close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Květen 2017

Slavnost Svaté Holubice

30. května 2017 v 8:49 Duchovno
Kdesi vysoko nad Zemí v jednom krásném světě se projížděl mladý muž na svém plavém koni. Jel nádhernou krajinou plnou čisté zeleně, pestrobarevných květů i mezi alejemi s různými sladkými plody.

Ako sa dopracovať k veľkosti a moci?

29. května 2017 v 8:33 Duchovno
Jednou z prvoradých povinností človeka je poznať svoje miesto vo stvorení. Poznať kam presne patrí a akú pozíciu má zaujímať vo vzťahu ku skutočnej Moci, Sile a Veľkosti, to jest voči Bohu. Vo vzťahu k Najvyššiemu, vo vzťahu k jeho prenesmiernej velebnosti je naše miesto na kolenách a tvárou v prachu, pretože my ako ľudia sme tak nesmierne nepatrnými, že už len pri vyslovení tohto vznešeného pojmu sa nás musí zmocniť posvätná bázeň a najhlbšia úcta.

Vyvraždění Slavníkovců 2

28. května 2017 v 8:40 História
Z POHLEDU HISTORIKŮ: Rozkvět českého státu za Boleslava I. a II. (929-967, 967-999). Zločin, kterým Boleslav došel stolce knížecího, zavdal příčinu k nové válce s Němci. Pokládalť německý král Jindřich I. násilnou smrt sv. Václava, s nímž od své výpravy do Čech žil ve shodě, za urážku sebe. Poněvadž mu smrt zabránila provedení jeho úmyslu, přešla válka s Čechy dědictvím na mocného jeho syna a nástupce Otu I. Po čtrnácte let vlekla se válka nerozhodně. Boleslavovi stížena byla tím, že s nepřítelem zahraničním spojila se domácí zrada některých odbojných velmožů. Naproti tomu však byl také král německý zaměstnán současnými boji na stranách jiných, i nemohl dosti důrazně válčiti s Čechy.

Pokánie Nadeždy Savčenkovej: „Tiež mám ruky od krvi. Rusko nie je agresor – v skutočnosti sme sami začali vojnu proti vlastnému národu“

26. května 2017 v 8:51 Politika
Pokánie Nadeždy Savčenkovej: "Tiež mám ruky od krvi. Rusko nie je agresor - v skutočnosti sme sami začali vojnu proti vlastnému národu"

O "pravde" a "múdrosti" dnešnej doby

25. května 2017 v 8:55 Perly múdrosti

Tam, kde sa tisíckrát opakovaná lož stáva pravdou sa aj tisíckrát opakovaná hlúposť stáva múdrosťou.

Dušan Janovic

Ze života Keltů 8. část

24. května 2017 v 8:36 Príbehy
Bojovníci museli si razit cestu neschůdnou krajinou, kterou dosud ani neznali. Šli na jih k moři. Zdálo se jim, že jsou již týdny, ba měsíce na cestě, aniž by narazili na nepřítele. Ale slyšeli o něm. Na jihu si již podmanil spřízněné kmeny, které spojené pod Cassivellauem, nejvznešenějším knížetem, snažily se mu postavit na odpor.

Neuveriteľné, ale doba temna stále trvá!

22. května 2017 v 9:04 Súčasná spoločnosť
Čím viac sa človek zaoberá históriou, tým viac si uvedomuje, ako sa až neuveriteľným spôsobom opakuje. A opakuje sa preto, lebo ľudia zostávajú vnútorne stále takými istými. To, čo vykazuje zmenu sú iba vonkajšie reálie, vonkajšie kulisy a kostýmy. Ale podstata je stále rovnaká. Súčasné dianie je možno trochu kultivovanejšie, jemnejšie a nie až tak prvoplánové, ale rozhodne také isté.

Vyvraždění Slavníkovců 1

21. května 2017 v 8:15 História
Představme si situaci blíže... Přemyslovci v Praze, Slavníkovci na Libici, to byly až do osudového rozuzlení v září 995 dva téměř rovnocenné knížecí rody, jediné, které se mohly ucházet o vládu v celé zemi. Mocenské postavení Přemyslovců nepochybně předčilo pozice Slavníkovců, ač nelze ze zlomkovitých zpráv vyčíst, do jaké míry tomu tak bylo. Ale Slavníkovci razili mince, měli tedy svou vlastní měnu, drželi si samostatné branné síly, vojsko, které pod vlastním velením dávali k dispozici německému císaři pro boj proti pohanům, biskupský úřad v Praze získal Vojtěch, jeden ze synů knížete Slavníka, nedávno páni z Libice rozšířili své panství do jižních oblastí Čech.

Nepríjemná Pravda . . .

19. května 2017 v 8:25 Súčasná spoločnosť
Hľadaj Pravdu, počuj Pravdu, uč sa Pravdu, miluj Pravdu, hovor Pravdu, ži Pravdu, bráň Pravdu až do smrti ! (Ján Hus) Tieto slová povedal človek, ktorý za svoje presvedčenie zaplatil tým najcennejším - vlastným životom. V dnešnej dobe je pravda nepríjemná tak, ako aj v minulosti.

Blahobyt a nesprávne hodnoty ako cesta k sebazničeniu

18. května 2017 v 8:18 Na zamyslenie
Naši predkovia odnepamäti ani neuvažovali, či chcú mať rodinu a deti, a nehľadali spôsoby, ako sa vyhnúť počatiu, a to bez ohľadu na materiálne zabezpečenie. Bola to súčasť ich prirodzenosti. Nehľadali možnosti, ako si čo najdlhšie užiť život a až následne, ako akúsi zábavku či pridanú hodnotu, priviesť na svet jednu či dve "hračky" vo veku, keď už často sami trpia nejakou formou opotrebovania. Tak je to doposiaľ u zdravých národov, u ortodoxných židov či moslimov. V tomto zmysle je pohľad na postkresťanskú Európu žalostný. Je to priama ukážka nesprávneho nastavenia hodnôt a teda cesta k sebazáhube. Zároveň je to však dôkaz, že primnoho ľudí vyberá nesprávny obraz života z ponuky hodnôt, teda volí si eutanáziu vlastného rodu či etnika. Neospravedlňuje ho ani to, že na ten koniec nedovidí.

Teodor Križka

Ze života Keltů 7. část

17. května 2017 v 8:06 Príbehy
Další slavnost se přiblížila. Ještě nebylo žádného hlavního druida a ještě dlouho nemělo žádného takového být. Neodvažovali se ptát, kdo z nich bude smět vést promluvu. Konečně, několik dní před úplňkem, přikázal Seabhak kněžím vše připravit jako o poslední slavnosti, tedy bez obětí. On sám bude mluvit k lidem.

Fascinujúce tajomstvá: láska a vzostup ducha!

15. května 2017 v 9:00 Skryté súvislosti
V jednom z predchádzajúcich článkov sme hovorili o fatálnej osobnostnej tragédii väčšiny ľudí, ktorí vo svojej nevedomosti premrhávajú zásadný zlomový moment vlastného života. Je ním obdobie rannej mladosti, kedy sa v nich začína prebúdzať pohlavná sila. Jej pravým účelom je pozdvihnutie a povznesenie ducha! Má sa stať mocnou podporou našej duchovnej osobnosti, aby sa prostredníctvom nej mohla ako na krídlách vyšvihnúť k výšinám čistoty a ušľachtilosti. Tam nás to totiž práve v období rannej mladosti podvedome ťahá.

Palestina v roce nula

14. května 2017 v 8:37 História
Kdykoli se mluví o Palestině na počátku letopočtu, přejímá se tím křesťanská interpretace dějin. Byla doba, do níž se Ježíš z Nazareta narodil, skutečně dobou obratu? Lecos pro to hovoří. S odstoupením posledního panovníka z makabejské dynastie v r. 37 př. Kr. končí jedna epocha. Sto třicet let předtím (167 př. Kr.) zahájili Makabejští úspěšným povstáním poslední století politické samostatnosti židovského národa (před vznikem státu Izrael 1948). Nástupcem posledního Makabejce byl Herodes Veliký - jakožto Žid sice ještě pán ve vlastní zemi, ale jmenovaný Římany a odkázaný na spolupráci s nimi, měla-li se vratká politická rovnováha na Blízkém Východě udržet.

První máj 1934 - Jan Antonín Baťa

12. května 2017 v 8:26 Na zamyslenie
Náš stát potřebuje naší práce. Jsme největším poplatníkem republiky a nejmenším konsumentem veřejných prostředků. Chceme si udržet první místo mezi poplatníky našeho státu. Proto budujeme toto údolí tak, aby se z něho rozléval blahobyt pro celou republiku.

Z jedného režimu do druhého?

11. května 2017 v 8:17 Politika
Ak by nás bol oslobodil sovietsky ľud, ponechal by nám ozaj slobodu rozhodnúť sa. Ale "oslobodil" nás síce sovietsky vojak, no v zátylku mal hlavne komunistickej moci, NKVD, a tú komunistickú moc nám tu zanechali na pol storočia, potvrdiac ju ešte raz v auguste 1968. Z dohody medzi ZSSR a USA sme sa dobrovoľne pod nátlakom či manipuláciou emócií ocitli na ďalšie desaťročia pod zvrátenou ideológiou Bruselu. Národná moc nie je národná, presne ako vlády od roku 1945 a tobôž 1948. Každý, kto v mene takejto cudzej nadvlády potláča slobodnú diskusiu, je vlastizradca. Inak to pomenovať neviem. Sloboda nie je to, keď vás jedna zločinecká ideológia oslobodí pred druhou zločineckou ideológiou a keď mediálna mašinéria opakuje jeden a ten istý názor, podobne, ako to robila za komunistického panstva.

Teodor Križka

Ze života Keltů 6. část

10. května 2017 v 8:21 Príbehy
"Noc přímo vhodná pro divokého lovce," pomyslil si Seabhak. Sám se však ihned pokáral za tyto myšlenky. "Divoký lovec je přece někdo jiný než služebník Otce všech."

Chcú nám ukradnúť ešte aj pôdu!

8. května 2017 v 10:20 Súčasná spoločnosť
Na bezodnej chamtivosti postavený súčasný systém, v ktorom chcú mať bohatí stále viac začína zákerne siahať na pôdny fond krajín strednej Európy. Keď sa už totiž úspešne podarilo rozkradnúť, alebo vzletnejšie povedané predať do rúk zahraničných investorov takmer všetky strategické podniky, prichádza na rad pôda.

Přemysl Otakar I. 2.část

7. května 2017 v 8:38 História
Přemysl Otakar I., dvacátý sedmý Přemyslovec na pražském stolci, jeden ze synů krále Vladislava II., muž, který po krátkém vladařském intermezzu v l. 1192-1193 se r. 1197 chopil žezla podruhé a panoval pak nepřetržitě až do své smrti r. 1230, tedy 33 roků. Po Vratislavovi II. a Vladislavovi II. se s odstupem času stal třetím českým králem, na rozdíl od předchůdců však získal královskou korunu dědičně. Od té doby přecházela koruna i královská hodnost na prvorozené syny.


Čo je podstatou kapitalizmu?

5. května 2017 v 8:52 Súčasná spoločnosť
Podstatou kapitalizmu je zisk, čím väčší tým lepšie. Ale aký význam má toto zriadenie v ktorom teraz žijeme pre náš osobný rozvoj a celkovo pre morálny, sociálny a duševný rast ľudstva?

Posolstvo zo svetlých úrovní

4. května 2017 v 8:27 Duchovno
Pri prebúdzaní do nového rána v deň, kedy som mal navštíviť školu "Duchovného rozhľadu" som mal veľmi živý sen. Dá sa zaradiť medzi sny prorocké a mohol by mať názov: "Posolstvo zo svetlých úrovní". Toto posolstvo nás uisťuje v presvedčení, že môžu byť naplnené túžby všetkých tých, ktorí túžia po žití v Novom spravodlivom svete. Vo svete mieru na našej Zemi.