Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Schopnosti lidského mozku: Duchovní inspirace 16

15. dubna 2018 v 8:47 |  Rozširovanie poznania
Tak, jak jsme již hovořili v předchozích kapitolách, mozek, jakožto nejcitlivější orgán těla vládne v souvislostech s duchovní podstatou člověka schopnostmi, z nichž mnohé dosud nebyly plně poznány a mnohé také nebyly ani vůbec odhaleny.


Jednou z nejzvláštnějších vlastností, která je lidmi odevždy velmi ceněnou, je právě schopnost inspirace. Tuto vlastnost cení si lidé velmi vysoko, neboť správně tuší, že inspirace je předpokladem, kterým nedisponuje běžně každý člověk.

Alespoň ne inspirací, která je opravdu duševního druhu. Pozorní čtenáři kapitol, zabývajících se orgánem mozku, budou vědět, že právě inspirace je úzce spojena s činností Epifýzy. Tato malá mozková část, jež je součástí zadního - Malého mozku, je právě svojí schopností citlivým přijímačem obrazů dějů a forem pocházejících z nadhmotných úrovní Stvoření!

Schopnost jemného naladění Šišinky mozkové je pro člověka v přijímání nadhmotných inspirací nenahraditelnou. Veškeré inspirace velkých umělců různých dob, či také objevitelů vynálezů a vědeckých poznatků, zprostředkovával k vědomému pochopení právě orgán Epifýzy - Šišinky mozkové.

Pro pozemského člověka není jiné cesty k přijímání obrazů z výšin nad hmotou než skrze orgán Šišinky mozkové. Mnozí spirituálně založení lidé hovoří o duchovních inspiracích v přijímání ducha. To je pochopitelně správné, avšak duch pro přijímání inspirací zde na zemi, ve spojení s tělesným aparátem, používá k tomu Stvořitelem předurčených nástrojů. A právě pro zachytávání duchovních obrazů do vědomí člověka slouží orgán Epifýzy. Lékařská věda doposud poznala jen ani ne desetinu schopností tohoto malého kulatého tělíska, uloženého ve středu mozku člověka. Všeobecně se konstatuje, že Epifýza je světločivné mozkové tělísko, které ačkoliv nemá žádného vizuálního spojení s vnějším prostředím, přesto zcela bezpečně poznává, kdy je v okolí člověka světlo či tma. Na základě těchto vjemů začíná pak v Epifýze uložený žlázový systém produkovat nejrozličnější látky, ovlivňující následně celkový tělesný stav člověka. Tak je tomu také i u zvířecích mozků.

Nutno zde upozornit, že tento poznatek zachycuje také jen jeden z vícera hmotně-tělesných činností orgánu Epifýzy. Na jemnější úrovni, na níž především slouží člověku Šišinka mozková - Epifýza, jako impulsivně pracující, přijímací orgán pro zachytávání obrazů z duchovních úrovní, je význam tohoto tělíska lékařskou vědou doposud nepoznán.

Činnost Šišinky je také rozličně intenzivní v čase denní bdělosti a v čase spánku.

Ti lidé, kteří poznali svou schopnost v přijímání inspirací, již vědí, že stav přecházející z bdění do spánku a opačně je nejčastějším stavem, kdy přichází člověku silné, často převratné inspirace v nejrozličnějších oblastech lidské činnosti.

Avšak tento čas není podmínkou. Schopnost přijímání inspirace lze trvale rozvíjet. Nikoliv však duchovními cvičeními, jógou a podobně, nýbrž jedině citovým chtěním ducha v plném nasazení sil v daném směru a oboru lidské činnosti. Zde nepomáhají ani žádné podpůrné prostředky, jako cigarety, alkohol, či nebezpečné omamné látky, jichž občas užívají dnešní umělci ve snaze vyvolání stavu, v němž se někdy posiluje také vibrace Šišinky mozkové.

Všechny takové pokusy vedou také často k zoufalým, ba i tragickým koncům. To také naznačuje, že pravá a přirozená cesta rozvíjení schopnosti přijímání inspirace leží jinde.

Je jí právě již zmíněná cesta duchovního - citového chtění člověka. To ale vyžaduje podmínečně nutný stupeň čistoty, v níž se člověk nalézá, byť by to byl jen určitý stav "vytržení", jak tomu bývá u opravdových umělců.

Stav niterné čistoty - prožitek vznešeného úsilí přinést či předat lidstvu něco pomáhajícího, ať již ve vědeckém objevu, v uměleckém díle, obraze, skladbě, textu, tanci, je vždy podmínkou pro potřebné rozechvívání Šišinky mozkové na stupeň, kdy se tato následně otevírá přijímání z nadhmotných úrovní Stvoření.

Tento stav čistoty vyvolává v člověku právě jeho nitro, jeho duch, jenž přirozeně nese v sobě touhu po vznešených ideálech, po ušlechtilosti a nezištném dávání druhým. Tyto citové záchvěvy ducha běží pak skrze Malou Sluneční pleteň v oblasti srdce v hrudníku nervovými vlákny do části Malého mozku, kde skrze Thalamus a Hypothalamus spěchají dále k orgánu Epifýzy, na nějž začnou vytvářet zvýšený tlak. Citový tlak pak na nervové bázi rozechvívá Epifýzu na stupeň, na němž se otevírá stále více přijímací pole pro obrazy, které jsou vysílány pomáhajícími bytostmi z duchovních oblastí Stvoření.

Inspirativní obraz je přiváděn po vláknech v odpovídající síle a čistotě chtění dotyčného člověka k Epifýze tak, že tato je schopna jej v této jemnosti zachytit. Zachycený obraz je pak ihned Epifýzou v podobě elektrického impulsu předán zpět do Thalamusu, zároveň pak také do Mozečku, kdy je bezprostředně vytvořen prvotní jemný - hmotný předobraz přijatého vjemu. Skrze Thalamus a Limbický systém vniká pak přijatý vjem Epifýzy a předobrazu z Mozečku zpět do nervových vláken Velkého mozku, kde je v nervových spojeních hledáno přibližné odpovídající zachvívání, aby mohl být přijatý obraz převeden nakonec do plného denního vědomí člověka. Nezřídka se pak také stává, že obraz, jenž byl přijat skrze Šišinku mozkovou, lze jen těžko vyjádřit pozemskými výrazovými prostředky. Odtud pak pramení tak častá vnitřní pnutí umělců, neboť přijaté vjemy jsou pro ně ostatnímu lidstvu nepředatelné. Tak také dochází k přepjetí Velkého mozku a rozumovým poruchám, skrze něž se pak právě jevili mnozí velcí umělci okolním lidem jako podivíni.

Celá záhada těchto stavů však spočívá v tom, že Velký mozek, jenž je vázán ke hmotným racionálním projevům, nedokáže vůbec a nebo jen velmi namáhavě zpracovat převratné, nové, původem nadhmotné obrazy přijaté inspirací. Pokud se to však podaří, vznikají ona nesmrtelná díla přežívající celé generace a nebo zásadní vědecké a technické objevy lidstva.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama