Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Duchovné posolstvo ruských matriošiek

25. června 2018 v 10:32 |  Skryté súvislosti
Naši predkovia vlastnili značnú múdrosť, ktorá nám už žiaľ dnes chýba. A túto múdrosť si odovzdávali rôznymi formami z generácie na generáciu. Trebárs rozprávkami, povesťami, bájami, ale aj inými, neverbálnymi spôsobmi. Medzi ne môžeme zaradiť ruské matriošky.


Malo to však predsa len jeden háčik, pretože táto múdrosť bola vždy určitým spôsobom zašifrovaná, pričom na každom jednotlivom poslucháčovi záležalo, či si dá námahu dešifrovať ju a pochopiť ju, alebo bude brať všetko len ako nejaké zaujímavé rozprávanie na skrátenie dlhej chvíle.

A tak je to aj s ruskými matrioškami. Môžeme ich totiž vnímať čisto povrchne, len ako nejakú hračku, alebo sa naopak vynasnažíme pochopiť hlboké posolstvo a veľkú múdrosť, ktorá sa v nich skrýva. No a práve o takéto odhalenie sa teraz pokúsime.

Ruské matriošky sú jednoduché drevené figúrky, uložené jedna v druhej. Ak si ich kúpite, kupujete si v podstate len jednu jedinú. Tú najväčšiu. Dá sa však otvoriť a v nej sa skrýva menšia. Aj ona sa dá otvoriť a v nej sa skrýva ešte menšia. A tak to ide stále ďalej až k tej najmenšej. Tá je už nedeliteľná a tvorí najvnútornejšie jadro.

Neverbálne posolstvo, sprostredkované ruskými matrioškami má dve roviny. Alebo presnejšie povedané, ide až o dve posolstvá a dve veľké múdrosti.

Odhaľme si teda ich prvé posolstvo a prvú veľkú múdrosť. Spočíva v pochopení, že skutočná pravda o veciach a dejoch okolo nás sa vždy skrýva za viacerými vonkajšími obalmi. Že človek musí dokázať všetky tieto vonkajšie obaly odstrániť, aby nakoniec došiel až k jadru a k najhlbšej podstate veci.

Kto si však nedá námahu takto prenikať do hĺbky, musí nevyhnutne zostať iba na povrchu. Musí potom všetko vnímať len povrchne a plytko. A potom sa aj celý jeho život musí stať plytkým a povrchným.

Žiaľ, takto povrchná je väčšina ľudí. A tento neblahý sklon väčšiny obyvateľstva k povrchnosti dokážu takzvaní "šikovní", dokonale využiť vo svoj vlastný prospech. A to tak, že sú schopní nahovoriť nemysliacim masám čokoľvek. Čokoľvek, čo bude dobre znieť a na prvý pohľad vyzerať humanisticky a ušľachtilo. Avšak jediným cieľom tejto povrchovej, ľúbivej kulisy je zamaskovať skutočné a pravé zámery, ktoré už spravidla nikdy nebývajú také humanistické a ušľachtilé.

Keby však ľudia dnešnej doby dali na múdrosť matriošiek, keby sa snažil hľadať to, čo je skryté hlboko pod povrchom, za všetkými ľúbivými vonkajšími obalmi, potom by nevyhnutne museli dôjsť k poznaniu, že veci sú v skutočnosti úplne iné, než sa prezentujú navonok. Museli by zistiť, že za humanizmom sa neraz skrýva neľudskosť a za slovami o mieri túžba po vojne. Že za slovami o rovnoprávnosti sa skrýva arogantná nadradenosť, za pomocou snaha ovládať, za nezištnosťou vypočítavá zištnosť, za milým úsmevom podlá úskočnosť, za tým, čo je prezentované ako pravda účelová lož, a tak ďalej, a tak ďalej.

Ľudia sú klamaní pretože sú povrchní a neskúmajú veci do hĺbky! Ľudia sú klamaní a manipulovaní, pretože to, čo oni vo svojej povrchnosti prvoplánovo naivne prijímajú je mnohokrát niečo úplne iného, ako to, čo sa za tým skutočne skrýva. A tak stačí iba hovoriť o čiernom, ako o bielom, a väčšina ľudí to vo svojej povrchnosti bude naozaj za biele považovať. Preto táto väčšina obyvateľstva žije život plný lži.

Existuje totiž Zlo, a to má s ľudstvom svoje vlastné zlé a nečisté plány. Zlo, systematicky pracujúce pod maskou dobra, ktoré všetkých týchto naivných, povrchných a plytkých ľudí tlačí tam, kde potrebuje. Do absolútnej poroby a otroctva!

Žiaľ, toto je smutná realita našich dní, ku ktorej sme sa dopracovali svojou povrchnosťou. Svojim ignorovaním veľkej múdrosti, spočívajúcej v tom, že sa nikdy nemáme dať zmiasť povrchom. Že máme vždy veci skúmať až do hĺbky, že sa máme snažiť odstrániť všetky vonkajšie obaly, ktoré nám skutočnú podstatu veci iba maskujú a zahmlievajú. Ak toto neurobíme, prežijeme celý svoj život v lži a manipulácii.

Prejdime teraz na druhé posolstvo a druhú veľkú múdrosť, sprostredkovanú ruskými matrioškami. Je to múdrosť o podstate nášho bytia. Človek totiž nie je iba fyzickým telom. Nie je ani dušou, ale je duchom, skrývajúci sa za obalmi fyzického a duševného tela. Jedine duch je to naše najhlbšie, najvnútornejšie, skryté a nedeliteľné pravé ja.

Náš duch, naše najhlbšie jadro zobralo všetky tieto vonkajšie obaly na seba preto, aby mohlo žiť v hmotnom svete. Aby sa v ňom mohlo učiť, rásť a duchovne dozrievať. Aby po dosiahnutí plnej zrelosti mohlo odložiť obal fyzického tela, potom aj obal duševného tela a nakoniec, ako nedeliteľná, zrelá a plne rozvinutá duchovná osobnosť mohlo vstúpiť do ríše Ducha, odkiaľ kedysi dávno prišlo do hmotnosti za účelom svojho seba vývoja. Seba vývoja od nezrelého a nevedomého k zrelému a plne vedomému.

Pozrime sa teraz pre zaujímavosť na celý tento proces vývoja ducha od jeho začiatku, až po jeho koniec.

Človek pochádza z ríše Ducha. Našou podstatou, tým pravým a nedeliteľným skutočným "ja" je iskra ducha. Iskra ducha, túžiaca po seba uvedomení. Túžiaca po nadobudnutí duchovnej zrelosti, potrebnej pre vedomý život v ríši Ducha. Za účelom nadobudnutia zrelosti vstupuje preto do hmotnosti.

Hmotnosť sa delí na jemnú a hrubú. Duchovná iskra vstupuje najskôr do hmotnosti jemnej. Tým si na seba berie prvý obal matriošky a skryje sa do neho. Matriošku jemnohmotného obalu nazývame dušou. Duša sa potom približuje k najhrubšej hmotnosti a berie na seba ďalší obal fyzického tela.

Každý z nás ľudí v hmotnom tele sa teda podobá matrioške, za ktorej fyzickým, hrubohmotným - obalom a duševným - jemnohmotným obalom sa skrýva naše skutočné jadro. A síce duchovná iskra.

Človek má preto v hmotnosti zohľadňovať predovšetkým záujmy tejto duchovnej iskry, ktorou je on sám. Zohľadňovať tým, že dbá hlavne o hodnoty ducha, ktoré sa preňho majú stať prvoradé a najdôležitejšie. Hodnotami ducha je spravodlivosť, čestnosť, dobro, ohľaduplnosť a tak ďalej. Životom v súlade s týmito hodnotami iskra ducha rastie, čoraz viacej žiari, až sa z nej stáva pochodeň zrelej duchovnej osobnosti.

Ak ale podľahneme omylu, že najvrchnejšia matrioška fyzického a hmotného tela sme my samotní, ak sa plne identifikujeme iba s našim materialistickým, fyzickým telom a materialistickým bytím, ako s tým jediným čo jestvuje, ak uznávame iba materiálne hodnoty, ktorými je mať, vlastniť a užívať si, naše pravé duchovné ja trpí, pretože sa nemôže správne vyvíjať. Naša iskra ducha iba bliká, pretože je utláčaná hmotným omylom, ktorému podľahla naša nezrelá osobnosť.

Takto nesprávne prežívaný život musí mať potom samozrejme pre nás veľmi neblahé dôsledky, spočívajúce v trvalom naviazaní na hmotné. Znamená to väzenie pre ducha. Duch v ňom stráda a chradne.

Potravou nášho ducha sú totiž hodnoty ducha! Je ňou naša snaha o spravodlivosť, čestnosť a ušľachtilosť. Naša snaha o poznanie Vôle Stvoriteľa a jeho Zákonov. Naša snaha o naplňovanie tejto Vôle v každodennom živote. Týmto všetkým živíme ako potravou svojho ducha a ten mocnie, rastie a dozrieva. Silnejú mu jeho pomyselné krídla, aby sa na nich mohol napokon povzniesť strmhlavým letom do výšin kráľovstva nebeského.

Ak ale neživíme svoje najvnútornejšie duchovné ja hodnotami ducha, chradne, a jeho iskra len slabo bliká. Podobá sa potom vtákovi so zlomenými krídlami, ktorý sa iba zúfalo vlečie po zemi. Namiesto zraku, upretého k výšinám, má svoj zrak upretý iba do zeme. Iba do hmoty, domnievajúc sa, že v nej môže nájsť svoje uspokojenie.

Takýmito vtákmi s polámanými krídlami je dnes väčšina ľudí, hľadajúcich svoje uspokojenie a naplnenie iba v materiálnych hodnotách, ako sú peniaze, majetky, moc, sláva a užívanie si.

Ale keďže predurčením vtáka, predurčením ducha je let k výšinám, nemôžu byť takto materialisticky orientovaní ľudia skutočne šťastní, nech by vlastnili, alebo dosiahli čokoľvek.

Nebudú šťastní, pretože všetko to hmotné je zúfalo málo! Pretože svojou čisto materialistickou orientáciou sa spreneverili vlastnému predurčeniu! A tým je let k výšinám Ducha!

Pravda o podstate bytia človeka sa teda nachádza v našom najhlbšom vnútri, ukrytom za všetkými vonkajšími obalmi. Za obalom fyzického tela i za obalom duše. Tam sa nachádza naše pravé "ja", naše duchovné jadro presne tak, ako nám to naznačuje skryté posolstvo ruských matriošiek. A jedine vtedy, ak sa naučíme dbať na jeho záujmy, môžeme byť skutočne šťastní.

M.Š.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Š. M. Š. M. | 25. června 2018 v 20:19 | Reagovat

Ves kutečnosti jde o Duchovní Poselství Cibule

2 odron odron | 26. června 2018 v 17:14 | Reagovat

Autor píše, akí sú všetci na svete okrem neho povrchní a ani si nezistí, že matriošky nie sú ruské hračky :). V skutočnosti ich doviezli z Japonska. To je tak, keď sa človek zamýšľa o nezmerných hlbinách ruskej duše s tromi percentami promile v žilách

3 Hladac Hladac | 27. června 2018 v 17:23 | Reagovat

Presná história vzniku matriošky nie je známa. Predpokladá sa, že prvý, kto vyrobil matriošku je ruský stolár V. P. Zviozdočkin niekedy v 90. rokoch 19. storočia. Autorom prvého návrhu bol profesionálny umelec S. V. Maľutin. Zo spomienok Zviozdočkina sa dá usúdiť, že sa nemohol inšpirovať japonskými sústruženými hračkami. Už predtým ruskí umelci vyrábali drevené veľkonočné vajíčka, ktoré sa dali rozobrať na dve časti.

Na medzinárodnej výstave v Paríži v roku 1900 predstavila M. A. Mamontovová túto bábiku, ktorá získala bronzovú medailu. Odvtedy sa matriošky začali vyrábať na mnohých miestach v Rusku. V roku 1922 začali vyrábať matriošku vo fabrike v Semionove, tieto modely matriošiek spoznal celý svet. Na výstave „Expo-70“ v Tokiu bola vystavená najväčšia bábika, ktorá mala 72 dielov.

4 Jana Jana | 27. června 2018 v 17:47 | Reagovat

[3]: pekný príspeok, bez zbytočne nadnesenej kritiky ... veď akždý sme len človek.. to ma povzbudilo, idem si to googliť tie info..Matriošky sú fajn :) Vďaka

5 WWWormlTedge WWWormlTedge | E-mail | 5. července 2018 v 0:13 | Reagovat

Buy Steroids Online
Buy Legal Steroids

<a href="https://buylegalsteroid.us/#">Anabolic Steroids For Sale</a>s
<a href="https://buylegalsteroid.us/#">10 Best Legal Anabolic Steroids For Sale</a>

6 WWWormlTedge WWWormlTedge | E-mail | 6. července 2018 v 7:46 | Reagovat

Buy Steroids Online
Buy Steroids

<a href="https://buylegalsteroid.us/#">Anabolic Steroids For Sale</a>
<a href="https://buylegalsteroid.us/#">Buy Legal Steroids</a>

7 WWWormlTedge WWWormlTedge | E-mail | 7. července 2018 v 12:36 | Reagovat

9 Best Legal Anabolic Steroids For Sale
Legal Steroids

<a href="https://buysteroidslegal.info/#">Anabolic Steroids For Sale</a>

Shop For The Best Legal Steroids Online
Buy Best Legal Steroids

8 Markboype Markboype | E-mail | Web | 9. července 2018 v 19:26 | Reagovat

viagra nkarner nkarel
<a href="http://viagra-gg.com">cheap sildenafil online</a>
365 pills viagra
<a href=http://viagra-gg.com#women+viagra>viagra samples</a>

9 cheap viagra cheap viagra | E-mail | Web | 9. července 2018 v 22:42 | Reagovat

There is also one other technique to increase traffic for your blog that is link exchange, thus you also try it

10 viagra for men viagra for men | E-mail | Web | 9. července 2018 v 22:47 | Reagovat

Hi there, yes brother there are certainly various blogging blogs, however I recommend you to use Google’s without charge blogging services.

11 viagra online paypal uk viagra online paypal uk | E-mail | Web | Úterý v 0:46 | Reagovat

My chief is also keen of YouTube comic video clips, he also watch these even in workplace hehehe..

12 generic viagra online mail-order pharmacies generic viagra online mail-order pharmacies | E-mail | Web | Úterý v 2:14 | Reagovat

Such are in fact cool YouTube video tutorials, its my luck to pay a visit this web site and finding these cool YouTube movies.

13 viagra for women viagra for women | E-mail | Web | Úterý v 6:11 | Reagovat

Hmmm, yup no uncertainty Google is finest in support of blogging except today word press is also nice as a blogging for the reason that its SEO is pleasant defined already.

14 female viagra pills female viagra pills | E-mail | Web | Úterý v 11:34 | Reagovat

What's up, yes this piece of writing is in fact pleasant and I have learned lot of things from it concerning blogging. thanks.

15 sildenafil citrate sildenafil citrate | E-mail | Web | Úterý v 12:33 | Reagovat

It’s going to be end of mine day, however before end I am reading this great piece of writing to improve my knowledge.

16 WWWormlTedge WWWormlTedge | E-mail | Úterý v 13:39 | Reagovat

Buy Steroids
How To Buy Legal Steroids

<a href="https://buysteroidslegal.info/#">Buy Steroids Online</a>

Buy Legal Steroids
How To Buy Legal Steroids

17 Markboype Markboype | E-mail | Web | Úterý v 15:40 | Reagovat

seliciclib pfizer viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra cost</a>
zetamax pfizer viagra
<a href=http://viagra-gg.com#sildenafil+rezeptfrei+deutschland>hard on viagra jelly online mail-order pharmacies</a>

18 viagra coupons viagra coupons | E-mail | Web | Úterý v 18:36 | Reagovat

Hello to all, I am also really keen of learning Personal home pages programming, however I am new one, I each time used to read articles or reviews related to Personal home page programming.

19 sildenafil citrate sildenafil citrate | E-mail | Web | Středa v 1:22 | Reagovat

Hi there, yes brother there are certainly various blogging web sites, but I advise you to use Google’s free of charge blogging services.

20 viagra professional online mail-order pharmacies viagra professional online mail-order pharmacies | E-mail | Web | Středa v 8:51 | Reagovat

Actually when someone doesn’t be aware of after that its up to other viewers that they will assist, so here it takes place.

21 generic viagra available generic viagra available | E-mail | Web | Středa v 9:49 | Reagovat

This paragraph about SEO presents clear idea in support of new SEO users that how to do SEO, thus keep it up. Pleasant work

22 Markboype Markboype | E-mail | Web | Středa v 11:27 | Reagovat

billigste viagra
<a href="http://viagra-gg.com">female viagra pills</a>
precio del viagra pfizer en mexico
<a href=http://viagra-gg.com#buy+50+mg+viagra>buy viagra online</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama