close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Květen 2018

Choďte s radosťou v ústrety problémom

31. května 2018 v 8:19 Perly múdrosti
Ak sa budete vyhýbať problémom, nikdy nebudete jeden z tých, ktorí ich prekonávajú.

K tématu Letnice, vylití Ducha Svatého

30. května 2018 v 8:53 Duchovno
Lidé chtěli vidět od Ježíše jen zázraky. Pak byli přesvědčeni, že mají před sebou Božího vyslance. Ale učedníci, kteří směli žíti v blízkosti Ježíše, přišli beze slov k přesvědčení, že On je Syn Boží. Mezi nimi a mezi posluchači kázání Ježíšových utvořila se již hluboká propast. Učedníci nepřijímali už jeho slov doslovně, rozumem, ale cítěním. Nemohli ještě vše do důsledku promysliti, avšak měli podíl na síle Světla, která pronikala Ježíšovou řečí, a to jim dávalo nesrovnatelně víc. Stávali se pokornějšími a hlubšími. Ježíš to pozoroval s radostí. Světlo počalo v nich budit nový život. Nebezpečí, že první náraz větru všechno opět smete, bylo konečně odstraněno. Nadcházela doba dokonalé harmonie a přenášela učedníky do sféry životní radosti. Také hloubavý Jidáš vykonal tento vzestup, byl osvobozen a mohl jíti dále s ostatními.

Supermarkety a konzum menia vidiek k horšiemu. Hlbší pohľad na vidiecku realitu

28. května 2018 v 10:23 Súčasná spoločnosť
Charakter našich obcí sa očividne mení. Nie sú to už totiž obce ako v minulosti, ktorých obyvatelia využívali svoje pozemky predovšetkým na pestovanie rôznych produktov pre vlastnú spotrebu. To znamená, že väčšinu celkovej rozlohy pozemku tvorila záhrada užitková a iba nepatrná časť bola vyhradená záhrade okrasnej.

Schopnosti lidského mozku: Inteligence 22

27. května 2018 v 8:11 Rozširovanie poznania
Inteligence je schopnost srozumitelného projevování se lidského ducha ve hmotném těle. Počátek všeho inteligentního jednání vzniká s prvotní touhou ducha prožívat plnocenně život na zemi. Nástroj Velkého mozku je přijímán duchem při vtělení před narozením, společně s ostatními dispozicemi těla. Dispozice mozku, jakožto nejcitlivějšího tělesného orgánu, pracujícího se záchvěvy elektronických impulsů i jiných neviditelných druhů záření, je tak velmi důležitou pro každého z nás.

Masívny nástup totality liberálneho fašizmu. Podarí sa jeho nositeľom zničiť Slovensko? 2

25. května 2018 v 8:00 Politika
Už teraz prostý ľud náš slovenský trpí pod nespravodlivými exekúciami (viac ako 3 milióny aktuálnych exekučných prípadov), a situácia sa pri vláde liberálov ešte výrazne zhorší. Nie je predsa prípustné, aby bežní Slováci boli majetkovo oveľa bohatší než západniari. Kým na Slovensku je zatiaľ 91% bytov a domov v osobnom vlastníctve obyvateľov, v najvyspelejšom Švajčiarsku je to len 41% a inde ešte menej. Ostatní žijú v podnájme.

Nezúfaj! Život dáva stále nové šance! Len ich maj odvahu hľadať!

24. května 2018 v 8:51 Perly múdrosti
Keď sa pred nami jedny dvere zatvoria, iné sa otvoria. Ale my sa niekedy pridlho a ľútostivo pozeráme na zatvorené dvere, pričom nevidíme tie, ktoré sa pred nami otvorili.Co je štěstí?

23. května 2018 v 8:46 Na zamyslenie
Každý z nás se už určitě jednou zamyslel nad otázkou štěstí. Štěstí, co to vlastně je? A jak ho získat? Nejdříve si zkusme pomoct angličtinou. V tomhle jazyce existují pro pojem štěstí dvě slova:
1. Lucky - označuje štěstí ve hře, v práci, v rodině, šťastnou náhodu a podobně.
2. Happy - znamená být šťastný. Je to stav našeho nitra.

O tajomstve podstaty človeka, ale aj podstaty Stvoriteľa

21. května 2018 v 11:18 Duchovno
Človek musí mať jasno v týchto dvoch zásadných veciach preto, aby mohol správne kráčať životom. Ich neznalosť a nejasnosť má totiž nevyhnutne za následok nesprávne nasmerovanie celého nášho bytia. Má za následok jeho nenaplnenie a nakoniec i jeho celkovú stratu.

Schopnosti lidského mozku: Inteligence 21

20. května 2018 v 8:39 Rozširovanie poznania
Jinak je tomu však v případě člověka, který je informací tohoto druhu silně zasažen v citu. Jeho duchovní chtění vytváří pak neuvědomělý tlak na mozkové orgány a vyvolává stále opakované vlny, žádající si pozornost. Tento stav nazýváme pak neklidem ve svědomí. Duchovní tlak citů opakovaně naléhá na Velký mozek, aby v nových a nových spojeních s myšlenkovými formami přece jen hledal uspokojivé řešení, co s danou věcí dělat. Začne-li se pak pod tímto tlakem ducha Velký mozek navenek zaobírat daným tématem, pak otevírá se mu opět ihned celý věnec nejrozličnějších myšlenkových forem, které nabízí pomáhající cesty. Tím může zpětně sílit spojení Velkého mozku s duchem člověka, neboť pomáhání je všeobecnou vlastností našeho duchovního nitra.

Len pár slov o miere tvojej ľudskosti

19. května 2018 v 8:18 Perly múdrosti
Ak si ľahostajný k utrpeniu druhých, nezaslúžiš si nazývať sa človekom.

Masívny nástup totality liberálneho fašizmu. Podarí sa jeho nositeľom zničiť Slovensko? 1

18. května 2018 v 8:47 Politika
V poslednom období sme svedkami organizovaného masívneho nástupu liberalizmu na všetkých frontoch, ktorý v sebe nesie obrovský deštrukčný potenciál. Ten povedie nielen k odstráneniu posledných zvyškov štátnej suverenity, ale aj k definitívnemu zničeniu Slovenska a genocíde jeho obyvateľstva. Ide totiž o to, že ak liberáli zvíťazia vo voľbách, zatiahnu nás do rozbehnutého procesu likvidácie európskej civilizácie pod taktovkou svetovládnych mocenských sionistických elít. Tieto elity už ani netaja svoje genocídne zámery a plány, lebo vidia, že sa im podarilo obyvateľstvo jednotlivých "najvyspelejších" západoeurópskych krajín masívnou propagandou zvrátených hodnôt ohlúpnuť, oslabiť a demoralizovať, čím ho pripravili na jeho budúcu porážku.


Vítězný únor 25.2.1948 Selhání duchovního potenciálu České země

16. května 2018 v 8:14 Skryté súvislosti
Únorový komunistický puč roku 1948! Události, které známe již ze školních lavic! Ano, víme o tom více méně dobře z dokumentárního hlediska. Z vnějšího hrubohmotného pohledu zdá se tak vše jasné - vůle lidu spojila se s aktivně propagovanými zhoubnými idejemi materiálně-komunistického názoru na beztřídní uspořádání lidské společnosti!

Veľké svetové dianie končí posledným súdom!

14. května 2018 v 10:00 Výstrahy
Každému, kto len trochu uvažuje musí byť jasné, že všetko, čo je hmotné raz vzniklo a raz musí zaniknúť. Inými slovami povedané, že všetko hmotné podlieha nevyhnutnému kolobehu vzniku a zániku. Týka sa to každej rastliny, každého zvieraťa, každého človeka, ale v širšom meradle i našej planéty, našej slnečnej sústavy i celého nášho okolitého hmotného vesmíru.

Schopnosti lidského mozku: Inteligence 20

13. května 2018 v 8:43 Rozširovanie poznania
Schopnost projevování inteligence člověka, tak jak ji poznáváme, souvisí úzce s činností Velkého - předního mozku. Obecně je nahlíženo na inteligenci, na její hodnotu (označenou nejčastěji zkratkou IQ - inteligence quotient - inteligenční kvocient), jako na schopnost získávání vědomostí, znalostí a jejich další logické, racionální používání v životě. Současně s tím je dnes také jako samozřejmé, nahlížet na šíři vědomostí člověka jako na cosi, co je uložené přímo v orgánu mozku. Ačkoliv se věda doposud nedopátrala způsobu "jak" je potenciál vědomostí v mozku uložen, opatrován, vychází se stále setrvačně z úsudku, že všechny vědomosti člověka jsou nošeny v naší hlavě. Bez ohledu na chybějící pravé objasnění podoby našeho myšlení, je to vše bráno jako nezpochybnitelný fakt.

Úvaha o všeobecnej povrchnosti

12. května 2018 v 8:36 Perly múdrosti
Pozlátka predáva, ale nemení kvalitu obsahu. Kto kupuje podľa pozlátky, ktorú aj tak zvyčajne roztrhá a zahodí, nech nadáva na seba. Nehovorím iba o veciach, ale aj o poznaní.

Teodor Križka

Výdobytky modernej demokracie: pohŕdanie prácou

11. května 2018 v 8:12 Súčasná spoločnosť
Pohŕdanie prácou - tento jav si všímam veľmi dlho. Pred pár dňami som v ranných správach RTVS videla rozhovor zástupkyne portálu Profesia.sk, ktorá hovorila o tom aké voľné pracovné miesta ponúka ich portál, ale aj to, o aké pracovné pozície je záujem.

Radujte se!

10. května 2018 v 8:54 Na zamyslenie
Hledáš radost ducha? Nehledej venku, hledej ji uvnitř a pak ona se bude odrážet navenek. Stav, který máš v nitru, se odráží navenek.

Úskalí mediálních posudků

9. května 2018 v 8:50 Skryté súvislosti
Nechala jsem si udělat automatickou kresbu, na níž médium zobrazilo úroveň mojí duchovní zralosti. Žel, výsledek mě dosti zarmoutil, protože podle dané kresby mám údajně výrazně zneprůchodněné některé čakry, a také jsem pod vlivem dvou negativních bytostí. Můžete mi prosím poradit, co to pro mne znamená a co mohu pro zlepšení mojí situace co nejdříve učinit?

Slušní ľudia nepotrebujú robiť žiadne revolúcie! Vyjadrenie k situácii na Slovensku

7. května 2018 v 11:21 Slovensko
Tento článok je hĺbkovou analýzou toho, prečo sú aj z duchovného hľadiska všetky protesty za slušné Slovensko kontraproduktívne a nikdy nemôžu priniesť nijaké zlepšenie situácie. Je už totiž najvyšší čas, aby konečne padol ustavične živený mýtus o tom, že hlavnú zodpovednosť za všetko zlé, čo prežívame u nás doma, alebo aj vo svete môžu politici, potom veľké nadnárodné korporácie a nakoniec svetová elita najmocnejších a najbohatších.