Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Prosinec 2016

Súmrak samozvaných vládcov Sveta. . .

30. prosince 2016 v 8:38 Súčasná spoločnosť
Svet okolo nás za začal meniť a nastáva čas, keď sa vyspelosť ľudstva prestane hodnotiť technickou a technologickou vyspelosťou, ale ľudskosťou a etickými princípmi.

Samota

29. prosince 2016 v 8:44 Perly múdrosti
Samota bez ľudí nie je strašná, strašnejšia je samota bez Boha...

Teodor Križka

Lidská společnost I. Zákonitý vývoj budoucnosti

28. prosince 2016 v 8:28 Rozširovanie poznania
Duchovní rozvoj života v místě, kde žijeme - protiváha šířené globalizace. Chceme-li nalézt odpověď na otázku ideálních životních podmínek v lidské společnosti, pak musíme nutně vycházet z počátečního bodu společnosti, na němž nalezneme člověka jako jedince - jako neopakovatelnou jedinečnou duchovní osobnost, která přichází na Zemi za účelem rozšíření zralosti, a to právě v uplatňování svých již načerpaných zkušeností z předchozích etap svého bytí. Rozšiřování zmíněné zralosti se odvíjí ode všech zkušeností, získaných na základě plnocenného prožívání každodenního života od okamžiku narození až do chvíle odchodu z tohoto světa.

Tajomstvo nepretržitej modlitby

26. prosince 2016 v 9:05 Duchovno
Hodnota človeka sa odvíja od miery jeho spojenia so Svetlom. Bez tohto spojenia sme totiž iba živočíchmi. Živočíchmi, vzdialenými od Svetla a jeho hodnôt. Až týmto spojením, alebo prinajmenšom úsilím oň sa stávame ľuďmi a približujeme sa k veľkosti vlastného človečenstva.

Bitva u Kresčaku 4

25. prosince 2016 v 8:47 História
Dne 30. dubna 1344 vydal papež slavný veřejný list tzv. bullu, jíž Pražské biskupství vyjímá z područí arcibiskupství Mohučského a povyšuje je na arcibiskupství. Spolu bylo tu ustanoveno, aby novému arcibiskupství Pražskému bylo podřízeno biskupství Olomoucké a Litomyšlské, které se mělo teprve zříditi. Až do té doby měl právo českého krále korunovati arcibiskup mohučský. I to bylo přeneseno na arcibiskupa pražského a to jinou bullou, vydanou dne 5. května téhož roku.

Výkladné skrine kapitalizmu. . .

23. prosince 2016 v 8:43 Súčasná spoločnosť
Obrovské nákupné centrá, hypermarkety, supermarkety, nové obchody, ktoré vyrastajú ako huby po daždi aj v tých najchudobnejších regiónoch. Tam, kde niet práce. Tam kde sa nebudujú výrobné podniky…

Deň súdny

22. prosince 2016 v 8:52 Na zamyslenie

Až príde deň a naozaj sa stane,
že duša sa mi k tebe narodí,
čo ti dám, Pane? Čo len ti dám, Pane?!
Svoj hriech? Svoj vzdor? Tie deti náhody?

Vtieraví príživníci vianočného obdobia

21. prosince 2016 v 8:21 Na zamyslenie
Počas Vianoc cítime dotyk domova, ktorý nikdy nebude tu na našej zemi, ale v svetlých úrovniach, ktoré nazývame Rajom. Od nepamäti je obdobie Vianoc sviatkom spojenia sa práve s týmto Rajom, sviatkom precítenia Božej sily, ktorú máme pre dobro blížnych sprostredkovávať, sviatkom čistej lásky a sviatkom pripomenutia si Slova Božieho zanechaného Ježišom Kristom. Vianoce sú teda obdobím vnútorného stíšenia a precítenia svetla v sebe, kedy túžba po domove, po opravdivom človečenstve, po uskutočňovaní Kráľovstva Nebeského na zemi je viac ako po iné obdobia v roku naliehavejšia. Takto to vždy bolo, je a bude! Ľudská nedokonalosť na tom nič nezmení.

Zvrátenosť nedeľného predaja! Ale aj iných vecí

19. prosince 2016 v 9:01 Výstrahy
Predstavme si, že by sa prostredníctvom otvorenej brány v čase náhle v nedeľu objavil starozákonný prorok pred bránami Tesca, či iného z podobných supermarketov. Čo by asi tak povedal na adresu tých stoviek ľudí, ktorí vo svojom konzumnom spôsobe života a honbe za materiálnymi vecami rúhavo znesväcujú deň sviatočný? Čo by asi povedal nám ľuďom modernej doby, ktorí sa svojim chovaním priam vysmievajú všetkým prikázaniam Stvoriteľa?

Bitva u Kresčaku 3

18. prosince 2016 v 8:54 História
Z POHLEDU HISTORIKŮ: Čechy za krále Jana i jeho syna Karla (1333-1346). Dne 30. října r. 1333 přišel do kláštera Zbraslavského jinoch, vyhledávaje hrob nešťastné královny Elišky. Byl to sedmnáctiletý králevic Václav neboli Karel. Přišel tam pomodlit se u hrobu matky své po desítiletém pobytu za hranicemi. Pak teprv jel do Prahy, aby na místě otce svého vladařil v zemi rodné. Všechen lid vítal ho radostně, všechen národ těšil se, že s ním zavítaly lepší dny do zubožené vlasti.

Výzva pro Františka Bergoglia k abdikaci z papežství

16. prosince 2016 v 8:44 Kresťanstvo
Byzantský katolický patriarchát, který je v současné době hlasem volajícího na poušti, vyzývá tímto Františka Bergoglia, aby po příkladu Benedikta XVI. co nejdříve opustil papežský úřad. Dle věroučné buly papeže Pavla IV. Cum Ex Apostolatus Officio Bergolio nikdy nebyl a není pravým papežem. Spočívá na něm anathema, vyloučení z církve, Boží prokletí za hereze, dle Gal 1,8-9. František je médiem nadnárodních elit a bankéřů zasvěcených satanu, kteří prosazují holocaust lidstva na "zlatou miliardu". Patriarchát jej už dříve vybídl k pokání. František pokání odmítl. Proto ať se alespoň nyní, před odchodem, pokorně omluví oklamaným katolíkům, kteří se za něj dnes stydí a které na veřejnosti zkompromitoval a totálně znemožnil. Ať aspoň tím napraví všechno způsobené pohoršení a zároveň veřejně odvolá všechny hereze. Pak se bude moci v samotě připravovat na smrt, aby tak unikl věčnému zavržení v pekle.

V čom spočíva skutočná sloboda?

15. prosince 2016 v 8:00 Perly múdrosti
Jedinou naozajstnou slobodou človeka je poslúchať diktát svedomia.

Teodor Križka

Lékař léčí, příroda uzdravuje

14. prosince 2016 v 8:56 Zdravie
Tuto Hippokratovu moudrost mnozí z těch, kteří se neostýchají přiznat k víře, pozměňují tak, že místo "příroda" uvádějí "Boží síla" nebo obdobné výrazy. V podstatě však vyjadřují stále totéž, neboť skrze přírodu k nám proudí Boží láskyplná síla, která je jako jediná schopná skutečně uzdravit každého nemocného.

Poznáme sami seba? Tajomstvá ľudskej psychiky 2

12. prosince 2016 v 9:01 Skryté súvislosti
V predchádzajúcom článku sme hovorili o potrebe nevyhnutnosti poznania hierarchickej štruktúry vlastného vnútorného života, aby sme boli schopní riadiť sa jej najvyššou zložkou a aby sme naopak nedôstojne nepodliehali jej nižším zložkám. V prvom prípade budeme totiž nevyhnutne kráčať cestou do výšin, kým v druhom prípade sa zase nevyhnutne začneme prepadávať do nízkosti.

Král železný a zlatý (1253-1278) 2

11. prosince 2016 v 8:17 História
Na pomezí mezi Moravou a Uhrami při vtoku řeky Moravy do Dunaje sešla se vojska. Jen rozvodněná řeka dělila je od sebe. To ni ono nechtělo odhodlati se ji překročiti. Nepatrné jen potyčky byly podnikány. S dychtivostí nemalou přihlíželi Maďaři na levém břehu Moravy divadlu jim dosud neznámému, turnajům, kterými si pánové čeští před zraky nepřátel krátili dlouhou chvíli. Král Přemysl byl uprostřed ryku válečného pilně zaměstnán vyřizováním běžných záležitostí státních; o svízelné stravování jeho vojska pečovali mu hlavně horlivě oddaní Vídeňané. Netěšilo Přemysla, že dlouho k bitvě nedochází.

Nič viac

8. prosince 2016 v 8:29 Na zamyslenie

Byť uškom ihly prevlečená niť,
len z lista ako zo zelenej misky
po dúšku dúšok horkosť nebies piť,
pomaly, ako gurmán pije whisky.

Pokračování křesťanské tradice: dílo "Ve Světle Pravdy"

7. prosince 2016 v 8:24 Slovo na úvod
Křesťanský duchovní, kulturní a společenský základ obyvatel Čech, Moravy a Slezska je nezpochybnitelnou historickou skutečností. Od samého počátku historicky doložitelného formování základu českého státu je možné hovořit o těsném propojení naší země s duchovním proudem původního ryzího křesťanství, přineseného k nám věrozvěsty Cyrilem a Metodějem. Veškerý další vývoj politického i kulturního rázu českého státu se pak následně více než tisíc let prolínal právě se stále sílícím křesťanským vědomím, přirozeně uznávajícím Boha a Syna Božího Ježíše.

Poznáme sami seba? Tajomstvá ľudskej psychiky 1

5. prosince 2016 v 8:25 Skryté súvislosti
Na ľuďoch modernej doby je mimoriadne zarážajúce to, že napriek veľkým znalostiam v matematike, fyzike, technike, prírodných vedách a v mnohých iných disciplínach fatálne zaostávajú v poznaní seba samých. V poznaní štruktúry a fungovania vlastného vnútorného života, čo im nevyhnutne spôsobuje škodu, ktorá sa prejavuje nesprávnym, pomýleným, ba až seba deštruktívnym zneužívaním poznatkov, ktorými disponujú.

Král železný a zlatý (1253-1278) 1

4. prosince 2016 v 8:41 História
Včas smrti krále Václava byl Přemysl nejen markrabětem moravským a mladším králem českým, ale náležela mu i koruna vévodská a vladaření v zemi rakouské. Ta nebývalá moc nevzešla z náhody ani z pouhého výboje, ani jen z úradku a smluv; její počátek leží i v silách, jimiž prospívalo dílo rudníků a hospodářů a kupců. - Krátce: za těch dob z příčin přibývajícího života zasáhly Čechy v příhody národů.

Netušené schopnosti našich jater

2. prosince 2016 v 8:42 Zdravie
Zdravé tělo je zázračný systém, který se stará jak o bezproblémový chod organismu, tak o svou detoxikaci. Klíčovou a zcela nezastupitelnou úlohu k udržování normálního složení krve hrají játra. Kdo nahlédne do lékařských knih a zjistí, co vše dokáže tento geniální orgán zvládnout, měl by před ním s pokorou "smeknout". My se nyní zaměříme pouze na jednu z životně důležitých funkcí jater, kterou je schopnost čištění krve.