Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Prosinec 2015

Musí se zkoumat slovo

31. prosince 2015 v 8:24 Perly múdrosti
"Musí se zkoumat slovo, ne osoba! Že si vždycky nejprve snaží posvítit na osobu a potom zvažují, mají-li se její slova poslouchat, je zvykem lidí rozumu. Ve své úzce omezené chápavosti potřebují takovouto zevní oporu, protože se musí přidržovat zevnějšku, aby nepřišli ve zmatek."

Ve Světle Pravdy

Země v rukou šílených lidí VII. Budoucnost v novém přístupu k informacím

30. prosince 2015 v 8:09 Rozširovanie poznania
Jestliže jsme v předchozích šesti kapitolách seriálu Země v rukou šílených lidí psali o nejrůznějších projevech a také příčinách projevů v jednání lidí, v jednání, které bez obalu je možné nazvat šíleným a především nebezpečným v dopadech na lidské zdraví, ekonomii, ekologii, tedy v dopadu na nejzákladnější oblasti dotýkající se každého z nás, pak uveřejňováním jednotlivých kapitol jsme druhotně sledovali ještě něco dalšího. Pozornější čtenáři seriálu již zřejmě tuší, co bylo tímto dalším, co jsme záměrně spojili s uveřejňováním jednotlivých kapitol. Ano, tušíte správně, jednalo se o názvy jednotlivých kapitol.

Konšpirácie! Prečo viacmenej áno?

28. prosince 2015 v 8:07 Súčasná spoločnosť
Je známe, že v slobodnom priestore internetu nájdeme mnoho takzvaných konšpiračných teórií. Teórií, snažiacich sa odhaľovať utajené, alebo neznáme skutočnosti, skryté za každodennou realitou.

Válka jako následek smýšlení lidstva - Církev tváří v tvář diktaturám 2

27. prosince 2015 v 8:41 Kresťanstvo
Celá církev pak měla být zostuzena pomocí procesů za údajné sexuální delikty svých duchovních. Do poloviny roku 1934 Hitler odstranil všechna potenciální opoziční seskupení. Gestapo (Geheime Staatspolizei - tajná státní policie) pod novým šéfem Heinrichem Himmlerem kontrolovalo život občanů - k uvěznění stačil jen sebemenší náznak kritiky. Lid ještě věřil říšskému kancléři, který po smrti Hindenburga (2. srpna 1934) převzal i prezidentský úřad: jeho sliby a jeho úspěchy (např. pokles nezaměstnanosti ze 6 na 4 miliony v roce 1933) dovolovaly, aby se porušování práva, páchaná podřízenými bez vědomí a pověření Vůdce, jevila jako podružná záležitost. Jeden americký očitý svědek roku 1934 informuje:

Hierarchie v umění

25. prosince 2015 v 8:52 Umenie
Umění je od počátku světa darem Stvořitele, jako stálá inspirace z výšin, aby lidské duchy, pobývající v nižších úrovních, povznášelo k výšinám. Život v úrovních Světla je pro nás uměním. Odlesk jeho vyzařování je vzácným darem pro pozemské lidi, který je přirozeně postaven na vyšší stupeň. Umění se od světlé reality neodtrhlo, neboť je její součástí. Od té se odtrhl jenom sám člověk.

Čo je modlitba?

24. prosince 2015 v 8:53
Všetko, čo pomáha pozdvihnúť srdce k Bohu, je modlitbou.

František Saleský

Země v rukou šílených lidí VI. Zničení důležitých hodnot

23. prosince 2015 v 8:47
Jestliže je jednou vážně otřesena důvěra lidí vůči určitému pojmu, pak navrácení této důvěry zpět vyžaduje mnohonásobně větší úsilí. U vážných pojmů, jako je spravedlnost, čestnost, zodpovědnost, je po otřesení důvěry v ně otázkou návratu ke správnému souladu s výchozím zachvíváním jejich obsahu čas počítaný ne v měsících, ba ani v letech, nýbrž v řádu desetiletí a možná i staletí. Téměř vždy je pravidlem, že musí ze Země odejít generace, která způsobila pád některého ze známých pojmů, a až teprve následné generace jsou schopny s nasazením všech svých sil v bolesti duševních prožitků z počáteční beznaděje vytvořit půdu, která nechá vzejít opětně plodům s pravou náplní zmíněných vysokých pojmů.

Príťažlivosť zla a šeď dobra

21. prosince 2015 v 11:52 Skryté súvislosti
Zlo má mnoho foriem a podôb. Mnohokrát tiež vyzerá na prvý pohľad veľmi príťažlivo, ba dokonca z krátkodobého hľadiska môže človeku prinášať i rôzne výhody, príjemné zážitky, alebo iný prospech. Avšak každý, kto sa rozhodne kráčať príťažlivou cestou zla, nech by robil čokoľvek, nech by si akýmkoľvek spôsobom "vychutnával" všetko, čo mu zlo ponúka, skôr alebo neskôr narazí na problém.

Válka jako následek smýšlení lidstva - Církev tváří v tvář diktaturám 1

20. prosince 2015 v 8:35 Kresťanstvo
Druhá světová válka a události, které ji doprovázely, zejména záměrné vyhlazování Židů, se vryly tak hluboko do našeho vědomí, že hledáme viníky, abychom pochopili nepochopitelné. Otázka, zda selhala církev, je jednou částí této knihy. Ten, kdo sleduje dějinný vývoj, musí konstatovat, že senzační selhání, "obětní beránek", neexistuje. Slepota a egoismus, vně i uvnitř církve vždy více či méně skrytě existující, vykrystalizovaly za určitých okolností v katastrofu.

V paprscích lásky

18. prosince 2015 v 8:30 Skryté súvislosti
Lidské tělo je neustále oživováno koloběhem krve, která je činností srdce pravidelně vypuzována do krevního řečiště, aby doputovala k jednotlivým orgánům. Díky tomu jsou orgány okysličovány a zásobovány potřebnými látkami a slouží tak svému účelu - základu tělesné vitality a zdraví. Obrazně je možné říci, že každý úder srdce je pro tělo darem lásky, darem života.

Modlitba

17. prosince 2015 v 8:38 Perly múdrosti
Nikto by nemal otvoriť ústa k modlitbe, pokiaľ si neujasnil, o čo chce prosiť, či táto prosba je skutočne naliehavo nutná! Odvážne nech posvieti najskôr do všetkých kútov svojej duše, či tam vládne čistota, ktorá je potrebná, keď chce predstúpiť so slovami a myšlienkami pred Najvyššieho. Keď sa bude riadiť mojou radou, dozrú jeho modlitby čoskoro v živé činy, ktoré sa môžu radostne zrodiť ako vypočutie zo sily Najvyššieho. Tak sa usídli v jeho duši šťastie!

Abdrushin

Země v rukou šílených lidí V. Obtížný hmyz útočí

16. prosince 2015 v 8:27 Rozširovanie poznania
Každý, kdo alespoň jednou prožil náročnou noc naplněnou neodbytným komářím dotíráním, ví, jak bylo pak náročné ranní vstávání. Každý takový člověk měl by si uvědomit, že úplně stejně tak je atakováno naše myšlenkové soustředění nikdy nekončícími, neustále se opakujícími reklamami. Agresivní reklamy mají přitom obrovský podíl na znehodnocení tisíců myšlenkových forem v myšlenkovém světě, jenž obepíná na jemnější rovině veškerý lidský svět na této Zemi. Původně jasným a zřetelným formám je díky reklamě dáván stále intenzivněji ještě jiný význam tak, aby tyto formy útočily skrze myšlenkový svět na lidské city a pocity.

Vážne skúmajme všetky veci okolo nás

14. prosince 2015 v 11:05 Skryté súvislosti
Človek nemá prežívať svoj život nevedome. Nemá iba slepo prijímať pravdy a fakty, ktoré sa mu predostierajú. Nemá ich prijímať bez uvažovania, pretože potom sa stáva nesamostatným. Stáva sa nesamostatnou bábkou v rukách iných. Nesamostatnou bábkou, ktorá sa pohybuje iba prostredníctvom nitiek názorov iných.

Vzbouření proti králi Zikmundovi

13. prosince 2015 v 8:25 História
Bratr Žižka byl přísným mstitelem Husovým. Nejeden kostel, nejeden klášter i hrad jeho protivníků vyžehl a vyvrátil bez milosrdenství. Ale dovedl se také ustrnouti. Tak v Praze, když přitáhl se svým lidem ku klášteru sv. Anny, aby ho zničil. Tam padla před ním na kolena na prahu klášterní brány jeptiška, jeho příbuzná, a pro Bůh prosila strýce, aby se smiloval nad ní, nad její sestrami řeholními a nad klášterem. Žižka se slitoval a smiloval a klášter sv. Anny zůstal. -

Změňte se!

11. prosince 2015 v 8:32 Duchovno
Změňte se, staňte se novými! Odložte své staré, ztrnulé myšlení - myslete nově, svěže, čistě! Udržujte očištěný krb svých myšlenek čistým! Váš život pozemský je jen chvilka, jen bod obratu k vyššímu!

Čistá myseľ

10. prosince 2015 v 8:28 Perly múdrosti
Nech je tvoja myseľ čistá a jasná, lebo ona je oknom, ktorým sa dívaš na svet.

-George Bernard Shaw-

Země v rukou šílených lidí IV. Vzdělaná hloupost!

9. prosince 2015 v 8:19 Rozširovanie poznania
Vzdělání přináší poznatky, nikoliv však samočinně i moudrost v jednání člověka. Pravá moudrost se formuje za spoluúčasti citu a svědomí. Vzdělání samotné, tak jak jej dnes aplikují školské ústavy většiny zemí světa, jedno ať již ústavy státní či soukromé, toto vzdělání není zacíleno tak, aby prvořadě probouzelo v nitru člověka cit a svědomí.

Aký je zmyslel staroby a čakania na smrť?

7. prosince 2015 v 11:07 Skryté súvislosti
Položili ste si niekedy otázku, aký má vlastne zmyslel neskorá staroba, nemohúcnosť, choroba a odkázanosť na iných, javiace sa ľuďom aktívneho veku ako niečo bezvýchodiskového? A nie len im, ale aj mnohým starým ľuďom samotným?

Jan Žižka z Trocnova 2

6. prosince 2015 v 8:42 História
Znamenitý muž tento, nejchrabřejší obhájce kalicha, do počátku bouří husitských málo byl znám. Pocházel z nezámožné rodiny zemanské, zdědil po rodičích svých dvorec Trocnov na Budějovicku a připomíná se také jako majetník domu na Příkopech na Novém Městě v Praze. Při dvoře krále Václava, jehož byl dvořanem, velmi byl oblíben, jakmile však vypukly bouře náboženské, přiklonil se cele lidu.

Klinická smrt

4. prosince 2015 v 8:49 Skryté súvislosti
V bezvědomí jsem byla převezena na operační sál gynekologického odďelení. Příčinou kritického stavu byl rozvoj difusního záňetu(zápalu)podbřišnice.Vědomí jsem stratila několik minut po příjezdu do nemocnice. Na tuto dobu nemám žádné vzpomínky.