close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Srpen 2016

Registrované partnerství

31. srpna 2016 v 8:28 Skryté súvislosti
"Homosexualita je stará jako lidstvo samo," tak nám jednou řekla profesorka na gymnáziu v předmětu občanská výchova. Již tenkrát jsem věděla, že tomu tak není, ale až nyní mám možnost o tom přemýšlet více.

Neobvyklý obraz Stvoriteľa, ktorý požaduje

29. srpna 2016 v 12:00 Výstrahy
Existuje niekoľko veľmi vážnych skutočností, ktoré by si mal človek dneška zvlášť uvedomiť. V prvom rade je to fakt, že existuje Stvoriteľ, z ktorého Vôle všetko vzniklo a ktorého Vôľou je všetko udržiavané. Jeho Vôľa je z tohto dôvodu určujúca a rozhodujúca pre všetko, čo jestvuje vo stvorení. Je preto jednou z najlegitímnejších požiadaviek Tvorcu a Majiteľa stvorenia vyžadovať od každého tvora, ktorý smie žiť v jeho stvorení poznanie a naplňovanie jeho Vôle.

Tajemství pravého křesťanství! Dějiny v kázáních 3

28. srpna 2016 v 8:58 Kresťanstvo
V dnešním úsilí o znovunastolení jednoty církve hraje výklad církevního úřadu klíčovou roli. Papežský nárok středověku, protest Martina Luthera či dogma o neomylnosti z roku 1870 vyvolaly intenzivní zájem o ranou církev: Nakolik v ní byl založen pozdější vývoj papežství a hierarchie? Odpovídal duchu evangelia, nebo byl scestný? Dva protikladné názory hledají argumenty. Jeden chce dokázat, že v zásadě lze papežství najít již v evangeliích, druhý v nich zase vidí odmítnutí veškeré autority; ta patří pouze a výlučně Božímu slovu, jemuž se musejí jeho šiřitelé podřídit stejně jako posluchači. Mezitím teologové postavili mosty: Dnešní pojetí papežství není nezbytným pokračováním počátků, ani na začátku neexistovala obec věřících, která by pospolu žila bez hierarchie v demokratickém řádu.

Trojuholník Posledného súdu

26. srpna 2016 v 8:00 Výstrahy
Na prelome roku 2000 akoby sa odrazu stala veľmi populárnou téma Armagedonu, posledná bitka dobra proti zlu, téma Apokalypsy, téma Posledného súdu na Zemi. Veľmi veľa sa o týchto témach popísalo v rôznych časopisoch, knihách, natočilo sa množstvo dokumentov a filmov, akoby všetci ich autori a tvorcovia cítili, že sa niečo neodvrátiteľné blíži k Zemi a ľudia by mali o tom čosi viac vedieť.

Zobuďme sa konečne!

25. srpna 2016 v 8:03 Na zamyslenie
Spiace národy sa buď nikdy nezobudia, alebo sa zobudia ako otroci...

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme X. Svět zvířat - část 3.

24. srpna 2016 v 8:50
Jestliže jsme v předchozích kapitolách hovořili zejména o světě zvířat žijících ve volné přírodě, pak si nyní musíme přiblížit k úplnému pochopení zvířecího světa ještě i celou jednu další zcela nezanedbatelnou část tohoto světa. Touto oblastí je svět těch zvířat, která můžeme nazvat zvířaty domácími, či ještě lépe zvířaty člověkem ochočenými pro společné soužití na Zemi. Pozornější čtenáři již dopředu budou jistě tušit, že spolupráce domácích zvířat s bytostnými vůdci bude se ve vícero směrech lišit od spolupráce zvířat žijících ve volné přírodě. Toto tušení je také možné nazvat tušením správným, neboť v případě domácích zvířat spoluúčinkují dva úplně zásadní vlivy měnící druh spolupráce těchto zvířat s bytostnými služebníky.

Nedocenená potreba zmeny spôsobu myslenia

22. srpna 2016 v 11:27 Skryté súvislosti
Kľúč k tajomstvu šťastného a mieruplného ľudského života leží ukrytý v našom vnútri. Skrýva sa v našom vnútornom živote. V kvalite nášho vnútorného života! V dobre, čistote, spravodlivosti a ušľachtilosti, ktoré vo svojom vnútri vedome pestujeme a podporujeme. V tom, že sa už vo svojom vnútri stránime každého zla, každej nečistoty a každej nespravodlivosti.

Tajemství pravého křesťanství! Dějiny v kázáních 2

21. srpna 2016 v 8:04 Kresťanstvo
Základem církve, všech křesťanských církví, je podle jejich vlastního vyznání Ježíš Kristus. Všichni ti, kteří v něj věří a chtějí být "pravou" církví, se snaží Kristu porozumět, nalézt v něm základ, cíl a měřítko pro vytvoření církve v tomto světě. Ježíšova osobnost, stejně jako osobnost každého člověka, je přístupná jen tomu, kdo pochopí "ducha", z něhož pramení jeho jednání. S Ježíšovými slovy a činy se setkáváme pouze zprostředkovaně, v podání těch, kteří je předali. Skrze svědectví, která byla v rané církvi považována za pravdivá a jež byla sebrána v Novém zákoně, se křesťané pokoušejí stále znovu se mu přiblížit, proniknout trochu do tajemství, které již pochopili a jež přesto, jak říká list Efesanům, každé pochopení přesahuje (Ef3,18n).

Bývalá obchodní zástupkyně farmaceutických firem odhalila hrůzy západní medicíny

19. srpna 2016 v 8:15 Zdravie
Dnes již bývalá obchodní zástupkyně farmaceutických firem, která v tomto odvětví pracovala 15 let, zveřejnila informace o tom, jak to ve světě moderní západní medicíny chodí. Gwen Olsenová se ve své knize Confessions of an Rx Drug rozhodla objasnit, proč se rozhodla svou lukrativní kariéru opustit.

Kedy majú slová skutočnú hodnotu?

18. srpna 2016 v 8:07 Perly múdrosti
"Slová treba vyslovovať iba vtedy, ak premenia ticho na niečo lepšie..."

Fazil Iskander

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme IX. Svět zvířat - část 2.

17. srpna 2016 v 8:00 Rozširovanie poznania
S tím, jak se v předchozích kapitolách našeho seriálu otevřely mnohým čtenářům nové výhledy do doposud skrytých souvislostí, účinkujících v nádherném světě pozemského světa přírody, spolu s tím vynořují se u těchto čtenářů nové a nové otázky, týkající se stále jemnějších odstupnění zákonitostí, projevujících se v přírodním světě. Abychom alespoň části čtenářů přinesli větší objasnění, dotkneme se, ač jen částečně, dnes ještě několika dějů, které se projevují trvale okolo nás, aniž by je lidé doposud ve svém životě registrovali jako děje úzce vázané na práci bytostných služebníků.

Nevedomosť? Egoizmus? Bláznovstvo? Alebo všetko dohromady?

15. srpna 2016 v 11:42 Výstrahy
Nezvykle tvrdým spôsobom budeme hovoriť o probléme, ktorý dokonale odhaľuje mieru ľudského odtrhnutia od prírody a tým od schopnosti chápať a porozumieť tomu najjednoduchšiemu a najprirodzenejšiemu dianiu okolo nás.

Tajemství pravého křesťanství! Dějiny v kázáních 1

14. srpna 2016 v 8:44 Kresťanstvo
Židovská bible je i pro křesťany posvátnou knihou; nazývají ji však "Starý zákon" na rozdíl od vlastních knih "Nového zákona", které k ní dodali. V Novém zákoně je Ježíš prohlášen za Božího posla nového věku.

Prečo otroctvo?

12. srpna 2016 v 8:38 Súčasná spoločnosť
Pretože sme stratili vlastnú sebaúctu. Uverili sme, že sloboda a mier sú totalitou a otroctvo peňazí, bohatstva, amorálnosti sú slobodou.

O počúvaní hlasu vlastného svedomia

11. srpna 2016 v 8:47 Perly múdrosti
Duša, ktorá počuje presne, nepochybuje a nepácha zlo. Zlo je výsledok pokazeného sluchu...

Karen Samundžan, arménsky básnik

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme VIII. Člověk a svět zvířat

10. srpna 2016 v 8:31 Rozširovanie poznania
Zvířecí svět je nádhernou oblastí života na planetě Zemi. Vše, co doposud dokázaly objevit a částečně odkrýt vědecké poznatky, to vše je jen malou poznatelnou částí ze skutečného světa zvířat.

Prečo ma iritujú predpovede kolapsu civilizácie?

8. srpna 2016 v 12:19 Výstrahy
Prednedávnom som sa na internete stretol s textom, ktorý hovoril o možnostiach prežitia po kolapse civilizácie. Článok bol napísaný formou testu a podľa počtu získaných bodov dostal čitateľ určitý komplexný obraz o možnostiach svojho osobného prežitia, alebo neprežitia podobnej krízovej situácie.

Spory krále Václava 2

7. srpna 2016 v 8:08 História
Král Václav vrátiv se ze zajetí do Prahy, nechtěl o smíru s českými pány ani slyšeti. Ač dříve býval náruživ, byl přece při tom mysli veselé; od té doby však stal se nedůvěřivým, bázlivým a nerozhodným. Časem oddával se i nemírnému pití. Na hradě Pražském nechtěl již bydleti, ale ve městě buď ve Dvoře Králově buď na Zderaze zůstával. Mimo to dal si i na venkově stavěti hrady, z nichž zvláště Točník vynikal nad ostatní.

Putin to nevydržel a varoval novináře před válkou

5. srpna 2016 v 8:29 Politika
"Nevím, jak vám to, lidi, už říct, aby vám to došlo. Jak to, že nechápete, že svět je tlačen nevratným směrem?"

Prečo nám vládnu bohatí podliaci?

4. srpna 2016 v 8:35 Perly múdrosti
"Ľudia, ktorí preukazujú väčší rešpekt bohatému podliakovi než čestnému a statočnému človeku, ktorý žije v chudobe, si zaslúžia byť zotročení, pretože jasne ukazujú, že bohatstvo, nech už je získané akýmkoľvek spôsobom, má podľa nich väčšiu hodnotu než poctivosť."

John Hancock