close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Duben 2014

Neposkvrněné početí Ježíše Krista

30. dubna 2014 v 8:53 Kresťanstvo
Jak lze vysvětlit pojem "neposkvrněné početí", které předcházelo narození Ježíše zde na Zemi? Jednalo se skutečně o početí, jemuž by nepředcházelo tělesné spojení ženy a muže, tedy plození? Pokud ano, potom by se jednalo o skutečný zázrak, který nemá v historii lidstva obdoby; zázrak, který by svědčil o tom, že Ježíš byl skutečně Mesiášem, Synem Božím.

Znepokojujúce výskumy Benjamina Lieberta

28. dubna 2014 v 9:52 Skryté súvislosti
Človek musí poznať sám seba! Ak si tú námahu nedá, zostane navždy vo vleku vlastnej pudovosti a to, čo nazýva slobodnou vôľou je v skutočnosti len prázdne slovo. Slobodná vôľa totiž vôbec neznamená robiť si čo chem. Kto takto uvažuje, pre toho tieto riadky nie sú. Sú iba pre tých, ktorí sa chcú stať naozaj slobodnými a sú preto ochotní vyvinúť aj trochu námahy.

Hodnota vlastního přesvědčení

27. dubna 2014 v 8:25 Príbehy
Paní Poslušná byla vcelku hodná a milá paní. Byla to taková obětavá duše, která měla ráda kolem sebe dobrou náladu a spokojené přátele. Vždy se dokázala každému přizpůsobit, jen aby byl klid a aby vždy dostála své pověsti, že je tou nejhodnější ženou v okolí.

Dopisy Kristýnce – šestý dopis

25. dubna 2014 v 7:22 Výchova a vzdelávanie
Milá Kristýnko, slíbila jsem Ti, že Ti napíši něco o ženství. Nyní jsi mladou dívkou, ale příroda je mocná. Z malých miminek rostou velké děti a mladých dívek dozrávají ženy. Je to jako s růžovým poupětem. Dokud jsi dívkou, jsi jako poupě, kolem kterého se vznáší tajuplná záře a všichni s napětím čekají, jaký tento květ asi bude. Poupě, které plno síly čeká na svůj den, kdy bude moci lístek po lístku otevřít své okvětní plátky a otevřít se tak světu. Bude pak moci působit jako nádherná květina, ke které si každý po ušlechtilosti toužící člověk přivoní a ona jej potěší svou krásou.

Dopisy Kristýnce – pátý dopis

23. dubna 2014 v 7:19 Výchova a vzdelávanie
Milá Kristýnko, vzpomínáš, jak jsem Ti psala o Tvém narození? Narození děťátka je pro maminku nádhernou událostí. Každá maminka je v době těhotenství a nejméně po dobu prvních roků života děťátka citlivější, otevřená pro vše, co přispívá ke správnému vývinu dítěte. Chce jej vychovávat tak nejlépe, jak jen dovede. Samozřejmě, že vyslechne mnoho názorů, které jí mohou radit jinak, ale každý, byť i malý človíček je odlišný a potřebuje jiný přístup. Maminka, která je se svým děťátkem opravdu spojená, vycítí, co právě její dítě potřebuje.

Zmätenosť pojmov

21. dubna 2014 v 7:42
V dnešnej pokrivenej dobe ľudia pokrivili a prekrútili okrem mnohých iných vecí i význam slov a pojmov. Preto potom nevnímajú a nechápu, čo tieto pojmy v skutočnosti znamenajú. Chápu a vnímajú len to, čo oni sami považujú za správne. Takýto prístup však musí mať zákonite za následok bludné, nesprávne a falošné cesty, ktorými musia kráčať všetci tí, ktorí nasledujú skreslené, pokrivené a nesprávne významy pojmov. Všetci tí, ktorí si nedali námahu pochopiť, čo tieto pojmy v skutočnosti znamenajú a aké cesty im ukazujú.

Šíření hodnot Pravdy na Zemi

19. dubna 2014 v 7:16 Duchovno
Mezi lidmi, kterých se v životě dotkla Pravda, tedy poznání o působení dokonalých zákonů Stvoření, vládnou různé, mnohdy rozporuplné pohledy na smysl života i způsob, jak má být tato Pravda předávána dále z pokolení na pokolení. Jeden z těchto pohledů lze vyjádřit následovně: "Pravdu a poznání o působení Zákonů Stvoření netřeba šířit jinak, než vlastním osobním příkladem a skrze vlastní čisté myšlenky. Jakákoli jiná snaha je nesprávná, neboť je rozumově vynucená, a proto nebezpečná..."

Nebojte se! Zůstanu s Vámi až do skonání světa

17. dubna 2014 v 7:03 Kresťanstvo
Učedníci, hluboce zasaženi nevýslovně těžkou cestou utrpení svého učitele Ježíše, sešli se v období po Jeho ukřižování v úzkém kruhu. Hluboké prožívání zkrušovalo srdce nejednoho z nich, protože obraz hrůzy, který viděli, když Ježíš nesl kříž na místo popravy, vyvolával pocit zoufalství a strachu. V duši nejednoho hrozila dokonce ztráta vůle pokračovat v Ježíšově díle spásy kvůli silnému pocitu sebeobžaloby a ztrácející se důvěry.

O cestě k lepší budoucnosti

14. dubna 2014 v 8:27 Súčasná spoločnosť
V dnešní hektické době je někdy velmi důležité najít si alespoň chvilku času a zamyslet se, kam všechno kolem nás vlastně směřuje. Ať už ono všudypřítomné přepjaté pracovní úsilí, nebo i život sám. A právě závažnost následujících řádků by měla být podnětem k takovému hlubšímu zamyšlení, podnětem určeným všem lidem, kteří se již nechtějí nadále nevědomě a bezmyšlenkovitě hnát kamsi do neznáma.

Příběh Aramův - 6.část

13. dubna 2014 v 8:48 Príbehy
Čas ubíhal v činorodé práci a jednoho dne se Aramovi dostala do ruky kniha českých pověstí. Jak ji pročítal, narazil i na pověst o rytířích spících v hoře Blaník, kteří se probudí a vyjedou na pomoc, až bude národu nejhůře. Čímsi ho tato pověst oslovila více než ty ostatní a celé dny mu nešla z mysli. Bylo by hezké, kdyby se v hoře otevřela nějaká ta vrata, vyjelo vojsko rytířů s králem Václavem v čele, aby osvobodilo národ a pozvedlo jeho ducha. Takto doslova to je samozřejmě nemožné, a tak se Aram snažil proniknout do podstaty pověsti. Hledal onen střípek pravdy, podle něhož pověst vznikla a který tam někde musel být.

Čistá duše

11. dubna 2014 v 8:45 Duchovno
Hrdá a šlechetná lidská velikost v jednání pramenící ze skromnosti a pokory, vše povznášející duchovní síla rodící se z tušení nádhery nadpozemských sfér Stvoření. Toto všechno, ba ještě mnohem více, se zrcadlí v záchvěvech duševního prožívání takového člověka, který si zachoval v životním zápasu s nízkostí různého druhu prostou a čistou duši, neposkvrněnou zatrpklostí, závistí, pomstou či jinou nízkostí.

Příběh Aramův - 5.část

9. dubna 2014 v 8:43 Príbehy
Ráno, před odjezdem na dračí horu, Aram v modlitbě poprosil o sílu a ochranu. Pak nasedl do auta a vydal se na cestu. Když se po hodině cesty autem a dalších dvou hodinách pěší chůze přiblížil ke dvěma kopcům, chtěl se rovnou vydat za splněním svého úkolu, ale cosi ho zadrželo a pobídlo na cestu ke druhému kopci.

Ľudia nevedia čo chcú!

7. dubna 2014 v 9:27 Zmysel života
Ľudia nevedia čo chcú, alebo hĺbková analýza zmýšľania ľudstva, ktoré si vytvorilo, podporuje a živí systém, v ktorom sú bohatí čoraz bohatšími a chudobní čoraz chudobnejšími.

Volání Světla zní Stvořením!

6. dubna 2014 v 8:28 Duchovno
Tato slova, svým obsahem nesmírně vážná, mají zasáhnout nejednoho člověka, který dnes v návalu svých zájmů netuší, že dar pozemského života mu byl právě v této době s důvěrou svěřen milostí Světla, aby se stal oporou pro záchranu Země v časech vážného úpadku, vedoucího až k hrozícímu konci. Mají ho probudit k čisté službě a duchovnímu hrdinství, k využití všech jeho jedinečných schopností, aby rouhavě nepromarnil tento osudový čas svého bytí, ale mohl být plně a bez výhrady využit v hodině osudového splňování při záchraně Země a jejím následném povznesení na dráhu původního určení.

Vyslovte NIE vlastizradnému predaju slovenskej pôdy zahraničným osobám

4. dubna 2014 v 14:38 Súčasná spoločnosť
Od mája 2014 môžu zahraničné osoby skupovať slovenskú pôdu. Za občanov s tým súhlasili slovenskí politici pri vstupe do EÚ.

Příběh Aramův - 4.část

4. dubna 2014 v 8:26 Príbehy
Uplynulo mnoho měsíců od Aramova prvního velkého úkolu. Během této doby Aram nenarazil na takový úkol, jakému čelil tenkrát, a tak se alespoň snažil očišťovat místa s neharmonickým vyzařováním. Během této činnosti zjistil, že příroda se dokáže od těchto tmavých energií očistit postupně sama, pokud tyto nejsou člověkem obnovovány. Aram si začínal uvědomovat, že jeho úkol bude spočívat spíše v tom, s čím si příroda nedokáže poradit sama, jako kupříkladu záležitost s odvedením oněch na zemi lpících duší, než v samotném čištění míst pošpiněných špatnou myšlenkovou energií lidí. Ani to ovšem nebylo zcela zbytečné, protože pomocný zásah člověka mohl očistné přírodní dění významně urychlit.

Zodpovednosť inkarnácie

2. dubna 2014 v 8:24 Od dopisovateľov
Každý človek by si mal uvedomovať, že s rozhodnutím prichádza aj zodpovednosť. Učia nás o tom aj Božie zákony. Stvoriteľ nám dal slobodnú vôľu a je na nás ako s ňou naložíme. Či ju použijeme pre Svetlo alebo podporíme opačnú stranu. A tu sa nevyhneme zodpovednosti za rozhodnutie. Platí to aj o inkarnácií duchov.