close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Říjen 2015

Síla lidské myšlenky

30. října 2015 v 8:03 Skryté súvislosti
Mezi lidmi je dosud málo pochopena síla lidské myšlenky, a proto také, ke škodě všech, jest jí tak málo využíváno. Na druhé straně zas, právě proto, ţe lidé nechápou, co všechno síla lidské myšlenky zmůže, rozsévají po světě mnoho zla, aniţ by o tom věděli.

Spojení s Pánem

29. října 2015 v 8:07 Perly múdrosti
Je pouze jeden život - Pánův život, který do všech vplývá. Je přijímán různými lidmi rozdílným způsobem, podle individuální kvality jejich duše, která je formována životem, který žili ve světě.Člověk je stvořen takovým způsobem, že může dosahovat stále těsnějšího spojení s Pánem. Toto spojení se neděje pomocí samotných znalostí, ani pomocí samotné inteligence, dokonce ani pomocí samotné moudrosti, ale ŽIVOTEM PODLE NICH. Čím těsněji je člověk spojen s Pánem, tím moudřejším a šťastnějším se stává.

Emanuel Swedenborg

Synové nebes - 4.část

28. října 2015 v 8:59 Príbehy
Nečekaná pomoc. Všichni strnule hleděli na nehybně ležícího Erarijce, který se ještě před chvílí vydával za boha. Yorick s pohledem na nehmotnou postavu Skaliho, kterou už prve zahlédl za Erarijcem, promluvil:

Nevyhnutnosť Apokalypsy?

26. října 2015 v 8:10 Skryté súvislosti
Takéto myšlienky sú už v jadre zlé a škodlivé, pretože vo svete myšlienkových foriem napomáhajú k formovaniu katastrofického diania, ktoré by vôbec nebolo nutné.

Bitva na Vítkově hoře 2

25. října 2015 v 8:10 História
Když všude již se strojili na Čechy, nemohli tito ovšem zůstati lhostejni. Nejen bratrstvo Táborské, ale i Pražané počali se připravovati na dny budoucí. Zejména mnich Jan ze Želiva slovy plamennými rozněcoval obecný lid, vybízeje ho, aby nasadil hrdel i statků svých pro náboženství. Pražané, kteří hlásili se ku straně podobojí, spořádali se po způsobu vojenském, zvolivše si současně i hejtmany. Část české šlechty přidala se k nim, zejména pan Čeněk z Vartenberka, královský vladař, jenž v době té právě vrátil se z Vraatislavě a s největší hořkostí mluvil o chování krále Zikmunda. Smluvil se s Pražany, vydal veřejné provolání, psané česky, latinsky a německy, jímž napomínal všech věrných Čechů i obyvatel zemí přivtělených, aby Zikmunda, krále římského a uherského, neposlouchali, protože jest jazyka českého ukrutný a veliký nepřítel.

Mezilidské vztahy

23. října 2015 v 8:30 Na zamyslenie
Téměř každý z nás zná větu či konstatování, že "Člověk je tvor společenský...". Mezilidské vztahy se odvíjejí na různých úrovních a jsou závislé na stupni společenského i osobnostního vědomí lidí, žijících v různých komunitách.

Modlitba za Slovensko - M.Rúfus

22. října 2015 v 8:33 Slovensko

Viem jedno hniezdo.
V ňom ako v Božej sieti
je mnoho otcov, mnoho mám
a mnoho, mnoho detí.

To hniezdo uvil Stvoriteľ.
A sám aj určil, komu,
koho tam pozve prebývať
do človečieho domu.

Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
Hreje ma dňom i nocou,
vystlané mäkkou vravou mám
a mozoľami otcov.

Môj dobrý Bože,
zhliadni naň.
Stráž nám ho neustále.
A aspoň Ty ho, Veľký, chráň,
keď si ho stvoril malé.

Synové nebes - 3.část

21. října 2015 v 8:12
Na výzvědách. Členové společenství se již kdysi dávno pokoušeli s říší Erarijců kontaktovat, ale tam nenalezli pochopení. Vyslanci byli vyhnáni zpět, a tak se od dalších pokusů o kontakt upustilo. Erarijci se doposud nechovali nepřátelsky, a tak jejich postoj Společenství respektovalo. Přesto na Thorovo varování zavedlo pravidelné strážní hlídky na jižních hranicích. Skaliho zprávy ovšem znamenaly, že neutrální postoj bude muset skončit. Takovéto zotročování lidí ze strany Erarijců, jejichž civilizace byla právě kvůli tomuto zničena, nemohlo být tolerováno. Jejich přítomnost zde znamenala hrozbu pro národ lidí severu, kteří se měli stát nositeli Světla pro ostatní.

Začiatok konca Európy?

19. října 2015 v 8:57 Súčasná spoločnosť
Situáciu, ktorá v Európe nastala v súvislosti s utečenckou krízou je možné v istom zmysle pripodobniť k obdobiu pádu Rímskej ríše. Rímska ríša bola totiž ku svojmu koncu už tak prehnitá a mravne zdegenerovaná, že ju nakoniec zdolali hordy barbarov. Zdolali ju hordy barbarov, ktoré síce stáli kultúrne omnoho nižšie, avšak práve pre svoje nízke vývojové postavenie mali celý svoj ďalší vývoj ešte stále pred sebou.

Bitva na Vítkově hoře 1

18. října 2015 v 8:10 História
Stříbrné hlasy polnic břeskně třepotaly vzduchem pod modrým letním nebem nad bílými stany císařského ležení. Svolávaly k válečné radě.

Omyly lidstva

16. října 2015 v 8:57 Skryté súvislosti
Žel, člověk na Zemi ještě nedozrál tak daleko, aby dokázal přirozeně poznávat, přijímat a řešit své problémy. Mnohé z nich se stávají i předmětem veřejného zájmu, čímž společnost polarizují a nebezpečně radikalizují. Například problém homosexuality.

Pomoc ze Světla

15. října 2015 v 8:52 Perly múdrosti
Nikdo z nás nemá pozemského času nazbyt. Snažme se proto, naším duchovním snažením být Bohu milý. Pomoc ze Světla není možná tam, kde je temno, kde není poctivé úsilí oprostit se od temnot a vznést se ke světlým výšinám.

Synové nebes - 2.část

14. října 2015 v 8:05 Príbehy
Útěk. Tento byl opravdu ošklivý vzhledem i chováním. Hrubě jim poručil, aby ho následovali, a zamířil do lesa, kde je nechal jít před sebou. Protože měl kvůli své výšce větší problémy se prodírat hustým porostem, postupovali jen pomalu. Skali se během pochodu pokusil udělat krok stranou, ale jakási neviditelná síla mu v tom zabránila a za zády se mu ozvalo tlumené zachechtání obra. Po několika hodinách dorazili k jeskyni, z níž se šířil puch rozkladu. Zapálili louče a vstoupili s obrem v zádech dovnitř. Postupovali chodbou sotva pár minut, když narazili na to, co vydávalo onen zápach. Několik napůl rozložených lidských těl zde leželo na hromadě a Skali i náčelník v nich podle zbytků ošacení po chvíli poznali své bývalé druhy, ty "Věrné", kteří jako oni nepodlehli nové pokřivené víře.

Dôležitosť citu a druhoradosť rozumu

12. října 2015 v 8:25 Skryté súvislosti
Prečo stoja ľudské citové schopnosti hierarchicky na omnoho vyššej priečke, ako naše schopnosti rozumové? Pretože vo stvorení panuje spravodlivosť!

Proti všem 3

11. října 2015 v 8:03 Kresťanstvo
Husité obrátili se pak k Plzni, která byla v době té nejsilnějším a téměř jediným velikým městem katolickým v Čechách. Plzeňští i se vším landfridem kraje toho prosili za příměří, slibujíce podvoliti se náboženskému hádání, aby mohlo docíleno býti smíru. Jelikož Praze nehrozilo žádné nebezpečí, vytáhli Sirotci s Tábory za hranice, aby pomstili záhubné plenění země České a přinutili protivníky Husitů ku příměří, vystupujíce takto z obrany na útok.

Francie schválila přelomový zákon

9. října 2015 v 8:08 Súčasná spoločnosť
Francie schválila přelomový zákon o vystavení nebezpečnému záření: zákaz wi-fi ve školkách a jeslích

Cesta k duchovnému vzostupu

8. října 2015 v 8:11 Duchovno
Veľký Majster Ježiš ukázal vám tiež k tomu prostú cestu, vedúcu neomylne k cieľu, veď hlboká pravda spočíva v jednoduchých slovách: "Miluj blížneho svojho ako seba samého!"

Synové nebes - 1.část

7. října 2015 v 8:58 Príbehy
Napadení. Na jižním konci veliké severské země stála jedna malá vesnice. Rozkládala se téměř na dohled břehům moře a žili v ní převážně zemědělci, lovci a rybáři. Byl to poměrně zastrčený kout krajiny, a tak většinou neměli potíže s různými loupeživými hordami jako ostatní vesnice v této zemi divokých severských bohů. Žili si zde docela spokojeně a nic jim vcelku nechybělo ke šťastnému životu.

Netušené súvislosti utečeneckej krízy

5. října 2015 v 12:18 Súčasná spoločnosť
Je nepochybné, že sa v dnešnej dobe stávame svedkami určitého exodu národov. Do pohybu sa dali masy, ktoré v krátkodobom i dlhodobom horizonte zmenia tvár Európy. A blahobytná Európa vo svojej zaslepenosti netuší, že z tohto vzájomného stretu kultúr výjde napokon víťazne tá, ktorá je duchovne a morálne progresívnejšia. Alebo maximálne zjednodušene povedané tá, ktorá vykazuje intenzívnejšiu vieru v Boha.

Proti všem 2

4. října 2015 v 8:54 Kresťanstvo
V neděli, dne 16. července roku 1426, udeřili Němci časně ráno na vozové hradby husitské obávajíce se, aby jim Čechové neutekli. Útok ten byl tak prudký, že jedna řada vozů byla povalena, načež Němci jako mrak vpadli do středu husitského vojska. Nastala přeukrutná seč, při níž pěchota táborská konala pravé divy udatenství. Kněz Prokop Holý v okamžení tom řídil bitvu. Po Táborech vyřítili se z vozů Sirotci na nepřátele, vedeni jsouce svými hejtmany, Kunšem z Bělovic a Janem Královcem, po nich pak Zikmund Korybutovič s Pražany vrazil na německá vojska. Tato nemohouce déle odporovati, ustupovala a Husité hnali se v patách za nimi.