close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Červen 2014

Strach z posledného súdu

30. června 2014 v 8:44 Výstrahy
Väčšina ľudí má strach zo svojej smrti a preto nechcú o nej ani len počuť. Mnohí veriaci majú strach z posledného súdu a preto tiež o tom nechcú nič počuť. Avšak naše naivné vyhýbanie sa nepríjemným skutočnostiam nemôže týmto nepríjemným skutočnostiam v nijakom prípade zabrániť. Budeme nimi konfrontovaní tak či tak, ibaže v prípade ustráchaného vyhýbania sa im absolútne nepripravení. A to bude len na našu vlastnú škodu, pretože ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným.

Svatojánský poklad 1

29. června 2014 v 8:59 Príbehy
Bylo po dešti a mladý muž si vykračoval ranním lesem. Zhluboka se nadechoval, aby plně nasál svěží voňavý vzduch, který se nesl krajem. Vše bylo čisté, omyté nočním deštěm. V hebké lesní travičce se leskly kapky, které vypadaly jako malé drahokamy. I v pavoučí síti se jich pár zachytilo.

Vytěsňování smrti

27. června 2014 v 8:55 Na zamyslenie
Dnes se často hovoří o tom, že největším současným tabu už nejsou problémy související s pohlavím, jak tomu bylo v prudérní Vídni v době, kdy vyrůstal Freud, nýbrž umírání a smrt. Je to skutečně tak? Podíváme-li se na tento problém pozorněji, ukáže se, že odpověď na tuto otázku může být dvojí.

Nový svět - 5.část

25. června 2014 v 8:51 Príbehy
Osada vědoucích, rytířů poznání: Michalovi bylo náhle jasné, že tato osada je jeho osudem. Taková podobnost osudů lidí v ní žijících s tím jeho a Michalova touha po poznání mu jasně naznačovala, že tam je jeho nový domov. Zároveň ale uvnitř cítil rozpolcenost a bolest při vzpomínce na své přátele a především na svou milovanou ženu. Vždyť oni by si také zasloužili poznání, i oni usilovali o spolupráci s přírodními bytostmi! Po cestě se s touto svojí bolestí svěřil i Jiřímu. Ten pokýval hlavou a pravil:

Duchovný rozmer života

23. června 2014 v 11:07 Duchovno
Všetko vo vesmíre má svoje presne určené miesto, funkciu a opodstatnenie. Teda i duch a hmota. Jedno i druhé však musí stáť bezpodmienečne práve na tom mieste, aké mu z hľadiska Zákonitostí univerza prináleží a nie na inom.

Lékařská etika bez náboženství?

22. června 2014 v 8:40 Zdravie
Předesílám, že nehodlám teologicky vykořisťovat dnes tak rozšířenou lidskou skepsi vůči vědě, technologii a lékařství. Je totiž zřejmé, že krok, kterým opouštíme víru ve vědu, nemusí automaticky směřovat k náboženství, k víře v Boha; skepse vůči vědě a technologii ještě nezdůvodňuje víru v Boha.

Nový svět - 4.část

20. června 2014 v 8:31 Príbehy
Ztracen: Rychle se otočil a ještě zahlédl jednu z bytostí přírody, jak mizí v jeskyni. Toto ale nebyla ta, která ho sem zavedla. Tato byla vpravdě obří postavy, minimálně třikráte vyšší než on. Vzápětí se z jeskyně ozval ochromující rachot, a průchod na druhou stranu, průchod k osadě a k jeho milované ženě, byl zavalen mnohatunovými balvany.

Nový svět - 3.část

18. června 2014 v 8:33 Príbehy
Kolo osudu: Večer se o celé události diskutovalo u ohně. Zdá se, že většina již akceptovala, že pramen ze skály smějí využít, ale i tak Michala a jeho přátele zklamalo, že nevraživost vůči Stínům nijak moc neklesla. Maximálně na ně někteří přestali svádět všechny problémy, které je potkaly.

Víťazstvo! Víťazstvo! Víťazstvo!

16. června 2014 v 9:21 Výstrahy
I stalo sa, že piati králi postavili päť armád so silou šesťstotisíc bojaschopných mužov a vytiahli na Izrael, aby ho zničili. Izraeliti však dokázali zhromaždiť iba štyridsaťtisíc bojovníkov. Keď sa to národ dozvedel, vrhol sa na tvár pred Hospodinom a prosil o svoju záchranu.

Nový svět - 2.část

15. června 2014 v 8:52 Príbehy
Stín: Druhý den se opět šlo na pole. Když uběhlo dopoledne a ženy přinesly oběd, zamířili všichni do plátěného přístřešku, aby pojedli. Všichni, kromě Michala, který zamířil na opačnou stranu, aniž by si ho kdo z unavených mužů všiml. Za chvilku došel až ke skupině stromů a zůstal před nimi nejistě stát. Už už se chtěl obrátit a utíkat k ostatním, když se z kmene nejbližšího stromu vynořil Stín. V Michalovi začala vzrůstat nejistota, která přecházela až ve strach. Povídačky ostatních o krutosti Stínů si začínaly vybírat svoji daň. Michal a Stín tam stáli proti sobě a hleděli na sebe. Michal dokázal vidět pouze siluetu Stínu, ale přesto cítil, jak na něj upírá své neviditelné oči.

Nezměrná ostuda českých vědeckých pracovníků!

13. června 2014 v 8:54 Súčasná spoločnosť
Otupělost vědců vůči všemu jemnějšímu, neviditelnému ve světě okolo nás se v tomto případě (genetických úprav rostlin) opět nejenže potvrzuje, ale je možné již nyní říci, že těmito zásahy posouvá hranici destrukce všeho života za samotnou mez únosnosti. Svět přírody není dětskou skládačkou, kterou je snad možné promíchávat a seskupovat dle krátkozrakých přání vědců, aniž by z toho současně nevznikala zpětná vazba v jemnějších zářeních, které ve výsledku v narušení své celkové rovnováhy a harmonie vyvolají řetězovou reakci nepředpokládatelných otřesů.

Nový svět - 1.část

11. června 2014 v 8:49 Príbehy
Večer u ohně. Nejstarší vypráví: "Vše začalo před více než padesáti lety, kdy skupina lidí ve své lačnosti po vědění dostala nápad, jak vytvořit nové výzkumné zařízení, s jehož pomocí měli být schopni pochopit jakési tajemství světa. Byla to prý obří stavba, jakýsi mnohakilometrový podzemní tunel, ve kterém byla sama podstata hmoty zkoumána při krajních mezích své existence. Tak se to alespoň vyprávělo. Lidstvo nikdy před tím nevystavělo nic podobného.

Rozum a cit v živote človeka

9. června 2014 v 8:32 Zákony stvorenia
Človek, fungujúci správnym spôsobom má byť človekom citu. Cit je totiž v ľuďoch to najvyššie a je hlasom ich pravej, najvnútornejšej podstaty. Hlasom ich ducha! Okrem citu však máme k dispozícii aj rozum, ktorého hlavným účelom má byť predovšetkým praktická realizácia citových podnetov v hmotnosti.

Nelidské lékařství?

8. června 2014 v 8:20
Dnes již není zapotřebí dlouze zdůvodňovat tuto skutečnost: Nepochybný vědecký pokrok, který zasahuje všechny oblasti, vede především v průmyslových zemích k tomu, že věda ztrácí důvěru lidí. Stále větší počet lidí si uvědomuje, že věda a technologie již nejsou zárukou pokroku, klíčovým prostředkem, který by nás uzdravil, zajistil všeobecné blaho a štěstí lidstva. V úvodu ke zprávě pro Římský klub z roku 1979 píše Aurelio Peccei, že "dilema současného člověka" je dilematem Goethova čarodějova učně, který se nemůže zbavit duchů, které předtím vyvolal, a stane se obětí vlastních vynálezů, toho co si "vydobyl". Cožpak dnes nepanuje paradoxní rozpor mezi enormním vědeckotechnickým, finančním a organizačním potenciálem moderní společnosti na straně jedné a nedostatečnou schopností lidí tento potenciál morálně a politicky využít na straně druhé?

Daniel ve lví jámě – 2. část

6. června 2014 v 8:17 Príbehy
Příběh o Danielovi ve lví jámě, který jsme si popsali již v minulé části, nepopisuje jen konkrétní historickou událost, ale obsahuje v sobě i skryté poselství. Toto poselství v následujících řádcích odhalíme.

Svoboda

4. června 2014 v 8:14 Na zamyslenie
Pojem svoboda v lidech vyvolává plno představ. Často bývá spojována s nějakým zápasem. Umíme si představit zápas národa nebo jednotlivce za svobodu. Za těmito slovními spojeními však cítíme, že se jedná prvotně o svobodu na úrovni hmotného světa, o nějaký druh fyzického otroctví. Máme opravdu veliké štěstí, že žijeme v době a ve státě, kde jsme si svobodu na této úrovni již dokázali vybojovat. Ale jak vypadá svoboda na úrovních jemnějších?

O nebezpečenstve, číhajúcom na bohatých

2. června 2014 v 8:10 Súčasná spoločnosť
Je známe, že vyspelé štáty sa na celosvetovej ekonomickej produkcii podieľajú 20. percentami a ostatný svet 80. percentami. Avšak úžitok z tohto potenciálu je úplne obrátený. Vyspelé štáty si z neho odkroja pre seba 80 percent, kým ostatnému svetu sa ujde iba zvyšných 20 percent.

Daniel ve lví jámě – 1. část

1. června 2014 v 8:39 Príbehy
V následujících řádcích Vám přiblížíme jeden z nejkrásnějších a nejdojímavějších biblických příběhů. Je to příběh o čistém muži Danielovi, který byl hozen do lví jámy, protože pro čistotu své duše a uznání krále se stal předmětem závisti svých nepřejícníků. Tento příběh v sobě skrývá i hlubší poselství, který v druhé části odhalíme.