Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Šišinka mozková (Epiphysa) 4

28. ledna 2018 v 8:46 |  Rozširovanie poznania
Epifýza je nejzvláštnější a dosud také nejvíce záhadnou částí Malého mozku. Tato část Malého mozku je považována za žlázu a zároveň je připouštěno vědou, že jedná se možná současně o složitý pletenec velmi jemných nervových vláken a buněk. Věda doposud také nahlíží na Epifýzu jen jako na orgán, ovlivňující činnost ostatních tělesných orgánů ve dne - za denního světla a za tmy - v noci. Vylučováním zcela specifických látek do nervového oběhu v těle reguluje významně Šišinka mozková tělesné procesy při denním a nočním světle. Tato vědou poznávaná činnost orgánu Epifýzy je však ve skutečnosti jen vedlejším produktem práce tohoto drobného kulovitého tělíska v Malém mozku.


Produkování látek hormonu Melatoninu Šišinkou mozkovou je tedy určeno jen pro fyzickou úroveň těla. Pravý význam činnosti Šišinky mozkové však leží na duchovní úrovni člověka.

Šišinka mozková prostupuje, jakožto malý výrůstek vyčnívající z části Thalamu, směrem k části Velkého mozku, pod nějž je právě natěsno zasunuta v jeho spodní části, a to ve středu, přesně mezi oběma polovinami masivních částí Velkého mozku. Šišinka mozková je již tisíce let poznávána také zejména duchovními učiteli Východu Činnost velkého mozku a inspirativní-duchovní přijímání šišinky mozkové.jako významný duchovní orgán mozku. Často nese v duchovní literatuře označení tzv. "třetího oka".

Co je tedy ve skutečnosti ona Šišinka mozková?

Epifýza - Šišinka mozková je důležitým spojujícím článkem v Malém mozku. Je oním zvláštním článkem, jenž je schopen svým uzpůsobením přijímat vysoké duchovní záchvěvy - obrazy a inspirace. Schopnost vidění duchovních obrazů je pravou činností Šišinky mozkové. Neméně důležitou je pak i schopnost vnímání a přijímání čistých pomáhajících impulsů duchovních pomocníků, přinášejících člověku velmi často východisko ze svízelných životních situací. Pochopitelně jsou zde myšlena jen taková východiska a řešení, která jsou čistá, spravedlivá a úmyslně neubližující.

Jsou to tedy inspirace zásadně odlišného druhu než ty, které přijímá tak často Velký mozek z kvarkových a předkvarkových úrovní myšlenkových forem. Vodítkem pro správné rozpoznání práce Šišinky mozkové od činnosti vyzařování závitů Velkého mozku je vždy čistota, radost a pravá posila k dalšímu bytí člověka.

Není přitom těžké naučit se správně poznávat zmíněnou, ničím nenahraditelnou práci Epifýzy - Šišinky mozkové. Není to těžké, ovšem jen pokud člověk chce.

Šišinka mozková, jako již zmíněný velmi zvláštní orgán Malého mozku, roste pouze u velmi malých dětí, a to nejdéle do zhruba sedmého roku věku. Dále pak zůstává zakrněna v růstu. Svůj díl na tomto stavu má vedle genetických základů dnešního člověka také stále silnější přetěžování předního - Velkého mozku dítěte - při intenzivním učení se školní látky zpaměti. Vyzařování závitů Velkého mozku zeslabuje přijímací schopnost Epifýzy - Šišinky mozkové. Často tak proto silné záření Velkého mozku natrvalo zcela zatlačí přijímací schopnosti Šišinky mozkové. Takový člověk nebo i dítě je pak úplně odříznuto rušivým zářením závitů Velkého mozku od duchovních pomocí, přicházejících k němu ve vážných životních situacích. Jaká tedy z dnešního způsobu "učení se" plyne nesmírná škoda pro ducha člověka, domyslí si nyní snadno každý čtenář tohoto článku.

Malé děti až do věku svých deseti let neměly by být proto podrobovány přemrštěnému požadavku učení, vyžadujícímu často otrocké cvičení zpaměti. S výjimkou základních počtů a znalosti rodného jazyka, nemá být nepřiměřeně naléháno na děti, kterým takové způsoby učení činí potíže.

Duchovní rozměr života musí být v tomto upřednostněn! Škoda, která je těmito školícími postupy způsobována, je tragickou jak pro jednotlivce, tak následně pro celou společnost. Citově správně rozvinutý člověk je přece jen schopen doplnit si potřebné znalosti snadno, vždy, kdy je mu toho v životě potřeba, a to i ve vyšším věku. Avšak přebujení části Velkého mozku je možné změnit jen velmi namáhavě a s potřebou velkého boje. Možno tak dnešní stav mnohých lidí nazvat stavem těžké nemoci, při níž trpí bolestně duchovní nitro člověka. Stav, který je dnes považován obecně za normální, je tedy stavem duchovního úpadku, v trvalém útlaku orgánů Malého mozku vybičovanou činností mozku Velkého. Musí tak být stanovena správná diagnóza dnešního zdeformování mozku člověka. Teprve pak bude možné nastoupit cestu uzdravení a duchovního procitnutí ve schopnosti trvalého spojení mezi duchem člověka a mozkovými částmi. Nyní ale zpět k Šišince mozkové.

Zdravý vývoj Šišinky mozkové je potřeba u dětí i dospělých rozvíjet především představivostí při čtení krásné a hodnotné literatury. Pochopitelně zde tím nemyslíme rozvíjení nezdravých fantazií. Ty jsou právě jen součástí dnešní přebujelé práce Velkého mozku! Čisté příběhy a pohádky pro děti jsou velmi důležitými pro rozvoj přijímání Šišinky mozkové. Také na prvním místě vědění o Bohu a Světle již od raného věku je tím nejcennějším pro vývoj dítěte. Spolu s tím také i krátké, čisté modlitby jsou velmi posilující pro vývoj zachvívání orgánu Epifýzy - Šišinky mozkové. Naopak dívání na televizi či práce s počítačem Šišinku mozkovou v její činnosti ubíjí právě přepjatým vyzařováním Velkého mozku, který je u těchto činností obzvláště silně zapojen.

Pro zdravý tělesný vývoj tohoto orgánu je u dětí vhodné také občasné požívání čerstvě natrhaných lesních borůvek. Několik hrstí během léta předá svým vyzařováním nesmírně mnoho posílení pro zdravý vývin Šišinky. Též zralá semena máku (jedině zralá semena pro kuchyňské využití!!, nikoliv odvar či jiné látky!) jsou vhodná k podpoře správného vývoje orgánu Šišinky mozkové. Proto by měl být mák pravidelně zařazován do stravy dětí ve školním věku pro zajištění zdravého vývoje.

Nyní pojďme ještě dále.

Právě Šišinka mozková je velmi intenzivně vystavena působení vysokého duchovního aktu zpečetění ze Světla.

Šišinka je vyvinuta v mozkové části na místě, které je nejsilněji přijímajícím duchovní inspirace. Při aktu zpečetění je žehnajícím přikládána ruka, zprostředkovávající příliv Světlé Síly právě na místě hlavy, kde se níže mezi oběma hemisférami Velkého mozku nachází Šišinka mozková. Tato se pod přílivem Světla při žehnání, křtu či zpečetění vždy intenzivně rozechvívá a umožňuje tak, především při aktu Zpečetění, ojedinělé - plné znovuobnovení svojí - často již oslabené činnosti.

Tato nesmírná pomoc, spočívající v aktu Zpečetění ze Světla, musí být člověkem proto vždy úplně využita nasazením všech sil ve zdravém duchovním rozvoji. Pokud není Šišinka mozková udržována prostřednictvím čistých, vroucích modliteb ve své předurčené práci, tu ztratí opět po čase všechnu sílu, přidanou při zpečetění. Tak opětně se u člověka vytratí ona schopnost zachvívání Šišinky mozkové, tedy k přijímání čistých duchovních výchvěvů, vážících se k člověku aktem zpečetění.

Ztráta schopnosti přijímání těchto výchvěvů znamená pak především velké duchovní oslabení. Takový člověk nutně nakonec utrpí nesmírnou škodu ve svém duchovním vývoji, neboť spolu se zeslabením činnosti Šišinky ztrácí i důležité spojení s duchovními pomocníky vyššího druhu. Z duchovního pohledu jest to stejné jako odmítnutí nesmírného daru Světla.

Následná, po čase snad znovu nastoupená cesta vzhůru, je pak pro takového člověka o mnoho těžší. Musí si těžce vybojovávat to, co mu bylo prostřednictvím aktu zpečetění před tím poskytnuto ku pomoci, jako obdarování ze Světla pro jeho ducha.

Šišinka mozková je v tomto směru nejdůležitějším orgánem mezi ostatními částmi Malého mozku. V moudrosti Stvoření je nejvyvinutějším orgánem těla pro vnímání vysokých duchovních záchvěvů. Je doslovně hmotnou anténou ducha pro přijímání proudů, pocházejících z výšin nad zdejší částí světa. S dnešním přebujelým rozumovým myšlením je proto pro mnohé lidi vnímání těchto jinorodých jemnějších záchvěvů téměř již nemožným. Přílišné vyzařování rozumu v práci mozkových závitů způsobuje přerušení tohoto zmíněného spojení. Z tohoto důvodu jeví se tak také obzvláště dnes nesmírně moudrým přikázání ke svěcení svátečního dne. Tento den má být věnován člověkem duchovním náležitostem. Směřování myšlenek v nejčistším úsilí k Bohu, v nejprostším citu, bez rušivých vlivů, je pomáhajícím pro zklidnění vyzařování mozkových závitů. Tím zároveň posiluje se dosud neznámá a opomíjená, přitom však tolik důležitá činnost Epifýzy - Šišinky mozkové.

Také vnímání krásy ve zdravém rozpoznávání její čisté vznešenosti napomáhá v přijímání stále mocnějších, ušlechtilých proudů ze Světlých úrovní Stvoření.

Vysoká duchovní přijímání ve správném používání schopností Šišinky mozkové jsou dnes lidstvu již téměř nepoznávaná.

Mnozí z lidí, kteří chtějí platit za vědoucí, hovoří často o velkých nevyužitých schopnostech našeho mozku. Právě správná a harmonická činnost Epifýzy - Šišinky mozkové k nim patří nejvíce. Je z tohoto pohledu téměř tragické vědomí toho, že ve hledání těchto velkých možností mozku je dnes jako jediný vyzdvihován a oslavován právě Velký mozek, jenž je ve skutečnosti způsobovatelem stávajícího duchovního úpadku lidské společnosti.

Proto musí v tomto dosavadním mylném nahlížení přemrštěného cenění rozumových schopností člověka nadejít pronikavá změna. Změna, jež přinese konečně zásadní zvrat v přirozeném a správném používání jednotlivých orgánů mozku tak, jak to bylo původně moudrým vedením ze Světla člověku předchystáno.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama