Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Listopad 2014

Mandaly v křesťanském světě

30. listopadu 2014 v 8:50 Umenie
Téměř celou 2000 let starou Evropou se prolíná rozvoj a vývoj křesťanství v rozmanitých podobách. Mohlo by se zdát, že dnešní církev mandaly s učením svého náboženství rozhodně nechce spojovat, a přece ty nejkrásnějších z nich najdeme jako součást monumentálních staveb z doby pevné vlády a rozkvětu křesťanství - v gotických katedrálách. Do dnešních dob není příliš jasné, jak gotika bez jakékoliv přípravné fáze mohla provést v tak krátkém čase (převážně v průběhu 11. a 12. století) takové množství úžasných staveb. Neexistuje žádný nám známý chybný pokus, žádný vývoj ke gotice. V gotických katedrálách vzniklých zejména na území Francie a Anglie, ale i jiných států Evropy se dodnes návštěvníkům tají dech nad jejich velkolepostí. A právě nedílnou součástí těchto staveb jsou průčelní kruhová okna - rozety.

Starověký Egypt, veliká říše rozkvětu a pádu

28. listopadu 2014 v 8:08 História
V době, kdy na Zemi zuřily převratné bouře, vyvolané blízkostí hvězdného tělesa, jež se vychýlilo ze své dráhy, a kdy mocná magnetická činnost vyvolaná bytostným naplňováním Boží Spravedlnosti vzedmula vysoko do výše nové části kontinentů, aby současně s těmito změnami propadla se Atlantida a další velké suchozemské celky do hlubin oceánu, v této době byl zcela smeten z povrchu zemského druh člověka titánského.

Silou ducha

26. listopadu 2014 v 8:25 Duchovno
Hluboký smysl mají slova básníkova: "Hory může přenášeti, kdo má víru." Všichni velcí a slavní mužové proto dosáhli na světě úspěchu, že celou duší věřili v nezměnitelný vyšší zákon spravedlnosti, jenž ovládá a řídí svět. Byli pevně přesvědčeni, že jejich úsilí a jednání neodporuje této spravedlnosti a prozřetelnosti. A z toho vědomí prýštila pevná důvěra v konečné vítězství jejich myšlenek a činů.

Úvaha o poslednom súde

24. listopadu 2014 v 8:52 Výstrahy
Posledný súd! Pojem spájajúci sa s veľkou knihou nielen kresťanského sveta - s Bibliou. Posledný súd! Spojenie dvoch slov, ktoré nám pri hlbšom pohľade samé odhalia vlastný zmysel. Pojem, znamenajúci výstrahu pre ľudstvo na zemi.

Tajemství hojnosti (Pohádka nejen pro děti)

23. listopadu 2014 v 8:50 Príbehy
Bylo nebylo, daleko předaleko, stála jednou jedna malebná vesnička. Obklopovaly ji vysoké hory plné jehličnatých a listnatých stromů, které se ztrácely v nedohledné bělavé obloze. Protékaly jí početné pramínky řek, perlivě stékající ze strmých skal. Lidé i lesní zvěř přicházeli, aby z nich toužebně načerpali dostatek vody a mohli se radovat z nádherného života. I pole této vesničky byla výjimečně krásná - rozlehlá a starostlivě obdělaná laskavýma lidskýma rukama, podobná zlatavým mořským pláním. To proto, že slunce svými zářivými paprsky zbarvilo vždy na sklonku léta dozlatova tisíce obilných klasů, ze kterých si lidé vyráběli mouku na chléb. Všichni prožívali v srdcích skutečnou lásku, harmonii a vůli žít věčně.

Jak změnit svůj osud?

21. listopadu 2014 v 8:03 Zákony stvorenia
Snad není na Zemi člověka, který by nechtěl změnit něco ve svém životě. Mnohý se ptá, zda skutečně musí jít svým životem tak, jak mu "určil jeho osud". Když se však dočte o karmě, myslí si, že se s tím nedá nic dělat. Ale kdo o tom více uvažuje, zjistí, že se s tím něco dělat dá. Člověk je lidská bytost, která jako jediná ve Stvoření má svobodnou vůli a schopnost přetvářet neutrální Boží Sílu na to, co chce, buď k dobrému nebo zlému. Na našem chtění záleží, zda změníme svůj život, podle své vůle si volíme práci, přátelé, pokud jsme vůči tomu lhostejní nebo nevíme, co chceme, potom to i v našem životě tak vyhlíží.

Odhalené tajemství – myšlenkový svět

19. listopadu 2014 v 8:58 Skryté súvislosti
Myšlenky nás obklopují od prvních chvil našeho života, již v dětství jejich prostřednictvím prožíváme své sny, přání, představy, přestože si na mnohé z nich později vůbec nevzpomínáme. Krásná myšlenka či vzpomínka však pomohla tisícům lidí přežít těžké chvíle v životě - například válku, zranění, smutné či těžké období. Od dětství přijímáme názory zformované do myšlenek od svého okolí - od svých rodičů i ze školy - aniž bychom v té době měli k tomu vlastní prožití, protože lidem, kteří nám o tom říkají, důvěřujeme. Síla myšlenek, která pomáhá naší představivosti, nás vždy ovlivňuje, jedno zda chceme či ne. Neuvědomujeme si, jak hluboko a kam až to zasahuje - jak smýšlíme, tak se nám děje.

Kliatba ustavičného zahmlievania Pravdy

17. listopadu 2014 v 11:15 Hľadanie Pravdy
Na svojej osobnej ceste k Pravde sa musí človek naučiť deliť obrovské množstvo duchovných informácií, ktoré nás môžu priam zahltiť, do dvoch základných kategórií. Na informácie zásadného významu, majúce rozhodujúci vplyv na duchovný rast a na informácie, alebo skôr zaujímavosti, ktorých poznanie, prípadne nepoznanie nemá v zmysle priamej cesty nahor takmer žiaden význam.

Aby ženy byly ženami

16. listopadu 2014 v 8:12 Venované ženám
Celý dnešní svět se potácí v bolesti z toho, že ženy opustily své vznešené poslání být nositelkami duševní čistoty a ctností.

Síla myšlenek

14. listopadu 2014 v 8:10
Mnoho lidí ještě stále ani jen netuší, jakou sílu a moc mají lidské myšlenky. Ve svých myslích si často pohrávají s nebezpečnými představami a přitom se domnívají, že pokud jejich představy nejsou vidět, tak vlastně jako by ani neexistovaly. Netuší tedy, jak nezodpovědné je vysílat nepřátelské a nečisté myšlenky a představy.

Čtvero ročních období

12. listopadu 2014 v 8:07 Na zamyslenie
Jaro. Jaro, nebo-li zrození. Na jaře se celá příroda probouzí k životu. Začíná se zelenat tráva, vykvétají první květiny, i stromy jsou obsypány květy a vyráží na nich světle zelené lístky. Vše působí velmi čerstvě a mladě. Celá příroda je oděna do jasných světlých a pestrých barev.

Iba prázdne senzácie...

10. listopadu 2014 v 9:36 Duchovno
Mnohí, moderným spôsobom duchovne hľadajúci upadli do pokušenia hladu po stále nových a zaujímavejších informáciách. Stali sa zhromažďovateľmi informácií, ktorí sa snažia nájsť vždy niečo nové a zaujímavé, čo by ich upútalo. A pretože tam, kde je dopyt vzniká i zodpovedajúca ponuka, zamoril aj oblasť duchovného snaženia bulvár. Duchovný bulvár, ponúkajúci lacné, povrchné a stále nové informácie, ktorých jediným cieľom je pritiahnutie záujmu čo najväčšieho počtu poslucháčov, čitateľov alebo priaznivcov. Deje sa tak buď pre peniaze, alebo pre uspokojenie osobnej ješitnosti ľudí, hrajúcich sa na duchovných majstrov. Tadiaľto však cesta k skutočnému vedeniu a pravému duchovnému vzostupu nevedie.

Pohádka o čtyřech sestrách aneb Lupínkova cesta

9. listopadu 2014 v 8:20 Príbehy
Bylo nebylo, kdesi daleko v jedné krásné zemi, ve které vy, milé děti, žijete od svého narození, stál překrásný zámek. Nebyl to ale zámek ledajaký, jeho zdi nebyly z kamene a malty, nýbrž ze stromů a skal, keřů a větví. Zdobený byl různobarevným listím a nádhernými květy. Jako by ho sama příroda vybudovala pro čtyři krásné sestry, které v něm bydlely. Jmenovaly se Vesna, Letna, Zlatěna a Ziměna a společně vládly celé okolní zemi. O vládu se dělily spravedlivě, každá z nich spravovala zemi tři měsíce, zatímco ostatní tři odpočívaly a čekaly, až na ně přijde řada.

Ročně sníme až sedm kilogramů chemikálií

7. listopadu 2014 v 8:15 Zdravie
Jako vystudovaný chemik a někdejší vědecký pracovník Výzkumného ústavu potravinářského patří Vít Syrový k největším odborníkům na chemické přísady v potravinách. Podobně jako řada dalších lidí se začal touto oblastí intenzivněji zabývat poté, co jedno z jeho dětí začalo kvůli chemickým látkám v potravinách trpět alergickými projevy.

Napříč věky - 6.část

5. listopadu 2014 v 8:09 Príbehy
Počátek soudu. Na Zemi zatím odplynul starověk kamsi do dálav času, kolem přítomného okamžiku prošel i temný středověk, aby navždy zmizel ve stejné dálavě, a nastala tzv. moderní doba. V této době technických vymožeností již k temnu klesajícímu lidstvu nechybělo příliš mnoho k tomu, aby se navždy odloučilo od přírody, aby se samo zcela vyčlenilo z jednotného působení ve Stvoření, a padlo tak celé do zkázy. Lidstvo pod nadvládou rozumu, který nerozumí ničemu, co pochází výše než z té nejhrubší hmoty, a který tak vše podřizuje jen této hmotě. Nechybělo mnoho a Lucifer by mohl slavit konečné vítězství, neboť pád lidstva se zdál být nezadržitelný a těch několik lidí, kteří měli k současnému způsobu života odpor, na tom nemohlo nic změnit. Byli sami v sobě příliš slabí. Nekonečná a spravedlivá láska Stvořitelova však nenechá spolu s lidstvem strhnout do zkázy celé Pozdější Stvoření se všemi bytostnými, a dokonce ani ty lidské duchy, kteří ještě mají šanci ke vzestupu, pokud ji sami ve své svobodné vůli nezahodí... Země a celý Efezus musí být očištěni.

Paradoxy kresťanstva: odpustenie hriechov!

3. listopadu 2014 v 10:55 Kresťanstvo
Nasledovné riadky predkladám ľuďom, ktorí sú schopní hlbšieho a samostatnejšieho zamyslenia. Kresťanské cirkvi svorne tvrdia, že Kristus sa na kríži obetoval za naše hriechy. Kto preto Krista do seba príjme a príjme i jeho obetu na kríži, budú mu jeho hriechy odpustené.

Hlídačka studánky

2. listopadu 2014 v 8:07 Príbehy
Louky kvetly vysokými pryskyřníky a vlnily se jako obilí. Meze rozkvétaly jetelinami, houštiny černým bezem, lesy jahodami. Vzduch voněl jako teplá, vůněmi nasycená lázeň. Nebe zbělelo, vzduch tížil; blížila se bouře. Na pokraji lesa, dvacet kroků od cesty, vtékal lesní pramen do studánky. U ní viděla jsem státi asi třináctiletou dívku v modrých kartounových šatičkách. Visely volně na jejím štíhlém těle, odhalujíce tenký, bělostný, něžný krček. Měla rezavé vlasy, sčesané do copánku a zadržené hřebínkem. Její veliké fialové oči vroubila trochu zarudlá víčka.