Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Příroda a lidé V

22. dubna 2015 v 8:36 |  Rozširovanie poznania
Zázračná spolupráce. Kdykoliv stojí ve Stvoření vedle sebe duchovní a bytostné, jako správný výsledek musí vyjít z této blízkosti jediné - nádherné souznění. To proto, že oba druhy nesou v sobě vždy něco ojedinělého, co druhá strana sama ze sebe nemůže získat, a tím ani rozvinout k rozkvětu.


Zachvívání bytostných služebníků je obdarováno úzkým propojením s Vůlí Boží, v něm pracuje a naplňuje svoji úlohu jako vrcholné prokazování své nejlepší služby. Je plně odkázáno na posloupnost a hierarchii, která veškerým činěním bytostného zachvívání prochází dílem Stvoření z nezářivějších výšin až po nížiny těžkopádnější hrubohmotnosti.

Všude, kde bytostné pracuje a koná, činí tak vždy s nejvyšší radostí v bezvýhradném splňování toho, co je mu směrem shora určeno k práci. Bytostné stojí tedy v úplném a podřízeném napojení na Boží Vůli, jejíž moudré záměry sleduje a naplňuje ve všech podmínkách rozličných úrovní Stvoření. Z rukou bytostného vychází vždy a jedině zformovaná nádhera a oblažující krása, mající nejrozmanitější formy a podoby. Zde v úrovni hmoty je to pak svět, jenž vidíme okolo sebe a smíme jej nazývat světem vesmíru a světem přírody, jenž se vyformoval zde na Zemi ve svém vývoji od počátečních okamžiků hmoty až k dnešku. Pro bytostné služebníky je hrubohmotnost tvárnou látkou, do níž zasazují nejrozličnější seménka forem života a v postupné péči se o tato seménka starají tak, aby konečné vytvoření forem odpovídalo co nejideálněji předobrazům, z nichž pochází ona seménka života.

Bytostné působení v přírodě je plně v souladu se Zákony Stvoření, a tedy je i vždy přesným vyjádřením Boží Vůle, uzpůsobené pro udržování zdravosti a svěžesti života v hrubohmotnosti tak, aby byl zachován trvalý vývoj vpřed.

V přírodě nic nestojí, není bez pohybu! Vývoj se ubírá svými dílčími kroky stále dále, kupředu. Tak také i dnes nacházíme se zde na Zemi uprostřed převratných dějů, které můžeme nazvat ději trvalého evolučního druhu.

A právě zde je potřebné vrátit se zpět k začátku dnešní kapitoly a vzpomenout na duchovní druh. Od určité doby, kdy vstoupil duchovní druh - lidský duch do pozemského světa zde na Zemi, je veškerý následný vývoj spoluovlivněn ve svém postupu vpřed, zčásti i "chtěním" duchovního druhu člověka.

Duchovní druh nese v sobě také něco neopakovatelného, pro bytostné zcela nepoznatelného a nepochopitelného, podobně, jako je tomu opačně i u druhu bytostného vůči duchovnímu. Jestliže je bytostné vybaveno čistou radostí z toho, že smí bezvýhradně splňovat Boží Vůli, přijímanou vždy v rámci hierarchického uspořádání ve zcela konkrétních příkazech a úkolech, pak právě duchovní druh nese si v sobě na rozdíl od bytostného zásadně odlišné vybavení pro svoji existenci ve Stvoření. Tímto vybavením je duchovní svobodná vůle! Svobodná vůle v rozhodování - dar Boží milosti, jenž je dán všemu duchovnímu k osobnostní samostatnosti prožívání života ve Stvoření.

Prožívá-li bytostné nejvyšší štěstí z naplnění svého úkolu tím, že bez váhání okamžitě splňuje jemu předávané úkoly, pak duchovní druh smí prožívat největší štěstí a naplněnost svého bytí ve Stvoření tehdy, jestliže sám z vlastní vůle dosáhne stupně úplně celistvého souznění s Boží Vůlí.

V tom tedy tkví rozdíl mezi bytostným světem přírody zde na Zemi a světem lidsky duchovního druhu člověka. Zatímco bytostné splňuje ve svém tvoření vše dopředu přichystané, duchovní má skrze cestu citu a zkušeností samostatně a svobodně poznávat Bohem chtěný směr života ve Stvoření, s ním se spojovat v nejvyšším štěstí a v prožitku tohoto spojení stát se plnohodnotně činným v díle Stvoření.

Pozorný čtenář může z tohoto popisu poznávat, že bytostné je svým druhem a vybavením oproti duchovnímu druhu ochuzeno o schopnost vlastního úsudku a rozhodnutí, současně je však tímto mnohonásobně více jistěji stojící ve všem, co koná, a tedy je velmi vzdáleno zřícení se do zmatku vlastního bloudění. Lidsky duchovní druh je vystaven tomuto druhu nebezpečí ve hmotnostech neustále, pokud se jen na chvíli stane nebdělým či povrchním ve svém rozhodování. Z jeho rozhodnutí může pak do okolního světa vycházet nejen dobro a požehnání, stejně jako je tomu u bytostného, nýbrž ve vlastním chtění může se rozhodnout i ke zlému, škodícímu jednání. Tím vetkává do okolních světů hmotnosti neharmonii a utrpení, které se k němu samému bude muset vrátit, aby poznal, že chyboval. Bude muset jednou sklidit to, k čemu svým jednáním dal vzejít.

Částečně však vina ze špatného jednání člověka ulpívá i na hmotnosti Země a zde se setkává s moudrým a dobrým pracováním bytostného. Z tohoto prolínání vznikají pak tlaky a napětí, které se musí vždy v určitých etapách vybít, aby byl opětně vytvořen nový harmonický základ pro další vývoj života na Zemi. Takovéto dění můžeme nazvat soudem, jenž vždy uzavírá a vyrovnává určitou kapitolu vývoje života na Zemi.

Pokud by tedy došlo ze strany duchovního působení člověka zde na Zemi k většímu souznění s Boží Vůlí, pak celkový výsledek by byl jediný možný - všeobecné požehnání, jak v životě lidí, tak i ve veškerém životě v přírodě.

Takovýto vývoj byl a také i je od prapočátku vzniku díla Pozdějšího Stvoření, od vzniku této části přístavby jemnějších a hrubších hmotností, Stvořitelem očekáván. Milost Božích Zákonů k tomuto výsledku trpělivě pracuje a v posledních tisíciletích byly nastaveny všechny síly v Pozdějším Stvoření k tomu, aby nakonec i zde na Zemi nalezl veškerý život, tedy život bytostný i život duchovní, smír a soulad. Nádherná harmonie má nakonec vzejít všem bytostem zde na Zemi jako zaslíbený základ všeho dalšího vývoje, jenž má být ještě mnohonásobně dlouhodobějším, než je dosavadní doba.

Tak, jako je tomu ve všech úrovních světa ve Stvoření, má i zde na Zemi nadejít souznění a spolupráce mezi bytostným působením všech malých i velkých služebníků v přírodním světě a působením člověka, jakožto zástupce duchovního druhu zde ve hmotnostech. Jedině tak nadejde mír a harmonie, jako koruna již tisíce let očekávaného Království Božího zde na Zemi.

Bytostné je k tomuto kroku již dlouhou dobu připraveno.

A jak jsme na tom my lidé?

Jak jsi na tom ty, milý čtenáři?

Rozhořela se v tobě skutečná touha po míruplném a harmonickém životě?

Jsi nachystán změnit v sobě ještě vše to, co se vůči zaslíbenému období Světla a míru na Zemi staví rušivě jako překážka?

Každý z nás má vše jen ve svých rukou!

Přírodní svět je již nyní naplněn dary, které má nachystány pro pozemského člověka, jestliže se dokáže změnit k lepšímu, duchovnějšímu způsobu života. Není již na co čekat! Vzhůru tedy, k činu!
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Anna.Kristina Anna.Kristina | E-mail | 22. dubna 2015 v 9:09 | Reagovat

Prosím kontaktujte ma na anna.kristina.krist@gmail.com

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama