Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Schopnosti lidského mozku: Instinkt 18

29. dubna 2018 v 8:20 |  Rozširovanie poznania
Pokud zde postupně hovoříme o předpokladech a schopnostech lidského mozku, pak je úplně samozřejmé, že se musíme nyní zmínit i o schopnosti takzvaného instinktivního jednání, které spočívá především v poznávání hrozeb bezprostředního nebezpečí v přírodě, a tomu odpovídajících obraných reakcích v jednání člověka.


Instinktivní jednání je druh mozkové práce, která nás po miliony let spojuje s pozemsky-bytostně-zvířecím původem. Schopnost instinktivního jednání je dědictví po našich původních zvířecích předcích, kteří ve svém životě plně používali tento instinktivní, podmíněně reflexivní způsob poznávání situací, stejně, jako to činí i všechna další zvířata. Instinktivní jednání je tedy jednání plně vlastní všem zvířatům. Je úzce svázané s bytostnou podstatou zvířete a v hrubohmotných tělech je pak právě k tomuto instinktivnímu jednání vybaven zvířecí mozek již v předchozích kapitolách zmiňovaným Limbickým systémem.

Limbický systém je základním orgánem zvířat pro ovlivňování jejich instinktivního chování a jednání. Limbický systém má úzké spojení s pro nás neviditelným světem bytostného působení ve hmotě. Ve svých záchvěvech čerpá z těchto proudů a podvědomě přijímá impulsy z tohoto bytostného světa.

U zvířat je Limbický systém úplně rozvinutým, plně ovládajícím veškeré pudové chování v prožívání - obrany, útoku, rozmnožování. Samozřejmě, že u některých zvířat se tento Limbický systém rozvinul ještě více, až na samu hranici možností, tak, že tato zvířata z části pak projevují určitou vědomou inteligenci a tedy i schopnost učení se. Je tak přirozené, že některá zvířata mají tedy i určitý druh mozkové kůry, podobající se velmi vzdáleně Velkému mozku člověka. O tom však budeme hovořit ještě později.

Nyní vraťme se zpět k mozku lidskému.

Již jsme hovořili o tom, že v určitý čas na zemi (před miliony let) se vtělily v průběhu březosti do nejvýš vyvinutého zvířecího druhu takzvané hominoidní větve nikoli bytostně zvířecí duševní části, nýbrž s pozemským tělem spojil se (inkarnoval) poprvé lidsky duchovní druh. Tak započala se odvíjet zcela nová etapa Země, v níž převzal následně vládu duchovní druh - člověk.

A právě spojením lidsky duchovního druhu s pozemským tělem započal se odvíjet úplně zásadní nový směr používání tehdejšího, ještě ryze zvířecího mozku. Tlak chtění lidského ducha přes nervstva v mozku začal přetvářet nové poměry v dosavadním uspořádání činnosti jednotlivých částí. Tyto změny dotkly se v určitém směru všech mozkových orgánů, a to jak Malého, tak i Velkého mozku. Duchovní tlak vynutil si proměny v zachvívání takovým způsobem, že doslova od generace ke generaci měnila se postupně struktura mozkových orgánů, zejména pak Mozku Velkého, jehož původním základem je zmiňovaný Limbický systém. Lidský duch začal měnit převratným způsobem nástroj mozku ke svým potřebám, jež lišily se úplně od potřeb zvířecího druhu.

Zásadní změnou prošel tedy právě i Limbický systém, do té doby pracující jen pro potřeby zvířecích instinktů. Tento, doposud pro zvířecí duši plně vyhovující orgán, začal být pro potřeby lidského ducha svými možnostmi stále méně dostačujícím. Protože však kromě již zmíněného instinktivního - podvědomého jednání umožňoval zároveň formovat částečně i určité jednání vědomé, veškerá síla lidského ducha k vědomému uplatnění se ve hmotném světě směřovala již v počátcích prvotního úsilí o myšlení a uvažování do těchto míst. Tlak chtění ducha, jeho vědomého poznávání prostředí hmoty, postupně stále více posiloval vyzařování horní kůry Limbického systému. Původní jen tenká vrstva mozkových buněk, náležící k základu Velkého mozku, jež byla úplně spojená s ostatními vrstvami Limbického systému, začala se tak stále více rozvíjet, aby odpovídala potřebám ve hmotě působícího ducha, a především, aby dokázala stále lépe přeměňovat tento tlak ducha do srozumitelného jednání ve hmotném světě.

Tak rozvíjela se stále nová spojení ve vyzařování jemných mozkových buněk, jež se současně zmnožovaly a sílily v průběhu staletí, tisíciletí a statisíciletí vždy nověji a nověji. Nakonec vyvinul se z původního Limbického systému orgán, pracující zcela sám pro sebe - Velký mozek.

Velký mozek stal se nástrojem pro vědomé - rozumové chápání hmoty ve všech situacích, v nichž se chce člověk uplatňovat, kdy chce být srozumitelným pro sebe i pro druhé. Tak rozvíjela se postupně v této části mozku také schopnost řeči, schopnost psaní i veškeré kombinace myšlení a zpracování smyslových vjemů, aby uplatnění ve hmotě bylo pro lidského ducha co nejlepším. Současně rozvíjely se i všechny mozkové buňky, sloužící ve Velkém mozku jako přijímače a vysílače, pracující intenzivně v naladění na vlně jemnohmotných myšlenkových forem, jejichž obsah a různorodost jsou pro nás v celé své šíři a druhovosti nepředstavitelnými.

Po miliony let jsou ukládány v těchto částech jemnohmotného myšlenkového světa stále nové a nové živoucí formy myšlenek lidí. Odtud pak působí tyto formy také zpětně na nervové buňky Velkého mozku, jež pracují současně i jako zpětné přijímače k zachycení a dalšímu zpracování těchto myšlenkových forem.

Tak nakonec se stalo člověku, že s tímto vypěstováním Velkého mozku vytvořil v záření mozku stav, kdy přijímací schopnosti původního Limbického systému mozku jsou pod nebývale silným tlakem záření vlastního Velkého mozku natolik zeslabeny, že dnes je původní čisté, přírodně instinktivní vnímání, vyjma rozmnožovacího pudu, u mnoha lidí otupělé vůči všemu neviditelnému i viditelnému dění v přírodě a většina lidí nepoznává bytostné záchvěvy, které ostatním živočichům přirozeně napovídají o blížícím se nebezpečí, zemětřesení, bouři, povodni a mnohých dalších přírodních změnách. Přitom veškerý život na Zemi je v moudrosti Zákonů Stvořitele vždy varován před příchodem takových změn, aby mohlo být zachováno co nejvíce životů zvířat i lidí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama