Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Červen 2018

Schopnosti lidského mozku: Napodobovací pud u dětí 25

Včera v 8:26 Český inštitút
Je tedy velmi důležité vědět, že pravým základem pro dítě nejsou naučené vědomosti, ale především je tento základ tvořen každodenním jednáním dospělých v blízkosti dítěte. Radost, harmonie a štěstí formují skrze napodobovací pud dítěte způsoby jeho chování úplně stejně silně jako případná agrese, křik, nespravedlivé jednání a mnohé další nešvary, pronikající k mozku dítěte ze světa rodičů i z celého světa dospělých. Dítě musí být proto ve věku od 1 do 15 roku vedeno ve výchově své osobnosti vyrovnaně, s láskou a zároveň s neústupnou spravedlností, která vede postupně ke stále větším povinnostem a zodpovědným úkolům.

Znásilnená sofistikovanou genocídou

Pátek v 8:37 Výstrahy
Kde sa končí a kde začína osobná sloboda? Kde začínajú a kde končia ľudské práva? Občas je mi smutno, keď si spomeniem na to akú teóriu o právnom systéme či chode spoločnosti nás na vysokej škole učili. Sloboda patrí medzi prirodzené a nevnutiteľné práva človeka, ako o tom hovorí dokument prijatý francúzskym Národným zhromaždením pod názvom Deklarácia práv človeka a občana. "Sloboda spočíva v možnosti robiť všetko, čo neškodí druhému." Sloboda je právo každého "robiť to čo nie je zákonom zakázané a nikto nesmie byť nútený robiť to, čo zákon neukladá."

Pozor! Všetko začína pri myšlienkach!

Čtvrtek v 8:41 Perly múdrosti
Tvoje myšlienky sa stávajú tvojimi slovami, tvoje slová sa stávajú tvojimi činmi, tvoje činy sa stávajú tvojimi zvykmi, tvoje zvyky sa stávajú tvojimi hodnotami, tvoje hodnoty sa stávajú tvojím osudom.

Mahátmá Ghándí

Pouť světy do Ráje

Středa v 8:59
Kde se nachází Ráj? Mnohý člověk si již položil tuto otázku, málokterý na ni však dokáže odpovědět. Někdo jiný se nad tím zatím ani pořádně nezamyslel. Přitom jde o celkem zásadní věc, kterou nemožno jen tak odsunout stranou.

Zmena vesmírnej paradigmy likviduje západnú civilizáciu!

11. června 2018 v 8:17 Súčasná spoločnosť
Nie je nijaká náhoda, že v Čechách i na Slovensku sa spoločnosť výrazne polarizuje. Že sa vytvárajú dve skupiny ľudí, stojace proti sebe až v nepriateľstve. Že jedni sú za Zemana a druhí proti Zemanovi. Že jedni sú za protesty za slušné Slovensko a druhí zase proti nim. Že jedni sú za Rusko a Putina, a druhí zase proti Rusku a Putinovi.

Schopnosti lidského mozku: Napodobovací pud u dětí 24

10. června 2018 v 8:24 Český inštitút
Napodobovací pud u dětí je schopnost mozku, která vychází z prapůvodního primitivního úsilí všeho sebevědomého života na Zemi při poznávání okolního světa. Toto úsilí je vlastní právě i všemu zvířecímu světu.

Novodobý otrok, aneb machinace elit, sloužících temnu

8. června 2018 v 8:19 Výstrahy
"Musíme zaměstnávat neustále jejich mysl, rozumíte?"

"A jak to chcete udělat?"

"Na co reagují lidské instinkty nejlépe? Na strach přece. Musíme je udržovat v neustálém strachu."

"Strachu o co?"

O zdravej miere dôvery v seba samého

7. června 2018 v 8:05 Perly múdrosti
Pamätaj, že najbližšia pomocná ruka je na konci tvojho vlastného ramena!

Tlak Světla a obroda lidské společnosti na Zemi

6. června 2018 v 8:49 Súčasná spoločnosť
Stále více lidí je v poslední době svědky nebývalého sílení působení Světla, které všechno živé burcuje v pohyb. Je jedno, zda se to projevuje na úrovni vyplavování na povrch těch nejskrytějších lidských vlastností, na úrovni partnerských vztahů nebo prohlubujících se celospolečenských problémů či hrozících hospodářských nebo přírodních katastrof, o nichž se již dávno nemluví jen v úzkém kruhu "zainteresovaných", ale i v kruzích široké veřejnosti.

O dosiahnutí nepochopiteľného ideálu radostného prijímania utrpenia

4. června 2018 v 11:40 Skryté súvislosti
Poznáte ten vtip, ako sedí chlapík v obývačke, pozerá televíziu, a zrazu mu niekto tichúčko zaklope na dvere? Chlapík vstane a otvorí. Pred dverami stojí malá kostrička a hovorí: "Svieca života vášho škrečka dohorela. Prišla som si po jeho dušu".

Schopnosti lidského mozku: Inteligence 23

3. června 2018 v 8:23 Český inštitút
Jestliže jsme doposud hovořili o orgánu mozku v souvislosti s inteligentním projevováním se lidského ducha ve hmotě, ve hmotném těle, pak je potřebné si nyní, právě v rámci bližšího poznávání práce Velkého mozku, přiblížit i vlastní vývin mozkových spojení Předního mozku s myšlenkovým světem u dítěte, od jeho nejprvnějších dní života v tomto hmotném světě.

Súčasný kapitalistický režim

1. června 2018 v 8:05 Súčasná spoločnosť
Koľko nenávistných reakcií je v médiách práve na toto zriadenie, ktoré neexistuje už pomaly 30 rokov. Najnenávistnejšie články a príspevky sú od ľudí, ktorí ho vôbec nezažili a narodili sa už do novej doby "slobody a demokracie", alebo ktorí mali v čase jeho pádu zopár rokov a majú plné ústa rečí o pravde a láske…