close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Září 2015

Kam sa to rútime?

30. září 2015 v 8:50 Slovensko
Nesmierne ma mrzí, že toto moje písanie je len veľmi nedostatočné - vo výpočte omylov a skáz zapríčinených tými, ktorí jediní majú dnes právo publikovať, vystupovať a za všetkých hovoriť... Narodil som sa v roku 1920, mám 88 rokov. Zbieral, nahrával, fotografoval a zapisoval som čo som videl v nádeji, že to raz bude mať cenu. Nie v tom, aby sa človek nad človeka vyvyšoval, ale aby sa spoznal a sám seba prijal, lebo jedno i druhé ho oslobodí... Zvláčal som domov "starinu", to všetko ako zamestnanec múzea v Starej Ľubovni. Vo Vysokej som zapisoval rozprávanie babky Gerákovej, narodenej v roku 1844. Dnes by mala 164 rokov a ja si ju ešte pamätám. Rodákom som z Torysy zo Sabinovského okresu, žijem v Krivanoch.

Naše hodnoty! Aké sú len biedne!

28. září 2015 v 12:07 Súčasná spoločnosť
Do akej miery sa usilujeme o vysoké hodnoty, do takej miery sa stáva náš život hodnotným. Oddávaním sa nízkym hodnotám činíme náš život nízko hodnotným a naopak, snahou o vysoké hodnoty sa náš život stáva vysoko hodnotným. Ako sa ale tieto veľmi vážne skutočnosti prejavujú v praxi? Ako sa prejavujú bežnom a každodennom živote?

Proti všem 1

27. září 2015 v 8:41 Kresťanstvo
Po smrti Jana Žižky stal se vůdcem husitů kněz Prokop Holý. Také za jeho vedení dobyli "boží bojovníci" mnohých vítězství nad nepřáteli Husova učení i české vlasti. Když Prokop Holý vyčistil zemi od všech nepřátel, podnikl mnohé výpravy přes hranice do sousedních krajin, šíře slávu českého jména a ukazuje světu neohroženost českých bojovníků.

Harvardský a Houstonský projekt: Plán na likvidáciu Slovanov

25. září 2015 v 8:32 Výstrahy
Perestrojka, mala vopred naplánované takéto ciele: 1.Glasnosť 2.Boj za socializmus s ľudskou tvárou 3. Príprava reformy "od socializmu ku kapitalizmu" 4. Perestrojku mal viesť prioritne človek z prostredia Ústredného výboru KSSZ. Hoci sa tieto materiály dostali do rúk spravodajskej služby v osemdesiatych rokoch, Gorbačov - "Inside Man" CIA už bol inštalovaný a mal silnú pozíciu. Bolo už teda neskoro...

O budúcich vládcoch, alebo podmienenosť vysokej duchovnej hodnoty v úlohách vedúcich osobností

23. září 2015 v 8:29 Na zamyslenie
Človek, ktorý je viditeľným vo svojej úlohe pri spravovaní spoločenských a verejných záujmov, je v zákonitom účinku Božej Vôle nutne a vždy vystavený mnohonásobne vyšším nárokom voči kvalitám svojej osoby. Pod tlakom týchto nárokov sa preto musí trvalo približovať splňovaniu podmienok ideálneho vládcu.

O nástrahách v duchovnej oblasti 2

21. září 2015 v 10:01 Duchovno
V minulom článku sme hovorili o tom, čo všetko sa skrýva za prežívaním blažených a slastných stavov hlboko veriacich. Hovorili sme o prepojení s astrálnymi úrovňami a bytosťami tam žijúcimi, ktoré ich takýmito spôsobom energeticky odsávajú.

Smrt Jana Žižky 2

20. září 2015 v 8:20
Přes to přese všechno dostalo se mu od mnohých posouzení křivého a nejvýš nespravedlivého. Nejdále pokročili v tupení národního bohatýra zvláště v době pobělohorské. Jmenovitě jesuité líčívali v kázáních a na misiích Žižku jako netvora v lidské podobě, který jen válčil, aby válčil, který řemeslně zabíjel, pálil a pustošil. (Vzácnou, ba docela ojedinělou výjimkou mezi nimi byl ovšem v sedmnáctém století ušlechtilý Bohuslav Balbín, který dokonce sbíral i Žižkovy písemnosti.)

Čo možno ihneď zmeniť v spoločnosti

18. září 2015 v 8:23 Súčasná spoločnosť
Život na Zemi - nádherný, ničím nenahraditeľný dar. Smieť precitnúť k životu na Zemi je pre ľudského ducha nádhernou milosťou - darom, ktorý, poskytovaný Stvoriteľom človeku ako možnosť na dozrievanie, otvára mu týmto precitnutím - narodením vždy jedine cestu vpred, k pokroku vo všetkých smeroch vývoja vlastnej osobnosti.

Poznajme pravdu o nás samotných i o našich blížnych

17. září 2015 v 8:26 Perly múdrosti
Nič tak neodhaľuje charakter ľudí ako to, čomu sa vysmievajú.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Povýšení mravokárci a ochránci evropských hodnot vedou Evropu k zániku

16. září 2015 v 8:17 Súčasná spoločnosť
Německo a další země včetně vedení EU tváří jako povýšení mravokárci a jediní nositelé evropských hodnot. Ve své zaslepenosti buď nechápou, že právě jejich politika ohrožuje samotné základy evropské i západní civilizace a hodnot, na kterých jsou založeny. Výsledkem by mohl být zánik evropské civilizace se všemi hodnotami, které k ní patří.

O nástrahách v duchovnej oblasti 1

14. září 2015 v 8:14 Duchovno
Súčasná doba je dobou, v ktorej si je treba dávať veľký pozor. A to nie len vo veciach čisto svetského, finančného či ekonomického charakteru, ale dokonca aj vo veciach duchovných. Aj tu číha mnoho nebezpečí, na ktoré musia neopatrní neraz ťažko doplatiť.

Smrt Jana Žižky 1

13. září 2015 v 8:14 Seriály
Když Žižka táhl vojensky na Moravu, oblehl cestou Přibyslav město i hrad. Tu se v ležení roznemohl nemocí morovou od hlíz. Dlouho však nestonal. Vida, že více nevstane, učinil poručenství svým milým, věrným Čechům, zvláště panu Viktorinovi z Poděbrad, jehož synovi Jiříkovi byl prý kmotrem, Kunšovi z Bělovic a Janu Bzdinkovi, aby pravdy Boží vždy hájili.


Nevezmeš meno Hospodina, Boha svojho, nadarmo

11. září 2015 v 8:16 Duchovno
"...Veľké Meno, ktoré od človeka vyžaduje práve to najcitlivejšie zváženie pri používaní, má pre ľudstvo menšiu cenu ako deravá handra!...

Kresťania, zamyslite sa!

10. září 2015 v 8:19 Kresťanstvo
Omyl zásadnej kresťanskej dogmy, vyjadrený tým najstručnejším možným spôsobom: Nahnevali ste ma svojim spôsobom života! Tu máte môjho Syna. Zabite ho a ja vám to potom odpustím.

Stupně na cestě k pravému ženství 15, Služba Stvořiteli

9. září 2015 v 8:05 Venované ženám
Posledním stupněm na naší cestě k pravému ženství je stupeň vědomé služby Stvořiteli. Jako základ tohoto stupně je naplňování Prvního přikázání. To spočívá v niterném vztahu každé z nás vůči Bohu, vůči Tvůrci Všehomíra, z Jehož životadárné Síly jsme vznikly a trváme. O tomto svém vztahu nemusíme hovořit, ten vyjadřujeme čistým naplňováním všech dalších Přikázání, která jsou nám dána jako opora pro naši cestu na této Zemi. Není to jen čisté a dobré konání před ostatními lidmi, když jsme jim na očích, ale jsou to i naše nejmenší myšlenky, kterými se zaobíráme, které nikdo nevidí, ale v Zákonech Stvoření jsou přece zaznamenány.

Mreže nesprávnych duchovných názorov

7. září 2015 v 8:00 Skryté súvislosti
Jedine Pravda samotná predstavuje slobodnú a voľnú cestu vpred. Lepšie povedané, cestu nahor. Pravdu si totiž môžeme prirovnať k diaľnici, ktorá smeruje priamo a rovno do cieľa. Problémom však je, že z tejto priamej cesty vedie mnoho odbočiek. Odbočiek, predstavujúcich rozličné nesprávne názory, ktoré z rôznych dôvodov získavame a preberáme od iných.

800 ročný liek mníšky Hildegardy na srdce

6. září 2015 v 8:25 Zdravie
Receptúru na tento liek vymyslela slávna mníška Hildegarda z Bingenu pred 800 rokmi, ktorá sa na danú dobu dožila pozoruhodne vysokého veku až 81 rokov.

Pravý zmysel Božích Prikázaní

4. září 2015 v 8:27 Kresťanstvo
Väčšina ľudí, hľadajúcich duchovné hodnoty, nedokáže pochopiť, aký je vlastne pravý zmysel Božích Prikázaní, ktoré môžeme nazvať aj základnými princípmi harmonického medziľudského spolužitia. Presnejšie povedané, ľudia nedokážu pochopiť, prečo im Stvoriteľ dal "obmedzujúce" nariadenia, keď Jeho Láska je predsa neobmedzená a nekonečná. Vidia v tom protirečenie, a preto tápu v prepadlisku vlastných pochybností o dokonalosti tohto aktu, až kým v ňom nakoniec od vyčerpania neustrnú. Vznešený význam Božích Prikázaní začnú potom pre svoje nepochopenie ostro spochybňovať aj v očiach svojich blízkych, považujúc ich len za súhrn nariadení, vhodných pre duchovne menej zrelých jednotlivcov, ktorí "príkazy a zákazy" ešte potrebujú preto, lebo nie sú schopní sami dobrovoľne a slobodne rozhodnúť o svojom osude.

Modlitba

3. září 2015 v 8:29 Duchovno
V modlitbe je život. Pán v našom strede nám ho predvádza. Ak urobíme krok do tohto nového života, nikdy viac ho už neopustíme. Ak začneme žiť v modlitbe, je to, akoby nám narástli krídla. Do zeme, v ktorej spočíva zlatý slnečný svit na všetkých cestách, nevstúpia tí, ktorí vyslovujú len prázdne formulky a podľa zvyku otvárajú pery pre stále rovnaké slová, ale tichí, prostí, ktorí pri každom začiatku diela prosia: "Pane, daj k tomu svoje požehnanie!" Neviete, že až potom sa k vám môže priblížiť pomoc, keď pristúpite k práci v tomto zmysle? Keď deň začína a končí vďakou a pohľadom nahor obráteným? Život toho, kto žije v stálej modlitbe, je preniknutý prúdením svetelných síl. Je jedinou vďakou a otvorením sa, jedinou radostnou oddanosťou nádhere a láskyplnej múdrosti Svetla.

Susanne Schwartzkopff