close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Srpen 2015

Zlý stav duchovnosti na zemi

31. srpna 2015 v 8:12 Duchovno
Mnohým ľuďom bude pripadať takéto konštatovanie neopodstatnené. Veď predsa na zemi existuje veľké množstvo rôznych cirkví a vierovyznaní. Rôznych duchovných učení, prúdov, smerov a filozofií. A v každom z nich možno nájsť mnoho dobrého. Všade tam sa tiež nachádza i veľa dobrých, čestných a spravodlivých ľudí.

Základné priblíženie pojmov

30. srpna 2015 v 8:37 Duchovno
Základné priblíženie pojmov: Svetlo - Stvoriteľ , Stvorenie , Ľudský duch

Rakovinová brzda, alebo alkalická bomba? Správa, ktorá bola médiami rýchlo potlačená

28. srpna 2015 v 8:35 Zdravie
Možno rakovinu a iné choroby vyliečiť práškom do pečiva a javorovým sirupom? Očividne áno. Táto informácia prebleskla novinovými titulkami, ale rovnako tak rýchlo bola potlačená. Liečba spopularizovaná Jimom Kelmunem, dôchodcom žijúcim v Asheville v Severnej Karolíne, znamená skutočný prielom.V rozhovore pre New York Times uviedol: "Podal som tu zmes viac ako 200 pacientom, u ktorých diagnostikovali rakovinu v konečnom štádiu. Z toho 185 ľudí potom napodiv žilo ešte 15 a viac rokov a takmer polovica sa vyliečila " hovorí dnes po svojich skúsenostiach s touto terapiou Jim.

Stupně na cestě k pravému ženství 13, Žít přítomností

26. srpna 2015 v 8:31 Venované ženám
Naše pozemské životy jsou nám dávány proto, abychom v jejich plném prožívání mohli uzrávat v sebe vědomé duchy. Toto vědomí nás musí stále provázet naším životem, abychom jej správně využili a v povrchnosti nepromarnili. Pokud si znovu a znovu budeme opakovat tuto větu, pak pochopíme, že je tedy pro nás důležité každé rozhodnutí, které ve svém pozemském životě učiníme. V tu chvíli si také můžeme uvědomit, že k cíli, který si ve svém životě vytyčíme jako ideál, není možné dojít jinak než jedině čistou cestou. Nelze si myslet, že uskutečnění nějakého činu, který není úplně v pořádku, nám přinese užitek pro naplnění našeho ušlechtilého cíle. Není možné jít životem s myšlenkou, že účel světí prostředky. Tedy, že ušlechtilého cíle dosáhneme za každou cenu. Nebo také, že budeme bojovat za mír. I tato věta si přece protiřečí. To samé je předávat lidem křesťanskou lásku násilím. To samé je hlásat naplňování Božích přikázání a přitom v nenávisti osočovat ty, kdo nejdou s námi. A ještě mnoho a mnoho dalšího.

Tragédia inštitucionalizovanej viery

24. srpna 2015 v 12:45 Kresťanstvo
Ak sa niekto nedokáže poučiť zo starých chýb, musí ich neustále opakovať. A ak niekto neustále opakuje rovnaké chyby v duchovnej oblasti, nikdy sa nemôže povzniesť nahor. Nevyhnutne stagnuje, alebo dokonca upadá.

Človek vo Stvorení

23. srpna 2015 v 8:10 Duchovno
V celom Stvorení od jeho najvyšších, najsvetlejších a pre človeka nedosiahnuteľných výšok, až po jeho najspodnejšiu časť pozostávajúcu z viditeľného vesmíru, pôsobia Dokonalé Zákony, prejavujúce sa s neomylnou presnosťou. Tvoria nemennú Vôľu Stvoriteľa, ktorú v okamihu aktu Stvorenia votkal do svojho Diela, aby všetko udržovala a formovala.

Otvorený list pánovi Kiskovi

21. srpna 2015 v 8:08 Súčasná spoločnosť
Vážený pán Andrej Kiska, hneď v úvode listu Vám chcem vysvetliť, že som pri oslovení na Vašu funkciu, ktorú zastávate nezabudla, no keďže som sa Vás v srdci vzdala ako prezidenta, tak snáď pochopíte, že by také oslovenie s ohľadom na moje srdce, či dušu nebolo najvhodnejšie. Nemôžem byť voči tomu najposvätnejšiemu v sebe hluchá a slepá, tak ticho verím, že sa Vás to nijako nedotkne. Rovnako ako moje nasledujúce riadky, v ktorých nechcem súdiť a zároveň odsúdiť. Nie… Chcela by som niečo celkom iné. Protipól odsúdenia… Pochopiť!

Stupně na cestě k pravému ženství 12, Odvážně vpřed je Bohu milé

19. srpna 2015 v 8:06 Venované ženám
Dosáhne-li člověk poznání o Zákonech Stvoření, staví se mu často do cesty jedna velká překážka, která mu brání, aby svůj život plně a cele uspořádal dle těchto Zákonů. Touto překážkou je nedostatek odvahy a plného přesvědčení o důležitosti vykročit vpřed na cestu, která se zdá být v tu chvíli těžkou a nejasnou, v dnešní době neuskutečnitelnou.

Prázdne sebavedomie tela

17. srpna 2015 v 10:31 Mravnosť a nemravnosť
Horúčavy tohto leta doľahli na krajinu, na mestá i na dediny. Príroda trpí suchom, úroda je biedna. Ľudia sa však nad tým ani trochu nezamýšľajú. Práve naopak! Sú radi, že sa dovolenkové obdobie tak krásne vydarilo. V horúčave miest bolo na každom kroku možné vidieť sebavedome si vykračujúce mladé dievčatá, ale i staršie ženy, vystavujúce na obdiv svoje pekné telá. A každý, mimovoľne zachytený, obdivný pohľad zo strany mužov ich sebavedomie ešte pozdvihol. Leto je triumfom mladosti, krásy i telesnej dráždivosti, ktorá k tomu už akosi prirodzene patrí. Len sa dívajte, obdivujte a kochajte! Veď predsa život máme len jeden a preto si ho treba poriadne užiť. A to po všetkých stránkach.

Výšiny a pády křesťanství - Rozum versus víra 6

16. srpna 2015 v 8:12 Kresťanstvo
Ilustrací této nové role může být "Kulturkampf (kulturní boj). Byl to Bismarckův pokus o kontrolu a omezení politického vlivu katolické církve v Prusku po vyhlášení nového - protestantského - císařství (18. ledna 1871). Po zrušení katolického oddělení na ministerstvu kultu (8. července 1871) následovala řada zákonů, které byly tak jasně namířeny proti právům církve, zakotveným v pruské ústavě, že tam musely být přijaty změny, aby mohly vůbec platit.

Člověk na cestě k Bohu a k Ráji

14. srpna 2015 v 8:08 Duchovno
Je svět kolem nás jen to co vnímáme, jako reálné a skutečné, s vědomím toho, že podléhá změně a není věčný? Proč tedy je v každém člověku touha po věčném životě a věčnosti? Je, nebo není? A o tom si budeme dnes povídat.

Čo sme si to dali so sebou urobiť?

13. srpna 2015 v 8:05 Perly múdrosti
Naučili vás smiať sa. Zo všetkého. Z vlastnej minulosti, z rodičov, z náboženstva, z chudoby, z tradícií, z lásky, z odvahy, zo všetkého. Naučili vás hanbiť sa za všetko, čo vám dalo identitu, a posmievať sa zároveň. Výsmechom vám zaplnili prázdnotu, ktorá zostala. A predraženými tovarmi a službami. Ste porazení, lebo necítite, že šťastie je za niečo trpieť, za niečo sa obetovať, nie egocentricky prepúšťať telom samoúčelné rozkoše. Netreba armádu, aby ste sa stali otrokmi. Otrokmi už ste. Otrokmi na slobode, veď otrokov v reťaziach treba strážiť a kŕmiť. Z otroctva v reťaziach sa zrodil vzdor a blues. Z otroctva slobody sa nezrodí nič okrem zániku celých národov a kultúr.

Teodor Križka

Stupně na cestě k pravému ženství 11, Vidíš třísku v oku bratra svého, ale břevno ve svém nevidíš

12. srpna 2015 v 8:08 Venované ženám
Chceme-li usilovat o zušlechťování svého ducha a stávat se tak sebe vědomými osobnostmi, které plně využívají příležitosti své pozemské inkarnace ke svému pokroku v uzrávání, musíme dokázat správně zužitkovat každou maličkost, která k nám přichází jako impuls pro nalezení všeho, co nám v tomto pokroku vpřed brání.

Rozdiel medzi svetskou a univerzálnou spravodlivosťou

10. srpna 2015 v 8:05 Súčasná spoločnosť
Svetská spravodlivosť funguje asi tak slepo a necitlivo, ako uviedla istá pani v tomto príbehu: Pred deviatimi rokmi sa jedna matka pokúsila zabiť svoje desaťdňové dieťa a dostala podmienku. Sociálna kurátorka chcela neskôr dievčatko kontaktovať so svojou "mamou", ale ona neprejavila ani najmenší záujem.

Výšiny a pády křesťanství - Rozum versus víra 5

9. srpna 2015 v 8:25 Kresťanstvo
Vůči ultramontanistickým snahám byla kurie nejprve zdrženlivá. Zkušenosti revolučního roku 1848 a také povstání v církevním státě navozovaly přesvědčení, že posílení papežské autority bylo nezbytné. Nyní to bylo vědomě vyžadováno. Profesoři papežské Gregoriánské univerzity, jejíž posluchače tvořili seminaristé ze všech zemí, usilovali o posílení papežského primátu a jeho neomylnosti: přispívaly k tomu i vatikánské noviny "Civilta Cattolica", vedené jezuity. Učebnice, upřednostňující galikánský model církve, byly staženy z oběhu. Papežští nunciové se v jednotlivých státech ve stále větší míře vměšovali do diecézních otázek a "papež stále častěji jmenoval biskupy bez ohledu na návrhy příslušného místního vyššího kléru a dával často přednost nevýznamným mužům, jimiž si byl jist, před schopnějšími, ale k nezávislosti směřujícími konkurenty".

Zlaté teľa vedie národ do záhuby

7. srpna 2015 v 8:28 Súčasná spoločnosť
Skúsme sa niekedy v tichosti, zamyslieť nad tým, koľko energie dokážeme vyprodukovať, ak pracujeme jeden proti druhému. Skúsme sa pozastaviť nad vetou "keby sme nemali koho a čo kritizovať, boli by sme nemí". A takto sa správajú politici aj občania voliči. Nikto z nich už nevie, čo je a čo nie je pravda. To čo jedni nazývajú "zlodejstvom" tomu druhí hovoria "reštrukturalizácia", čo je u jedného "demokracia" je u druhého "uchvátenie moci". Ak samotným politikom chýba jednotný slovník, ktorý by im určoval spoločný cieľ, chýba im aj hodnotový systém, na ktorom by mohli postaviť spoločné stanovisko a nemajú žiadnu vyššiu perspektívu - ako sa majú potom dohodnúť medzi sebou voliči-občania. Súčasnosť - to je množstvo abstraktných hesiel, nesprávnych názorov, dohadov, tápania, žabomyších vojen a egoistických záujmov, ktoré sa navzájom atomizujú a politici aj voliči sú hádzaní raz na jednu raz na druhú stranu, kde chýba pevný hodnotový bod, podľa ktorého by sa mohli orientovať.

Stupně na cestě k pravému ženství 10, Mluviti stříbro, mlčeti zlato

5. srpna 2015 v 8:36 Venované ženám
Jednou z nejvíce používaných činností při předávání si myšlenek mezi lidmi je lidská řeč. Skrze řeč může duch předávat své obrazy, které zachytává buďto v nádherných světlých a prozářených obrazech, anebo, což je v dnešní době nejběžnější, z oblastí nejrozličnějších myšlenkových forem, které zahlcují blízké okolí jemné hrubohmotnosti.

Prečo mnohí nedokážu vnímať duchovno?

3. srpna 2015 v 9:42 Duchovno
Z veľmi jednoduchého dôvodu. Snažia sa ho totiž pochopiť svojim rozumom. Avšak rozum nie je cestou k pochopeniu vecí ducha. Rozum je schopný chápať iba veci čisto hmotného charakteru. K pochopeniu duchovnosti musíme v sebe aktivovať inú, vyššiu zložku našej osobnosti, ktorá je schopná chápať skutočnosti nad hranicou hmotného.

Výšiny a pády křesťanství - Rozum versus víra 4

2. srpna 2015 v 8:22 Kresťanstvo
Dlouho před bouřlivými událostmi Francouzské revoluce bylo možné rozpoznat v četných příznacích proměnu vědomí. Můžeme se zde zmínit pouze o některých oblastech, v nichž vyvolala míra rozumu změnu myšlení a postojů.