close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Květen 2016

Falošný kult zdravia

30. května 2016 v 8:36 Zdravie
Ľudia chcú byť zdraví a mnohí sú v tomto smere veľmi aktívni. Dodržujú zásady správnej výživy, športujú, navštevujú rôzne kurzy, študujú literatúru, zbierajú informácie o najrozličnejších trendoch zdravého života a podobne.

Upálení Mistra Jana Husa 4

29. května 2016 v 8:45 História
Nejen lidskost ale i spravedlnost toho žádala, aby v tak důležitém a pro všechen národ náš rozhodném sporu vyslechnuti byli i ti, kteří znali život Husův, jeho učení, a kteří nebyli proti němu zaujati. K tomu však nebylo připuštěno. Většině šlo jen o to, aby Hus byl usvědčen z kacířství, neboť jen tak mohl býti odstraněn: šlo tu o jeho život nebo smrt.

Vylití Síly Ducha – Den nepochopitelné milosti

27. května 2016 v 8:50 Duchovno
Stvoření, jehož součástí je i naše planeta, přetrvává jen díky stálému přílivu životní energie, pramenící přímo z Prazdroje všeho živého - ze samotného Boha. Bez tohoto přílivu by musela zaniknout a nemohla by poskytovat možnost milostivého rozvoje lidí ve hmotnostech. Obrazně řečeno "vyschla by", podobně jako vysychá na stromě jablko, jemuž byl narušením stopky zastaven příliv životní síly ze stromu. Takové jablko potom spadne na zem do trávy a hnije. Jistě, je v něm síla, z níž může vyrůst nový stromek, ale není možné jej použít na prostřený sváteční stůl k občerstvení.

Aký je v skutočnosti účel rozprávok?

26. května 2016 v 8:48 Perly múdrosti
Rozprávky nevznikli preto, aby deti zaspali, ale aby sa dospelí zobudili.

Milan Rúfus

Znovuzrození - 4.část

25. května 2016 v 8:43 Príbehy
XII. Člověk člověku vlkem. Marek vešel do města, které dříve tak dobře znal. Bylo to jeho město, město kde žil a pracoval! Procházel ulicemi a jeho rozjitřené nitro se poddávalo vzpomínkám na dobu, která odešla teprve před několika málo dny. K místu, kde stál dům, ve kterém měl svůj byt, ale nedošel, neboť tuto část města pohltily vlny toho nesmírného jezera, které se zde po katastrofě rozlilo do šíře. Možná by ale bylo namístě říkat tomu opravdu moře, tak jak ho napadlo, když to viděl poprvé po svém návratu z jeskyně. Druhý břeh byl v nedohlednu a vodní plocha se rozprostírala až za obzor.

Umenie alebo zvrhlosť? Dozvuky kauzy Kotleba

23. května 2016 v 10:20 Umenie
Svojho času som napísal úvahu o tom, ako extrémisti obhajovali mravnosť na Slovensku. Išlo o známy prípad predsedu banskobystrického samosprávneho kraja Mariána Kotlebu, ktorý stopol divadelné predstavenie v Brezne a predtým zastavil dotácie divadla tanca v Banskej Bystrici.

Upálení Mistra Jana Husa 3

22. května 2016 v 8:30 História
Jinak žil uvězněný Hus v úplné téměř odloučenosti od světa zevnějšího, s nikým nemaje styků. Jediné jen, pokud známo, dostalo se vězni milé návštěvy osobní, a to od jeho dávného přítele, mistra Křišťana z Prachatic. Muž tento, shoduje se s ním v názorech o spisech Wiklefových, byl jeden ze dvou pražských farářů, kteří odepřeli papežskou klatbu na Husa vyhlásiti v kostele veřejně. - Někdy v prvních dnech měsíce března r.1415 objevil se nenadále v žaláři Husově, který až k slzám byl dojat přátelskou oddaností jeho.

Světlá bytost na prahu smrti

20. května 2016 v 8:34 Duchovno
Měl jsem neopakovatelný zážitek... Po úrazu jsem se ocitl na prahu smrti a prožil jsem něco úžasného. Jako by při mně stála nadpozemsky krásná a klid vyzařující bytost. To, co jsem z ní vyciťoval, přesahovalo všechny mé pozemské představy o kráse duchovního života. Od té doby se můj život změnil, protože jsem se přiblížil pochopení toho, co je Láska. Myslím, že tou bytostí byl sám Ježíš, který na mne již čekal, přestože jsem se nakonec vrátil do těla. Přál bych to prožít všem...

Znovuzrození - 3.část

18. května 2016 v 8:23 Príbehy
VIII. Nový svět. Marek prolézal chodbou stále dál a dál, jako by ho něco pobízelo, že právě tudy musí jít, aby se zachránil. Když po dvakráte narazil na křižovatku, bez rozmyslu si vybral jednu z cest, až se zdálo, že snad ví, kudy se má vydat. Byl ještě příliš rozrušen z dění, jehož ozvěnu před tím cítil zde pod zemí, takže nebyl schopen přemýšlet, zda-li se vydal správnou cestou. To také bylo jeho štěstí, protože kdyby do toho zamíchal rozum, jistě by váhal a v tomto váhání by mohl vybrat špatnou cestu. Takto se mu ale zdálo jasné kudy jít, a tak šel a plazil se po kolenou i po břiše, až dorazil do dalšího, tentokráte jen malého jeskynního sálu. Byl již namáhavým postupem unaven, a tak se rozhodl si odpočinout. Zakrátko opět usnul.

Príčiny a dôsledky degenerácie západnej civilizácie

16. května 2016 v 10:50 Skryté súvislosti
Existuje určitá hranica optimálneho príjmu potravy, po prekročení ktorej dochádza k obezite. Existuje i optimálna hranica ľudskej fyzickej záťaže, po ktorej prekročení dochádza k absolútnej vyčerpanosti. A existuje tiež hranica primeraného uspokojovania ľudských potrieb, po ktorej prekročení dochádza k nadbytku. A tento nadbytok, tak ako všetky vyššie spomenuté prekročenia optimálnej miery vecí, má na väčšinu ľudí negatívne dôsledky. Prejavuje sa totiž postupným lámaním ich charakteru a degradáciou ich spôsobu myslenia. Človek sa jednoducho stáva vyšinutým bez toho, že by to on sám pozoroval.

Upálení Mistra Jana Husa 2

15. května 2016 v 8:42 História
Dříve než vydal se Hus do Kostnice, dal si od duchovního soudce neboli inkvizitora, pro diecesi Pražskou ustanoveného, jakož i od arcibiskupa Konráda, písemně dosvědčiti, že nikdy ničemu bludnému neučil, ani nic bludného nekázal. Ve všem jednal otevřeně, přímo. Jinak počínali si jeho nepřátelé. Ti tajně shledávali proti němu svědky, vyzvídali, kde a o čem mluvil i soukromě, všechno si zapisovali a z kázání jeho vyjímali i jednotlivá slova, která by mohla svědčiti proti němu.


Úcta

13. května 2016 v 8:46 Skryté súvislosti
Je nám ještě tento pojem v mezilidských vztazích vůbec znám? Ano, všichni bychom si přáli, aby si nás ostatní vážili, aby nám projevovali úctu. Ale co děláme pro to, aby tomu mohlo tak být?

Znovuzrození - 2.část

11. května 2016 v 8:40 Príbehy
IV. Jeskyně

Marek s Honzou na příhodném místě poblíže jeskyně rozbili tábor. Z průzkumu jeskyně se vrátí až k večeru, takže zde přespí, zítra dopoledne ještě obhlédnou okolí a domů pojedou až v neděli odpoledne. Když byli hotovi s táborem, začali se připravovat do jeskyně. Po překontrolování své výbavy se pustili dovnitř.

Slobodná vôľa a zodpovednosť

9. května 2016 v 10:54 Duchovno
Stvoriteľ univerza bol tak veľkorysý, že nám daroval slobodnú vôľu. Iba na človeku samotnom však záleží, či vôbec pochopí túto veľkosť Jeho daru. Na človeku záleží, či bude usilovať k Bohu, ako k zdroju všetkého dobra a či sa vynasnaží poznávať Jeho Zákony, ktoré vo stvorení vládnu. A nie len ich poznávať, ale podľa nich aj žiť.

Upálení Mistra Jana Husa 1

8. května 2016 v 8:28 História
ZE STARÝCH POVĚSTÍ: Zpráva o potupné smrti Jana Husa na hranici v Kostnici vzbudila v duších jeho přátel žal i hněv. I povstali mnozí bojovníci: lidé prostí stavu selského i řemeslnického, muži učení, zemané i někteří urození páni, a ti všichni přísahali, že budou bojovati a neustanou, dokud nebude pomstěna Husova smrt, dokud nezvítězí pravda, jíž učil, a spravedlivá věc národa českého, jíž se zastával.

Čísla neklamú. Finančná pyramída skolabuje

6. května 2016 v 8:06 Súčasná spoločnosť
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v takých vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.

Modlitba

5. května 2016 v 8:09 Duchovno
Pokoj a mír je tam, kde je myšlenka na Tebe, Pane. Odchází hněv,odchází sten, odchází stesk, přijdeš-li Ty, Bože. Přijď a neodcházej.

Znovuzrození - 1.část

4. května 2016 v 8:21 Príbehy
I. Škůdce

Již uplynulo mnoho staletí, ba dokonce lze říci tisíciletí, od doby, kdy lidstvo ještě žilo v souladu s přírodou. Mnoho věků přešlo od dob, kdy si člověk přírody vážil a chránil ji. Mnoho lidských pokolení povstalo z prachu této země a opět se v něj navrátilo od doby, kdy se lidé začali stále více a více starat jen o svůj prospěch a přestávali brát ohledy na vše ostatní. Příroda stále více trpěla pod těžkou rukou tohoto tvora, který svoji touhu po majetku a nadvládě krutě uplatňoval nejen vůči ní, ale obracel ji i sám proti sobě.

Spoločnosť je chorá. Ako ju vyliečiť?

2. května 2016 v 12:05 Súčasná spoločnosť
Ak sa detailnejšie pozrieme na najrozličnejšie odvetvia spoločenského, ekonomického a kultúrneho života, nájdeme veľké množstvo vecí, ktoré nie sú dobré. Vecí, ktoré spôsobujú problémy, pnutia a konflikty. A to platí nie len v rámci našej spoločnosti, ale aj medzi národmi, či náboženstvami. Na základe toho potom často dochádza k prejavom nespokojnosti, násilia a teroru. Dochádza k lokálnym ozbrojeným stretom, ba v súčasnosti narastá i hrozba opätovného, veľkého celosvetového vojnového konfliktu. A to už nie je žiadna maličkosť!

Spory Mistra Jana Husa 4

1. května 2016 v 8:05 História
POKOUŠÍME SE postřehnout velikost Husovy osobnosti, míru obdivu, kterým ho zahrnuli stoupenci, i míru nenávisti, jakou vzbudil v církevních a světských vládnoucích kruzích. K tomu je zapotřebí, abychom si povšimli ještě jednoho detailu... Hus podnikl myšlenkový pochod zdánlivě se podobající cestě po kružnici, ale přesto nakonec směřující vstříc konkrétnímu životu, proměně společenských vztahů i dobové morálky. Pravil: člověk má věřit jedině v Krista. V Boha. Předmět víry tak posunul zcela mimo zemi. V tom zůstal zajatcem středověkého pojímání světa. Ale tím, jak definoval pevný bod lidských jistot, současně zviklal ty falešné, pozemské.