close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Červenec 2014

Čerpání z Pramene

30. července 2014 v 8:14 Na zamyslenie
Žijeme ve zvláštní době, která je štědrá na informace nejrozmanitějšího druhu, avšak přece až nápadně chudá na moudrost. Stále nové informace přicházejí ze všech stran a valí se na lidi z médií a knih jako všestrhující mořská vlna; vlna, po níž zůstává prázdno, a to i navzdory pocitu naplnění z "dobré orientace" ve společenském dění. Vždyť člověku by nestačil den, aby se dozvěděl o všem, co se událo za poslední hodiny ve světě. Ba co více, nestačil by vůbec reálně žít svůj život v přítomnosti, protože by ho prožil v pozorování života. A to je neštěstí, jemuž podlehli mnozí.

Zmysel ľudského bytia

28. července 2014 v 9:53 Zmysel života
Miestom pôvodu ľudského ducha je duchovná ríša. Na základe túžby po sebavedomom bytí, ktorá vznikla v doposiaľ nevedomých ľudských duchovných zárodkoch, sú tieto akoby na vlastnú žiadosť ponorené do hmotnosti za účelom vývoja k sebauvedomeniu.

Múdrosť Jána Husa

27. července 2014 v 8:44 Perly múdrosti
Duši nezahubí smrt, nýbrž špatný život.

Nesnesitelnou se stává zlovůle, je-li chválena.

Jsi-li postaven nad lidmi, pamatuj, že nad tebou je Bůh.

Soudíš-li lid, pomni, že i ty budeš souzen od Boha.

Ve větším nebezpečí je ten; kdo soudí, než ten, kdo je souzen.

Chceš-li mít volno pro svého ducha, buď chud, anebo se chudému aspoň podobej.

Největší vládou je vládnout sobě.

Nádhera a peníze tě nepřiblíží Bohu, ale co tě činí Bohu rovným, je vědění, kterým Boha poznáváš.

Mistr Jan Hus

Žena sa vďaka nápoju vyhla operácii srdca: Spravte si ho doma!

25. července 2014 v 8:41 Zdravie
Recept je starý dlhé roky, no napriek tomu o ňom vie stále málo ľudí! Počuli ste už o citrónovo-cesnakovom zázraku? Ide o nápoj, ktorý má neuveriteľné liečivé účinky. Údajne vďaka nemu nemusela ísť jedna žena na operáciu srdca, ktorá jej hrozila. Čo je na tom najlepšie, môžete si ho spraviť doma!

O dobrých a špatných poslech - o myšlenkách

23. července 2014 v 8:39 Na zamyslenie
Asi každý se někdy zamýšlel, proč se děje onomu člověku to či ono. Proč se jednomu daří na co sáhne, a proč se zrovna tam tomu zlomila noha. Každému jen trochu vážně přemýšlejícímu musí být jasné, že v tom není žádná libovůle. Vždyť všechny planety, slunce, galaxie, se pohybují na milimetr přesně tak, že se vesmír jen tak "nezboří", protože jedna planeta chtěla být důležitější než jiná a vybočila ze své stanovené dráhy. Celý ten obrovský vesmír je řízen přesně a důsledně. Proč by tedy měla být naše malinkatá planetka, která se zdá být člověku tak důležitá, výjimkou?

Kde sa stratila Láska Božia?

21. července 2014 v 8:32 Duchovno
Bežný kresťan vníma Stvoriteľa ako Lásku. Lásku všetko odpúšťajúcu a všetko milujúcu. Bežný kresťan preto nedokáže pochopiť, ako sa môžu so Stvoriteľom, ktorý je Láskou vôbec zlučovať pojmy ako posledný súd, alebo očista zeme, v ktorej budú od seba definitívne oddelení dobrí od zlých, aby tí dobrí mohli pokračovať v ďalšom živote a tí zlí nastúpili svoju cestu do zatratenia.

Poutě a putování

20. července 2014 v 8:56 Kresťanstvo
Poutě a putování jsou lidstvu známé pojmy. Putovalo se za různými cíli. Dlouhé bylo putování národů než našli svůj zaslíbený domov ve zhruba dnešní podobě. Dlouze putoval národ Izraelitů z Egypta, dlouhá byla cesta Germánů nebo Slovanů a Čechů do české kotliny. Putovalo se i poté, co se národy usadily a sice za vznešenými cíli po celém světě. Náboženské poutě nejsou výsadou Evropy. Každé náboženství má svá poutní místa. Některá vedla své věřící do horských výšin, jiná k posvátným předmětům, ostatkům svatých, k relikviím, léčivým pramenům, k památným místům z biblických dob, vedla ve stopách světců, kterým byly přisouzeny zázračné schopnosti uzdravovat nebo moc přimluvit se za poutníka u Boha. Zůstaňme však u Evropy a její západní části, postupně sjednocené latinským křesťanstvím.

O bouři v jedné lidské hlavě

18. července 2014 v 8:52
Poučný příběh o jednom člověku, který pod vlivem svých ambicí po úspěchu ztratil kontrolu nad sebou samým, zcela se vytrhl z reálného vnímání každodennosti a nakonec dospěl do stavu, kdy se domnívá, že celý svět by měl věnovat pozornost jen jeho maličkosti.

Příběh chlapce, který utekl před chemoterapií a poradil si s rakovinou přirozeným způsobem

16. července 2014 v 8:50 Zdravie
Vzpomínáte si na příběh šestnáctiletého chlapce, který v roce 1994 utekl z domova v Massachusetts, aby se vyhnul chemoterapii? Jmenuje se Billy Best. V době, kdy se ukrýval, ohromil celou zemi.

Cesta k tajomnej hĺbke bytia

14. července 2014 v 7:51 Skryté súvislosti
Život človeka sa podobá hladine oceána. Hladine oceána, ktorá býva niekedy tichá a pokojná, niekdy rozčerená jemnými vlnkami, inokedy zase bičovaná dažďom, búrkou a obrovskými vlnami. Presne takýmto je i náš život s jeho pokojnými a tichými chvíľami, s jeho obdobiami životných vlnobití, či silných búrok.

Umírání hodné křesťanů

13. července 2014 v 8:13 Kresťanstvo
O tom, jak se chováme v okamžiku smrti, bychom si neměli dělat iluze. V této souvislosti mi opakovaně přichází na mysl novela "Poslední na popravišti" Gertrudy von Le Fort odehrávající se uprostřed revolučních událostí v Paříži. Její hrdinka, karmelitánka Blanche, nejprve prchá z kláštera, protože se nemůže zbavit strachu ze smrti, poté však dobrovolně následuje popravčí vozy svých sester, aby zemřela mučednickou smrtí, a tím překonala strach.

Rytířský slib - 2.část

11. července 2014 v 8:10 Príbehy
Jednoho večera seděl starý Orion právě nad touto knihou, četl si v ní a vzpomínal. Dostal se až k poslední straně. Pak vzal ještě brk a na zadní stranu napsal: Pravda vítězí!

Rytířský slib - 1.část

9. července 2014 v 8:08 Príbehy
Můj příběh začíná před mnoha lety, kdy slovo ,,rytíř" znamenalo mnoho. Tichým, hlubokým a tmou zahaleným lesem jel zdatný muž na svém koni. Náhle se zastavil a seskočil na zem. Rozhlížel se kolem sebe a pak z koně sundal náklad. Sesbíral pár větví, chrastí, starou kůru a rozdělal oheň. Mezi zavazadly měl i uloveného zajíce, kterého si připravil, aby ho mohl opéct na ohni.

Tajomstvo skutočnej podstaty Stvoriteľa

7. července 2014 v 8:58 Duchovno
Všetko vo stvorení má svoju formu. Svoju formu má človek, zviera, rastlina i kameň. A presne tak, ako je to tu v hmotnosti, tak je to aj v duchovnej ríši. Ba dokonca i v ríši božskej majú všetky bytosti tam jestvujúce svoju formu. Samozrejme, čím je úroveň vyššia, tým je forma dokonalejšia, ušľachtilejšia a éterickejšia.

O příčinách povodní a větrných smrští

6. července 2014 v 8:15 Výstrahy
Většina lidí pláče, spílá a pokládá si otázky: "Proč se to děje? A proč to zasáhlo právě nás? Není žádná spravedlnost, vždyť my jsme nikomu nikdy neublížili. Nebo jak to, že to nejvíce postihlo ty staré hodné lidi?" A tak dále…

Pomoc umírajícím

4. července 2014 v 8:08
Nebývalé prodloužení délky lidského života staví jednotlivce i společnost před stále větší problémy. Rostoucí počet starých lidí, posun pyramidy délky života směrem nahoru má značný ekonomický a sociální dopad; dejme tomu v případě zaopatřování ve stáří z národního důchodu: neustále roste počet důchodců, na které musí vydělávat stále menší počet mladých lidí. Jednotlivci i skupiny se nadto stále častěji přiklánějí k názoru, že umělé prodlužování života není nic dobrého, naopak pociťují je jako přítěž. Proto se dovolávají práva na "přirozenou smrt" a požadují odpovídající zákonnou změnu týkající se pomoci umírajícím a eutanazie. Tomuto ožehavému tématu se v přednášce o lidské podobě umírání pochopitelně nemohu vyhnout. Zde se však mohu vyjádřit pouze k tomu, co mi připadá důležité, aniž bych se pouštěl do detailních problémů lékařsko-etické kazuistiky, což je doména specialistů obou disciplín.

Svatojánský poklad 2

2. července 2014 v 8:05 Príbehy
Jana se mu zdála vždy hezká, ale nyní viděl ten rozdíl. Měla na sobě upnuté džíny a krátké tričko, ze kterého jí vykukoval pupík s kovovou ozdobou. Když se jí zadíval do očí, které se na něho prosebně dívaly zpod namalovaných řas, neviděl v nich nic tak krásného a čistého jako v očích Anežky.