Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Orientační data dění v 2000-letém vývoji křesťanství 4

26. dubna 2015 v 8:45 |  Kresťanstvo
Kolem 1150 zakládá Hildegarda (*1098 v Bermersheimu [?]) na Rupertově hoře u Bingen ženský klášter podle řehole sv. Benedikta. Její zapojení do reforem, její mystické zážitky, její teologické a přírodovědné spisy z ní učinily jednu z nejváženějších žen své doby.


1152-1192 Fridrich I. Barbarossa

1156 Na hoře Karmel v Palestině vzniklo poustevnické společenství. Jejich přísnou řeholi schválil 1226 Honorius II. 1238 přesídlili karmelitáni před islámskou hrozbou do Evropy.

1158 Umírá Gratián, mnich a učitel v Boloni (* kolem 1100). Jeho sbírka platného církevního práva (Decretum Gratiani) vytvořilo základ církevního práva jako vědeckého odvětví.

1160 Umírá Petr Lombardus, učitel v pařížské kapitulní škole, od 1159 biskup tohoto města. Jeho "Čtyři knihy sentencí" byly až do 16. st. nedostižnou knihou pro náboženská cvičení.

1170 Tomáš Becket, 1155-1162 kancléř Jindřicha II. v Anglii, zavražděn v katedrále královými rytíři. Odporoval omezení duchovní pravomoci. Král se 1174 na jeho hrobě kál.

1176 Lyonský kupec Petr Valdes se zřekl majetku a kázal chudobu a následování Krista, kritizoval také brzy hříchy kléru. 1184 byli dáni "valdenští" do klatby.

1179 3. lateránský koncil (11. ekumenický) stanovil, aby zabránil budoucímu rozdělení, že papeže musí zvolit dvoutřetinová většina kardinálů.

1187 Sultán Saladin dobyl Jeruzalém - podnět pro 3. křížovou výpravu pod vedením císaře Fridricha Barbarossy.

1191 Přes smrt Barbarossy dobyli křižáci pevnost Akra a uzavřeli se Saladinem příměří. Křesťanským poutníkům bylo dovoleno navštívit svatá místa v Jeruzalémě.

1190 Z bratrstva pečujícího o nemocné během obléhání Akkonu vznikl německý řád, který se změnil 1198 v řád německých rytířů.

1198-1216 Inocenc III. V 37 letech papežem, dosáhl obratnou politikou lenní závislosti několika evropských panovníků (Sicílie, Anglie, Aragonu, Portugalska, Dánska, Polska, Čech, Uher). Jeho pontifikát je považován za vrchol papežské moci.

1202 Inocenc III. vyzval k nové křížové výpravě, která skončila v Konstantinopoli. Křižáci si vynutili po dobytí Konstantinopole připojení řecké církve k latinské. Byzantincům byl vnucen za císaře Balduin I.

1261 Obnovení řecké vlády v Konstantinopoli Michaelem VIII. Palaeologem. Konec latinského císařství.

1208 František z Assisi, nar. 1181 (nebo 1182) v Assisi jako syn obchodníka s látkami, zvolil podle evangelia (Mt 10) život v největší chudobě jako potulný kazatel. Připojili se k němu druhové.

1212 Klára (Sciffi) a její sestra Anežka z Assisi se rozhodly ke stejnému životu v chudobě (od 1253 řád klarisek).

1223 Honorius III. schvaluje františkánskou řeholi.

1226 František, od 1224 stigmatizován, umírá 3. října v Porciunkuli po složení "Písně bratru Slunci" (svatořečen 1228).

1209 Inocenc III. vyzývá po zavraždění papežského legáta ke křížové výpravě proti katarům (albigenským, podle města Albi, centra hnutí). Do 1229 je většina "kacířů" zničena.

1212-1250 Fridrich II., král Německa a Sicílie (císařská korunovace 1220).

1215 4. lateránský koncil (12. ekumenický), s účastí 400 biskupů a 800 opatů chápán jako "ekumenický" (=zahrnující celý svět). Reformní ustanovení se týkala mnohých oblastí církevního života.

1216 Společenství kolem Dominika (nar. 1170 v Caleruega v Kastílii) potvrdil Honorius III. jako kazatelský řád (OP = Ordo praedicatorum).

Když Dominik 6. srpna 1221 zemřel, tvořili dominikáni již 8 provincií s 60 kláštery.

kolem 1220 Ženy, které nebyly přijaty do přeplněných klášterů, se rozhodly ke společnému životu bez řádových slibů. Bekyně (Beginnen, pravděpodobně podle oděvu šedé barvy [bigio]) se rychle rozšířily ve Francií a v Německu.

od 1230 Pařížská universita se stala centrem scholastiky. Ve 13. století zde učili Alexandr z Halsu (kolem 1185-1245), Albertus Magnus (kolem 1200-1280), Bonaventura (1221-1274), Duns Scotus (kolem 1256-1308).

Od 1256 učil v Paříži i dominikán Tomáš Akvinský. Teologii představil a promyslel tak přesvědčivě, že od 1278 měli všichni dominikáni povinnost zabývat se Tomášovým učením, které doporučoval ještě 1923 Pius XI. za měřítko teologie.

1231 Papežové převzali Řehořem IX. vyšetřování kacířů (inkvizici) od biskupů a svěřili ji dominikánům.

1245 1. lyonský koncil (13. ekumenický) byl ve znamení napětí mezi císařem a papežem. Inocenc IV. dosáhl slavnostního odsouzení Fridricha II., kterého sesadil za porušení přísahy, rušení míru a podezření z hereze.

1260 Mnich Jáchym z Fiore (1130-1202) vypočítal začátek třetího věku a tím i konce časů. To vedlo v Itálii k (prvnímu) vystoupení flagelantů. Druhá vlna táhla Evropou v polovině 14. století.

1268 Popravou Konradina, vnuka Fridricha II., v Neapoli Karlem z Anjou skončilo štaufské království a moc císaře v Itálii.

1271-1295 Cesta Benátčana Marka Pola do Číny, kde získal důvěru císaře. Vznik prvních misijních obcí.

1291 Dobytí Akkonu, poslední významné pevnosti křesťanů, muslimy ukončilo období křížových výprav.

1294 Poustevník Pietro del Murrone, zvolený kvůli pověsti svatosti od kardinálů papežem jako Celestin V., se necítil dostatečně vybaven pro tento úřad a po pěti měsících dobrovolně odstoupil.

1302 Bulou "Unam sanctam" vyhlásil Bonifác VIII., že papež je i nositelem nejvyšší moci na zemi. Králové jsou podle toho Kristovým náměstkem pověřeni vést podle jeho pokynů svůj meč.

1309 Klement V. se dal přemluvit k přeložení svého sídla do Avignonu. On i jeho nástupci tak upadli do plné závislosti na francouzských králích (tzv. babylónské zajetí církve 1309-1377).

1311-1312 Koncil ve Vienne (15. ekumenický). Předmětem jednání byla obvinění proti řádu templářů, vměšování světské moci do záležitostí církve, problém exempce (biskupové si stěžovali na velký počet klášterů, které nepodléhali jim, ale přímo papeži).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama