close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Duben 2017

Přemysl Otakar I. 1.část

30. dubna 2017 v 8:52 História
ZE STARÝCH POVĚSTÍ: Přemysl Otakar I. brzy po svém nastoupení vlády uzavřel smlouvu s bratrem zemřelého císaře, Filipem, vévodou švábským, který se domáhal panování v říši římské nejprv pro synovce svého, v dětinství postaveného, potomního totiž císaře Fridricha II., později ale pro sebe sám, avšak s velikým odporem u několika knížat německých. Oba tou smlouvou zavázali se pomáhati sobě vespolek; Otakar měl přispívati netoliko k volení Filipa na království římské, ale také k boji proti odpůrci jeho, Otovi Brunšvickému; zato pak měl od budoucího císaře poctěn býti důstojenstvím královským v Čechách. Následovně, když dne 6. března 1198 dálo se volení římského krále, Otakar dal Filipovi hlas svůj a netoliko on, ale i bratří jeho, Vladislav, co markrabě moravský, a Vojtěch, co arcibiskup salcburský, pomáhali jemu.

Odtajnění západních dokumentů – pokud vám to neotevře oči, tak potom už nic

28. dubna 2017 v 8:38 Výstrahy
Přečtěte si úryvky z knihy odtajnění západních dokumentů a přemýšlejte, toto totiž ovlivňuje naši současnost a budoucnost. Starší lidé již dávno všechno chápou a ničím je nepřekvapíme. Jenže naše mládež dnes vystavená globálnímu nebezpečí přes internet, prostřednictvím západních TV a rádií. Aby naše mládež ztratila schopnost racionálního myšlení, neměla objektivní názor, jen aby byla ovlivněna primitivní západní propagandou. To, co se děje nyní v republikách bývalého svazu není náhoda, ale součást globálního plánu pro následující likvidaci našich republik a našich bratrských národů.

Národy! Buďte mravnejšie!

27. dubna 2017 v 8:36 Perly múdrosti
Čím sa chcú národy obrániť? Zbraňami? Najúčinnejšia zbraň je morálka. V mravnom prostredí je menšia šanca pre vládu podvodníkov. A ak budú vládnuť charakterní politici, národ nebude váhať ani pri obrane zvonka. Ale klamári, zlodeji, nactiutŕhači v politike sú iba naším zrkadlom.

Teodor Križka

Ze života Keltů 4. část

26. dubna 2017 v 8:44 Príbehy
Nyní se přiblížil čas úplňku a měla být slavena slavnost. Ženy a dívky jí musely zůstat vzdáleny. Jenom muži směli se společně modlit k Otci všech.

Prečo Stvoriteľ dopúšťa vojny a iné nešťastia?

24. dubna 2017 v 9:45 Duchovno
Ako to vôbec môže Stvoriteľ dopustiť!? Ako sa vôbec môže na niečo takéhoto hrozného dívať!? Veď keby existoval, nebolo by možné, aby sa diali takéto veci! Ľudia, ba dokonca aj takí, ktorí nikdy neverili v Boha často vyslovujú podobné slová, keď bývajú vystavení nešťastiu a rozličným tragédiám. Ako je to ale v skutočnosti? Prečo Stvoriteľ dopúšťa mnohé hrozné veci a prečo sa na ne pokojne díva?

Poslední Přemyslovec 3

23. dubna 2017 v 8:00 História
Dne 31. srpna 1310 králův syn Jan, jenž byl nad věk svůj urostlý a statný, za přítomnosti knížat a jiných vzácných osob stavu světského i duchovního kleče přijal z ruky otcovy Čechy s příslušnými zeměmi v léno. Na korouhvích v průvodu Janově viděti bylo bílého lva českého. Ještě téhož dne posvěcen byl též církevně sňatek nového krále českého a Elišky Přemyslovny.

Putin varuje svet: V Sýrii sa pripravujú ďalšie útoky chemickými zbraňami s cieľom vyprovokovať útok USA na Sýriu!

21. dubna 2017 v 8:05 Politika
Ruský prezident Vladimír Putin varoval Sýriu a celý svet, že Rusko disponuje závažnými informáciami, ktoré pochádzajú z dôveryhodných zdrojov o tom, že sa v Sýrii pripravujú ďalšie provokácie s použitím chemických zbraní!

Charita bohatých je často len únikom pred zlým svedomím!

20. dubna 2017 v 8:12 Perly múdrosti
Bohatí dobrodinci často nevidia, že ich dary pre chudobných mnohokrát odcudzili ešte chudobnejším.

L.N.Tolstoj

Žijeme v slobode, alebo v kapitalizme so socialistickou tvárou?

17. dubna 2017 v 8:49 Súčasná spoločnosť
Na súčasnom kapitalizme stredoeurópskeho typu leží temný tieň socializmu. Je totiž až fascinujúce, ako sa história opakuje. Lebo ak sme v minulosti boli vazalmi východu, dnes sme vazalmi západu. Ak sme sa v minulosti skláňali pred diktátom Moskvy, dnes sa skláňame pred diktátom Bruselu. Ak za minulého režimu bolo zaznávané všetko, čo ku nám prichádzalo zo západu, dnes je zaznávané všetko, čo ku nám prichádza z východu.

Poslední Přemyslovec 2

16. dubna 2017 v 8:33 História
Ačkoliv král Rudolf měl některé ušlechtilé stránky povahové, přece obliby v národě nedovedl si získati. Mnohým Čechům se nelíbil způsob, jímž byl Čechům vnucen za krále, nejvíce však je odpuzovala od něho lakota a skoupost, dědičné to znaky rodu Habsburského. Pokud snaha jeho se odnášela k ozdravění státního hospodářství, jmenovitě korunního jmění, kteréž bylo vinou posledního Přemyslovce značně rozrušeno, zasluhuje uznání. Avšak lidu, vzpomínajícímu dosud nádhery a lesku, jimiž slynul dvůr posledních Přemyslovců, byl Rudolf svou šetrností, která často šla až do zámezí, směšným a odporným.

Vražda na kříži nebyla spasením

14. dubna 2017 v 8:29 Duchovno
Považuji za nutné zmínit se o největším precedentu v protiřečení si, které obsahuje věrouka téměř všech současných křesťanských církví. Je to svým způsobem obhajování a schvalování vraždy Ježíše.

Čo je zbabelosť?

13. dubna 2017 v 8:38 Perly múdrosti
Zbabelosť je, keď vieme čo máme robiť a nerobíme to.

Konfucius

Ze života Keltů 3. část

12. dubna 2017 v 8:25 Príbehy
Dosud Seabhak nepotkal ještě žádnou dívku, s níž by se navždy rád spojil. Když dnes večer vstoupil do své chýše, nalezl Muirne sedící vedle ohniště. Spala. Bělovlasou hlavu měla pokleslou na hruď, její tvář byla průsvitně bledá a napovídala o brzkém loučení. Seabhak se polekal. Závisel na své matce, a ještě více na pohodlí, které pro něj její péče znamenala. Nyní přece jen musel pomýšlet na ženění. Usedl na druhou stranu ohniště, kde byla pro něj starostlivě připravena nádoba s ohřívajícím se vydatným vývarem.

Zobuďme sa! Otčenáš nikdy nebol len modlitbou!

10. dubna 2017 v 12:48 Duchovno
Modlitba Otčenáš nebola nikdy tým, za čo ju ľudia po celé stáročia považovali. Nikdy totiž nebola iba modlitbou, to jest niečím, čo má byť odriekané v domnení, že práve používaním týchto slov sa správne modlíme.

Poslední Přemyslovec 1

9. dubna 2017 v 8:20 História
ZE STARÝCH POVĚSTÍ: Vláda mladého Václava, krále uherského, českého a polského. Po smrti přešťastného a přezbožného knížete Václava II., šestého krále českého, v třicátém čtvrtém roce jeho věku počal od té doby místo něho panovati v Čechách jeho syn Václav, který byl předtím králem v Uhrách, v sedmnáctém roce svého věku. Třebas byl věkem mladík, přece vynikal převelikou důstojností. Neboť byl králem tří království, totiž Uherského, Českého a Polského. Byl také tento mladík ušlechtilý, na pohled spanilý, zjevem sličný, zmužilý, nadaný, dokonale obdařený dary přírody, výmluvný, výřečný, uhlazeně mluvící čtyřmi jazyky: latinským, německým, uherským a českým. Na jeho pak štědrost se někdo zbytečně ptá, protože se u něho objevila tak veliká štědrost v rozdávání, že se zdálo, jako by se jeho štědrost převelice chýlila ke krajní marnotratnosti.

Co dělá jedlá soda s vašimi zuby?

7. dubna 2017 v 8:26 Zdravie
Jedlá soda. Má jí snad každý ve své kuchyni, používáte jí při pečení a bez ní si mnoho lidí neumí představit svůj život. Ovšem věděli jste, že jedlá soda je skvělá při čištění zubů? Využívá se víc než 150 let. Obecně platí, že zubní pasty jsou hodnoceny na stupnici od 0 do 200 a to v závislosti na jejich abrazivně. To se nazývá RDA tedy relativní dentální abrazivnost. Čistá jedlá soda má 7 RDA. Například takový komerční zubní pasta má RDA 63!!

Nie je snáď cestovanie iba útekom pred vlastnými problémami?

6. dubna 2017 v 8:30 Perly múdrosti
Čo je dobré preplávať more a striedať mestá! Ak chceš uniknúť tomu, čo ťa trápi, musíš byť nie inde, ale iný.

Seneca

Ze života Keltů 2. část

5. dubna 2017 v 8:11 Príbehy
Odbočil vpravo na úzkou vyšlapanou pěšinu, která se vinula mezi křovím a travinou, až se dostal na okrouhlou rovinu. Zde tyčily se v určité pravidelnosti do kruhu rozestavěné vysoké kameny, vysoko přesahující výšku člověka. V jejich středu ležela obrovská kamenná deska na dvou hluboko do země zasazených balvanech: obětní oltář!

Ako možno predvídať budúcnosť?

3. dubna 2017 v 8:48 Skryté súvislosti
Mnohých ľudí zaujíma politické, spoločenské a svetové dianie. Sledujú spravodajstvo i rôzne diskusné relácie v televízii a v rozhlase. Čítajú noviny, surfujú na internete, pričom jedni uprednostňujú väčšinové médiá a iní zase médiá menšinové a alternatívne.

Václav I. 2

2. dubna 2017 v 8:32 História
Neočekávaně však vichřice ta lítá z Evropy se odehnala. Batu z neznámých nám příčin nenadále vrátil se z Uher do Ruska a odtud zase do Asie. Obyvatelé evropští si oddechli. Vpád tatarský způsobil nesmírné škody ve všech krajinách, jichž byl jevištěm. Množství osad bylo vypáleno, pole zdupána, sady zničeny, obyvatelstvo, pokud nebylo divochy pobito, namnoze se rozprchlo do všech úhlů světa.