Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Budúcnosť patrí Slovanom 2

21. července 2017 v 8:43 |  Slovensko
Slovanská kultúra vydala skvelé plody už v 19. storočí, hlavne v literatúre, vede a hudbe a v 20. storočí, napriek (alebo vďaka?) socialistickému spoločenskému systému, rozvoj kultúry a vedy dosiahol úroveň porovnateľnú so západnou civilizáciou. Slovanské národy sa emancipovali, menšie z nich si vydobyli štátnu suverenitu a sú už dobre pripravené na to, aby prebrali kormidlo evolučného civilizačného vývoja do svojich rúk. Samozrejme, západná civilizácia, ak sa chce obohacovať o plody tohto nastávajúceho civilizačného vývoja, nesmie dopustiť, aby medzitým definitívne stratila svoje výdobytky - individuálnu slobodu, sebavedomie a osobnú zodpovednosť (disciplínu), rozvinutú racionalitu a aktívnu slobodnú vôľu, pravú demokraciu. Slovania takisto musia nasať do seba tieto kvality a posunúť ich ešte oveľa ďalej.


Slovanská bohatá, emocionálne pestrá, senzitívna, bezbrehá a dobrosrdečná ľudská duša túžiaca po jednote a láske je protikladom technicky a technologicky orientovanému Západu. Slovania sú preto schopní veľkej syntézy (zjednotenia) všetkých výdobytkov civilizačného pokroku vo všetkých sférach spoločenského vedomia. Kým rozvinutý západný racionalizmus bez primeraného rozvoja iných duchovných kvalít ľudskej duše a spoločenského vedomia zákonite skončil v slepej uličke suchopárneho iracionalizmu a formalizmu, Slovania tento racionalizmus pozdvihnú na vysokú úroveň ducha vo všetkých sférach - veda, politika, ekonomika, umenie, filozofia, viera.

Žiaľ, vďaka zlu, ktoré predstavuje svetovládny sionizmus, nastalo veľké časové omeškanie medzi racionalizmom, ktorý vyvrcholil v Hegelovej filozofii a súčasnosťou, kedy sa tento racionalizmus vďaka syntéze (princípu jednoty) pripravuje na to, aby sa povzniesol do najvyšších sfér ducha. Toto povznesenie individuálneho a spoločenského vedomia na vyššiu kvalitatívnu úroveň Slovanmi predpovedali mnohí myslitelia. Medzi prvými predvídal "mesiášske" poslanie Slovanov v budúcej histórii ľudstva nemecký filozof J.G. Herder. Diela F.M. Dostojevského, L.N. Tolstého, I.S. Turgeneva a iných sa považujú za skvelé príklady širokej a hlbokej "ruskej duše".

Ľudovít Štúr vo svojej geniálnej práci "Slovanstvo a svet budúcnosti" predkladá svoje skvelé postrehy:

"V prírode po každom lete nastupuje jeseň a napokon zima, a tento zjav nachádzame aj vo svetových dejinách. Národy, ktoré sa v pracovnom zápale unavili, postupne odchádzajú z javiska, načo v dejinách nastáva čas mdloby, zima duchovná, ktorou sa završuje jeden život."

"No rozvoj človečenstva jednako neustáva, večné pravdy preto nehynú, ba naopak, ako sa príroda po zime s nastávajúcou jarou prebúdza k novému, bujnému životu a s čerstvými silami svoju činnosť začína, tak je to aj v živote ľudstva."

"Každý národ má svoj čas pod Božím slnkom, a lipa kvitne až dub už dávno odkvitol." (pozn. lipa je symbolom Slovanov, dub - Germánov).

"Pozdvihnite dlho skľúčené srdcia svoje, Slovania, a s pomocou Božou odvahu naberte k činom! Jalová je však každá márnomyseľnosť nacionálna, ktorá nijaký hlbší zárodok nemá v sebe. O ľudstvo ide koniec koncov, ktorého údmi sme my spolu so všetkými ostatnými národmi."

"Pokloňme sa znamenitému osudu, čo na nás čaká, vyzbrojme sa silnou trpezlivosťou, veľkodušnou pokorou."

"Objavilo sa vari od vzniku kresťanstva niečo lepšie, dokonalejšie a čistejšie, ako je ľudský vzťah k Bohu a ku všetkým jeho blížnym…?"

"Kresťanská idea je zo všetkých tou najvznešenejšou už kvôli svojej ľudskosti".

"Kresťanské učenie je stálym, večným protestom proti všetkému bezpráviu, všetkému nátlaku, proti hanobeniu ľudskej dôstojnosti, zneužívaniu a ponižovaniu človeka".

"Národy, ktoré odvrhli Kráľovstvo Božie, spravodlivosť, opravdivé ľudské konanie, zabudli na Boha a zaujímali sa len o to "ostatné", teda len o svetské veci, rad za radom upadli, a tento výrok sa aj v budúcnosti ukáže ako pravdivý. Vzchopme sa, Slovania!"

"Nesie vari kresťanstvo vinu na tom, že národy, ktoré ho prijali a ďalej ako prvé šírili, nedokázali celkom vysvetliť jeho zmysel?…Nemali by si tu svoju silu odskúšať aj iné národy? Alebo sú už naše dni spočítané a svet dospel k svojmu koncu?"

"Od Západu sme sa naučili veľa, veľmi veľa, ale nemôžeme začať tým, čím sa sám privádza k úpadku, ale tým, čím sa stal veľkým a mocným."

"Slovan nosí všetko v srdci a v duši a dokáže to aj vyjadriť silou prejavu."

Slovania už obdarovali ľudstvo mnohými geniálnymi osobnosťami. V oblasti vedy a techniky je napríklad takou osobnosťou nedocenený najväčší vedecko-technický génius všetkých čias - Nikola Tesla, ktorého mnohé objavy našli praktické využitie a výrazne zmenili tvár našej civilizácie, mnohé však ešte len čakajú na svoje praktické využitie.

Úlohu, ktorá stojí pred Slovanmi v oblasti rozvoja poznania, presne vytýčil významný ruský filozof 19. storočia - sofiológ Vladimír Solovjov hlavne vo svojom celoživotnom diele "Filozofické základy celostného poznávania". Vysoko si vážil prelomovú Hegelovu filozofiu a ostro kritizoval nastupujúci ateistický pozitivizmus po Hegelovom racionalizme (Solovjov, 2001). Veľmi správne vycítil, že Hegelovu racionálnu filozofiu treba povzniesť na vyšší stupeň jej obohatením o precítenú duchovnosť. Poznanie sa musí stať celostným, aby sa stalo Múdrosťou (Božskou Sofiou). K pravdivému poznaniu - Múdrosti (syntéza všetkého) môžeme dospieť, len ak v poznávacom procese uplatníme všetky zložky vedomia - nielen zmyslovú empíriu a rozum, ale aj hlboký duchovný ponor - inšpiráciu a intuíciu, ktoré si vyžadujú rozvoj vysokých morálnych kvalít. Základom slovanskej vedy budúcnosti by mala byť podľa Solovjova syntéza kozmológie, vedy, filozofie, teológie a umenia. Solovjov vedel, že len Slovania sú schopní dospieť k odhaleniu jednoty bytia, k veľkej syntéze všetkého, čo analytický rozum vo svojom poznávacom procese rozkúskoval, ale nezjednotil.

Slovania rozumom a citom uchopia Pravdu nášho bytia a odštartujú skutočne pravdivú históriu smerujúcu do kráľovstva Ducha. Ich dominancia a vedúca úloha bude síce zdanlivo skrytá, avšak citeľná, pretože bude mať charakter vnútorného duchovného prerodu a úsilia o presadenie dobra, poznania, múdrosti, ktoré sa pretaví do prudkého civilizačného pokroku a rozmachu, ktorý svojím žiarivým príkladom sa postupne stane inšpirujúcim hnacím motorom civilizačného pokroku nielen Slovanov, ale aj ostatných národov. Sila Ducha začne dominovať výrazne nad hrubou silou hmotnej bázy (priemysel, financie, vojenská sila). Neexistuje žiadna reálna sila, ktorá by toto napredovanie Ducha (spoločenského vedomia) k jeho pravej ríši Slobody mohla zastaviť, nanajvýš tak pribrzdiť a spomaliť. Pôjde o proces sprevádzaný duchovným prerodom jednotlivcov (znovuzrodenie z ducha). Úzka cesta do kráľovstva Božieho, na ktorú sa vydalo zopár jednotlivcov, sa bude postupne rozširovať, až sa stane nezastaviteľným prúdom nabaľujúcej sa lavíny, ktorá silou radosti bude strhávať narastajúci počet ľudí bažiacich po Pravde a pravej radosti a Slobode.

Aj úloha Slovenska bude v tomto procese významná. Slovensko má byť na čo hrdé! Dosiahlo veľký pokrok v krátkom čase v kultúre, vzdelaní, vede, umení a spoločenskom živote. Len si nesmie dať podkopať svoje základy a musí si vážiť svojich velikánov. Je doslova trápne, ako sa Slovákom zo všetkých strán vnucuje pocit menejcennosti, hlavne od všelijakých kozmopolitických svetoobčanov. Kedy si ako Slováci uvedomíme, že ani o chlp za ostatnými nezaostávame a svojimi ľudskými kvalitami a perspektívami ich ešte aj ďaleko predbiehame? Som hrdý, že môj národ nikoho nekolonizoval, nevyvražďoval, nevykorisťoval a nežil z otrockej práce iných. Hanbil by som sa, ak by mal takto morálne pošramotenú minulosť. A práve vďaka svojej morálnej prevahe máme pred sebou skvelú budúcnosť! Keď boli Štúr a iní národní buditelia či významne slovenské osobnosti spoločenského života, kultúry a umenia v oveľa ťažších a zaostalejších pomeroch hrdými Slovákmi a Slovanmi, čo nám bráni, aby sme boli takými aj my? Nesmieme sa nechať znechutiť odrodilcami, čo nám neustále hádžu polená pod nohy! Veď pohŕdavý postoj zapredaneckých svetoobčanov sa nedá nazvať ináč ako hanobením vlastného národa. Cítiť sa duchovným bezdomovcom v krajine, ktorá je pre nás tým najkrajším božím darom, je ozaj zahanbujúce.

Ing. Peter Kohút, CSc.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama