56 | Reagovat

farmacia online affidabile cialis for daily use
<a href="http://cialis-easy.com">cialis 5 mg</a>
oftan cholera 10mg generic cialis
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+professional+online+mail-order+pharmacies>cialis coupon</a>

31 cialis cost cialis cost | E-mail | Web | 21. července 2018 v 14:32 | Reagovat

I am sure this article has touched all the internet viewers, its really really pleasant paragraph on building up new weblog.

32 Markboype Markboype | E-mail | Web | 21. července 2018 v 18:41 | Reagovat

rectiv generic cialis
<a href="http://cialis-easy.com">generic cialis</a>
dove comprare cialis online sicuro sa
<a href=http://cialis-easy.com#buy+cialis>cialis for sale</a>

33 cialis coupons cialis coupons | E-mail | Web | 21. července 2018 v 20:08 | Reagovat

Its fastidious funny YouTube video, I every time go to go to see YouTube site for funny videos, because there is much more information available.

34 Markboype Markboype | E-mail | Web | 21. července 2018 v 23:56 | Reagovat

torvex 20 mg cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cialis on line no pres</a>
documento generico de cialis
[URL=http://cialis-easy.com#cheap+20+mg+cialis ]cialis generic availability[/URL]

35 cialis 20mg cialis 20mg | E-mail | Web | 22. července 2018 v 3:40 | Reagovat

What's up to every body, it’s my first go to see of this web site; this webpage includes remarkable and in fact good information for visitors.

36 Markboype Markboype | E-mail | Web | 22. července 2018 v 4:45 | Reagovat

how to buy cialis pills
<a href="http://cialis-easy.com">buy generic cialis online</a>
5 mg cialis generic
<a href=http://cialis-easy.com#buy+tadalafil+online>tadalafil generic</a>

37 Markboype Markboype | E-mail | Web | 22. července 2018 v 5:06 | Reagovat

pharmacy discount card cialis online
<a href="http://cialis-easy.com">buy cialis now</a>
buy cialis 5 mg uk
[URL=http://cialis-easy.com#cialis+20+mg ]cialis on line[/URL]

38 buy cialis buy cialis | E-mail | Web | 22. července 2018 v 7:05 | Reagovat

What's up Jackson, if you are a new net user then you must go to see all the time this website and read the updated posts at here.

39 generic cialis generic cialis | E-mail | Web | 22. července 2018 v 10:30 | Reagovat

It’s my first visit to this website, and I am really astonished to see such a nice quality YouTube video posted at this place.

40 Markboype Markboype | E-mail | Web | 22. července 2018 v 10:50 | Reagovat

generico cialis tadalafil
<a href="http://cialis-easy.com">cialis 20 mg</a>
cialis 20 mg walgreens
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+coupons>cialis prices</a>

41 cialis 20mg cialis 20mg | E-mail | Web | 22. července 2018 v 19:27 | Reagovat

Wow! At last I got a webpage from where I can really get valuable facts concerning my study and knowledge.

42 cialis 5mg cialis 5mg | E-mail | Web | 23. července 2018 v 1:51 | Reagovat

What's up, just wanted to mention, I liked this post. It was funny. Keep on posting!

43 cialis 5mg cialis 5mg | E-mail | Web | 23. července 2018 v 10:10 | Reagovat

I got so bored today afternoon, however as soon as I watched this YouTube funny clip at this webpage I turn out to be fresh and delighted too.

44 cialis cost cialis cost | E-mail | Web | 23. července 2018 v 16:56 | Reagovat

Your means of explaining all in this paragraph is in fact fastidious, all can simply be aware of it, Thanks a lot.

45 generic cialis tadalafil generic cialis tadalafil | E-mail | Web | 23. července 2018 v 20:39 | Reagovat

I pay a quick visit day-to-day some websites and information sites to read articles, but this website provides quality based writing.

46 tadalafil 5 mg tadalafil 5 mg | E-mail | Web | 23. července 2018 v 21:12 | Reagovat

What's up all, here every one is sharing these experience, thus it’s fastidious to read this website, and I used to pay a quick visit this weblog every day.

47 Markboype Markboype | E-mail | Web | 23. července 2018 v 21:54 | Reagovat

cutivate cream generico de cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cialis 20 mg</a>
order cialis online legally
<a href=http://cialis-easy.com#cheap+generic+cialis>cialis coupons</a>

48 cialis coupons cialis coupons | E-mail | Web | 23. července 2018 v 23:54 | Reagovat

Pictures are really pleasant source of lessons instead of content, its my familiarity, what would you say?

49 cialis tablets cialis tablets | E-mail | Web | 24. července 2018 v 17:30 | Reagovat

All right I am also in hunt of Flash tutorials, since I would like to learn more on the topic of flash, therefore if you have please post it here.

50 Markboype Markboype | E-mail | Web | 24. července 2018 v 18:25 | Reagovat

cialis for sale online in canada
<a href="http://cialis-easy.com">cialis online</a>
tianfenicol generico de cialis
[URL=http://cialis-easy.com#cialis+jelly+online+mail-order+pharmacies ]cialis prices[/URL]

51 Markboype Markboype | E-mail | Web | 25. července 2018 v 1:06 | Reagovat

cialis 5 mg 2013 tx68
<a href="http://cialis-easy.com">cialis coupons</a>
samsung mini s4 generico de cialis
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+generic+availability>tadalafil 20 mg</a>

52 tadalafil generic cialis 20mg tadalafil generic cialis 20mg | E-mail | Web | 25. července 2018 v 2:32 | Reagovat

It’s my first go to see to this website, and I am really amazed to see such a pleasant quality YouTube video posted here.

53 cialis 20mg cialis 20mg | E-mail | Web | 25. července 2018 v 2:35 | Reagovat

This paragraph is in fact a fastidious one it assists new internet people, who are wishing in favor of blogging.

54 cialis coupons 2018 cialis coupons 2018 | E-mail | Web | 25. července 2018 v 5:19 | Reagovat

I think a visualized display can be superior then simply a easy text, if stuff are defined in pictures one can easily be familiar with these.

55 cialis prices cialis prices | E-mail | Web | 25. července 2018 v 9:54 | Reagovat

Hi there to all, since I am actually keen of reading this webpage’s post to be updated regularly. It includes pleasant data.

56 buy cialis buy cialis | E-mail | Web | 25. července 2018 v 16:31 | Reagovat

It’s going to be end of mine day, but before end I am reading this fantastic article to improve my knowledge.

57 buy generic cialis online buy generic cialis online | E-mail | Web | 25. července 2018 v 16:36 | Reagovat

I know this web page offers quality dependent posts and extra information, is there any other site which provides these information in quality?

58 Markboype Markboype | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 15:08 | Reagovat

can u buy viagra over the counter in uk
<a href="http://viagra-nice.com">buy generic viagra</a>
lumigan 0 01 generic viagra
<a href=http://viagra-nice.com#50mg+viagra>buy viagra 100 mg</a>

59 gold viagra online mail-order pharmacies gold viagra online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 15:32 | Reagovat

Today I was so tired, and now this time I have got some rest by seeing this funny YouTube video, thanks, keep it up.

60 cheap 50 mg viagra cheap 50 mg viagra | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 16:39 | Reagovat

What's up, how's it going? Just shared this post with a colleague, we had a good laugh.

61 viagra uk viagra uk | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 17:36 | Reagovat

Its fastidious funny YouTube video, I all the time go to pay a visit YouTube site designed for comic videos, as there is much more information available.

62 cheap viagra cheap viagra | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 18:42 | Reagovat

What's up, for all time i used to check webpage posts here early in the daylight, because i enjoy to learn more and more.

63 generic viagra online mail-order pharmacies generic viagra online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 19:50 | Reagovat

Hahahaha, what a comic this YouTube video is! I'm still laughing, thanks to admin who had posted at this website.

64 viagra online paypal uk viagra online paypal uk | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 20:31 | Reagovat

Its extremely good  YouTube video in terms of quality, genuinely nice, its quality is actually appreciable.

65 viagra generic viagra generic | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 20:44 | Reagovat

Wow! It's also nice article on the topic of JavaScript, I am really keen of learning JavaScript. thanks admin

66 viagra soft tabs online mail-order pharmacies viagra soft tabs online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 22:29 | Reagovat

What's up, this weekend is nice for me, for the reason that this time i am reading this impressive educational piece of writing here at my home.

67 viagra plus online mail-order pharmacies viagra plus online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 23:27 | Reagovat

In favor of my learning purposes, I all the time used to download the video lectures from YouTube, as it is simple to fan-out from there.

68 viagra jelly online mail-order pharmacies viagra jelly online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 0:55 | Reagovat

This post is genuinely a fastidious one it assists new the web viewers, who are wishing in favor of blogging.

69 sildenafil coupon sildenafil coupon | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 1:31 | Reagovat

Hello my colleagues, how is everything? Here it is truly nice YouTube videos collection. i enjoyed a lot.

70 viagra cost viagra cost | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 1:47 | Reagovat

Hahahaha, what a funny this YouTube film is! I'm still laughing, thanks to admin of this site who had posted at this site.

71 buy sildenafil buy sildenafil | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 1:59 | Reagovat

Truly when someone doesn’t know after that its up to other people that they will assist, so here it happens.

72 Markboype Markboype | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 2:16 | Reagovat

thuoc astrix 100mg viagra
<a href="http://viagra-nice.com">generic viagra</a>
repace 100mg viagra
<a href=http://viagra-nice.com#viagra+for+sale>buy viagra 100 mg</a>

73 cheap sildenafil online cheap sildenafil online | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 2:34 | Reagovat

Ahaa, its good dialogue concerning this article here at this webpage, I have read all that, so at this time me also commenting here.

74 viagra pills viagra pills | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 5:07 | Reagovat

Hi to every one, the contents existing at this site are genuinely remarkable for people knowledge, well, keep up the good work fellows.

75 generic viagra generic viagra | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 5:19 | Reagovat

If you are going for finest contents like me, only pay a quick visit this site daily because it gives feature contents, thanks

76 viagra soft tabs online mail-order pharmacies viagra soft tabs online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 6:09 | Reagovat

My family always say that I am killing my time here at web, however I know I am getting familiarity everyday by reading such nice posts.

77 cheap generic viagra cheap generic viagra | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 8:28 | Reagovat

My grand father every time used to watch YouTube humorous videos, hehehehehe, because he wishes to be happy forever.

78 sildenafil 100 mg sildenafil 100 mg | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 9:51 | Reagovat

This video post is in fact fantastic, the sound feature and the picture feature of this film post is really remarkable.

79 cheap 100mg viagra cheap 100mg viagra | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 10:08 | Reagovat

Hi there, for all time i used to check weblog posts here in the early hours in the break of day, as i love to gain knowledge of more and more.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama