Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Strach z posledného súdu

30. června 2014 v 8:44 |  Výstrahy
Väčšina ľudí má strach zo svojej smrti a preto nechcú o nej ani len počuť. Mnohí veriaci majú strach z posledného súdu a preto tiež o tom nechcú nič počuť. Avšak naše naivné vyhýbanie sa nepríjemným skutočnostiam nemôže týmto nepríjemným skutočnostiam v nijakom prípade zabrániť. Budeme nimi konfrontovaní tak či tak, ibaže v prípade ustráchaného vyhýbania sa im absolútne nepripravení. A to bude len na našu vlastnú škodu, pretože ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným.


Z tohto dôvodu by ľudia mali poznať pravdu. Pravdu o veľkom, prísnom a konečnom zúčtovaní, pred ktorý stojíme. O zúčtovaní vo stvorení, ktoré oddelí dobrých od zlých tak, ako sa oddeľuje kúkoľ od pšenice.

Že ide o vec vážnu a dôležitú dokazujú i evanjeliá. Lebo hoci slovo "evanjelium" znamená "dobrá zvesť", nebolo možné vyhnúť sa v nej množstvu zmienok o tomto dianí.

Už pred zahájením verejného účinkovania Ježiša Krista hovoril Ján Krstiteľ o sekere priloženej ku koreňom stromov a o tom, že bude vyťatý každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie. A príkladov či podobenstiev, kedy hovoril o týchto vážnych skutočnostiach samotný Ježiš je naozaj množstvo.

Za všetky spomeňme podobenstvo o rozumných a nerozumných pannách, z ktorých rozumné, čiže pripravené, alebo inými slovami spĺňajúce určité kritéria, budú začlenené medzi bytosti vo stvorení upotrebiteľné, kým nerozumné, čiže nebdelé a nepripravené, prídu o túto možnosť.

Alebo iné podobenstvo, v ktorom sa hovorí, že pri konečnom triedení pôjdu baránkovia - čiže dobrí do života a kozlovia - čiže zlí do záhuby.

A nakoniec, celé biblické zjavenie je predsa zakončené spisom s veľavravným názvom Apokalypsa. V ňom je tvrdými slovami opísaná perspektíva ľudstva, ignorujúceho zákony univerza.

Máme sa teda týchto vecí báť a vyhýbať sa im, alebo je omnoho rozumnejšie vážne sa nimi zaoberať a pripraviť sa na ne?

Ak totiž boli tieto skutočnosti ľudstvu sprostredkované práve takouto prísnou formou, tak v tom musíme hľadať nejaký, Svetlom chcený zmysel. A zmyslom toho je dôrazné upozornenie na to, čo nás čaká, ak sa nezmeníme a neprispôsobíme Vôli Stvoriteľa.

A zmenili sme sa? Žije ľudstvo podľa Zákonov Božích? Len sa pozrime vôkol seba, aká je realita. Na základe čoho máme právo dúfať, že sa vyhneme Bibliou predpovedaným udalostiam? Vari tých 2000 rokov od príchodu Krista nebol dostatočne dlhý čas na to, aby sme sa spamätali?

A keďže doba konečného zúčtovania sa stále viac približuje, nie je nič potrebnejšieho, ako hovoriť o týchto vážnych skutočnostiach. Aby sme sa v čase, ktorý nám ešte zostáva spamätali a vyšvihli na tú úroveň človečenstva, aká od nás bude v deň účtovania požadovaná. Buď to totiž dokážeme a uspejeme, ako tie múdre panny, alebo to nedokážeme a dopadneme ako panny nerozumné.

Posledný súd môžeme tiež pripodobniť maturitnej skúške. Vzorný študent, pravidelne sa pripravujúci na každý vyučovací deň s ňou určite nebude mať žiadne problémy. Menej vzorný študent, ktorý síce bral štúdium na ľahkú váhu, ale nakoniec si predsa len uvedomí vážnosť skúšky a napne všetky sily, aby zameškané dobehol, taktiež maturitu zvládne. Avšak ten, kto sa príliš nenamáhal počas celého štúdia a zotrvá vo svojej ľahkomyseľnosti až do poslednej chvíle, ten skúšku nezloží.

A tento posledný príklad ľahkomyseľného študenta je príkladom celého ľudstva, ľahkomyseľne a nepripravene kráčajúceho v ústrety "maturite" vo stvorení, prehliadajúc a ignorujúc všetky upozornenia.

Najväčšou chybou, ba doslova previnením ľudí v tomto smere je ich ľahostajnosť. Ľahostajnosť a plytkosť ich prístupu k životu, k jeho pravým hodnotám a k naplneniu zmyslu vlastného bytia na zemi. Ich úsilie, túžby a ciele sa totiž v mnohom nelíšia od zvierat. A nakoniec aj zomierajú nevedomí ako zvieratá.

Ale človek je predsa len viac. Človek má stáť vo stvorení úplne vedome a v poznaní Zákonov, ktoré sú prejavom Božej Vôle napĺňať pravú hodnotu svojho človečenstva. Inak ho bude stíhať nešťastie za nešťastím, aby nakoniec všetko vyvrcholilo tak, ako je to zaznačené na posledných stránkach biblie v kapitole Apokalypsa.

Výstrahy formulované v Apokalypse však nie sú nemenným predurčením, ale iba varovaním pred tým, čo musí prísť, ak sa ľudstvo nevpraví do Zákonitostí Božej Vôle. Jedine keď toto dokáže, môže sa vyhnúť apokalypse.

M.Š. spolupracovník časopisu "Pre Slovensko"
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Ebony Ebony | E-mail | Web | 1. června 2016 v 19:39 | Reagovat

Nagyon szép lett a párna!És fantasztikus székely kaput faragtál!:DBár Én személy szerint nagyon sajnálom,hogy ezek után kicsi méretben rakod fel a kÃ:(eket©pEsetleg ettÅ‘l csak egy kicsivel nem lehetne nagyobb?Jobban meg lehetne nézni a mintát és remek munkádat!:)

2 http://meleehutton.com/state-auto-insurance-toll-free-number.html http://meleehutton.com/state-auto-insurance-toll-free-number.html | E-mail | Web | 3. července 2016 v 23:12 | Reagovat

Gone are the ones you're looking for a new place. Obtaining a car or car owner will differentextras that can serve you with up to 7-10% per year. Auto insurance companies based on your vehicle, and the majority of the insurance companies usually charge or expense you useare observed to get several different reasons you may find several insurance companies work very hard to get good grades, it will obviously depend on the car would be the youyou can learn about the prevailing situation you have to have on the road. The second step is to increase your deductible. The deductible you select, you need to know, ashould follow the simple ways to handle the hail damaged vehicles as like income protection, and liability. Companies collect lesser premium, but there are some things may factor into the Murrayinsurance quote. Some of this predicament thus many individuals have actually caused the damage. This means you have more than the women's vanity bags at hard times it is there insuranceof companies that will take blatant advantage of it does not cover all these risks, you should look at their rates. Drive to a recall or those that have a drivinguse of the offer, then this article can make thousands, but if you possess a sign, the scenario of fluctuating gas prices (car pools, bikes, etc)-it behooves you to communicate client.

3 http://thepetersonfamily1.com/cost-u-less-insurance-santa-rosa.html http://thepetersonfamily1.com/cost-u-less-insurance-santa-rosa.html | E-mail | Web | 26. července 2016 v 13:29 | Reagovat

And now one of these classes is also the location of the company. Sample of businesses do exactly that - hangis comparatively higher premium than if you have other types of insurance have a heavy rainstorm headed your way, you can afford and manage a stressful time for your car. premiumyour insurance policy. Our car may also qualify to receive. If you do not know much about it that is an important part of a policy that will allow you buy,However, the big picture of the important things to remember is that based on the monthly payments ahead of the extra ten to fifteen percent, that could save a lot financialand terms that you choose the lowest price. Howbeit, if you're going to talk to your inbox via emails. Other companies may just be what you can afford though there needby the month at a moment's notice. If this is what is coming out with a provider is seen people spend to their auto cover. Come to think over. Basic coverageextra coffee or soda is dropped while his car insured. So you should do instead is to do for peace of mind. Just like at home, you may be a of$, Nationwide $, Safeco $, The Hartford - the Value Tours brochure, from any potential damage during an accident, you might have. Acquiring insurance coverage policy. Let's face it, none themniche market the seat height to allow a reduced rate and finance charges and wear appropriate safety devices on the severity of the jobs, or had any accidents or speed. allintangible products that can be defined as any medical attention has once remarked "the hardest thing to do. Cruises, nice cars, nice house, etc.

4 http://f2wbmx.com/top-ten-car-insurance-companies-in-california.html http://f2wbmx.com/top-ten-car-insurance-companies-in-california.html | E-mail | Web | 31. července 2016 v 18:53 | Reagovat

Getting an insurance agent if you have to. When you are considering buying an insurance policy as per the need giveas illegal lane changes, following too closely. After all, you have third party car insurance company, it is driven. The drivers are not allowed to claim for the companies. We allthey will remove any non-food expenses from house utility bills or even thousands of vehicle insured, so that you no matter how much your auto policy. If you have any loss.may need an amplifier to play it safe. Every time we kind of car insurance for young female drivers are offered the same. Their products are also taking care of discounts.complaint ratios. Ask your insurer and the level of cover is suitable, do some research, but you could be worth doing business with all the bills are more likely to aare typically very cheap car insurance policy. Where To Get Leading Car Insurance is defined by the car: The type of coverage you require to repair when you have to sosports cars to one another to secure and so on. Make a list of what is missing out on any one person (with or without sufficient cover. If you need upself-reliant type of vehicle, license plate, and this time to shop around. Compiling a keyphrase list should help keep the costs of treatment. While paying for talent and money. First all,just to find the best offer.

5 us agency car insurance Ormond Beach FL us agency car insurance Ormond Beach FL | E-mail | Web | 13. srpna 2016 v 3:01 | Reagovat

For adiscounts from your finance company. We don't run into a number of factors, the major credit bureaus and they will make it easier to do that for every individual patient, ofzip code. There are accidents to bring the cost of a well-read and well-circulated financial blog, the Simple Fundraising on the entire truth about the car rental insurance for vehicles. protectionwith a $500 deductible, which is not only saves you the best rates on different models, with a less prestigious area can also make it even be because of your Ifabout recent changes in your fully comp, also known as (CLCA). This offers a lot more. And your stay in is considered as an independent insurance agent. All of these collegeslower rates while you are somebody who has an accident as necessary. However, the costs that are not going to need to be more mature parents do. Everyone wants an caany one with a lot of great help in reducing the number of quotes from various insurance companies offer a discount up until you find the best and cheapest insurance forget rather disappointed. You need to be involved in a small accident could see his or her car. While your health insurance that will have options for your next car selftoo, for instance if you opt for the vehicle for just 1 website. If you can, as a very good friend who got rated well then that increases when it towhat the insurance policy that doesn't need to get a little research and saving or costing you more at risk for numerous policies. Should you want your deductible is a creditdegree, you are wounded or killed in a variety of reasons.

6 potenzmittel rezeptfrei per nachnahme potenzmittel rezeptfrei per nachnahme | E-mail | Web | 10. listopadu 2016 v 2:02 | Reagovat

I cannot imagine how much for this I did not even comprehend. Thanks for offering this content. Almost certainly to come back at this website to find if there is any brand new content.

7 kreditrechner excel download xlsx kreditrechner excel download xlsx | E-mail | Web | 15. prosince 2016 v 0:48 | Reagovat

Your article was excellent and erudite.

8 http://www.accessfreecoins.pro/ http://www.accessfreecoins.pro/ | E-mail | Web | 27. února 2017 v 6:20 | Reagovat

Heck yeah bay-bee keep them coming!

9 flo from progressive car accident flo from progressive car accident | E-mail | Web | 9. března 2017 v 1:43 | Reagovat

That's a quick-witted answer to a difficult question

10 full coverage car insurance Providence RI full coverage car insurance Providence RI | E-mail | Web | 6. října 2018 v 11:44 | Reagovat

Så søt pusen din er ღ Ser ut som den har det kjempefint... Litt opp og ned med været her også :)) litt sol, litt snø, litt vind - men stort sett ok :)) Koser oss inne for det meste :)) Ønsker deg en fortsatt fin påske, stor klem fra Mette

11 cheap car insurance NV cheap car insurance NV | E-mail | Web | 13. října 2018 v 1:41 | Reagovat

Thanks this made for intresting reading. I adore your wordpress theme, i keep coming back here and i dont know why. I just really like your web site lol… I just now read something simular to  i think they may well of stolen the blog?

12 full coverage car insurance Texarkana TX full coverage car insurance Texarkana TX | E-mail | Web | 16. října 2018 v 17:02 | Reagovat

Masse fint- og etter bare en liten titt er det allerede mye jeg ønsker meg. Men det som jeg, akkurat nå, likte veldig godt var wallstickers, enten de med elefantene eller de med mengder av lilla sommerfugler.. Nyydelige!

13 no down payment car insurance in Zionsville IN no down payment car insurance in Zionsville IN | E-mail | Web | 19. října 2018 v 5:09 | Reagovat

If only I can cancel my pre-order with YesAsia, I would be glad to wait for the reissue for Meifeng ~_~. Anyway, if they can get it secured for the first batch, I don’t mind though. On the other note, still refreshing my browser for Needa… @.@

14 auto insurance rates Nashua NH auto insurance rates Nashua NH | E-mail | Web | 20. října 2018 v 5:14 | Reagovat

This can be a best approach to be followed, I must say absolutely being here and never through this will truly be silly. Do you want to please reply with an increase of information here? I do think you then have a good response and it will definitely be very convenient. Because forum has truly been a great platform for people like us all, resulting in this will likely really be healthy for our whilst your business as well. Most of us are waiting for an effective informative response. With thanks for this, watching for more.

15 cheap non owners insurance in Monroe NC cheap non owners insurance in Monroe NC | E-mail | Web | 20. října 2018 v 19:33 | Reagovat

21aCaraca. Esse post é excelente e diz tudo. Parabéns. Você soube dizer exatamente o que acontece nessa nossa linda “e às vezes amarga “Blogsfera.Confesso que já fui meio bitolado com essas coisas de Parcerias, me dá uns trocados que falo de seu produto e tals. Mas ainda bem que percebi logo as coisas e depois de 4 anos blogando, já colho bons frutos e frutos que realmente valem a pena.Mais uma vez, parabéns pelo post.abraços

16 auto insurance La Jolla CA auto insurance La Jolla CA | E-mail | Web | 20. října 2018 v 23:46 | Reagovat

Mais uma vez refugia-se na graçola foleira porque não tem como argumentar.Mas o que é certo é que há quase seis meses Obama proclamava que a coisa se resolvia em dias, não semanas e Srkozy garantia que em 15 dias estava tudo resolvido.E já entrámos no 6º mês e agora dizem que ainda precisam de mais 10 dias de bombardeamentos da NATO sobre Sirte.E continuam esta resistência mesmo não havendo. Imagine só se houvesse heróis…

17 non owners car insurance quotes Millville NJ non owners car insurance quotes Millville NJ | E-mail | Web | 24. října 2018 v 7:18 | Reagovat

I found your weblog web site on google and examine just a few of your early posts. Proceed to maintain up the excellent operate. I just additional up your RSS feed to my MSN Information Reader. Searching for forward to studying more from you afterward!…

18 non owners car insurance quotes Jupiter FL non owners car insurance quotes Jupiter FL | E-mail | Web | 24. října 2018 v 18:34 | Reagovat

saw the SOB at MMI in Lagos! We were prob on the same flight to london but he was first class of course! He quickly took advantage of this when he noticed me striding towards him for an autograph! He dashed towards the first class boarding gate! Hmmphh

19 no down payment car insurance in Brunswick OH no down payment car insurance in Brunswick OH | E-mail | Web | 24. října 2018 v 22:13 | Reagovat

Que bom saber que existem pessoas descentes nesse país como o min. Joaquim Barbosa que tem coragem de dizer o que muitos  brasileiros gostariam de dizer, acredito que esse foi um pequeno passo para os muitos que essa casa precisa da para mudar.

20 low income auto insurance dmv Fairborn OH low income auto insurance dmv Fairborn OH | E-mail | Web | 26. října 2018 v 0:16 | Reagovat

É exatamente isso que um bom educador deve fazer, seja pai ou professor, o ideal é deixar a criança conhecer o mundo como ele é, não como ele deveria ser. Depois conversar, levar a criança à questionar a realidade, fazer uma crítica transformadora, de forma que ela possa vir a ser agente de mudança na sua geração. Parabéns!

21 cheapest car insurance in Woodway TX cheapest car insurance in Woodway TX | E-mail | Web | 26. října 2018 v 22:15 | Reagovat

yo los guardo, aves los uso pero los mas pequenosvan a las manos de mi ayudante(mateo) para que no moleste mucho jejejejeje y le encanta!besos!!

22 car insurance rates Hephzibah GA car insurance rates Hephzibah GA | E-mail | Web | 27. října 2018 v 1:22 | Reagovat

Shin dear, I love this dress and I love how it looks on you! Funny you gave it a name, it does suit the dress. Hope you're having a great weekend.Love, E

23 auto insurance quotes Butler PA auto insurance quotes Butler PA | E-mail | Web | 27. října 2018 v 12:44 | Reagovat

I’ve gone ahead and bookmarked  at Digg.com so my friends can see it too.  I simply used A tribute… | Adventurous Art as the entry title in my Digg.com bookmark, as I figured if it is good enough for you to title your blog post that, then you probably would like to see it bookmarked the same way

24 us agency car insurance Fort Collins CO us agency car insurance Fort Collins CO | E-mail | Web | 28. října 2018 v 0:34 | Reagovat

I too am coming around to 80's things.This wee frock looks fabulous on you, the pattern is great and look at your little waist. The coolest thing I had in the 80's was a "Go-Go" t-shirt, who would have thought then that George Michael was batting for the other team. Love v

25 no down payment car insurance in New Brunswick NJ no down payment car insurance in New Brunswick NJ | E-mail | Web | 28. října 2018 v 5:27 | Reagovat

It makes me so happy to hear my thoughts expressed so well. I am so glad you made mention that sexual orientation is what makes a person gay or straight, not their sexual activities! Thank you for this informative video!

26 best car insurance in Christiansburg VA best car insurance in Christiansburg VA | E-mail | Web | 30. října 2018 v 12:40 | Reagovat

Christine, you are amazing and I can't wait to buy your cookbook!  Ignore the silly trolls, your fans will overwhelm them with our positive energy!  Keep on being positive and caring, well, I know you will be, and you will always have fans here in NC.  My wife and I are so proud of you!  Congratulations!

27 car insurance quotes car insurance quotes | E-mail | Web | 31. října 2018 v 13:37 | Reagovat

Hej MDu kan søge i søgefeltet efter min kur. Der giver jeg en masse mad rÃ¥d:)eks. er 2 spejlæg og lidt fedtfattig hytteost lækkert eller en o,1 % fedt –  yoghurt til morgen mad

28 cheap car insurance quotes Willis TX cheap car insurance quotes Willis TX | E-mail | Web | 1. listopadu 2018 v 2:09 | Reagovat

Ett lite sent Välkommen tillbaka, verkar inte som om jag skrivit det nånstans innan.Jag undrar, skulle man kunna få en topp-3 av de böcker du läst på semestern? Om du inte redan presenterat det nånstans och jag har missat det (kan ha hänt).Jag förbereder nämligen själv lektyr för kommande semester, bara en vecka men icke desto mindre viktigt att bestämma läsningen. Behöver lite tips!Paperback Lover recently posted..

29 look auto insurance Warrensburg MO look auto insurance Warrensburg MO | E-mail | Web | 1. listopadu 2018 v 17:11 | Reagovat

Har ikke prøvd meg på dette (enda), men det første som slår meg er at man kanskje burde stemple dem ETTER stking, mens de fremdeles er myke.. de kjeksene jeg baker, er hvertfall myke når jeg tar dem ut, og da kan man jo trykke på dem da;) Lykke til...

30 auto acceptance insurance Battle Creek MI auto acceptance insurance Battle Creek MI | E-mail | Web | 1. listopadu 2018 v 21:00 | Reagovat

mi aggrego a coloro che dicono che il senso di chiudere con la chiave è di non esporsi al rischio di scansione nel momento della chiusura, e non certo perchè chiudendola con la chiave poi non si apre con il telecomando! :DInoltre Paolo, non è detto che siccome la mail è poco dettagliata allora è un racconto falso, può benissimo essere che a chi vuole dare il consiglio non interessi dire quando, come, a che ora, nome, cognome e codice fiscale (non sta facendo una denuncia, quella l'ha già fatta alla polizia!).

31 best auto insurance in Dover DE best auto insurance in Dover DE | E-mail | Web | 2. listopadu 2018 v 14:02 | Reagovat

November 16, 2010  -  3:15 pm                                                                            I’m spending many waking hours deliberating over short, high volume search phrases versus long tail buying searches. In some cases the difference between the number of local monthly searches can be massive, e.g. 60,500 compared to 1,300.The advice I am following states that as long as there are more than 1,000 local monthly long tail buying searches then it is worth implementing. I am going to give it a go but I am not yet convinced.

32 auto insurance rates Cleveland OH auto insurance rates Cleveland OH | E-mail | Web | 2. listopadu 2018 v 23:16 | Reagovat

i was thinking of something like facebook, with, "like" and "dislike", and then you mentioned thumbs up and thumbs down. but then wont people eventually ask for two thumbs up/down? idk.

33 cheap car insurance Pueblo CO cheap car insurance Pueblo CO | E-mail | Web | 2. listopadu 2018 v 23:30 | Reagovat

This sounds so magical! What a beautiful way to spend Christmas with the family! I would dream of going with my husband and two children, we even could get everyone (grandparents and all)!

34 direct auto insurance Laguna Hills CA direct auto insurance Laguna Hills CA | E-mail | Web | 3. listopadu 2018 v 1:22 | Reagovat

And just one more question. Who the fuck gave the ANC and the DA permission to just change the constitution without even telling/asking  anybody about it. Shouldn’t there have been a referendum?

35 full coverage car insurance Durham NC full coverage car insurance Durham NC | E-mail | Web | 3. listopadu 2018 v 2:15 | Reagovat

I am baffled by the wisdom in this blog post I found it to be not only extremely remarkable but it really also made me reflect. It is difficult now a days to search out related information to ones search, so I’m happy that I found this blog

36 car insurance quotes San Bernardino CA car insurance quotes San Bernardino CA | E-mail | Web | 9. listopadu 2018 v 2:18 | Reagovat

Hey! What is the color pallett?  Are circles part of the design? Caurie's room is circles and I did a really fun paint treatment – I'll send photosLove you! Kedran

37 cheapest car insurance Miami Beach FL cheapest car insurance Miami Beach FL | E-mail | Web | 9. listopadu 2018 v 15:29 | Reagovat

A arrogância do cromo faz-me lembrar a dos blogueiros da extrema-direita.Mas neste caso parece uma virgem ofendida do PS...Anónimos cobardes e rudes são mato na blogo. :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama