close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Červenec 2017

Spopolniť alebo pochovať? Čo plánujete?

31. července 2017 v 8:44 Výstrahy
Ľudia asi veľmi neuvažujú nad tým, akým spôsobom bude naložené s ich fyzickým telom po ich smrti. Veď napokon, potom im to môže byť jedno, pretože podľa ich názoru už nebudú aj tak nič cítiť. Omyl! Zásadný a osudný! Ide o omyl, spôsobený našim bezduchým materializmom, ktorý žiaľ prinesie mnohým ľuďom obrovské utrpenie.

Kníže Václav 3

30. července 2017 v 8:49 História
Václav dospěl, ujal se vlády, žije však - pochopitelně - v rozporech se svou pohanskou matkou, dokonce ji vyhání z Prahy na Budeč (posléze se opět smiřují). Zato Čechy vzkvétají. Neboť mladík je panovník schopný, mírumilovný a obzvláště zbožný. Kácí šibenice, propouští vězně, rozdává chudým, utěšuje nemocné, sám sklízí na vinici Páně a lisuje mešní víno, sám peče hostie, poctivě a pravidelně platí německému vládci Jindřichu I. Ptáčníkovi roku 929 dojednaný každoroční poplatek sto dvacet volů a pět set hřiven stříbra. Václavova křesťanská dobrota i jeho politická koncepce však pobuřuje nejen Drahomíru a její přívržence, ale také bratra knížete, údělného pána na Staré Boleslavi.

Táto pravdivá definícia demokracie stála Sokrata smrť!

28. července 2017 v 8:56 Politika
"Tieto slová o demokracii napísal pred 2500 rokmi jeden z najväčších mysliteľov všetkých čias Sokrates a za ne bol aj na základe vykonštruovanej obžaloby odsúdený na smrť: "Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva mužov, a cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní. A až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody bažia po pozíciách moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže najhoršia monarchia, alebo oligarchia!"

Sen

27. července 2017 v 8:02 Na zamyslenie

Vo sne sa predsa nikam nestráca
ani len smietka, nieto človek,
ani sto sloviek, ani mnoho stoviek,
jas Slnka či svit Mesiaca.

Odvážně vpřed je Bohu milé

26. července 2017 v 8:26 Duchovno
Co vlastně v sobě nese tato věta? Kam až sahá její znění? Nejen ve slovech, ale hlavně v činech musí být člověk odvážný. A především v každodenní činorodé práci. Člověk si musí především uvědomit, proč vlastně dostal darem své hrubohmotné tělo a tím možnost života na Zemi. Odpověď zní - pro vlastní sebeuvědomění, pro vlastní zrání. Každým svým pozemským životem smíme uzrávat v nějaké lidské vlastnosti, smíme zesílit ve vlastním vědomí lidského ducha ve Stvoření. Každý si tedy přinášíme v dalším životě předpoklady pro určitou schopnost, protože již dříve jsme si ji osvojili.

Čím odrádza chovanie kresťanov od kresťanstva?

24. července 2017 v 10:25 Kresťanstvo
Skúsme sa na chvíľu vžiť do postavenia človeka, pokúšajúceho sa zorientovať v súčasnej nepriehľadnej spleti rôznych duchovných smerov a učení. Do postavenia človeka, ktorý sa v zmesi toho všetkého snaží nájsť to pravé.

Kníže Václav 2

23. července 2017 v 8:50 História
Bratrovražda. …Na východní straně svítalo. Nádvoří bylo ztichlé, zdálo se, že všichni obyvatelé hradu jsou ještě pohrouženi v sen. Václav zamířil ke kostelu. Jako obvykle chtěl být i dnes přítomen jitřní bohoslužbě. Cestou šeptaly jeho rty tichou modlitbu: "Sláva tobě, Bože, že jsi mně dal dočkat se jitra!"

Budúcnosť patrí Slovanom 2

21. července 2017 v 8:43 Slovensko
Slovanská kultúra vydala skvelé plody už v 19. storočí, hlavne v literatúre, vede a hudbe a v 20. storočí, napriek (alebo vďaka?) socialistickému spoločenskému systému, rozvoj kultúry a vedy dosiahol úroveň porovnateľnú so západnou civilizáciou. Slovanské národy sa emancipovali, menšie z nich si vydobyli štátnu suverenitu a sú už dobre pripravené na to, aby prebrali kormidlo evolučného civilizačného vývoja do svojich rúk. Samozrejme, západná civilizácia, ak sa chce obohacovať o plody tohto nastávajúceho civilizačného vývoja, nesmie dopustiť, aby medzitým definitívne stratila svoje výdobytky - individuálnu slobodu, sebavedomie a osobnú zodpovednosť (disciplínu), rozvinutú racionalitu a aktívnu slobodnú vôľu, pravú demokraciu. Slovania takisto musia nasať do seba tieto kvality a posunúť ich ešte oveľa ďalej.

Názor na takzvané soukromé vlastnictví

20. července 2017 v 8:43 Na zamyslenie
,,První člověk, který připadl na to, aby si ohradil kus půdy a řekl: Toto je moje, a který našel lidi tak prostoduché, že tomu uvěřili, byl skutečným zakladatelem občanské (společnosti) nerovnosti. Kolik zločinů, válek a vražd, kolik běd a hrůz by býval ušetřil lidstvu ten, kdo by vyrval ty kolíky nebo zasypal ten příkop a vzkřikl ke svým bližním: Chraňte se poslouchat toho podvodníka! Jste ztraceni, zapomenete-li, že plody země patří všem a země není ničí."

J.J. Rousseau: O původu nerovnosti mezi lidmi.

V jedné části Pozdějšího Stvoření 2.část

19. července 2017 v 8:36 Duchovno
Následným krokem v lidském vývoji mělo být jejich dospění k duchovní zralosti a vnitřní pochopení, kdo jsou bytostní, nebo-li přírodní bytosti doopravdy. K tomu ale již, k úleku všech bytostí zachvívajících se v záření Stvořitelově, nedošlo. Veliký a mocný nositel Světla, archanděl, který sem do Pozdějšího Stvoření přišel, aby pomáhal a podporoval, padl, a místo podporující lásky začal lidem předkládat své svody, aby ti slabší, kteří jim podlehnou, mohli být nakonec zničeni. Lidé krom několika výjimek mu až příliš ochotně naslouchali, a přestože je jejich dosud čisté cítění varovalo, sami se rozhodli varování nedbat a nechali se slepě vést za přeludem pozemských požitků do hlubiny.

Iný, nový, oveľa drsnejší pohľad na podstatu Stvoriteľa

17. července 2017 v 11:14 Výstrahy
Existujú obdobia v roku, ako napríklad Vianoce, alebo Veľká Noc, kedy sa v Európe, ako nejaký archaický pozostatok jej kresťanskej minulosti zvykne oveľa intenzívnejšie vyslovovať slovné spojenie: Božia Láska. A táto Láska vraj miluje absolútne všetkých bez rozdielu, čím v pohodlných a konzumných ľuďoch dneška vytvára ilúziu akejsi neobmedzenej láskyplnosti, prúdiacej ku ním od Stvoriteľa.

Kníže Václav 1

16. července 2017 v 8:52 História
ZE STARÝCH POVĚSTÍ: Boj Václava s Radslavem. "Ten příběh, o kterém chci mluvit, se hluboko vryl v mou paměť. Jako nikdy nezahladíš stopy blesku, který sjel po kůře stromu, tak z mé mysli nesmyje čas ony chvíle. Tak tedy poslouchejte!

Budúcnosť patrí Slovanom 1

14. července 2017 v 8:46 Slovensko
Skončil Všeslovanský zjazd v Moskve (26.5. - 2.6.2017), a to ma podnietilo k zamysleniu sa nad nastávajúcou úlohou Slovanov v civilizačnom napredovaní ľudstva. A veru táto úloha nie je malá, ba je nesmierne veľká a dôležitá. Čo nás teda čaká? Aké je naše poslanie?

Znáte cestu, znáte cíl!

13. července 2017 v 8:55 Na zamyslenie
Je krásné dělat druhým radost a to, co přichází jako odměna, je krásný dojem, prožití, které nám nikdo nevezme a zůstává jako jeden z mnoha otisků v naší duši.

V jedné části Pozdějšího Stvoření 1.část

12. července 2017 v 8:51 Duchovno
V rozlehlém prostoru hrubohmotného vesmíru plulo ohromné mračno plynu. Tisíce, možná statisíce bytostných staralo se o to, aby mračno drželo při sobě a nerozplynulo se opět do okolního volného prostoru, jehož složení se blížilo vakuu. Prozatím kromě tohoto nedělali ale nic jiného, neboť čas ještě nenadešel. Vyčkávali, až akord tvoření zazní i v této části vesmíru. To ale neznamená, že se nudili, práce s mračnem bylo dosti a dosti...

Nijaký zapadákov neexistuje!

10. července 2017 v 10:25 Na zamyslenie
To je ale zapadákov! To je ale nuda! Veď sa tu vôbec nedá kam ísť a niet čo robiť! Takto hovoria a uvažujú mnohí mladí ľudia na dedinách, alebo v malých mestečkách. Skutočný, pravý a plnohodnotný život je podľa nich iba vo veľkých mestách so všetkými ich možnosťami, zábavou a rozptýlením. A preto neraz natrvalo odchádzajú zo "zapadákova" svojho rodiska, aby si užili svojho života tam, kde to naozaj žije.

Břetislav I. „Český Achilles“ 3

9. července 2017 v 8:35 História
Jindřichova armáda vpadla do Čech vskutku dvěma proudy. Jižní proud, kterému velel sám císař, utrpěl v bitvě u Brodku (Brůdku) nedaleko Domažlic těžkou porážku. Když totiž oddíl těžkooděnců, složený z výkvětu německé šlechty (zahajovat útok bylo čestným posláním), bezúspěšně hledal protivníka, aby se s ním vůbec mohl utkat, sesypal se náhle na jízdu hraběte Werinhara ze všech stran příval střel. Čeští lučištníci, skrytí za záseky, v křoviskách i na stromech, zaskočili Němce zepředu, ze stran i zezadu. Elitní jednotka Jindřichovy armády se ocitla v pasti. V divokém, spěšném ústupu strhla i zbytek vojska, nebylo už pomyšlení, aby Jindřich své prořídlé a dezorganizované šiky znovu poslal do boje. Prohrál, a na celé čáře! Nedávno se chopil moci v říši, a hned první velká bitva skončila pro něho debaklem. O to prudší hněv a pomstychtivost ovládly Jindřichovu mysl.

Globalizmus je diabolský výplod finančného turbokapitalizmu

7. července 2017 v 8:52
Globalizmus je najväčší a najhanebnejší podvod urobený na všetkých ľuďoch, ktorí poctivo a tvrdo každý deň pracujú a na všetkých tých, ktorí žijú v úplnej chudobe a v núdzi, a to je viac ako 7 miliard ľudí. Bolo nám dlhé roky nahovárené a sľubované politikmi a ekonómami, že globalizmus prinesie blahobyt a šťastný život celému ľudstvu a že všetci budeme mať raj na Zemi.

Kultúra a konzumný kapitalizmus

6. července 2017 v 8:57 Umenie
Je pohodlné roztvoriť si časopis alebo knihu, zájsť do kina na dobrý film, alebo do divadla či na operu. Ale treba vedieť, že to všetko nie je zadarmo a aj v omnoho väčších národoch, ako sme my, je kultúra a umenie stratová.

Souznění s rytmy v přírodě přináší člověku požehnání

5. července 2017 v 8:40 Rozširovanie poznania
Jestliže se jednou člověk začne zabývat světem přírody a Zákony, které přírodní svět řídí a udržují v pohybu, aby tento neztratil na energii ve svém trvalém vývoji, pak velmi rychle také takto věci do hloubky zkoumající člověk začne poznávat, jak velmi se právě dnešní svět lidí vzdálil od zdravých a posilujících rytmů a záchvěvů proudících přírodou. Ba co více, zjistí také, že právě člověk to je, který způsobuje svým počínáním i v samotné přírodě stále častěji záchvěvy neharmonie a váznutí energií tím, jak se na mnoha místech snaží svéhlavě obracet svou rozumovou vůlí původní zdravé proudy proti jejich směru.