close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Červenec 2016

Spory krále Václava 1

31. července 2016 v 8:49 História
Po letech pokojné vlády počaly řád a právo v Čechách velmi trpěti, když se král Václav nepohodl s pány zemskými. Nedbal na ně a neužíval jejich rady, důvěřuje více milostníkům svým stavu zemanského i městského. Proto žalovali páni na krále, že béře zemské úřady, jež zastávali, v lehkosť a jejich hlas že nic neváží.

Odkaz Francúza žijúceho na Slovensku všetkým Slovákom

29. července 2016 v 8:43 Súčasná spoločnosť
Sú tomu už takmer tri roky, čo žijem na Slovensku a je fakt, že sa táto krajina sa po hlave rúti do neoliberalizmu, slepo nasledujúc ekonomický model Západu.

Výzva k Slovanom!

28. července 2016 v 13:41 Slovensko
"Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, Slovania a synovia týchto kmeňov nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň. Obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestaňte sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov."

Ľudovít Štúr

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme VI.

27. července 2016 v 8:35
Jestliže hovoříme o principu vůdcovství ve světě bytostných sil v jeho pozitivním významu, pak je potřebné si k tomuto popisu jednoznačně vždy přiřadit ono nejdůležitější, bez kterého by tento princip zcela ztrácel smysl a význam. Oním nejdůležitějším je skutečnost trvale zůstávající propojenosti všech stupňů hierarchie vůdců s jedinou, všeobsáhlou Vůlí Tvůrce, Svatého Boha. Jedině spojení s touto Vůlí jakožto s Pravěčným moudrým východiskem Světla a Zdrojem veškerého Života, jenž současně vydal energii pro vznik celého díla Stvoření, jedině toto spojení vnáší do celého sledu vůdců jednotnost a řád. Spolu s tímto řádem a jednotností pak také i přítomnost moudrého vedení, jež v sobě obsahuje veškeré poznání pro vývoj života ve všech sférách díla Stvoření.

O skutočnej príčine Kristovho príchodu na zem

25. července 2016 v 10:35 Kresťanstvo
Kristus pre nás priniesol veľkú obetu, ktorej význam sme neboli schopní doteraz doceniť. Jeho obeta spočívala v znížení majestátu Božieho až dolu k ľuďom, a to prostredníctvom fyzického príchodu jeho Syna na našu zem.

Václav IV. 2

24. července 2016 v 8:01 História
Nejstarší ze tří synů Karlových byl Václav. Bylo mu 18 let, když nastoupil vládu po smrti svého otce. Václav byl ještě za života otcova zvolen za krále římského. Jako král český počal panovati v království Českém a ve velké části Slezska a Lužice. Nad ostatními částmi České koruny panovali jeho bratři a bratranci, synové po Janu Jindřichovi, markraběti moravském, a to tak, že měli krále českého a nástupce Karlova v říši ve všem poslouchati.

Doktor z Barkley tvrdí, že ľudia umierajú na chemoterapiu, nie rakovinu

22. července 2016 v 8:12 Zdravie
Dr. Jones, doktor z Barkley, tvrdí, že ľudia, ktorí nepodstúpia chemoterapiu, žijú približne o 12 a pol roka dlhšie než ľudia, ktorí ju podstúpia.

Čo sme to my Slováci za národ bez hrdosti?

21. července 2016 v 8:55 Slovensko
Namiesto "Domu detí" postavíme "Kidhouse", prvá slovenská krčma v Bratislave sa volá "First Slovak Pub", už nemáme úroveň, ale level, prekvapenie nevyjadrujeme lasicovským fíha, ale čudným zvolaním wow, nie sme vyrovnaní, ale kúloví, nemáme prínosy, ale benefity, namiesto úveru je kredit, nekontrolujeme, ale čekujeme, nákupné strediská nahradili šopingcentrá, nechali sme si vziať Karkuľky, Lomidrevov, Valibukov, Šípkové Ruženky, Jankov Hraškov a nahradili sme ich Mekgajvermi, Mekkvínmi, Barbinami, Šrekmi, Alfmi, zákony v Národnej rade slovenskej republiky (sic) už netvoríme, ale kreujeme, namiesto súhrnu správ máme hedlájny, gazdovský dvor sme nahradili farmou a a z neznámych dôvodov sme sa zbavili slovenského roľníka a namiesto neho inštalovali farmára.

Pokiaľ žije jazyk, žije aj národ, ak jazyk umrie, umiera aj národ a s ním aj jeho duch. Človek bez koreňov má viacero výhod - nemá sebavedomie, hrdosť, je manipulovateľný, ovládateľný, nerepce, poslúcha, drží hubu a krok a "maká".

Jozef Banáš

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme V. Nádherný pozitivní princip vůdcovství

20. července 2016 v 8:06
V celém díle Stvoření se veškerý život rozvíjí vždy a jedině směrem shora dolů, tedy z úrovní vyšších přelévá se do úrovní níže ležících. V tomto směru tedy také přirozeně probíhá i základní princip ovlivňování života v níže položených úrovních z úrovní vyšších. Chceme-li tedy jednou správně pochopit i dění v přírodě zdejší hrubohmotnosti, pak musíme i zde správně přijmout zmíněný princip ovlivňování života směrem shora dolů.

Posledný súd a tisícročná ríša

18. července 2016 v 11:52 Duchovno
Doba vývoja ľudského ducha v tomto stvorení je presne vymedzená. Počas časovo pomerne dlhého obdobia má každý z nás napokon dospieť k poznaniu, že iba dobrovoľné podriadenie sa dokonalej Vôli Najvyššieho, reprezentovanej duchovnými Zákonmi vloženými do stvorenia nám môže priniesť skutočné šťastie.

Václav IV. 1

17. července 2016 v 8:04 História
ZE STARÝCH POVĚSTÍ: Za prvních let panování Karlova syna bylo všecko království upokojeno, a dlouho o tom šla pověst, že za dnů krále Václava mohl každý se zlatem na hlavě jíti nebo jeti za každé doby, ve dne i v noci, a nikdo že ho nezastavil.

Nástrahy letních dní

15. července 2016 v 8:56 Mravnosť a nemravnosť
S příchodem teplých dní v uplynulém letošním létě se zvýšilo opětně množství spoře oděných jedinců - mužů, žen i mladých děvčat. Pod pláštíkem letní módy se sklon k ukazování těla dnes uplatňuje téměř bez zábran přirozené stydlivosti, a žel, mnozí to považují za projev "pokroku a osvobození se od zbytečných skrupulí, patřících do středověku".

Pravá láska

14. července 2016 v 8:53 Perly múdrosti
Milujte sa navzájom silnou, prísnou láskou! Nie to je láska, keď si navzájom jeden druhému odstraňujete z cesty každý kameň, keď hovoríte sladkými, zaliečavými slovami, inak, než ako cíti vaša duša.

Pravá láska vidí chyby toho druhého a pomáha mu premôcť ich.

JEŽIŠ.

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme IV. Život ve hmotnostech

13. července 2016 v 8:51 Rozširovanie poznania
Svět přírody obsahuje nespočítatelné množstvím forem. Forem, nesoucích tvary od nejjednoduššího až po ty nejrozmanitější, nejsložitější, které však přes svoji složitost vždy znovu a znovu člověka překvapují svojí přímočarou důmyslností a účelností ve svém základě.

O ľudskej schopnosti získať odpoveď na všetko

11. července 2016 v 11:51 Skryté súvislosti
Je našou prirodzenosťou, že si vždy budeme klásť najrozličnejšie otázky. Avšak človek, nachádzajúci sa tvárou v tvár najzásadnejším otázkam vlastného bytia by mal vedieť, že na každú z nich existuje odpoveď a že on sám sa je schopný týchto odpovedí dopátrať.

Karel IV. z pohledu duchovních souvislostí 2

10. července 2016 v 8:48 História
Když zemřel, bylo mu dvaašedesát let. Necítil se zdráv, ale ani starý. Smrt k němu přišla nečekaně, v podobě zápalu plic, který byl důsledkem úrazu při pádu z koně. Když užaslí členové rodiny povstali od úmrtního lože, sotva si uvědomili, že v dějinách země právě končí jedna velká éra. Naopak, téměř všichni byli přesvědčeni, že vše podstatné je nastaveno tak dobře, že život bude vypadat přibližně stejně jako dosud.

Korenie, čo zničí rakovinu, zastaví infarkt a zregeneruje črevá

8. července 2016 v 8:35
Čo by ste povedali na to, ak by som vám teraz povedal, že existuje jedno bežné domáce korenie, ktoré dokáže zregenerovať výstelku čriev, zlepšiť trávenie, zničiť rakovinové bunky, zastaviť srdcový infarkt či urýchliť chudnutie?

Kauza Rusko

7. července 2016 v 8:51 Súčasná spoločnosť
Iba naivný, hlúpy alebo nenávistný človek sa môže nazdávať, že USA bojujú v Rusku alebo v ktoromkoľvek inom štáte o občianske slobody alebo demokratizáciu. Ony bojujú o svoje imperiálne záujmy, a je im srdečne jedno, ktorá zločinecká banda im ich prisľúbi.

Příroda - svět, o kterém toho vlastně ještě mnoho nevíme III. Aktivní a pasivní proudění

6. července 2016 v 8:32 Rozširovanie poznania
V celém díle Stvoření je prvotní tvůrčí síla Božího vyzařování, z níž povstaly veškeré formy, tvary a z nich následné energie, rozdělena do dvou základních proudů budujících a udržujících veškeré světy a úrovně, v nichž se zachvívá život. Tato síla se dělí ve svém druhovém působení již na samém počátku, tedy v okamžiku, kdy Božsky bezbytostný princip mocného, nepochopitelně dokonalého druhu formuje se v místě průniku Božsky bezbytostného záření, v místě, jež je označeno jako Boží trůn, nad nímž se čas od času zjevuje Zářící Boží Oko. V těchto místech, na samém počátku Božsky bytostného vyzařování, nachází se pak právě ono zcela první zformování prasíly ve formě rovnoramenného kříže, z něhož tryskají do nepřehlédnutelných dálek zářící paprsky.

Ako sa zbaviť hmotárskeho zotročenia?

4. července 2016 v 10:36 Súčasná spoločnosť
Pre mnohých ľudí bude pravdepodobne veľmi zaujímavou praktická otázka, ako môže byť v dnešnej materialistickej dobe slobodným a nezávislým človek, usilujúci o duchovné hodnoty?