close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Duben 2016

Degradace mozkových schopností: proč jsou dnešní lidé stále nesoustředěnější a lenivější

29. dubna 2016 v 8:20 Súčasná spoločnosť
S každým dalším dnes si více a více lidí stěžuje na problémy s mozkovou činností - na stále větší rozptýlenost (nemožnost soustředit se, zaměřit myšlenky na řešení nějakého úkolu), na problémy se zapamatováním informací, na fyzickou nemožnost číst delší texty, nemluvě už o knihách.

Běsněte si, národy ...

28. dubna 2016 v 8:27 Výstrahy
Běsněte si, národy, zděsíte se, naslouchejte, všechny daleké země, přepásejte se, zděsíte se! Dohodněte se, dohoda bude zmařena, mluvte si, ani slovo neobstojí, neboť s námi je Bůh - Immanuel !

O lidech a jejich hodnotách

27. dubna 2016 v 8:11 Rozširovanie poznania
Jestliže pochopíme, že myšlenkové postoje člověka vyjadřují právě velmi zřetelně duchovní stav jeho nitra, neboť základ myšlenek vzniká ze chtění, z formování tužeb nitra, pak je možné říci, že dnešní duchovní stav největší části lidí jeví se jako stav zmatenosti, stav bezradnosti a úpadku.

Predurčenie k dobru

25. dubna 2016 v 9:59 Skryté súvislosti
Každý človek je vo svojom jadre dobrý. Dobro je totiž najvnútornejšou bytostnou podstatou každého z nás, a to i napriek množstvu výhrad, ktoré by bolo možné namietnuť.

Spory Mistra Jana Husa 3

24. dubna 2016 v 8:50 História
Mistr Jan Hus byl by považoval za hřích, kdyby byl zůstal nečinným. Domníval se, že nikdo nemá práva překážeti mu ve hlásání slova Božího. Proto počal horlivě kázati po venkově, kde se zdržoval. Za tou příčinou vyjížděl z hrádku Kozího do okolí, kde ve smyslu písma svatého kázával tu v širém poli, tam zase v lese nebo na cestách, dovolávaje se příkladu Ježíše Krista. Zvláště pak vyhledával míst a příležitostí, kdy lidé houfněji se shromažďovali, jako o posvíceních, poutích, svatbách a pod. Tu pak kázával zástupům, které s nadšením ho poslouchaly.

Ruský recept na všetky choroby: Lieči krvný tlak, pečeň, obličky aj črevá

22. dubna 2016 v 8:57 Zdravie
Rôzne druhy kvasov sú neoddeliteľnou súčasťou ruskej ľudovej medicíny. Kvasy totiž obsahujú látky, ktoré aktivujú funkcie pečene, obličiek a čriev.

Pravda jest to věčně

21. dubna 2016 v 8:02 Hľadanie Pravdy
Pravda jest to věčně nezměnitelné! Co se ve své formě nikdy nemění, nýbrž jest takové, jaké bylo již od věčnosti a zůstane vždy takovým, jakým jest nyní. Co proto není a nemůže být podrobeno nějakému pokroku, poněvadž to bylo od počátku dokonalé. Pravda jest skutečná, jest "Jsoucí"! Jsoucí jest jedině pravý život. Celý vesmír se o tuto Pravdu "opírá".

Ve Světle Pravdy

Podstata duchovního života

20. dubna 2016 v 8:00 Duchovno
V mládí jsem žila pro svoji kariéru a později i pro rodinu. I navzdory společenskému úspěchu, jehož jsem dosáhla, nacházela se někde v hloubi mojí duše nevyslovitelná a ničím neutišitelná prázdnota, neklid. Hledala jsem východisko z tohoto stavu a bylo mi řečeno, že ztracený klid najdu, když se přiblížím k Bohu a celý svůj život produchovním. Nesmírně jsem této radě důvěřovala, a tak jsem se začala vážně zabývat čtením duchovní literatury apod. Žel, vzdor dlouholetému úsilí v tomto směru žádná trvalejší úleva nenastala. Nyní ztrácím důvěru v Boha. Dokonce jsem zvažovala, zda má ještě nějaký význam chodit na Vaši přednášku. Co mám v této situaci činit, prosím? Existuje z ní nějaké východisko? Předem srdečně děkuji za ochotu odpovědi...

Životná potreba novodobého kresťanstva

18. dubna 2016 v 8:25 Kresťanstvo
Za súčasnej situácie, kedy Európu evidentne postupne ovláda islam a jeho vyznávači, ktorí spravidla nikdy neustupujú zo svojho presvedčenia, nemajú Európania v rukách vôbec nič, čím by sa boli schopní rovnocenne postaviť voči živelnej sile ich vierovyznania.

Spory Mistra Jana Husa 2

17. dubna 2016 v 8:49 História
O uprázdněný stolec arcibiskupský nastal po smrti Zbyňka Zajíce z Hasenburka veliký boj. Asi 24 uchazečů hlásilo se k úřadu tomu. Ten penězi, onen zase jinak snažil se získati stolce arcibiskupského a spojené s ním veliké důchody. Král Václav však donutil kapitolu u sv. Víta, že zvolila za nástupce Zbyňkova mistra Albika z Uničova, životního lékaře královského. Ten sice proslul jako mistr v lékařství a jako osobní lékař krále Václava i jako boháč, avšak mezi duchovenstvem byl málo znám, neboť nebyl ani knězem. Teprv, zvolen byv za arcibiskupa, dal se vysvětit. Nad jiné pečoval, aby nabyl hojně jmění.

17 Carla Junga, které vám pomohou pochopit sami sebe

15. dubna 2016 v 8:00 Na zamyslenie
Zde je 17 citátů a myšlenek Carla Junga, které slouží jako přesná reprezentace jeho práce, ale také poskytují dokonalou reflexi.

Co je Pravda?

14. dubna 2016 v 8:55 Hľadanie Pravdy
Pravda je to věčné, nezměnitelné! To se ve své formě nikdy nemění, nýbrž je to takové, jaké to bylo již věčně a vždy to zůstane takové, jaké je to nyní. Proto to také nikdy nemůže být podrobeno vývoji, protože to bylo od počátku dokonalé. Pravda jest skutečná, ona jest "jsoucí"! Jsoucí jest jedině opravdový život. Celý vesmír jest o tuto Pravdu "opřen"!

Hranice mezi svobodou a otroctvím

13. dubna 2016 v 8:51 Duchovno
Jsem člověk hledající duchovní svobodu. Na přednáškách, které navštěvuji, jsem slyšel v různých souvislostech často hovořit o svobodě a otroctví, avšak téměř nikdo mi dostatečně neosvětlil hranici mezi duchovní svobodou a nastávajícím zotročením. V rámci prevence považuji rozlišení této hranice za velmi důležité, a proto hledám odpověď na tuto otázku.

Je extrémizmus obhajovanie mravnosti? Prípad Kotleba!

11. dubna 2016 v 11:29 Umenie
Je paradoxné, že ak na Slovensku nieto vybočí zo spoločensky tolerovanej miery nemravnosti a usiluje v tomto smere o nápravu, je verejne pranierovaný a spoločnosť v ňom vidí extrémistu.

Spory Mistra Jana Husa 1

10. dubna 2016 v 8:21 História
Žáček Jan z prachatické školy vyrostl v statného muže. Prošel školami pražskými, ba vzdělal se i na vysokém učení pražském a dosáhl hodnosti mistra.

Vraždění Kurdů

9. dubna 2016 v 8:32 Politika
Televize RT odpálila mediální bombu. Přinesla záběry z tureckého města Džizra, kde turecká armáda už přes půl roku provádí genocidu kurdského obyvatelstva. Upalování lidí v bytových komplexech, dělostřelecké útoky na bytovky s lidmi, bílý fosfor, kazetová munice. Džizra vypadá jako město duchů, doslova byste si ho spletli se syrským Aleppem. Ovšem tady jde o město v Turecku. V zemi, která je členskou zemí NATO a v zemi, která chce vstoupit do EU. Opravdu chceme do EU zemi, která po genocidě Arménů teď rozjíždí i genocidu Kurdů? A co na to evropské a západní lidskoprávní organizace? Zaujmou ostrý postoj proti Turecku? Budou požadovat sankce proti Ankaře? Skončí Erdogan před soudem v Haagu jako jistý Slobodan Miloševič?

Turecko, “ostrov stability”, vyvraždilo vlastných obyvateľov

8. dubna 2016 v 8:28 Politika
Štáb televízie Russia Today natočil znepokojivé dôkazy zločinu, ktorý údajne spáchala na kurdskej populácii turecká armáda. K masakre došlo v tureckom meste Cizra, ktoré sa nachádza na juhovýchode krajiny. Obyvatelia mesta boli po dobu niekoľkých mesiacov podrobený zákazu vychádzania a blokáde. Miestni Kurdovia zároveň pre televíziu uviedli, že turecká armáda zaživa upálila viac ako sto ľudí, ktorí boli počas operácie Turecka proti Strane kurdských pracujúcich uväznení v suterénoch.

Uctívání Boha

7. dubna 2016 v 8:37 Duchovno
"Z každého Božího poselství jste udělali náboženství! Ke svému pohodlí! A to bylo falešné! Neboť jste náboženství postavili na zvláštní, vyvýšený stupeň, stranou od činnosti všedního života! A v tom byla největší chyba, kterou jste mohli udělat; neboť tím jste postavili také Boží vůli stranou od všedního života, nebo, což je totéž, vy jste postavili sebe stranou od Boží vůle, místo abyste se s ní sjednotili, a položili ji do středu života a ruchu vašeho všedního dne!"

Ve Světle Pravdy - Abdrushin

Eutanazie

6. dubna 2016 v 8:24 Zdravie
Již téměř sedmnáct let pracuji jako specializovaná sestra na oddělení intenzivní péče a často pečuji o lidi, kteří v těžkostech a nepopsatelných bolestech dožívají svůj život. S nikým jsem dosud o tom nehovořila, ale když vidím tyto lidi trpět bez šance na uzdravení, kladu si otázku, zda má jejich život ještě nějaký smysl.

Kacírske myšlienky o imigrantoch?

4. dubna 2016 v 9:07 Politika
Náhody nejestvujú, pretože náš svet podlieha duchovným zákonitostiam. Každá udalosť, a to i zdanlivo náhodná, je dôsledkom nejakej príčiny. Nič totiž nepadá len tak bez všetkého z Mesiaca, a to teda znamená, že nič na tomto svete sa nikdy nestane bez nejakej, tomu predchádzajúcej príčiny.