close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Únor 2015

Ježíš - kázání na hoře1

27. února 2015 v 8:50 Kresťanstvo
U jezera Galilejského žili dva bratři. Byli to prostí lidé, živící se rybolovem. I oni slyšeli o proroku, který putuje po zemi a přináší lidem slovo nikdy neslýchané. Neměli však času, aby se uvolnili od svého zaměstnání a stále jen doufali, že Ježíš bude snad kázat i na jejich břehu. Když jednoho večera vypluli na jezero, aby vrhli své sítě, počal Ondřej hovořit o Ježíšovi, zatím co jeho bratr Šimon naslouchal, aniž by odpovídal. Ondřej však trpělivě čekal. Začínal vždy znovu. Konečně se tázal přímo:


Pre Kyjev iná alternatíva ako vojna neexistuje

26. února 2015 v 19:15 Politika
Nenahovárajme si, že kyjevská vláda by sa mohla postaviť pred občanov a povedať, že by bolo strategicky lepšie ukončiť vojnu, nechať Donbas ísť svojou cestou a zvyšok krajiny ide budovať "demokraciu a prosperitu".

Takisto táto vláda neveľmi rieši, koľko sa zaseje, koľko sa zožne a vyrobí, kvôli týmto témam tam zjavne táto vláde nie je.

Táto vláda je tu kvôli vojne a s ňou aj stojí a padá…


Niečo o našich hodnotách ...

26. února 2015 v 8:59 Na zamyslenie
Kým muž opravoval auto, jeho syn zobral do ruky kameň a poškrabal ho. Muž chytil svojho syna a zo zúrivosťou niekoľkokrát ho udrel po ruke. Nevšimol si však, že ho bije francúzskym kľúčom. Chlapček v nemocnici stratil všetky svoje prsty kvôli zlomeninám. A potom sa opýtal svojho otca s unaveným pohľadom v očiach: Oci, kedy mi znova narastú prsty? Otec, vedomý si vážnosti situácie, nebol schopný povedať vôbec nič. Šiel späť k svojmu autu a viackrát do neho kopol. Rozhorčený si pred neho sadol a pozeral sa na škrabance. Chlapec tam napísal: "MILUJEM ŤA TATI!" Veci sú na používanie, ľudia sú na milovanie! Problém v dnešnom svete spočíva v tom, že ĽUDIA sú používaní A VECI sú milované. Preto je ľudstvo tam, kde je.

O Světlance a Matyldě

25. února 2015 v 8:48 Príbehy
V malém městě žily dvě holčičky, Světlanka a Matylda. Byly stejně staré a chodily spolu do stejné třídy. Kamarádily spolu a když skončila škola, často si spolu hrávaly. Světlančini rodiče byli chudí. Museli hodně pracovat, aby jim bylo doma teplo, aby měli co jíst a aby uživili Světlanku a její sourozence.

Staňte sa nesmrteľnými!

23. února 2015 v 10:41 Duchovno
Človek v sebe nesie predpoklad stať sa nesmrteľným! Musí sa však usilovať o to, aby túto métu dosiahol, pretože bez práce neexistujú žiadne koláče. Bez zodpovedajúceho úsilia predsa nemôžeme vôbec ničoho dosiahnuť, nech už sa to týka akejkoľvek veci. Poslaním každého z nás je teda dosiahnutie vlastnej nesmrteľnosti a preto práve týmto smerom by malo byť zamerané naše životné snaženie. Ak totiž o svoju nesmrteľnosť usilovať nebudeme, nikdy ju ani nenadobudneme. A iba preto, že ľudia nedokážu vôbec doceniť obrovský dosah toho, čo tým strácajú, iba preto môžu byť v tejto nesmierne dôležitej veci tak laxnými.

Křesťanství jako cesta 2

22. února 2015 v 8:37 Kresťanstvo
Na konec se klade otázka, zda duchovní cesta křesťanství, jež mu přes všechny okliky umožnila dvoutisícileté dějiny, vede na prahu třetího tisíciletí dál. Čekají toto náboženství úplně nové výzvy? Anebo jsou to jen staré omyly a vzdory, vystupující teď v nových podobách?

Otvorený list k výzve proti okupácii NATO a za okamžité vystúpenie z NATO

20. února 2015 v 8:13 Súčasná spoločnosť
Dve veci, ktorým by sme mali zostať verní napriek ľudským slabostiam je láska k slobode a nenávisť k servilnému pokrytectvu. Európa zmietaná vazalskou poslušnosťou k tútorovi spoza oceánu slobodou pohrdla. Napriek svojej moci v historickom povedomí národov servilne pokľakla pred zmesou rôznorodého obyvateľstva a kultúr, ktoré svoju násilnú históriu píše na území vyrvanom pôvodnému obyvateľstvu nie dlhšie ako pár storočí.

Vyjadrenie sklamania čitateľky zo smerovania blogu

19. února 2015 v 12:24 Súčasná spoločnosť
Je mi veľmi ľúto ako sa táto stránka zvrhla na politické osočovanie akýchkoľvek krajín. Blog som si čítala veľmi rada, ale posledným článkom chýba nadhľad a objektivita. Tatiana

Zhubné sociálne inžinierstvo

19. února 2015 v 8:28 Na zamyslenie
Ľudia dlho nechápu, že existujú javy ako také a javy, ktoré sa stávajú politickým nástrojom. Ich vedomie zaostáva prinajmenšom o generáciu za vedeckými, estetickými, sociologickými, psychologickými atď. objavmi. Ako sa stal nacionalizmus nástrojom deštrukcie monarchií, podobne feminizmus a dnes LGBTI zohrávajú úlohu (geo)politického buldozéra. Ich cieľom bolo, je a zostáva narušiť, ak nie zrovnať so zemou architektúru spoločnosti osnovanej na kresťanských základoch. Nejde o nič iné ako o to isté sociálne inžinierstvo ako za tzv. kapitalizmu, tzv. socializmu či tzv. liberalizmu.

Teodor Križka

Paní z hradu - 6.část

18. února 2015 v 8:24 Príbehy
Cestou Světla. Když přišel její čas, přijala to Johanka klidně. Život, který prožila po tvrdých událostech doby velké krize, byl krásný svým obsahem a mnoho se naučila prožitím. Její duše cítila svoji lehkost a namísto dříve tolik rozšířeného strachu ze smrti cítila nyní pokoj a mír. Svým způsobem se i na druhou stranu těšila. Jak se postupně uvolňovala pouta mezi duší a pozemským tělem, stávala se Johanka stále vnímavější vůči jemnějším vjemům a těsně před svým odchodem spatřila ve svojí blízkosti vznešenou bytost s laskavou tváří.

Čo všetko dokáže duch človeka?

16. února 2015 v 8:04 Duchovno
To, čo je v súčasnosti v ľudskej spoločnosti najviac preferované je náš rozum a naše rozumové schopnosti. Okrem daru rozumu má však každý človek aj dar ducha. Dar ducha, prostredníctvom ktorého sme schopní nadväzovať spojenie s vyššími, nehmotnými úrovňami. Prostredníctvom svojho ducha, prejavujúceho sa citom teda dokážeme vnímať vyššie, hmotu presahujúce súvislosti bytia, ako aj nezvratnú realitu existencie jediného Hýbateľa a Tvorcu všetkého - Boha!

Křesťanství jako cesta 1

15. února 2015 v 8:53 Kresťanstvo
Všechno studium křesťanské teologie a kritické zkoumání jeho dějin by nemělo žádný smysl, kdyby tu ve všech dobách nebyli lidé, pro něž toto náboženství bylo pomocí a prosvětlením jejich osobní cesty životem. Posvátné doby v církevním roce, posvátná znamení v liturgii a jisté pojetí života zůstávají přes všechnu roztříštěnost pro křesťanství charakteristické.

Paní z hradu - 5.část

13. února 2015 v 8:48 Príbehy
Opět na Zemi. Spánek ale trval nějak dlouho, to Johanka jaksi vnímala i přesto, že spala. Když se konečně probudila a otevřela oči, zjistila, že vidí nějak rozmazaně a že se kolem ní pohybují nějaké velké neostré skvrny, ve kterých jen stěží vnímala lidi. Nepřemýšlela ale nijak o svém stavu a náhle nedokonalých smyslech, nepřemýšlela vůbec o ničem, neboť to ani v tuto chvíli nedokázala. V tuto chvíli jen z plných plic plakala, protože těch náhlých změn bylo příliš mnoho.

O zmanipulovaných otrokoch dnešnej doby

12. února 2015 v 8:57 Perly múdrosti
,,Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří falešně věří, že jsou svobodní.''

Johan Wolfgang von GoetheBezohľadne sa pripravuje veľká vojna

11. února 2015 v 8:51 Súčasná spoločnosť
USA a EU hrajú divadielko ako zachraňujú Ukrajinu, ako zachraňujú mier. Politici cestujú aby dokázali svoje najlepšie a najšľachetnejšie úmysly, pričom v skutočnosti nemajú žiadnu snahu a ani úmysel niečo vybaviť a zastaviť posledné prípravy na vojnu. Opak je pravdou.

Čo zasejeme, to raz určite aj zožneme!

9. února 2015 v 13:39 Duchovno
Vo svete okolo nás existujú objektívne prírodné zákony, ktorých účinkom je podrobený každý z nás. Čo si však mnoho ľudí nepripúšťa a čo nedoceňuje je skutočnosť, že rovnako objektívnemu a zákonitému dianiu je podrobené i ľudské vnútro, to znamená naše cítenie, myslenie, ale aj naša reč a jednanie. Všetko toto podlieha veľkému, jednotnému a zákonitému pôsobeniu.

Referendum 2015: Záverečné slovo

9. února 2015 v 9:09 Slovensko
O spoločnosti by nemali rozhodovať pasívni jedinci, ktorým na víťazstvo stačí nepodniknúť nič, ale tí, ktorým na budúcnosti záleží. Žiaľ, referendum je nastavené tak, aby bolo takmer zakaždým neplatné práve pre tento kult pasivity. Kto formuloval zákon o referende, mal jasno najmä v tom, že chce paralyzovať vôľu aktívnej časti národa.

Príbeh tohoto referenda definitívne potvrdil už známu skutočnosť. Referendum s povinnou účasťou nad 50 percent vždy rozhodnú tí ľahostajní, tí, ktorých daná téma nezaujíma. Referendum tak, ako je postavené dnes, je nefunkčné.

Bude ho preto potrebné sfunkčniť odstránením hranice účasti pre jeho platnosť. Inak nemôže plniť svoju funkciu. Nikoho nemožno nútiť, aby sa o nejakú tému zaujímal. Ale rozhodnúť a upraviť vzťahy v tej ktorej otázke by mali tí, ktorých táto otázka zaujíma a nie tí, ktorým je ľahostajná, ako je to dnes.

Orientační data dění v 2000-letém vývoji křesťanství 2

8. února 2015 v 8:52 Kresťanstvo
630 Všechny arabské kmeny uznávají Mohameda za vůdce.

634 Omar zakládá teokratickou arabskou říši, jejíž kalif je jako nástupce proroka "Otec věřících".

635 Dobytí Damašku vítězstvím nad Peršany.

637 Dobytí Jeruzaléma a Antiochie.

Satanovi zbrojnoši mají nejvyšší pohotovost

5. února 2015 v 8:39 Súčasná spoločnosť
Na Slovensku se schyluje k bitvě evropského významu, o které česká média ostentativně mlčí. Už za necelý měsíc 7. února proběhne referendum o "ochraně rodiny". Iniciátorem je Aliance za rodinu (AZR), která sdružuje mnoho křesťanských spolků a organizací, bojujících proti ničivému rozvratu zbytků civilizačních hodnot. Tak jako v případě "košického zázraku" v září 2013, kdy ulice zaplnilo více než 80 000 obránců nenarozeného života, má Aliance za rodinu podporu slovenských církevních představitelů. Není proto divu, že satanovi zbrojnoši v politice i mimo ni mají nejvyšší pohotovost.

Paní z hradu - 4.část

4. února 2015 v 8:42 Príbehy
Je toto nebe? Johance se začal háj a posléze i celý kraj, svět, rozostřovat před očima, až se nakonec v mlžném oparu rozplynul v nic. Cítila, jak se pohybuje, a zároveň ji přepadla veliká ospalost. Zavřela na okamžik oči, a byl to zřejmě asi delší okamžik, neboť když je znovu otevřela, nacházela se v neznámé krajině, ne nepodobné pozemské. Jeden rozdíl ale vzápětí pocítila. Bylo to zde jakési čistší, vše bylo průzračnější a barvy o něco sytější. Jinak to tu ale vypadalo právě jako na Zemi.