close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Červen 2018

Veci sa dejú zvnútra von!

29. června 2018 v 8:21 Na zamyslenie
Najpodstatnejším uvedomením v mojom živote bolo pochopenie, že sa veci dejú zvnútra von. Že zmeniť potrebujeme predovšetkým svoje myšlienky a vnútorné nastavenia.

Majte odvahu, prekonávajte nepríjemnosti a stávajte sa silnými

28. června 2018 v 8:30 Perly múdrosti
Všetky zlé veci, ktoré sa ti v živote stali alebo stanú, ťa majú niečomu naučiť. A okrem lekcií ti dajú aj silu, ktorú budeš potrebovať zajtra.

Podobenství o životní cestě člověka

27. června 2018 v 8:26 Duchovno
Malé pšeničné zrnko bylo zaseto do půdy země, která jej cele sevře do svého chladivého a tmavého objetí. Když se v ní zpočátku nachází, zdánlivě oddělené od života okolní přírody, zdá se nám, že je ponecháno napospas možnému zániku a spojení se sluncem a jeho hřejivým zářením již nikdy nenajde. Působením přírodních vlivů, jejichž neodmyslitelnou součástí jsou i bouřky a déšť, se však stává tmavé a chladivé objetí země pro malé pšeničné zrnko jedinečným životním prostorem, umožňujícím mu dosáhnout prvního stupně vývojové zralosti - proměnu na malý klíček. I přestože je ještě slabý, může prožívat přímé spojení s krásami okolní přírody a konečně i se sluncem a jeho hřejivým zářením.

Duchovné posolstvo ruských matriošiek

25. června 2018 v 10:32 Skryté súvislosti
Naši predkovia vlastnili značnú múdrosť, ktorá nám už žiaľ dnes chýba. A túto múdrosť si odovzdávali rôznymi formami z generácie na generáciu. Trebárs rozprávkami, povesťami, bájami, ale aj inými, neverbálnymi spôsobmi. Medzi ne môžeme zaradiť ruské matriošky.

Schopnosti lidského mozku: Pohlavní pud ve vztahu k Limbickému systému 26

24. června 2018 v 8:43 Rozširovanie poznania
Jak již čtenáři našich textů, zabývajících se ve zcela nových souvislostech mozkem a jeho vztahem k duchovní podstatě člověka, mohli poznat, je Limbický systém, jež je uložený ve spodní části Velkého mozku, výchozím místem pro vše, co souvisí bytostně - tělesně s podstatou člověka. Tento vztah Limbického mozku k záchvěvům bytostného druhu v člověku se tak váže ke všemu přírodnímu. Uchovává tak prapůvodní instinkty a pochody v člověku, které zdědil po svých zvířecích předcích, jež byli čistě bytostného druhu.

“Nedemokratické” Rusko sa vyvíja k hodnotám a morálke. Západný slobodný svet smeruje k totálnemu úpadku

22. června 2018 v 8:37 Súčasná spoločnosť
Zaujímavé výsledky priniesol prieskum, ktorý porovnával zmeny v miere vnímania rôznych hodnotových otázok v Rusku dnes s hodnotami nameranými pred 20-timi rokmi. Absolútnym paradoxom, ktorý musí zaraziť úplne každého je fakt, že v Rusku nastal za posledných 20-rokov, ktoré elity a média "slobodného" sveta na západe nenazvú inak ako Putinovské a naznačujú, že v krajine vládne totalitný režim, obrovský posun v otázkach hodnôt a to smerom k sprísneniu morálky.

Dobro má podporu univerza!

21. června 2018 v 8:50 Perly múdrosti
Keď chceš skutočne niečo dobré, celý vesmír sa spojí, aby si to dosiahol.

Umění a pravá krása

20. června 2018 v 8:31 Umenie
Pravou krásu je možné vždy zřetelně poznat podle toho, že v nás dokáže oživit záchvěvy zjasnělého vnímání, povznášející cit až k východisku života. V tomto stavu, hraničícím s vroucí, plně vědomou modlitbou, je možné dosáhnout stupně duchovního osvícení a díky tomu snáze poznat pravý smysl vlastního životního poslání se všemi možnostmi, které nabízí. Toto je hlavní význam krásy v životě člověka, a proto je úsilí o její vytváření ve všech projevech lidského konání silnou ochranou před duchovním pádem. Tento nezastupitelný účinek pravé krásy však pochopitelně nevzniká náhodně, ale je zákonitým následkem spojení pravé krásy s čistotou, s níž vytváří dokonale harmonický celek - umění.

Odkaz všetkým starým ľuďom: nie ste zbytoční!

18. června 2018 v 8:04 Skryté súvislosti
Staroba so sebou prináša mnoho problémov. Ako fyzických, tak aj psychických. No a jedným zo zásadných psychických problémov býva to, že mnohí starí ľudia sa po ukončení svojho aktívneho života nedokážu dlhodobo vyporiadať so silným pocitom zbytočnosti. S pocitom, ešte navyše podporovaným charakterom súčasnej doby, ktorá vidí celý zmysel ľudského bytia jedine v schopnosti vytvárania materiálnych hodnôt. Je potom samozrejme ľahko pochopiteľné, že ak niekto túto schopnosť stratí, cíti sa zbytočný. Cíti sa na obtiaž. Cíti sa, ako sa vraví, už len do počtu. Toto trápi mnohých starých ľudí a vnútorne ich to zožiera.

Schopnosti lidského mozku: Napodobovací pud u dětí 25

17. června 2018 v 8:26 Rozširovanie poznania
Je tedy velmi důležité vědět, že pravým základem pro dítě nejsou naučené vědomosti, ale především je tento základ tvořen každodenním jednáním dospělých v blízkosti dítěte. Radost, harmonie a štěstí formují skrze napodobovací pud dítěte způsoby jeho chování úplně stejně silně jako případná agrese, křik, nespravedlivé jednání a mnohé další nešvary, pronikající k mozku dítěte ze světa rodičů i z celého světa dospělých. Dítě musí být proto ve věku od 1 do 15 roku vedeno ve výchově své osobnosti vyrovnaně, s láskou a zároveň s neústupnou spravedlností, která vede postupně ke stále větším povinnostem a zodpovědným úkolům.

Znásilnená sofistikovanou genocídou

15. června 2018 v 8:37 Výstrahy
Kde sa končí a kde začína osobná sloboda? Kde začínajú a kde končia ľudské práva? Občas je mi smutno, keď si spomeniem na to akú teóriu o právnom systéme či chode spoločnosti nás na vysokej škole učili. Sloboda patrí medzi prirodzené a nevnutiteľné práva človeka, ako o tom hovorí dokument prijatý francúzskym Národným zhromaždením pod názvom Deklarácia práv človeka a občana. "Sloboda spočíva v možnosti robiť všetko, čo neškodí druhému." Sloboda je právo každého "robiť to čo nie je zákonom zakázané a nikto nesmie byť nútený robiť to, čo zákon neukladá."

Pozor! Všetko začína pri myšlienkach!

14. června 2018 v 8:41 Perly múdrosti
Tvoje myšlienky sa stávajú tvojimi slovami, tvoje slová sa stávajú tvojimi činmi, tvoje činy sa stávajú tvojimi zvykmi, tvoje zvyky sa stávajú tvojimi hodnotami, tvoje hodnoty sa stávajú tvojím osudom.

Mahátmá Ghándí

Pouť světy do Ráje

13. června 2018 v 8:59
Kde se nachází Ráj? Mnohý člověk si již položil tuto otázku, málokterý na ni však dokáže odpovědět. Někdo jiný se nad tím zatím ani pořádně nezamyslel. Přitom jde o celkem zásadní věc, kterou nemožno jen tak odsunout stranou.

Zmena vesmírnej paradigmy likviduje západnú civilizáciu!

11. června 2018 v 8:17 Súčasná spoločnosť
Nie je nijaká náhoda, že v Čechách i na Slovensku sa spoločnosť výrazne polarizuje. Že sa vytvárajú dve skupiny ľudí, stojace proti sebe až v nepriateľstve. Že jedni sú za Zemana a druhí proti Zemanovi. Že jedni sú za protesty za slušné Slovensko a druhí zase proti nim. Že jedni sú za Rusko a Putina, a druhí zase proti Rusku a Putinovi.

Schopnosti lidského mozku: Napodobovací pud u dětí 24

10. června 2018 v 8:24 Rozširovanie poznania
Napodobovací pud u dětí je schopnost mozku, která vychází z prapůvodního primitivního úsilí všeho sebevědomého života na Zemi při poznávání okolního světa. Toto úsilí je vlastní právě i všemu zvířecímu světu.

Novodobý otrok, aneb machinace elit, sloužících temnu

8. června 2018 v 8:19 Výstrahy
"Musíme zaměstnávat neustále jejich mysl, rozumíte?"

"A jak to chcete udělat?"

"Na co reagují lidské instinkty nejlépe? Na strach přece. Musíme je udržovat v neustálém strachu."

"Strachu o co?"

O zdravej miere dôvery v seba samého

7. června 2018 v 8:05 Perly múdrosti
Pamätaj, že najbližšia pomocná ruka je na konci tvojho vlastného ramena!

Tlak Světla a obroda lidské společnosti na Zemi

6. června 2018 v 8:49 Súčasná spoločnosť
Stále více lidí je v poslední době svědky nebývalého sílení působení Světla, které všechno živé burcuje v pohyb. Je jedno, zda se to projevuje na úrovni vyplavování na povrch těch nejskrytějších lidských vlastností, na úrovni partnerských vztahů nebo prohlubujících se celospolečenských problémů či hrozících hospodářských nebo přírodních katastrof, o nichž se již dávno nemluví jen v úzkém kruhu "zainteresovaných", ale i v kruzích široké veřejnosti.

O dosiahnutí nepochopiteľného ideálu radostného prijímania utrpenia

4. června 2018 v 11:40 Skryté súvislosti
Poznáte ten vtip, ako sedí chlapík v obývačke, pozerá televíziu, a zrazu mu niekto tichúčko zaklope na dvere? Chlapík vstane a otvorí. Pred dverami stojí malá kostrička a hovorí: "Svieca života vášho škrečka dohorela. Prišla som si po jeho dušu".

Schopnosti lidského mozku: Inteligence 23

3. června 2018 v 8:23 Rozširovanie poznania
Jestliže jsme doposud hovořili o orgánu mozku v souvislosti s inteligentním projevováním se lidského ducha ve hmotě, ve hmotném těle, pak je potřebné si nyní, právě v rámci bližšího poznávání práce Velkého mozku, přiblížit i vlastní vývin mozkových spojení Předního mozku s myšlenkovým světem u dítěte, od jeho nejprvnějších dní života v tomto hmotném světě.