Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Leden 2018

Další příběh ze života a působení připravovatele cesty Hjalfdara v předhistorické době: Lesní lidé 1

31. ledna 2018 v 8:37 Príbehy
Zprvu živili se obyvatelé údolí hlavně rybami ze stříbrného jezera a šťavnatými plody, které rostly v hloubi údolí na vysokých stromech. Plodů byla taková hojnost a měly v sobě tolik kořenité síly, že jich nepotřebovali mnoho k nasycení. Brzy také cítili, že mírné podnebí mění potřebu jejich potravy. Sami přestali požívat silných tuků, kterých potřebovala jejich těla ve starém domově. Neměli již také chuti na syrové nebo kouřem sušené maso lesních zvířat.

Védy a kresťanstvo 1. Kresťanstvo ako príčina všetkého zla vo svete!

29. ledna 2018 v 10:03 Duchovno
Ak sa stretnete so stúpencami Véd, či už pôvodných staro indických, alebo od nich odvodených staro slovanských, ich nápadným spoločným rysom je tvrdo odmietavý postoj voči kresťanstvu. Práve v takzvanom židokresťanstve, ako to oni nazývajú, vidia hlavnú príčinu všetkého dnešného duchovného úpadku a zároveň i príčinu nebývalého rozkvetu ľudstvo devalvujúceho konzumu a materializmu.

Šišinka mozková (Epiphysa) 4

28. ledna 2018 v 8:46 Rozširovanie poznania
Epifýza je nejzvláštnější a dosud také nejvíce záhadnou částí Malého mozku. Tato část Malého mozku je považována za žlázu a zároveň je připouštěno vědou, že jedná se možná současně o složitý pletenec velmi jemných nervových vláken a buněk. Věda doposud také nahlíží na Epifýzu jen jako na orgán, ovlivňující činnost ostatních tělesných orgánů ve dne - za denního světla a za tmy - v noci. Vylučováním zcela specifických látek do nervového oběhu v těle reguluje významně Šišinka mozková tělesné procesy při denním a nočním světle. Tato vědou poznávaná činnost orgánu Epifýzy je však ve skutečnosti jen vedlejším produktem práce tohoto drobného kulovitého tělíska v Malém mozku.

Boj o moc ...

26. ledna 2018 v 8:41 Súčasná spoločnosť
Nikdy nemá víťazov, len porazených a obete. Aj tí, ktorí sa vďaka nemu na chvíľu opájajú pocitom moci a nadvlády nad ostatnými, sú porazení. Vlastnou bezcitnosťou, krutosťou, barbarstvom.

Přikázání z říše Inků

25. ledna 2018 v 8:21 Perly múdrosti
Tvé činy, tvá slova a tvé myšlenky buďtež pravdivé a čisté jako sluneční světlo!

Další příběh ze života a působení připravovatele cesty Hjalfdara v předhistorické době: Čekající země 2

24. ledna 2018 v 8:33 Príbehy
Kolem Hjalfdara se však pohybovala vlákna, která on dovedl řídit nahoru jako nikdo jiný z jeho družiny. Bytostní napínali kolem něho pomocné síly a jeho duchovní oko vidělo světle jasný most, na němž se objevil Heimdall, světlý strážce. A jeho hlas byl jako hlas hromu, když pravil:

Človeče, vieš akým máš byť v skutočnosti?

22. ledna 2018 v 9:53 Duchovno
Ľudská bytosť má byť bytosťou citu. Jedine to citové v nás z nás totiž robí ľudí. Preto sa skutočný a pravý človek, to jest človek citu, vyznačuje srdečnosťou a ľudským teplom. Pravý človek filtruje citom všetky veci okolo seba, ale i v sebe samotnom. A to vrátane svojho vlastného rozumu. I jeho rozum musí byť predchnutý, poľudštený a kultivovaný citom.

Malý a Velký mozek 3

21. ledna 2018 v 8:57 Rozširovanie poznania
Oproti dnešnímu stavu, kdy Velký mozek přijímá myšlenkové vjemy z myšlenkových centrál, z předkvarkové části hmotnosti, měl Velký mozek tyto myšlenkové formy také vždy správně předávat k přepracování, jako zpětné impulsy, zpátky do správy Thalamusu a Hypothalamusu, jež by přeměnily tento vjem na duchovní záchvěvy a záření v cítění, které jedině správně přijímá duch - nitro člověka. To se však, žel, dnes často neděje. Přebujení mozkové části Velkého mozku způsobuje, že u některých lidí je tato cesta dokonce již téměř uzavřena.

Ako sa stať mocným?

20. ledna 2018 v 8:11 Perly múdrosti
Najmocnejší je ten, kto premôže sám seba.

Lao-C'

O bezcharakternosti a dvojakom metri politických elít EU

19. ledna 2018 v 8:16 Politika
EU chce od Ruska kompenzáciu 1,4 miliardy ročne za zákaz dovozu bravčoviny! Vlastné sankcie voči Rusku jej ale nevadia! Európska komisia žiada od Ruska každoročné 1,4 miliardové splátky ako kompenzáciu za zákaz dovozu bravčového mäsa a výrobkov, ktoré Rusko na tieto výrobky uvalilo po tom, čo v Poľsku a Pobaltí vypukol pred viac ako 4 rokmi prasačí mor!

Kto zmení systém k lepšiemu?

18. ledna 2018 v 14:56 Perly múdrosti
Nemôžeme čakať až sa zmení systém. My jednotlivci sme systém!

Cotin Beanan

Další příběh ze života a působení připravovatele cesty Hjalfdara v předhistorické době: Čekající země 1

17. ledna 2018 v 8:29 Príbehy
Holda naučila se mnohému v době, kdy Hjalfdar byl doma. Teprve nyní, kdy trávila opět dny o samotě, pozorovala užitek. Její rozhled se rozšířil a ona vykonávala práci s bdělou vůlí s živým duchem. Měla otevřené oči pro věci i lidi a péče o nemocnou ruku Hjalfdarovu probudila v ní nový smysl.

O nízkom dobre humanoidných živočíchov a o vysokom dobre pravých ľudí

15. ledna 2018 v 9:57 Duchovno
Nízke dobro je dobro egoistické súčasného typu, zamerané hlavne na osobný prospech jednotlivca, ktorý uvažuje iba v intenciách pojmov "ja" a "mne". Dobro vyššie, čiže dobro skutočné a pravé je dobrom všeobecným, záujmy jednotlivca vysoko presahujúcim, pri ktorom človek uvažuje v intenciách pojmov "my" a "nám". Nie však úzkoprso, ale v tom najširšom možnom slova zmysle!

Malý a Velký mozek 2

14. ledna 2018 v 8:36 Rozširovanie poznania
V díle "Ve Světle Pravdy" od Abd-ru-shina se na více místech dočítáme o napjatém, až konfliktním vztahu dvou, svojí činností zásadně odlišných, částí nejsložitějšího orgánu těla - mozku člověka. Dočítáme se zde o rozdílnosti funkcí Předního - Velkého a Zadního - Malého mozku. Abd-ru-shin v Díle "Ve Světle Pravdy" zcela konkrétním způsobem hovoří o nepoměrném vztahu těchto dvou částí.

Žiť životom ducha

13. ledna 2018 v 8:40 Na zamyslenie
Kto žije duchom, v tom žije celý svet a on v celom svete.

Ľudovít Štúr

Viktor Orbán adresoval národu slová hodné velikána

12. ledna 2018 v 8:28 Súčasná spoločnosť
Prinášame vám burácajúci príhovor maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý adresoval národu 23. decembra 2017 a ktorý preniká až pod kožu: Svet slávi veľké sviatky: narodenie nášho Pána Ježiša Krista. V tichom očakávaní dvíhame naše oči, oslobodzujeme sa od každodenných starostí a horizont našich duší sa otvára. V tejto špeciálnej atmosfére môžeme zosumarizovať uplynulý rok a pouvažovať viac nad podstatou našej úlohy vo svete počas nasledujúceho roka.

Uvažování o smyslu života

11. ledna 2018 v 10:16 Zmysel života
Jestliže se člověk zasloužil o to, aby bylo ve světě trochu více lásky a dobra, trochu více světla a pravdy, pak jeho život měl smysl.

A.Delp

Redakční dodatek: Jestliže se ale člověk nezasloužil o to, aby bylo ve světě trochu více lásky a dobra, trochu více světla a pravdy, pak jeho život smysl neměl. Pak byl zbytečný, protože jej promrhal.


Pohodlnost a priority v našem životě - pár slov nejen pro ženy...

10. ledna 2018 v 8:53 Na zamyslenie
Je zvláštní, jak je v dnešní době člověk, který jen trochu usiluje o hodnoty ducha a hlubší poznání smyslu života, považován za nenormálního a často je svým okolím vysmíván. Mnohdy se i blízcí rodinní příslušníci děsí u svých blízkých více projevů slušného chování, ušlechtilého odívání a spisovné mluvy, prosté vulgárních výrazů, touhy stát v životě v pravdě, než zaběhlé lidské pohodlnosti ve všech směrech lidského chování nebo dokonce vysloveně hrubých, povrchních a agresivních projevů.


Kde sa vzal duch človeka? Poznajme sami seba, svoj pôvod a svoju cestu!

8. ledna 2018 v 8:54 Zmysel života
Duch človeka je iskra nesmrteľnosti, ktorá sa skrýva v každom z nás. Ale pozor! Táto iskra je iba potenciálom nesmrteľnosti! Iba možnosťou jej rozvinutia, čo znamená, že ak v sebe tento potenciál plne neaktivujeme a nezrealizujeme, zahrabeme to najdrahocennejšie, čo máme. Premrháme totiž svoju šancu na dosiahnutie nesmrteľnosti ducha tým, že svoj život premárnime honbou za vecami druhoradými a podružnými. Za vecami hmotnými.

O lidském mozku 1

7. ledna 2018 v 8:33 Rozširovanie poznania
Lidský mozek! Tělesný orgán člověka, o kterém bylo v celé historii lékařství, v mnoha společenských vědách i ve filosofii obecně napsáno nesčetně pojednání, článků a knih. Přesto je lidský mozek stále, a možná právě díky tomu všemu, ještě více obestřen zvláštním tajemstvím. Tajemstvím, jež skrývá odpovědi na nezodpovězené otázky mnohých hledajících.