Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Leden 2016

Po smrti Jana Husa 2

31. ledna 2016 v 8:19 História
Když byla Jeronýmovi žaloba přečtena a počal výslech, nechtěl obžalovaný odpovídati, žádaje, aby veřejně byl slyšen před vším církevním sněmem. K tomu došlo také ve dnech 23. a 26. května r.1416. O výslechu zachovaly se dvě znamenité zprávy; jednu českou sepsal zúčastněný svědek Petr z Mladenovic a druhou papežský tajemník, Jan František Poggius. Tato druhá zpráva zjednala Jeronýmovi slávu ve vší Evropě, jelikož v ní, ač sepsána byla od jeho protivníka, velice nadšeně líčena byla výmluvnost a obratnost Jeronýmova při veřejném výslechu. Všichni prý se podivovali Jeronýmovi, jak výmluvně zamítal křivá svědectví a osvědčoval víru svou, jak mluvil o mudrcích pohanských, židovských i křesťanských, z nichž přemnozí také pro pravdu obětovali život. Konečně mluvil i o mistru Janu Husovi, kterého chválil jako muže čistých mravů i jako výborného hlasatele evangelia. Za hřích svůj nejtěžší považoval, že ve svém předešlém odvolání smýšlel o dobrém a svatém muži tom a jeho učení nepravě. Řeč ta pobouřila celé shromáždění a rozhodla také i o jeho osudu.

Ráj na zemi

29. ledna 2016 v 8:24 Perly múdrosti
Kdyby bylo žilo lidstvo v přísném respektování zákonů stvoření jen láskou k bližnímu, tak by se jeho součástí stala radost a nejbohatší pozemské požehnání. Ráj by se byl potom už dávno na zemi vyvinul tak, jak to bylo lidstvu od počátku odkázáno Bohem, Pánem.

Síla chtění!

28. ledna 2016 v 8:22 Perly múdrosti
Tato tak mnohými netušená moc, která jako nikdy neselhávající magnet přitahuje stejné síly, čímž roste jako lavina, slučuje se s duchovně podobnými vlivy a působí zpětně, až dosáhne znovu východiska, tedy původu, nebo lépe řečeno původce, a nese ho vysoko vzhůru ke Světlu, nebo ho vtiskne hlouběji do bahna a špíny! Vždy způsobem, jakým to původce sám kdysi chtěl. Kdo zná toto stálé' jistě se dostavující vzájemné působení, které spočívá v celém stvoření a které se rozuzluje a rozvíjí s neochvějnou jistotou, a umí ho využít, musí jej milovat i se ho obávat!

Vládce snů - vzestup z úrovní temnoty a beznaděje - 4.část

27. ledna 2016 v 8:18 Rozširovanie poznania
Přítel. Tobiáš věrně pokračoval dále ve svém pomáhajícím působení. Náplň jeho činnosti se nijak nezměnila, stále putoval k Zemi nebo do nižších úrovní, kde pomáhal, ale jak se sám v prožívání vyvíjel k lepšímu a moudřejšímu lidství, byl stále samostatnější v rozhodování se o způsobu pomoci. Sil a pomoci ze Světla se mu tím také dostávalo stále více a více a jednou k němu přišel světlý duch z výšin, aby mu pomohl překonat omezení, kterých se ještě nevědomky příliš silně držel. Nebyl to úplně samozřejmý děj, této veliké pomoci se mu dostalo jen díky jeho neutuchající touze pomáhat.

Korene európskeho pseudohumanizmu

25. ledna 2016 v 10:31 Súčasná spoločnosť
Ak ku tým najextrémnejším prejavom islamského sveta patria samovražedné atentáty, tak ku tým najextrémnejším prejavom nemohúcnosti a slabosti súčasnej Európy patrí samovražedná dobročinnosť.

Po smrti Jana Husa 1

24. ledna 2016 v 8:34 História
Tenkráte byli skoro všichni Pražané jakož i většina národa zaníceni pro učení mistra Jana Husa, a také pro to, aby svátost oltářní byla přijímána pod obojí způsobou. Když faráři v pražských kostelích odpírali podávati pod způsobou chleba a vína, tu rytíř Mikuláš z Husi v čele velikých zástupů předstoupil před krále Václava na ulici poblíže kostela sv. Apollináře a prosil ho, aby větší počet kostelů byl odevzdán těm, kteří přijímají pod obojí.

Tolerance a odolnost

22. ledna 2016 v 8:36 Skryté súvislosti
Základním povahovým rysem dnešního moderního člověka je sklon hledat chybu vždy v někom jiném. Kdo si to neuvědomuje, ať se více zaměří na náš vztah k přírodě, a potom jistě mnohé sám pochopí. Zamysleme se nad následujícím příkladem:

Zamyslenie pre priaznivcov zdravého životného štýlu

21. ledna 2016 v 8:40 Zdravie
V komerčných jablkových sadoch dnes jablone chemicky striekajú aj viac, ako tridsať krát za sezónu, potom jablká bežne ožarujú a ešte aj pastujú. Sú veľké, umelo naboptnané a na rozdiel od zdravých jabĺčok z našich sadov tie chemické spĺňajú normy EÚ. Z týchto chemizovaných jabĺk sú tiež vyrábané šťavy, ktoré si kupujú milovníci zdravého životného štýlu.

Vládce snů - vzestup z úrovní temnoty a beznaděje - 3.část

20. ledna 2016 v 8:33 Rozširovanie poznania
Nový počátek. Když vyšel ven, překvapeně se zarazil. Vypadalo to zde zcela jinak, než na co byl zvyklý z pusté země vládců snů. Jako by se z nenadání dostal do jiného světa. Bylo zde stále poměrně šero, ale oproti zemi, ze které přišel, to byl rozdíl jako mezi nocí a jasným letním dnem na Zemi. Také zde rostla jakási vegetace, sice jen sporadicky a byla poměrně neduživá, ale Firkraagovi stejně připadala tak krásná, až mu znovu vstoupily slzy do očí. Naproti němu se objevil jakýsi muž ve světlé říze. Firkraag se zprvu ulekl, ale vzápětí se vzpamatoval, tohle není země vládců snů a muž se tvářil zcela mírumilovně a hlavně vyhlížel jako člověk. Což se ovšem o něm, Firkraagovi, říci nedalo. Pohlédl na své spáry, jež měl místo rukou. S překvapením ale zjistil, že to jsou celkem normální lidské ruce. Pohlédl na příchozího, který jej s úsměvem sledoval.

Cesta k spojeniu so Svetlom

18. ledna 2016 v 11:52 Duchovno
"Ó, ctihodný, môžeš mi niečo povedať o tvojom spojení so Svetlom?" spýtal sa mudrca jeho žiak. A múdry muž riekol: "Všetko, čo by som o tom mohol povedať budú iba slová. Slová, ktoré nemôžu nikdy nahradiť osobné prežitie. Slová, ktorými sa dá len veľmi ťažko opísať a vyjadriť to, čo človek prežíva vtedy, keď mu je dopriaty dotyk Svetla.

Ján Hus z pohledu duchovních souvislostí 3

17. ledna 2016 v 8:45 História
Husův duchovní boj v Kostnici. Úder ze strany temna vůči Husovi přišel právě ve chvíli, kdy byl na vrcholu svého veškerého působení v Betlémské kapli. Přestože něco podobného očekával, byl otřesen nekompromisností klatby a zejména tím, s jakým zadostiučiněním byla pražskými kněžími a faráři uvedena v platnost. Uvedení Interdiktu na město Prahu Husem velmi otřáslo, vždyť on nic takového nikdy nechtěl. Bylo-li by jen na něm, pak by se on sám ihned stáhl na půdu university a s veřejným šířením by přestal. Avšak vše již postoupilo příliš daleko.

O lidské jedinečnosti

15. ledna 2016 v 8:48 Skryté súvislosti
V hovorové řeči dochází mezi lidmi často k nedorozumění pro rozdílné chápání významu jednotlivých slov. Dnes nechme stranou příčiny, které k tomu vedou. Není třeba zaobírat se slovíčkařením, zaměřme nyní svoji pozornost na slovo jedinečný.

Sokrates a demokracie

14. ledna 2016 v 8:56 Politika
Velmi výstižný a mimořádně aktualny Sokratův výrok. To, co řekl před stovkami let, prožíváme v současné době naplno! Žel, když se někdo nepoučil z minulosti, je nucen přežít to znovu!

Sokrates řekl:

"Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie."

Vládce snů - vzestup z úrovní temnoty a beznaděje - 2.část

13. ledna 2016 v 8:40 Rozširovanie poznania
V propasti utrpení. Když se opět probral, zjistil, že se stále nachází v hrozných bolestech na ostrých kamenech. Neměl ani ponětí, jak dlouho byl v bezvědomí, jen jakýsi nejasný pocit, že to byla dlouhá doba. Pokusil se rozhlédnout, ale s bolestným zaúpěním to vzdal. To málo, co zahlédl, mu ale stačilo. Všude jen ostré hrany kamenů a strmé hladké stěny kolem. Jeho tělo bylo nenávratně rozbité, ale on v něm zůstával za příšerných bolestí uvězněn. Tato tělesná muka, která prožíval, se nedala ani popsat. Neuvěřitelná tělesná bolest spolu s ukrutnou nenávistí ke svému přemožiteli ho připravovaly o poslední zbytky sil a takto rozerván opět a opět upadal do bezvědomí.

Prikázania a ich nový, inšpiratívny výklad

11. ledna 2016 v 11:43 Kresťanstvo
Desatoro prikázaní predstavuje súbor základných pravidiel pre správny, šťastný a harmonický život ľudí na zemi. Poznanie týchto pravidiel a ich dodržiavanie totiž stavia človeka do súladu s Vôľou Stvoriteľa. Človek si tak plní svoju základnú povinnosť tvora voči Tvorcovi. Tvora, ktorý zohľadňuje Vôľu Tvorcu vo svojom každodennom živote, čo jediné mu môže priniesť šťastie, mier a naplnenie.

Ján Hus z pohledu duchovních souvislostí 2

10. ledna 2016 v 8:09 História
Cesta Pravdy. S možností kázání veřejnosti poznal Hus brzy, jaká síla je v této hlasatelské službě skryta. Jeho duch v přípravách na kázání stále více sál do svého nitra krystaličtější, průzračnější Pravdu. To už nebyl Viklef, ani Milič či další myslitelé, od nichž zpočátku přejímal základ pro své reformátorské hlásání z kazatelny, to byl on sám, Jan Hus, kdo znovu a znovu údernými, prostými slovy a podobenstvími pronikal k srdcím posluchačů.

Promluva ke spolupracovníkům

8. ledna 2016 v 8:14 Skryté súvislosti
Milí přátelé, přijměte v tomto krátkém textu několik povzbuzujících slov na cestu duchovního úsilí. Spolu s novým rokem nastal pro každého z nás nový úsek životní cesty, v němž budeme tlakem duchovního vyzařování každým svým skutkem rozhodovat o splnění či nesplnění úlohy, pro niž jsme se směli na Zem, do našeho národa, narodit. Tento úsek je možné nazvat úsekem osudovým, protože všechny nitky karmického působení budou v něm v porovnání s lety předcházejícími opět ještě více napjaté. V důsledku toho se začnou vyhrocovat i všechny mezilidské vztahy v rodinách, na pracovištích, ba dokonce i mezi námi. Naše prožívání může být v tomto směru vystupňováno až do krajnosti, na hranici únosnosti, přesahujíc schopnost naší dnešní běžné představivosti.

Až přijde Syn člověka ...

7. ledna 2016 v 8:32 Výstrahy
Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky takový bude i příchod Syna člověka.

Vládce snů - vzestup z úrovní temnoty a beznaděje - 1.část

6. ledna 2016 v 8:20 Rozširovanie poznania
Milí čtenáři, přinášíme Vám první díl zcela nového seriálu od našeho dopisovatele Petra Š. z Plzně s názvem "Vládce snů - vzestup z úrovní temnoty a beznaděje". Poutavý příběh, místy opravdu velmi strhující, v barvitém popisu odkrývá děje, které se odehrávají v blízkých úrovních Země. Mnohé z popisovaných obrazů jsou tedy čas od času téměř na dosah i nám lidem, inkarnovaným do dočasného ochranného obalu hrubohmotného těla. My jen tyto děje nevidíme a nevnímáme.

Analýza príčin fatálnej slabosti Európy

4. ledna 2016 v 9:12 Politika
Človek až žasne nad bezbrannosťou, nemohúcnosťou a slabosťou súčasnej Európy. Akoby v nej neexistovali žiadne hranice! Akoby bola vydaná napospas komukoľvek! Akýmkoľvek živlom, ktoré k nám prichádzajú spolu s prílevom imigrantov.